Tags Posts tagged with "KNHS"

KNHS

In een open brief die de KNHS richt aan het Ministerie van VWS wordt er gevraagd om het verbod op wedstrijden in de paardensport per 21 april op te heffen. De brief is opgesteld in aanvulling op de landelijke campagne van NOC*NSF en alle aangesloten sportbonden, waaronder de KNHS, om de hele sport weer open te stellen.

Op 13 oktober voerde het kabinet voor de tweede keer in een half jaar tijd een verbod op wedstrijden door in de strijd tegen Covid-19. Dat betekent dat er op dit moment al bijna een jaar geen wedstrijden kunnen worden verreden. De vertaling van de overheidsmaatregelen naar de paardensport is strikt. De paardensport heeft daarin verantwoordelijkheid genomen. Nu er licht is aan het einde van de tunnel en Nederland weer langzaam open gaat, is het tijd om ook de paardensport meer ruimte te geven.

Hard raken

Paardensport is geen contact- of teamsport en er wordt altijd minimaal en vaak veel meer dan 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden. Paardensport vindt plaats in zeer grote goed geventileerde ruimtes (rijhallen) en bovendien vanaf april voornamelijk buiten. De kans op besmettingen binnen de paardensport is daarom zeer klein terwijl de overheidsmaatregelen de paardensport buitenproportioneel hard raken.

Gelet op het zeer geringe besmettingsgevaar van COVID-19 en het grote sportieve- en financiële belang van wedstrijden in de paardensport verzoekt de KNHS het ministerie van VWS om vanaf 21 april wedstrijden in de buitenlucht in de paardensport weer toe te staan.

De open brief is hier te lezen.

Bron: KNHS

Foto: DigiShots

dressuur algemeen subtop

Voor de ruiters van TeamNL verloopt de voorbereiding op de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio vol uitdagingen. De coronapandemie en de recente uitbraak van rhinopneumonie onder de paarden vragen veel van de flexibiliteit van ruiters en coaches. Naast de Olympische Spelen staan er voor de Nederlandse ruitertop ook Europese kampioenschappen op de kalender.

Planning

KNHS directeur topsport Iris Boelhouwer begon in september 2020 in deze functie, en heeft ook direct veel uitdagingen die zij het hoofd moet bieden. “Na het uitstel van de Olympische Spelen naar 2021 hebben we met de bondscoaches plannen gemaakt voor trainingen en observatiewedstrijden. Inmiddels hebben we bijna die gehele planning ook weer overboord kunnen zetten. Voor de bondscoaches zijn in de aanloop naar Tokio nu alle grote wedstrijden belangrijk als voorbereiding en als observatiemomenten. Voor diverse potentiele teamcombinaties geldt bovendien dat ze nog internationale kwalificaties moeten halen, ook dat vraagt maatwerk en flexibiliteit.

CHIO

Voor de dressuur- en paradressuurruiters is uiteraard het NK dat van 2 tot en met 6 juni in Ermelo verreden wordt belangrijk. Zoals het er nu uit ziet zal voor de dressuur- en springruiters ook het CHIO Rotterdam belangrijk zijn.” Tijdens het CHIO Rotterdam staan er voor zowel de dressuur- als springruiters een FEI Nations Cup op het programma. De springruiters van TeamNL zullen, als de kalender niet verder aangepast wordt, ook van start gaan in de FEI Nations Cup Division I wedstrijden van St. Gallen (Zwi), La Baule (Fra) en Falsterbo (Zwe). Een overzicht van de FEI Nations Cup wedstrijden staat verderop in dit bericht.

Sluitingsdatum

Wat wel vaststaat is de uiterste datum waarop de definitieve selectie bekend gemaakt moet worden. Voor de drie Olympische disciplines Dressuur, Springen en Eventing is de definitieve datum van inschrijving bij de FEI maandag 5 juli. Dit is ook de dag dat de ruiters officieel voorgedragen worden aan het NOC*NSF. De dressuurpaarden gaan op 6 juli als eerste in quarantaine en vertrekken op 14 juli vanaf Luik naar Tokio.

Programma OS Tokio

Onderstaand het tijdschema voor de paardensportdisciplines tijdens de Olympische Spelen van Tokio.

Dressuur – 23 juli t/m 28 juli

Eventing – 29 juli t/m 2 augustus

Springen – 31 juli t/m 8 augustus

Paradressuur

Voor de paradressuurruiters zijn naast het NK in Ermelo ook de CPEDI3* in Kronenberg van 10 tot en met 13 juni en de wedstrijd in Schijndel op 16 juli belangrijk. Voor de Paralympische Spelen is 28 juli de dag dat bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink haar definitieve inschrijving bekend moet hebben. De paarden van de paradressuurruiters vertrekken op 18 augustus  naar Tokio.

De Paralympische Spelen worden gehouden van 24 augustus tot en met 5 september.

Europese kampioenschappen

Voor de drie Olympische disciplines staat er dit jaar ook een Europees kampioenschap op het programma waarvoor de bondscoaches hun selecties moeten maken. De verschillende EK’s worden verreden op:

EK Springen senioren: 30 augustus t/m 4 september (Riesenbeck, Duitsland)

EK Dressuur senioren: 7 t/m 12 september: (Hagen, Duitsland)

EK Eventing senioren: 22 t/m 26 september (Avenches Zwitserland)

Bron: KNHS

Op 10-11 april en 17-18 april organiseert de KNHS twee scoutingsdagen voor de beste Nederlandse jeugdruiters in de disciplines dressuur en springen. In de aanloop naar de internationale landenwedstrijden en Europese kampioenschappen later dit jaar, is het voor deze groep ruiters belangrijk zich te meten en te laten zien aan de bondscoaches. Omdat wedstrijden op het noodzakelijke niveau ontbreken, is besloten deze dagen te organiseren.

Observatie

De scoutingsdagen zijn voor de bondscoaches een goede gelegenheid om de combinaties onder dezelfde omstandigheden aan het werk te zien. Doordat de combinaties de kans krijgen parcoursen en dressuurproeven op internationaal niveau te rijden, benaderen de scoutingsdagen zo goed mogelijk de setting van observatiewedstrijden.

Maatregelen

Uiteraard worden alle mogelijke hygiëne maatregelen voor ruiters en paarden in acht genomen. De dagen zijn bedoeld voor alle categorieën jeugdruiters in de disciplines dressuur en springen. Ruiters die in aanmerking komen bij de pony’s, Children, Junioren, Young Riders en U25 hebben persoonlijk bericht ontvangen. Helaas kan er absoluut geen publiek worden toegelaten op het Nationaal Hippisch Centrum waar de scoutingsdagen plaatsvinden.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

dressuur subtop
foto: Remco Veurink

Sinds het eind van de jaren ’80 van de vorige eeuw is Joep Bartels de pleitbezorger van de professionalisering in de paardensport. Toen al signaleerde hij zwakker wordende verenigingsstructuren en voorzag hij, dat maneges de ‘kraamkamer’  van de paardensport zouden worden. Nu, dertig jaar later, wil hij nauwelijks achterom maar vooral vooruit kijken. De FNRS gaat in gesprek met de gepassioneerde paardenman.

Klant centraal

“In 2014 maakte ik voor de voorzitter van de KNHS een omgevingsanalyse. Een paar jaar later een tweede. Uit de cijfers blijkt, dat de verenigingen al jaren niet meer leidend zijn in het aandragen van paardensportbeoefenaren en KNHS-leden. In toenemende mate zijn het de maneges en andere professionele paardensportaanbieders, die daarvoor zorgen. Essentieel is daarin de erkenning, dat de klant centraal dient te staan. Die verwacht een klantvriendelijke benadering en competentie. Onder competentie versta ik deskundigheid op het gebied van hippische educatie, didactiek, sportbeoefening, marketing, wedstrijdorganisatie, opleiding en gezonde verdienmodellen. Door de klant écht centraal te stellen, diens behoeften te willen doorgronden en paardrijden breder te zien dan alleen sport kan het fundament van de sector worden versterkt. Er is een verschil tussen paardrijden als vrijetijdsbesteding en paardrijden als sport.

Z-generatie

De professionele sportaanbieder speelt daarop in en is daarmee ook een van de hoekstenen van de KNHS in de nabije toekomst. Samenwerking met de hippische ondernemers is van levensbelang. Het nieuwe convenant KNHS/FNRS is een stap in deze richting. Maar is dat voldoende? Daarbij moeten we bedenken, dat sport vrijetijdsbeoefening is en dan hebben we het over een verdringingsmarkt waarin de concurrentie groot is. De consument stapt zo maar snel over naar een andere activiteit en bindt zich niet graag. Sporten in georganiseerd verband wordt minder gewaardeerd. De zogenaamde Z-generatie, geboren tussen 1992 en 2010, wil afwisseling, flexibiliteit, zelfontplooiing, uitdaging, gemak en comfort tegen een acceptabele prijs en voldoende kwaliteit; denk daarbij aan zaken als sfeer, welzijn en veiligheid. Het huren van een manegepaard is relatief goedkoop in vergelijking met een eigen paard. Daarop kan de lokale paardensportaanbieder het best inspelen.

Inspirators

Door initiatieven als F-proeven, zitcompetitie, Enjoy the Ride, Bixie en Carrouselrijden is een ‘nieuwe sportwereld’ ontstaan, laagdrempelig, vrijblijvend, speels, minder gereguleerd. Vormen die soms de brug naar de sport vormen. Inderdaad soms. Binnen de manegebedrijven kom je beiden tegen, paardensporters met een eigen paard of op een manegepaard. Dat biedt kansen voor zowel de FNRS als de KNHS waarbij we in het oog moeten houden, dat de manegesport niet kan zonder de topsport en andersom. De sport heeft geprofiteerd van het Anky-effect. Omgekeerd profiteert de sport van het Penny- en Britt-effect. De jeugd van de Z-generatie is nog meer dan voorgaande generaties op zoek naar ‘inspirators’. Het belang van dergelijke helden wordt de komende jaren alleen maar groter”.

Lees hier het hele interview.

Bron: FNRS

Foto: Remco Veurink

0 613
dressuurring hoefslag@Home
© DigiShots

De KNHS heeft een aantal dressuurprotocollen voor 2021 aangepast omdat hier reglementswijzigingen in zijn verwerkt. Zo zijn bijvoorbeeld alle Kür protocollen aangepast omdat er conform het Wedstrijdreglement dressuur vanaf 1 april decimalen gegeven kunnen worden voor het artistieke gedeelte van de proeven. De protocollen M1 t/m ZZ-Licht zijn aangepast vanwege de mogelijkheid voor het lichtrijden tijdens verruimingen, uitgestrekte gangen en het halsstrekken. Dit geldt ook voor de afdelingsdressuurproeven. Ook heeft de FEI aanpassingen doorgevoerd in de FEI protocollen. Voor de rubrieken waarbij wij als KNHS gebruik maken van de Engelstalige FEI protocollen worden deze FEI aanpassingen op de protocollen doorgevoerd.

Wijziging eindcijfer FEI protocollen

De wijziging houdt in dat het laatste cijfer op het protocol voor houding en zit, nu gewijzigd is naar General impression (de algemene impressie). Onder General impression (de algemene impressie) vallen de volgende beoordelingsfactoren:

  • Harmonious presentation of the rider/horse combination.
  • Rider’s position and seat.
  • Discreet and effective influence of the aids.

Wijziging strafpunten

Voor de klassen LT en ZT worden vanaf 2021 de volledige Engelstalige FEI protocollen gebruikt. In het verleden heeft de KNHS de strafpuntenregeling van de FEI voor deze klassen niet over genomen. Dit doen wij per 2021 wel. Dit betekent dat bij een vergissing in het programma van de proef er 2% aftrek van het eindpercentage van de proef wordt gegeven. Bij een tweede vergissing geldt uitsluiting.

Conform FEI

De rubrieken Children, Junioren, Young Riders en U25 worden altijd verreden onder het FEI reglement en de bepalingen hiervoor zoals gepubliceerd op de website van de KNHS. Dit betekent dat alle regels en richtlijnen voor harnachement en hulpmiddelen conform FEI regelgeving is. Afwijkingen hierop kunnen zijn opgenomen in de bepalingen op de KNHS website.

Dit houdt ook in dat de reglementswijzigingen vanuit het KNHS wedstrijdreglement dressuur geen invloed hebben op deze rubrieken.

Klik hier voor de dressuurproeven per 1 april 2021

Bron: KNHS

Foto: Digishots

dressuur algemeen subtop

Gerard Arkema manager wedstrijdsport bij de KNHS schrijft ‘Ik kan stellen dat ik al lang meedraai in de wedstrijdsport. Ik rijd inmiddels 49 jaar en ben op mijn twaalfde begonnen met de wedstrijden. We gingen met de vrachtwagen van de vereniging op pad naar de Levade, de voorloper van de Hippiade, en waren met elkaar de hele dag onderweg. Om drie uur ’s nachts vertrekken en tegen tien uur ’s-avonds weer thuis.’

De wereld verandert

‘Nog altijd kom ik graag op wedstrijden, al heeft mijn dochter het stokje als wedstrijdruiter overgenomen. Ik heb veel zien veranderen en het einde daarvan is nog lang niet in zicht. De wereld om ons heen verandert en de wedstrijdsport moet met maatschappelijke ontwikkelingen meebewegen om aan te sluiten op de behoefte van onze leden.

Vernieuwing

Sinds dit jaar ben ik manager wedstrijdsport bij de KNHS. Vanuit die functie sta ik samen met mijn team voor de prachtige uitdaging die vernieuwing van de wedstrijdsport heet. Een groot project dat we gefaseerd de komende jaren gaan doorvoeren. Deze vernieuwing is nodig. Dat zie ik ook. De tijden van met zijn allen met de vrachtwagen op pad liggen ver achter ons.  Ook de huidige opzet van onze sport vraagt om aanpassingen, de een groter dan de andere.

Meer flexibiliteit

Neem de springsport. Je ziet het aantal springruiters licht dalen. Bij de grotere springstallen zien we tegelijkertijd dat de behoefte verandert. Deze springruiters willen meer flexibiliteit en vrijheid in regelgeving. De mogelijkheid om een paard naar eigen inzicht uit te brengen op een gewenst niveau en mee te kunnen rijden voor de prijzen is hier een belangrijk onderdeel van. We denken hier met het nieuwe concept Flex wedstrijden, als aanvulling op het huidige wedstrijdaanbod, een invulling aan te kunnen gaan geven. Daarom starten we vanaf dit voorjaar – als corona het weer toelaat – met de pilot Flex wedstrijden. We zullen hier te zijner tijd meer over vertellen.

Jeugdpilot

Daarnaast willen we de springsport voor meer ruiters toegankelijk maken. Je ziet dat de hoogte van de hindernissen voor ruiters een drempel kan zijn. We zijn samen met het springforum aan het kijken hoe we deze drempel weg kunnen nemen zodat meer ruiters met plezier kunnen deelnemen aan de springsport. Het leeftijdsgericht sportaanbod voor de jeugd speelt hier ook een rol bij. De pilots die eerder draaiden zijn stilgelegd vanwege corona, maar zullen zodra dat weer kan, opgestart worden.

Afschaffing verliespunten

Dit jaar staat er nog meer te gebeuren in het kader van de vernieuwing. We zetten zaken in gang voor de komende maanden, maar net zo goed voor de jaren die volgen. Op korte termijn, meer precies vanaf 1 april, worden in de disciplines dressuur en springen de verliespunten afgeschaft. Via onder meer mijn columns houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen van dit uitgebreide programma, waar iedereen die wedstrijden rijdt mee te maken krijgt. Het doel is duidelijk: we willen onze wedstrijden leuker, eenvoudiger, flexibeler en toegankelijker maken!’

Bron: KNHS

© DigiShots

Vanaf 12 april is het weer toegestaan om in Nederland FEI-wedstrijden te verrijden. Dit gebeurt met in achtname van de geldende coronamaatregelen en als de situatie rond de EHV-1 uitbraak het toelaat, zo meldt de KNHS.

Wedstrijdritme opbouwen

De mogelijkheid tot het organiseren van internationale wedstrijden kwam na heel veel overleg tussen de KNHS, overheidsinstanties en Sportkoepel NOC*NSF. Iris Boelhouwer, directeur topsport van de KNHS is verheugd over de ontwikkelingen. “Om aansluiting te houden bij de internationale top en in voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio is het van essentieel belang dat onze paarden en ruiters in staat zijn om wedstrijdritme op te bouwen en hun kwalificaties te halen. Na een wedstrijdpauze van zes maanden ben ik dan ook ongelooflijk opgelucht dat we dit weer in eigen land kunnen faciliteren”.

Lokale gemeentes

Of wedstrijden ook daadwerkelijk plaats mogen vinden, wordt uiteindelijk bepaald door lokale gemeentes en veiligheidsregio’s. Zij hebben altijd het laatste woord. Bij vragen kunnen deze instanties contact opnemen met zowel de KNHS als de NOC*NSF. Zij kunnen hierin adviseren. Elk evenement moet zich aan een (streng) coronaprotocol houden. De exacte invulling hiervan volgt nog. Daarnaast wordt ook de situatie rond de neurologische vorm van de rhinopneumonie (EHV-1 virus) uitbraak scherp in de gaten gehouden. Hierover staat de KNHS in contact met Prof. dr. Marianne Sloet als veterinair adviseur van de KNHS.

Zo snel mogelijk

De KNHS doet haar uiterste best om voor alle ruiters zo snel mogelijk weer wedstrijden dan wel meetmomenten mogelijk te maken. Dit in aanvulling op de huidige toegestane verenigings- en manegeactiviteiten voor ruiters t/m 26 jaar. De opening van de internationale sport is volgens de organisatie een positieve stap voorwaarts naar hopelijk meer mogelijkheden voor de paardensport op de korte termijn.

Bron: KNHS

Foto: © DigiShots

Marion Schreuder
Marion Schreuder Indoor Brabant 2015 © DigiShots

Marion Schreuder heeft aangegeven haar taak als Hoofddocent bij KNHS neer te leggen. 3,5 jaar geleden nam ze deze verantwoordelijkheid op zich, om de structuur van de KNHS instructeursopleidingen te herzien. Schreuder blijft als adviseur verbonden met de KNHS Academy.

Schreuders werkzaamheden hebben geleid tot een eenduidig opleidingsplan waarbij praktijkvakken ‘Trainen van een paard’ en ‘lesgeven’ weer meer aandacht kregen. Het springen werd teruggebracht als verplicht onderdeel in de aspirant en basissportopleiding van de instructeurs. Daarmee ontstond een brede en gedegen basis gelegd voor alle toekomstige instructeurs.

Gert Naber

“Mijn opdracht was om een opleidingsstructuur vorm te geven waarmee we goede instructeurs afleveren. Het hele scala van didactiek, rijtechniek tot en met benodigde paardenkennis is onder handen genomen en heeft een plek in het curriculum gekregen. De opleiding staat nu en daarmee is het tijd om het stokje over te geven”, vertelt Schreuder.

Gert Naber gaat als manager van de KNHS Academy de kar verder trekken.

 

Bron: KNHS

Foto: Digishots

Febe van Zwambagt
Febe van Zwambagt - Edson CDN Tolbert 2021 © DigiShots

Door de beperkte mogelijkheden in 2020 heeft de KNHS besloten om de ruiters die vorig jaar in het KNHS Talententeam zaten, dit jaar weer te selecteren. Vanwege het bereiken van de 25-jarige leeftijd maken Kevin Jochems en Jeanine Nieuwenhuis niet langer deel uit van het team. Dressuurtalent Febe van Zwambagt en springruiter Rowen van de Mheen zullen dit jaar hun intrede maken.

Veelbelovende talenten

Ook dit jaar zijn er weer elf paardensporttalenten verkozen in het keurkorps van hippische talenten. Het KNHS Talententeam is de top van de piramide van het KNHS Talentenplan. Het bestaat uit de meest veelbelovende talenten uit de Olympische disciplines (dressuur, springen en eventing) en de Paralympische discipline para-dressuur. Ruiters en amazones van 18 t/m 25 jaar die de potentie hebben om door te groeien naar het Olympisch kader maken kans om in het KNHS Talententeam te worden opgenomen. Bekijk hier de video waar de talenten worden gepresenteerd.

Bekijk hier alle ruiters en amazones die in het KNHS Talententeam 2021 zijn opgenomen.

Bron: KNHS

Foto: DigiShots

0 1434
Rhinopneumonie

Vanwege de Rhino-uitbraak op het internationale concours in Valencia, heeft de FEI onlangs besloten om het verbod op internationale wedstrijden te verlengen naar 11 april. Naar aanleiding hiervan heeft Naar aanleiding hiervan heeft de KNHS contact gehad met prof. dr. Marianne Sloet van de Universiteitskliniek voor paarden in Utrecht of aanscherping van het op drie maart gepubliceerde advies van de werkgroep diergezondheid van de Sectorraad Paarden nodig is.

Er is op dit moment, naast de duidelijke maatregelen die gelden voor (top)sportpaarden die terugkomen van buitenlandse wedstrijden waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met paarden uit Valencia Vejer de la Frontera en Doha, vooralsnog geen reden het beleid in Nederland te verscherpen. Wel is het van belang extra alert te zijn op mogelijke symptomen van rhinopneumonie en daar adequaat naar te handelen.

Kadertrainingen

In Nederland gelden nog steeds strenge overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus waaronder het verbod op wedstrijden sinds 13 oktober vorig jaar. De KNHS heeft besloten om uit voorzorg alle kadertrainingen, waar het topsportpaarden betreft, te annuleren tot en met 11 april. We zien vooralsnog geen aanleiding om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten t/m 26 jaar te annuleren. Als iedereen attent is, zijn/haar paarden goed in de gaten houdt, zo nodig temperatuurt én eerlijk is over het feit of zijn/haar paarden wel of geen contact hebben gehad met paarden uit het topsport circuit, dan is er op dit moment geen reden om allerlei activiteiten in Nederland te stoppen.

Het is hierbij wel van belang dat iedereen zich aan de regels houdt en deze onderlinge activiteiten alleen georganiseerd worden op de eigen verenigingslocatie of manege. Het is niet verstandig de grenzen op te zoeken van wat mag. Het grootschalig organiseren van bijvoorbeeld oefenparcoursen is daarom, hoe vervelend ook, op dit moment sterk af te raden. Zowel vanwege corona als vanwege rhinopneumonie. Voorkom onnodige reisbewegingen. Komen er toch paarden van buitenaf op een stal dan is het aan te raden deze paarden vooraf te temperaturen.

Buitenland 

Voor paarden die uit het buitenland naar Nederland komen gelden duidelijke regels. Zij moeten bij aankomst in isolatie geplaatst worden. Klik hier voor alle maatregelen die gelden.

Blijf alert

De KNHS roept op alert te zijn op mogelijke symptomen van rhinopneumonie bij paarden. Bijvoorbeeld verkoudheidsklachten, koorts, dikke benen en soms hoesten. De symptomen van de neurologische vorm beginnen doorgaans plotseling en kunnen sterk variëren: slappe staart, overvolle blaas die gaat lekken, lichte ataxie (lopen als een dronkenman) tot volledige verlamming. Bij twijfel, neem direct contact op met je dierenarts.

Bron: KNHS

Foto: Archief

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer