Tags Posts tagged with "KNHS"

KNHS

Foto: Remco Veurink

De FNRS en KNHS hebben de eerste resultaten van de Coronamonitor gepubliceerd. De FNRS-KNHS Coronamonitor is een online ledenpeiling waarmee de impact van het coronavirus voor hippische ondernemers en verenigingen gedurende de coronacrisis in kaart wordt gebracht.

Met deze informatie kan worden gewerkt om aan de belangenbehartiging op landelijk niveau te werken aan passende steunmaatregelen. De coronamonitor wordt elke twee weken verstuurd om zo het verloop in deze crisistijd te kunnen monitoren en prioriteiten te kunnen stellen bij de juiste partijen.

Vertrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat 38,4% van de ondernemers op het moment van het onderzoek vertrouwen heeft dat het bedrijf door de crisis komt. 13,6% van de ondernemers heeft er geen vertrouwen in. Bij de verenigingen daarentegen heeft 62,3% er vertrouwen in dat de vereniging door de crisis komt. Hier heeft slechts 7,88% er weinig vertrouwen in.

Hulp

Zowel ondernemers als verenigingen gaven aan vooral veel hulp te krijgen van hun klanten en vrijwilligers. Ondernemers gaven aan daarnaast ook hulp te krijgen van hun boekhouder of accountant. 51,8% van de verenigingen gaf aan geen hulp te ontvangen.

Omzetverlies

Het omzetverlies van ondernemers in vergelijking met verenigingen is aanzienlijk groter. 28,7% van de ondernemers gaven aan nog een buffer te hebben om gemiddeld 5,9 maanden te overbruggen. Bij verenigingen heeft 56,9% voldoende buffer om de coronacrisis te overleven en 47,6% heeft een buffer om zeker een jaar te overbruggen.

Het omzetverlies bij ondernemers komt door het wegvallen van groepslessen en evenementen en sluiting van de horeca. Bij verenigingen is er omzetverlies door het wegvallen van wedstrijden, sluiting van de kantine en de afgelasting van concoursen en evenementen. Vanuit de overheid zijn er verschillende ondersteunende maatregelen beschikbaar gesteld. 28% van de ondernemers maakt nog geen gebruik van deze mogelijkheden tot ondersteuning.

Personeel

Meer dan de helft van de ondernemers verwacht door de coronacrisis geen personeel te hoeven ontslaan. 20,8% heeft deze verwachting helaas wel. Verenigingen werken voornamelijk met externe instructeurs of eigen instructeurs op zzp-basis.

Aangepast aanbod

Ondernemers en verenigingen zijn druk bezig om hun ruiters op een andere manier verbonden te houden. 61,7% van de ondernemers is bezig met online theorielessen, informatieve video’s of maakt leuke video’s van hun paarden en pony’s. 8,2% van de verenigingen hebben een aangepast aanbod voor hun leden. Dit is voornamelijk gericht op het beschikbaar houden van de rijbaan met de juiste gedrags- en hygiënemaatregelen, zodat ruiters hun paarden de noodzakelijke beweging kunnen blijven geven.

Bekijk hier de Corona meter voor ondernemers

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 457
KNHS

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen, heeft het kabinet op 31 maart de bestaande maatregelen met drie weken verlengd. Dit betekent dat alle eerder genomen maatregelen ook in de paardensport worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. De paardensport behoudt op een aantal punten een uitzonderingspositie, waardoor het mogelijk blijft om paarden de juiste verzorging en beweging te geven. Tot slot blijft het verbod op vergunningplichtige evenementen tot 1 juni gehandhaafd.

Uitzonderingspositie van de paardensport

Een verlenging van drie weken is lang. Dit heeft effect op iedereen en van iedereen wordt veel gevraagd. Voor ons als paardensporters geldt dat we naast de gezondheid van onszelf, onze familie en vrienden, een grote verantwoordelijkheid voelen en hebben voor de gezondheid van onze paarden. Daarom zal de KNHS zich samen met de FNRS en de Sectorraad Paarden blijven inzetten voor de uitzonderingspositie van de paardensport.

Help elkaar waar mogelijk

Voor veel maneges betekent een verlenging van de maatregelen een grote uitdaging. Er komen veel minder inkomsten binnen, maar de kosten voor de verzorging van de paarden blijven. Gelukkig zien wij in heel Nederland initiatieven ontstaan om maneges en verenigingen te helpen. Veel ruiters blijven hun lidmaatschappen en lesgelden betalen, ook al krijgen ze daar nu tijdelijk geen les voor. Wij vinden dat fantastisch en het getuigt van grote saamhorigheid en solidariteit in de paardensport community. Een groot dankjewel is op zijn plaats voor iedereen die daar aan bijdraagt! Zo kunnen we de paardensportinfrastructuur in stand houden en voor alle paarden blijven zorgen, zodat we straks, als deze crisis voorbij is, weer volop van de paardensport kunnen genieten.

Wat kun je doen?

Wil jij ook graag helpen, maar weet je niet zo goed hoe? Je zou jouw manege enorm kunnen helpen als je jouw les abonnement blijft betalen of initiatieven steunt die de verschillende ruitersportcentra organiseren, zoals het sponsoren van een paard of pony. Zo helpen we elkaar door deze crisis heen.

Bron: KNHS

Foto: Shutterstock

 

 

0 10830

Alle wedstrijden zijn afgelast tot 6 april, maar het lijkt er op dat deze periode veel langer wordt. Omdat het er dus naar uit ziet dat we voor een langere periode geen wedstrijden kunnen rijden, werkt de KNHS momenteel aan een oplossing.

Het idee is om je proef online te laten beoordelen voor winstpunten.

KNHS-jurylid

De KNHS is bezig met de ontwikkeling van een website en een app waarop je een video van een door jou thuis gereden proef kunt uploaden. Deze proef wordt beoordeeld door een KNHS-jurylid. Je krijgt een ingevuld protocol terug met daarop de door jou behaalde punten. De proeven tellen mee voor winstpunten. In eerste instantie zal het mogelijk zijn om proeven te uploaden in de klassen B t/m M2.

Trainingsvideo’s

Op het platform wordt het ook mogelijk om trainingsvideo’s te uploaden en tips en advies terug te krijgen van KNHS-bondscoaches en -trainers. De verwachting is dat het platform live gaat in de week van 6 april.

Bron: KNHS

0 172

De KNHS is op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het springforum. De afgelopen zes jaar vervulde Joffra Schaap – Greve deze rol.

Kennis

In 2014 introduceerde de KNHS verschillende discipline fora. Schaap –Greve vertelt over het forum ”Er is een ongekende hoeveelheid kennis en energie bij alle leden van het springforum. Bovendien besteden zij er veel vrije tijd aan. Het voorzitterschap is echt een leuke functie die ik met veel plezier vervuld heb. Ik heb er nu twee termijnen opzitten en vind dat het tijd is voor iets nieuws. Ik wil zeker een bijdrage blijven leveren aan de paardensport, maar nu op een andere manier. Hoe weet ik nog niet precies, maar er komt zeker iets op mijn pad.”

De KNHS is Schaap – Grave zeer veel dank verschuldigd voor haar inzet en gaat nu op zoek naar een nieuwe voorzitter voor het KNHS Springforum.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

olympische spelen coronavirus

Het International Olympic Comité heeft vandaag bevestigd dat alle reeds aan Nederland toegewezen kwalificaties voor de Olympische Spelen van Tokyo blijven staan. Het Internationaal Paralympisch Comité heeft aangegeven de lijn van het IOC te volgen.

Duidelijkheid 

Chef de Mission Pieter van den Hoogenband vertelt “Dat is de snelle duidelijkheid waar we op hoopten en om hadden gevraagd.” Tevens gaf het IOC nogmaals aan dat er nog steeds naar wordt gestreefd om binnen drie weken de nieuwe data van de Spelen bekend te maken.

Nieuwe planning

Technisch directeur NOC*NSF Maurits Hendriks vertelt “Ik merk dat er nu waar mogelijk vaart wordt gemaakt. Het is echt menens bij alle betrokken partijen om zo snel mogelijk die nieuwe stip op de horizon te krijgen. Dat is goed voor sporters en coaches die zo snel mogelijk aan de slag willen met hun nieuwe planning. Zodra de data bekend zijn kunnen de internationale federaties de vanwege de corona crisis geannuleerde kwalificatie evenementen opnieuw gaan plannen. En zodra die planning bekend is kunnen wij in overleg met bonden en sporters. Waarna we het vervolg van de nog openstaande kwalificatietrajecten gaan bepalen. Het blijft natuurlijk wel zo dat er in sommige sporten ook nog een interne selectie moet worden geregeld omdat Nederland maar één startplaats heeft.”

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

0 10169
paarden

De KNHS roept op om extra voorzichtig om te gaan met de maatregelen die zijn ingesteld vanwege het coronavirus. “Als we deze uitzondering willen behouden, moeten we voorzichtig met deze situatie omgaan,” benadrukt de hippische bond nog maar eens.

Maatregelen

“Op dit moment is er een door de KNHS, FNRS, SRP en NOC*NSF gerealiseerde uitzonderingspositie in verband met de gezondheid en het welzijn van de paarden”, aldus de KNHS. “Dit houdt in dat het voor paardeneigenaren, met aangepast beleid, nog is toegestaan om voor hun paard te zorgen.”

Uitzonderingspositie

De paardensporters zijn de enige sporters in Nederland die nog door mogen gaan volgens de huidige regels. “Deze uitzonderingspositie willen we graag behouden. Het is daarom extra belangrijk om deze mogelijkheid te koesteren en uiterst voorzichtig en begripvol met deze situatie om te gaan. Om deze uitzonderingspositie te behouden, dient iedereen in onze branche mee te werken aan een verantwoord beleid voor mens en dier.”

De geldende maatregelen voor de paardensport vind je hier.

Bron: KNHS

Foto: Archief

0 4648
KNHS maatregelen paardensport

Naar aanleiding van de op 23 maart gegeven persconferentie van de Nederlandse overheid over de verscherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Er ontstond in de sport echter veel onduidelijkheid hoe deze verscherping te interpreteren. Inmiddels heeft de overheid een verduidelijking gegeven op het verbod op evenementen tot 1 juni.

Verbod op evenmenten

Het verbod op evenementen geldt voor evenementen die planbaar en vergunningsplichtig zijn. Voor alle andere evenementen, wedstrijden en samenkomsten blijft het verbod vooralsnog tot en met 6 april staan.

Verlengen

Afhankelijk van de impact van de reeds genomen en verscherpte maatregelen op het terugdringen van het coronavirus, kan het zijn dat de overheid de komende dagen besluit deze maatregel te verlengen. Wij volgen dit op de voet en zullen zodra hier meer over bekend wordt dit melden op onze website.

Klik hier voor een overzicht van alle geldende maatregelen in de paardensport.

Het KNHS roeps iedereen in de paardensport op om alle geldende maatregelen strikt na te leven.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

losrijden KNHS
© DigiShots

De KNHS is in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om in kaart te brengen hoe de paardensport in Nederland ook na de Corona-crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

De bond hoopt dat de door de overheid gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen hieraan bij kunnen dragen. De KNHS werkt hiervoor samen met andere sportbonden, onder leiding van NOC*NSF.

Financiële gevolgen

Sporters, trainers, instructeurs, coaches, zzp-ers, verenigingen, maneges, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

De KNHS merkt dat er binnen de sport grote bereidheid is om de negatieve gevolgen samen te dragen. “De solidariteit is groot.”

Bron: KNHS

Foto: archief Remco Veurink

 

0 2333
KNHS
KNHS

De Nederlandse overheid heeft zondagmiddag 15 maart besloten dat alle sportclubs in Nederland, per direct en in ieder geval tot en met 6 april, moeten sluiten. Deze maatregel geldt ook voor alle paardensportaccommodaties. Door de beslissing van de overheid, heeft ook de KNHS de maatregelen aangescherpt.

Gezondheid

Paardensportaccommodaties en paardeneigenaren moeten uiteraard in staat blijven om de paarden op een juiste manier te verzorgen en te laten bewegen. We hebben naast de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze medemens ook de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze paarden.

Begrip

De KNHS realiseert zich dat dit een ingrijpende maatregel is voor iedereen en met name degenen die hun brood verdienen in de paardensport. Toch hebben ze begrip voor het genomen besluit en kunnen ze niet anders dan dit overheidsbesluit volgen. Welke gevolgen dit echter exact heeft wordt momenteel in samenwerking met de partner de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) bekeken.

Geen wedstrijden

De KNHS vraagt alle wedstrijdorganisaties alle wedstrijden af te gelasten tot en met 6 april. Deze maatregel bestond al tot en met 31 maart. Dit advies betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt tot en met 6 april geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

KNHS-verenigingen per direct gesloten

In lijn met NOC*NSF en het genomen overheidsbesluit dienen paardensportverenigingen zonder eigen paarden hun accommodatie de komende tijd te sluiten voor verenigingslessen, evenementen of andere activiteiten. Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast serieuze maatregelen treffen en hun klanten hierover informeren.

Centrum

Het Nationaal Hippisch Centrum en het KNHS-kantoor zijn per direct en tot en met 6 april, gesloten voor bezoekers. De KNHS blijft van maandag tot en met vrijdag per WhatsApp en per mail en beperkt telefonisch bereikbaar.

Bron: KNHS

Zie ook: Corona: paardensportaccommodaties blijven aangepast open

Foto: Remco Veurink

Concours Hippique Mierlo
Bart Bles hier met Gran Canyon van HD CH Mierlo 2017 © DigiShots

Concours Hippique Mierlo, dat van 23 tot en met 26 april in Mierlo plaats zou vinden, gaat niet door. Dat heeft de organisatie in nauw overleg met de KNHS besloten.

Daarmee gaan ook de vier Nederlandse Kampioenschappen voor Springruiters niet door.

Niet verantwoord

Het bestuur vindt het met de huidige Coronamaatregelen van de overheid en de onzekerheid over de duur en eventuele verlenging daarvan, niet verantwoord om financiële of andere verplichtingen aan te gaan.

“Het is een weloverwogen besluit, zeker gezien het feit dat juist 2020 een jubileumjaar is,” laat de organisatie weten. “Dit jaar zouden we de vijftigste editie van het in 1971 gestarte evenement vieren. De voorbereidingen waren in volle gang. Binnen enkele dagen zouden we beginnen met de opbouw van de accommodatie door de vele vrijwilligers.”

Het bestuur en de vrijwilligers kijken uit naar een volgende editie waarbij het jubileum alsnog gevierd kan worden.

Zie ook: Mierlo op weg naar 50-jarig jubileum NK Springen

Bron: Concours Hippique Mierlo

Foto: Digishots

Volg ons!

102,176FansLike
0VolgersVolg
7,059VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer