Tags Posts tagged with "KPST"

KPST

zendgraaf gelderse hengst kpst

Het KPST, het stamboek het Klassiek Gelderlander paard, heeft overheidserkenning op grond van de Europese regelgeving gekregen. Hierdoor mag het stamboek onder meer officiële paardenpaspoorten uitgeven.

Daarin staat dan ook de afstamming van het paard vermeld. “Dit is met name van belang voor instandhouding van de bloedlijnen en erfelijke eigenschappen van een zeldzaam huisdierras,” aldus het KPST.

Voortreffelijke eigenschappen

De Tweede Kamer zet zich al meer dan 10 jaar in voor het behoud van de bloedlijnen van het Gelderse ras. Volgens het stamboek ‘uit het oogpunt van behoud van biodiversiteit en vanwege de voortreffelijke eigenschappen van dit Nederlands cultureel erfgoed’. “Het Klassiek Paarden Stamboek is de Tweede Kamer erkentelijk voor de jarenlange steun en de stamboekerkenning waartoe dit uiteindelijk heeft geleid.”

Toevoeging ‘klassiek’

Op grond van een uitspraak van de hoogste rechter in Nederland mag het KPST de oorspronkelijke naam ‘Gelders paard’ niet gebruiken, omdat hiervoor aan het KWPN eerder erkenning is verleend. Daarom gebruikt het KPST de internationale benaming ‘Gelderlander’ met de toevoeging ‘Klassiek’. “Zo geven we aan dat het hier het authentieke ras betreft met de oorspronkelijke bloedvoeringseis. Deze Gelderse bloedvoeringseis ingesteld om het brave karakter, de goede gezondheid, enz. van dit Nederlandse paardenras veilig te stellen.”

Het KPST is nu erkend als moederstamboek voor het Klassiek Gelderlander paard.

Informatie over wat het Klassiek Gelderlander paard vind je hier.

Bron en foto: KPST

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 120)

0 493

​De staatssecretaris van Economische Zaken weigert de vereniging Klassiek Paarden Stamboek (KPST) te erkennen als instelling voor het bijhouden van een moederstamboek voor Gelderse paarden. Dat blijkt uit de uitspraak die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag heeft gedaan.

De Europese Unie kent een systeem waarbij paarden ingeschreven worden in stamboeken, die worden bijgehouden door officieel erkende organisaties. Voor ieder paardenras kan slechts één moederstamboek bestaan en voor het bijhouden van het stamboek voor Gelderse paarden heeft de Koninklijke vereniging Warmbloed Paardenstamboek (KWPN) op 27 april 2012 de erkenning gekregen. Verweerder kan om die reden die erkenning niet ook aan appellante kan verlenen.
Eerder vernietigde het CBb in zijn uitspraak op 9 april 2014 (ECLI:NL:CBB:2014:141) het besluit waarbij de staatssecretaris een andere afwijzingsgrond hanteerde. Inmiddels is het de staatssecretaris duidelijk dat de aanvraag ziet op het moederstamboek voor Gelderse paarden. Hij heeft terecht op die grond de aanvraag afgewezen. Het is aan KWPN, als erkend moederstamboek voor Gelderse paarden, om dit paardenras te definiëren.

Op manege Bullen Enk in Hulshorst vond eind maart de hengstenkeuring van het Klassiek Paarden Stamboek (KPST) plaats. Twee driejarige hengsten werden in het stamboek opgenomen. Hollywood (Saron x Barona mv. Laurentz) heeft een bloedvoering van 71.85%. De jury noemt Hollywood een aanwinst voor het stamboek, een mooie Edel-Klassieke hengst met een sterke draf en correcte stap. De galop toonde deze hengst op de bij het KPST gebruikelijke manier, namelijk aan de longeerlijn. Voor gedrag kreeg de Saron-zoon een acht. Deze hengst is in eigendom van Dhr. Klomphaar uit Laren (Gld).

De tweede hengst kwam voor de erkenning. Het betreft een hengst,die reeds is goedgekeurd bij het AES: Homerun (Calavaro Z x Bellefleur mv. Padinus) van de heer Breukink uit Lochem. Hij voert 13.678% klassiek Gelders bloed. Daarmee komt Homerun in het registerboek. Volgens de jury betreft het een mooie hengst. Door een ongelukje bij het vervoer kon de hengst zich niet optimaal tonen en moet hij zich volgend jaar verplicht opnieuw presenteren om de bewegingen te kunnen beoordelen.

Het tweede deel van het programma, bestond uit het tonen van reeds goedgekeurde hengsten: Garant (Gerlinus x Babeth mv. Commandant) IHW 93,75 (Klassiek GP 87,5 %): een mooie Klassieke Hengst.

Zorro ( Nando x Sophie mv. Heineke) KPST 92.1875 % (Klassiek TP): een hengst met ruime bewegingen, een echte Klassieke Gelderse hengst richting tuigpaard, met een erg goede beoordeling.

Toevallig (Elegant x Mona mv. Walser) KPST 100% (Klassiek GP): mooi Gelders type met sterke beweging.

Zendgraaf ( Ahoy x Madeleen mv. Batello) (IHW + KWPN) 93.75 % (Klassiek GP): Klassiek Gelders type, dat een voorbeeld van een Klassiek paard genoemd wordt.

Exspensive (Cavalier x Mona mv. Walser) KPST 75 % (Klassiek GP): Goede fokhengst met mooie opvallende kleur.

Brutus G ( Bruce G x Wagone mv. Marvel) KPST 50.78125% (Edel-Klassiek GP): Deze hengst heeft zich erg goed ontwikkeld sinds vorig jaar.

Wilskracht ( Amsterdam x Mona mv. Walser) KPST 50% (Edel-Klassiek GP): Erg mooie hengst, heeft zich bewezen in de fokkerij, zijn goede karakter wordt doorgegeven aan de nakomelingen, erg veelzijdig, afstammelingen lopen zowel in de dressuur- als mensport.

KPST/Hoefslag

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy

0 130
tuigpaard
Foto: Remco Veurink

Het Klassiek Paardenstamboek (KPST), dat erkenning als moederstamboek voor het Gelders paardenras nastreeft, heeft een belangrijke overwinning behaald. Het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) dat al jaren weigert om de overheidserkenning te verlenen is op 9 april 2014 door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de hoogste rechter in Nederland op dit terrein, in het ongelijk gesteld en moet zelfs de proceskosten van het KPST betalen. Binnen drie maanden moet de stamboekerkenning zijn verleend. Tenzij het aantal paarden van het KPST niet groot genoeg zou zijn om het ras in stand te houden, want dat kon de rechter onvoldoende beoordelen.

Europese regelgeving

De stamboekerkenning in Nederland is gebaseerd op de Europese regelgeving die positieve bepalingen heeft voor de instandhouding van zeldzame rassen. In de ons omringende landen zijn stamboeken voor veel kleinere zeldzame paardenrassen erkend en soms zelfs gesubsidieerd. Ook in Nederland zijn met succes kleinere stamboeken voor andere zeldzame huisdierrassen opgericht en uitgebouwd. De stamboekerkenning wordt door het KPST dan ook met vertrouwen tegemoet gezien.

Erkenning snel afhandelen

Het KPST hoopt wel dat deze stamboekerkenning zo snel mogelijk wordt verleend, want het fokseizoen 2014 is al begonnen en het zou jammer zijn als nog meer oude bloedlijnen van dit zeldzame ras zouden uitsterven. Bovendien zijn er over heel Nederland verspreid diverse eigenaren van Gelderse paarden die de doelstelling van het KPST onderschrijven, maar die met hun paarden alleen willen fokken binnen het kader van een officieel erkend stamboek dat een paardenpaspoort mag uitgeven.

KFPS Stamboek

Het KPST voldoet al aan de streefnorm met betrekking tot inteelt, iets wat voor een zeldzaam huisdierras heel belangrijk is. Het KPST houdt jaarlijks keuringen voor dekhengsten en voor andere paarden op basis van de originele bloedvoeringseisen die in 1963 voor het Gelders paard zijn vastgesteld. Het KPST is financieel gezond. Ondanks de economische crisis is het KPST de laatste jaren gegroeid in ledental en in aantal paarden en geboren veulens.

Rasstandaard Nederlands cultureel erfgoed

Het Gelders paard behoort niet alleen tot het Nederlands cultureel erfgoed, maar is ook heel geschikt voor sport en recreatie zowel onder het zadel als aangespannen. Het staat vooral bekend om zijn goede karakter o.a. voor de Gouden Koets. De raskenmerken worden via de Gelderse bloedvoering aan de nakomelingen doorgegeven. Het moederstamboek van een ras bewaakt de rasstandaard, waaraan eventuele dochterstamboeken zich te houden hebben.

Persbericht KPST/Hoefslag

Volg ons!

102,863FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer