Tags Posts tagged with "KHRV"

KHRV

0 61
draver, draftrainer
Dravers in actie in het Stadspark (Groningen).

Zes politieke partijen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W in Groningen. VVD, CDA, Stadspartij, 100% Groningen, Student en Stad en PVV vinden dat de drafsport prima kan samengaan met de op 17 februari jl. door het college gepresenteerde plannen voor de drafbaan en het gehele Stadspark. Een waardig en mooi onderhouden Volkspark waar voor iedereen activiteiten zijn en voor iedereen vertier is. Iets wat mooi past binnen de nalatenschap van Jan Evert Scholten, die het (oudere deel) van het park ooit aan onze gemeente heeft geschonken” aldus de zes partijen.

Inzicht

Eerder heeft de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV) hard uitgehaald naar het college als het gaat om de aan de gemeenteraad voorgeschotelde kosten van voortzetting van de drafsport. “Aanpak achterstallig onderhoud zoals gemeld in ons raadsvoorstel, vraagt voortzetting van de drafsport het aanpakken van achterstallig onderhoud en een bijpassend meerjarenonderhoudsplan. De eenmalige kosten hiervoor bedragen € 955.000, de jaarlijkse kosten € 250.000” schreven wethouders Jongman en Chakor eerder in 2020 in een brief aan de raad van Groningen. De nu ingediende schriftelijke vragen moeten inzicht geven in de daadwerkelijke kosten voor gebruik van het terrein voor en door de drafsport.

Openheid van zaken

De KHRV reageert zeer verheugd op de politieke ontwikkeling. “We hebben afgelopen periode als KHRV onze contacten met de diverse politieke voorstanders van de drafsport verder aangehaald en zijn blij dat 6 partijen openheid van zaken willen hebben inzake de kosten van de drafsport” aldus Maarten de Nooij. “Diverse politieke partijen hebben destijds ingestemd met opzegging van de huur in verband met de hoge kosten die het college koppelde aan voortzetting van de drafsport. Dat zit ons tot op de dag van vandaag enorm dwars, omdat de getallen volledig uit de lucht zijn gegrepen en in werkelijkheid veel lager zijn. Dat daar nu aandacht voor komt is een mooie stap in de goede richting als het gaat om behoud van de drafsport in Groningen.”

Hoorzitting

De Nooij geeft verder aan dat de KHRV de betrokken wethouders begin maart per brief heeft uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van de gepresenteerde plannen. Daarop moet nog een inhoudelijke reactie komen. De drafsportvereniging hoopt dat de betrokken wethouders na diverse mislukte pogingen afgelopen jaren, nu eindelijk eens in gesprek wil met hen om het over de toekomst te hebben. Ondertussen loopt ook nog de rechtszaak, waarbij de KHRV de rechter heeft verzocht haar “ontruimingsbescherming” te verlenen zodat er heel 2021 nog koersen kunnen worden verreden op de Groninger piste. De gemeente stond dit slechts toe tot begin juni, waardoor het gezien de huidige corona maatregelen maar zeer de vraag is of het publiek nog kan genieten van de dravers. 13 april staat de hoorzitting gepland bij de rechtbank Groningen en enkele weken later zal de rechter uitspraak doen is de verwachting. De KHRV zegt de uitkomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Bron: Persbericht

Foto: Wendy Koekoek

draver drafsport KHRV
Archieffoto

Nadat begin september bekend werd dat de drafbaan in Groningen gaat verdwijnen, leek de rust wedergekeerd. Maar niets blijkt minder waar. Het bestuur van de KHRV (Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen) start een juridische procedure tegen het ontruimingsbevel dat de gemeente Groningen de vereniging oplegde.

Dat ontruimingsbevel zou ingaan per 4 januari 2021.

Argumenten

Door uitspraak van de rechter hoopt de vereniging minimaal één volledig seizoen te kunnen blijven koersen onder dezelfde voorwaarden als vastgelegd in het thans geldende huurcontract.

De KHRV heeft verschillende argumenten om een jurdische procedure te starten tegen de gemeente:

50% niet mogelijk

De gemeente heeft de KHRV, conform gemeentelijk ‘staand beleid’, toegezegd dat er nog paarden draverijen georganiseerd mogen worden tot en met uiterlijk 12 juni 2021. Dat lijkt een toezegging van 5 maanden. Toch ziet de vereniging dat anders. Sinds jaar en dag kan er tot en met half maart niet gekoerst worden in het Stadspark. Er is namelijk geen verlichting en bij vorst is het niet mogelijk om te strooien. Tijdens 50% van de aangeboden maanden zijn koersen dus niet mogelijk.

Financiële bijdrage

Daarnaast heeft de gemeente bekend gemaakt dat de KHRV in 2021 geen huur hoeft te betalen. Dit lijkt een hoffelijk gebaar. Echter staat daar tegenover dat de financiële bijdrage die sinds jaar en dag wordt betaald door de gemeente om de baan te kunnen onderhouden, wordt stopgezet. En laat die financiële bijdrage nou net een veelvoud van de huurprijs zijn. Een onaangename verrassing dus.

Sweepstakes

Verder heeft de KHRV een nadrukkelijk verzoek neergelegd bij de gemeente om de Sweepstakes nog wel te mogen verrijden. Sweepstakes is hét sportieve hoogtepunt van het jaar. Het landelijk koersprogramma is een van de externe invloeden waardoor Sweepstakes enkel eind juni of in juli 2021 verreden kunnen worden.

De gemeente heeft echter meteen laten weten hierin de KHRV niet tegemoet te willen komen. Men wenst onder geen beding af te willen wijken van het voornemen om precies begin juni 2021 de werkzaamheden op de drafbaan te gaan opstarten.

De vereniging vindt dit zeer opmerkelijk, aangezien de uitwerking van de benodigde investeringen, de bijbehorende businesscase en het gewenste exploitatiemodel eind maart 2021 pas wordt besproken in de gemeenteraad. Van goedkeuring is dus nog geen enkele sprake. Toch lijkt de gemeente de planning van alle werkzaamheden aan de drafbaan al rond te hebben.

Waardig afscheid

Na circa 134 jaar uit de Stad en na 98 jaar uit het Stadspark lijkt de drafsport te verdwijnen. Daarmee eigent de KHRV zich het recht toe om in alle waardigheid en met een zo optimaal mogelijk gevoel afscheid te kunnen nemen.

 

Bron: KHRV

Foto: Archieffoto

Ook het tweede verzoek om koersen zonder publiek te organiseren op de drafbaan in Groningen is afgewezen, meldt RTV Noord.  Ook in Wolgeva, Duindigt en Alkmaar mogen geen koersen worden georganiseerd. Volgens de Veiligheidsregio’s worden de koersen als wedstrijden beschouwd.

De trainers en pikeurs trekken nu meer richting de drafbanen van onze buurlanden, waar dit soort koersen wel toegestaan zijn. Dit resulteert in dat de drafsport in Nederland nog meer onder druk komt te staan.

Niet mee eens

Siebren de Jong van de Koningklijke Harddraverij en Ren Verening (KHRV) is het er niet mee eens dat de draverijen als wedstrijden worden beschouwd. “De gemeente beschouwd de koersen als een evenement, maar het is geen evenement. Het zijn selectieproeven voor drafsportprofessionals, een werkgerelateerde bijeenkomst”, legt hij uit.

Politieke onwil

Volgens De Jong is het makkelijk om aan de coronamaatregelen te voldoen en is er sprake van politieke onwil. Daarom doet hij nog een laatste poging om de Veiligheidsregio op andere gedachten te brengen. . “Het is onbegrijpelijk en zeer frustrerend dat de Veiligheidsregio de koersen kwalificeert als evenement en daardoor de sector nog langer op slot zet. Er is sprake van politieke onwil, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Wij verzoeken u om het besluit in heroverweging te nemen. Wij zullen er alles aan doen om gezondheidsrisico’s te vermijden. In alle omringende landen wordt er wel weer gekoerst”.

Lees ook: Drafbaan Groningen: “Dit besluit heeft grote gevolgen voor de sport”

Bron: RTV Noord

Foto: Shutterstock

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer