Tags Posts tagged with "KFPS"

KFPS

0 85
fries paard

Met een succesvolle IBOP van 77 punten verdiende Yara S. van de Sprong (v. Pier 448) op zondag 25 april op het Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg haar Kroonpredicaat. De zesjarige merrie haalde een 7,5 op haar draf. ‘Een merrie met veel schwung, ze mag iets meer bergop lopen en heeft een zuivere stap met veel ruimte’, zo beschreef de jury. Yara is een halfzus van Kroonmerrie Alive S. Van de Sprong AAA (v. Beart 411) die vorig jaar 91 punten haalde voor haar IBOP.

Prestatie

De hoogste score van de dag -78,5 punten – haalden Yfke Friesenhof MerfelderBruch Ster (v. Pier 448) en Daan van de Demro Stables (v. Tsjalle 454). Yfke door Marijke Boelen met veel schwung en een 8 voor draf naar 78,5 punten gereden. Daan is een halfbroer van Elias 494. Hij werd gefokt bij de Demro Stables, en werd door eigenaresse Marin Haentjens naar 78,5 punten gereden, met een 8 voor draf en een 8 voor houding&balans. Met deze AA-score maakte Daan bovendien zijn moeder Maaike Brechtsje D naast Kroon, Sport en Preferent ook Prestatie.

Vijf paarden 77 punten of meer

Zestien combinaties verschenen er op zondag 25 april in de baan om een IBOP te rijden voor de juryleden Gotien Sipma en Corrie Rave. Vijf van de inzendingen verdienden 77 punten of meer. De dames waardeerden de nummer één meteen al met 78 punten. Sabina G.R. (Stendert 447 x Doaitsen 420) werd door Esmeralda Thoonen fijn voorgesteld, zo luidde de toelichting. ‘Een sympathiek paard en actief gereden.’ Ook de laatste merrie haalde een score boven de 77 punten. Eefke A. Ster (Alwin 469 x Meinse 439) van de familie Arts in Swolgen werd door Ninja van Eijk naar 77,5 punten gereden. ‘De merrie loopt heel stabiel door de baan en doet dat in alle drie de gangen even gemakkelijk’.

Bron: Hoefslag / Overname zonder bronvermelding én schriftelijke toestemming via webredactie@mediaprimair.nl is niet toegestaan.

Foto: Remco Veurink

0 51
fries

De nieuwe eb- en vloedbodem bij Stal Fan de Kadyk in St. Johannesga lag er op zaterdagmorgen 24 april strak bij. Op de locatiekeuring aldaar kwamen twee driejarige merries in aanmerking voor het Sterpredicaat: Hinke T. van Sessing (Tsjalle 454 x Norbert 444) van de familie Tanck en Geldou (Jurre 495 x Jisse 433) van Annemieke Elsinga. Beide merries kregen op basis van hun uitstekende beweging een tweede premie.

Van stamboek naar ster

Stamboekmerrie Wys van het Lansink (Hessel 480) had in 2018 al ABFP testen afgelegd van 81,5 en 78 punten. Aan de hand overtuigde haar draf juryleden Piet Bergsma en Corrie Terpstra niet helemaal, maar de positieve scores op andere onderdelen werden naast de testresultaten gelegd waarna Wys Ster werd verklaard met een tweede premie. De zesjarige Wys is de zesde Sternakomeling van Wyp van ’t Lansink Model Sport Preferent Prestatie AAA (Beart 411) uit de fokkerij van Rinus Loman en Carla Nijdam.

Bron: Phryso

Foto: Shutterstock

Marc Peter Spahn - Elias 494
Marc Peter Spahn - Elias 494 Gothenburg Horse Show 2020 © Digishots

Het KFPS roept ruiters en eigenaren van getalenteerde jonge Friese paarden op hun paarden aan te melden voor het selectietraject van het WK Jonge Dressuurpaarden. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Friese paarden in aanmerking komen voor het WK Jonge Dressuurpaarden.

Herkenning WBFSH

Doordat het KFPS sinds oktober 2020 lid is van WBFSH, mogen Friese paarden deelnemen aan het kampioenschap. Dit vindt plaats van 25 tot en met 29 augstus 2021 in het Duitse Verden en de inschrijving gaat begin april open.

In 2016 deed Elias 494 (toen genaamd Djorn van de Demrostables) mee aan het selectietraject voor het WK. De hengst bracht het met Marc Peter Spahn in het zadel tot de beste 12 van Nederland bij de 7-jarigen. Afvaardiging naar het WK was toen niet mogelijk, omdat het Fries paard nog niet herkend werd bij de WBFSH.

Klik hier voor de selectiebepalingen.

Klik hier voor het overzicht van het selectietraject.

 

Bron: Phryso

Foto: Digishots

0 56
fries

De allereerste selectiewedstrijd van de Alrako KFPS competitie is van zondag 25 april verplaatst naar zondag 6 juni. De selectiewedstrijd die door fokvereniging Het Friesch paard Limburg georganiseerd wordt zal ook niet in Kronenberg plaatsvinden, maar in Geldrop.

Kalender

Dat meteen de eerste wedstrijd van het seizoen verzet wordt heeft alles te maken met de aanhoudende coronamaatregelen. De organisatie van dit dressuurkampioenschap Friesch Paard heeft haar wedstrijdkalender gemaakt in de hoop dat er komende maanden weer ruimte gaat komen voor het rijden van wedstrijden.

Klik hier voor de volledige wedstrijdkalender van de Alrako KFPS competitie

Bron: Phryso
Foto: Shutterstock

fries

Voor het verkrijgen van het Sportpredicaat mogen ook online beoordelingen meegenomen worden, meldt het KFPS. Maximaal twee van de vijf proeven met een score van minimaal 60% mogen dan behaald worden via een online beoordeling. Deze regeling geldt voor alle Friese paarden in de dressuur, het KNHS is bezig met een pilot voor het mennen.

Tijdelijke regeling

Het Sportpredicaat verdienen Friese paarden in de dressuur wanneer ze minimaal vijf keer 60% hebben gehaald in de Z1-dressuur of hoger. Door de wedstrijdstop in verband met Covid-19 bleek dit vooral voor drachtige merries een behoorlijke beperking op te leveren. Het KFPS heeft besloten de regeling tijdelijk aan te passen om deze paarden in de gelegenheid te stellen het Sportpredicaat te halen. De regeling is van kracht tot het moment dat er weer wedstrijden of meetmomenten georganiseerd mogen worden.

Bron: Phryso

Foto: Shutterstock

0 156
fries paard

Het jaar 2020 is voor het KFPS in bestuurlijk opzicht turbulent verlopen. De goedkeuring van de hengst Boet 516 heeft voor veel onenigheid geleid tussen de geledingen van het stamboek. Tijdens de ledenraadsvergadering op 27 november jl. is de wens uitgesproken lering te trekken uit alles wat er is gebeurd, om herhaling te voorkomen.

Onafhankelijk onderzoek

Het KFPS-bestuur heeft daarom besloten een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren door de heer Gerrit Mastenbroek. Deze opdracht heeft tot doel de governance van het KFPS te verbeteren, en de kans op hernieuwde onrust bij toekomstige besluiten tot goedkeuring van hengsten te beperken, door oorzaken te analyseren en verbeteringsadviezen te formuleren. De onderzoeksvragen zijn:

  1. Wat is er gebeurd, mede in het licht van de geldende statuten en reglementen?
  2. Hoe is de onrust ontstaan: welke oorzaken zijn van belang om te onderkennen?
  3. Hoe is de kans op hernieuwde onrust in de toekomst te beperken en in goede banen te leiden: welke maatregelen zijn aan te bevelen?

Goedkeuring hengst met cornage

Het onderzoek zal zich met name richten op de goedkeuring van een hengst met cornage. Deze goedkeuring is een belangrijke aanleiding geweest voor de onrust binnen de vereniging. Verder zal het onderzoek zich onder andere richten op de tijdelijke bestuursaanvulling vanuit de ledenraad en de wijzigingen in de samenstelling van de hengstenkeuringscommissie, alsmede het functioneren van de verschillende geledingen van de vereniging met betrekking tot deze onderwerpen.

Het is de bedoeling dat het onderzoek in de komende maanden zal plaatsvinden, zodat de uitkomsten kunnen worden besproken tijdens de ledenraadsvergadering in mei.

Bron: Phryso

Foto: Remco Veurink

0 138
fries

‘In de toekomst komen er meer dna-tests beschikbaar om middels fokkerij gezondheidsproblemen bij Friese paarden te voorkomen,’ zo gaf KFPS directeur Ids Hellinga aan tijdens de tweede KFPS College Tour. Het inteeltpercentage bij Friese paarden is de afgelopen 60 jaar drastisch gedaald. Van 6,7% in 1960 naar 1,8% in 2020.

Verwantschap

In de fokkerij van Friese paarden is inteelt en verwantschap een actueel onderwerp. ‘Er wordt veel over gepraat en desondanks zijn er nog steeds veel vragen’, trapte Ids Hellings de livestream af. Inteelt komt bij alle fokkerijen voor. Bij een kleine populatie als het Friese paard, in combinatie met een gesloten fokkerij, ligt inteelt nog meer op de loer. ‘Inteelt is het gevolg van verwantschap en verwantschap is de mate waarin dieren aan elkaar verwant zijn in een populatie. Een hoge onderlinge verwantschap leidt tot een hoog inteeltniveau’, legde Hellinga de theorie uit, met daarbij goed nieuws. Het inteeltpercentage bij de Friese paarden is van 6,7% in 1960 gedaald naar 1,8% in 2020. Daarmee ligt de toename van de inteelt per generatie stabiel rond de 0,5% en dat is ruim onder de wereldwijde FAO norm van 1%. ‘Daar zijn we blij mee’, gaf Hellinga aan. ‘Bij bepaalde warmbloedpaarden ligt dat hoger.’

Betrouwbare tools

Een belangrijke vooruitgang, want inteelt kent een aantal negatieve aspecten. De fitnesskenmerken van de paarden, onder andere vruchtbaarheid, loopt terug en ook erfelijke gebreken komen meer tot expressie bij inteelt. Met de ontwikkelde dna-testen voor dwerggroei en waterhoofd zijn deze dodelijke afwijkingen bij het Friese paard te voorkomen met het uitsluiten van risicoparingen. Om inteelt te verminderen zijn er dus betrouwbare tools beschikbaar voor fokkers.
Op de site van het KFPS kunnen fokkers ook het inteeltpercentage van een paring uitrekenen. Het advies is een combinatie te maken die onder de 5% uitkomt. ‘Daar houden fokkers zich ook aan’, signaleert het stamboek dat op haar beurt bij de hengstenselectie wat meer geduld heeft met hengsten met een lage verwantschap. ‘We zien dat de fokwaarden van de laagverwante hengsten minder verschillen van de gemiddeld verwante hengsten’, liet Hellinga weten. ‘Dat stimuleert het gebruik van laagverwante hengsten.’

Nog meer dna-testen

Het stamboek en de fokkers blijven streven naar meer gezonde Friese paarden met een hoge levensduur. Het dna-onderzoek voor dwergen en waterhoofd zal in de toekomst verder uitgebreid kunnen worden, is de inschatting van Hellinga. ‘We verwachten ook voor slokdarmverwijding en aortarupture op termijn een dna test te kunnen ontwikkelen. De overerving is wel ingewikkelder dan bij dwerggroei en waterhoofd, maar we werken samen met onderzoeksinstituten in Nederland en Amerika. We hebben er goede hoop op dat we ook deze aandoening met fokkerij kunnen aanpakken.’

Klik hier door voor de powerpointpresentatie

Klik hier om de livestream terug te kijken

Bron: Phryso

Foto: Shutterstock

 

0 40

Het KFPS organiseert in februari en maart 2021 de KFPS College Tour. Online bijeenkomsten waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring centraal staat.

Fokkerij

De eerste KFPS College Tours gaan dieper in op de informatie en hulpmiddelen die er zijn voor de fokkerij. Daarbij komen vragen aan bod als: welke informatie is er beschikbaar van de hengsten? Wat zijn aandachtspunten bij mijn merrie in de fokkerij? Hoe zorg ik voor een zo ‘gezond’ mogelijke paring? Ter lering en inspiratie staat er ook een discussieavond met ervaren en succesvolle fokkers op het programma. Welke keuzes maken zij? En waarom?

Livestream

De avonden zullen met een livestream via youtube en Phryso.com worden uitgezonden. Twee dagen na de uitzending is er ook een versie terug te kijken met Engelse ondertiteling. Naast een presentatie van een (ervarings)deskundige is er vooral ook ruimte voor het stellen van vragen.

Bron: KFPS

Foto: Remco Veurink

0 156
fries paard

Door de aanhoudende Covid 19-maatregelen, is het niet eenvoudig om precies te overzien hoe het keuringsseizoen 2021 eruit zal zien. Het is echter wel van belang om met een voorlopige planning te beginnen, zodat deelnemers aan keuringen weten waar ze aan toe zijn. Er zijn daarom een aantal definitieve en voorlopige besluiten genomen:

April, mei en juni

besloten is, dat in deze maanden locatiekeuringen georganiseerd zullen gaan worden. Deze keuringen kunnen gezien worden als de vervangers van de stamboekkeuringen. Dit is een definitief besluit. We zullen binnenkort, samen met de trainingsstallen, beginnen met het inplannen van deze locatiekeuringen.

Juli en augustus

beoogd wordt, om in deze periode alleen fokdagen te organiseren, eventueel aangevuld met enkele veulenkeuringen. Tijdens de fokdagen zullen de gebruikelijke rubrieken gekeurd worden.

September

beoogd wordt om in september de Centrale keuring te houden, met de gebruikelijke rubrieken en de Kroon- en Modelverklaring. Verder zullen in september en oktober de gebruikelijke veulen- en stamboekkeuringen georganiseerd worden.

Fokdagen en keuringen

Het staat vast dat in april, mei en juni locatiekeuringen georganiseerd gaan worden. Of er vanaf juli fokdagen georganiseerd kunnen gaan worden en in september een CK, is afhankelijk van de Covid 19-maatregelen. Hierover zal in de loop van maart/april een definitief besluit genomen worden. We zullen te zijner tijd hierover met de fokverenigingsbesturen overleggen. Mede op basis van dit te nemen besluit, zal tevens besloten worden of tijdens de locatiekeuringen paarden kunnen promoveren (Kroon/Model), zoals in 2020 ook het geval was. Mocht het onverhoopt zo zijn dat het organiseren van fokdagen niet mogelijk blijkt te zijn, zullen ook na juni locatiekeuringen georganiseerd gaan worden.

Bron: KFPS

Foto: Remco Veurink

0 100
fries

De na- en herkeuring op vrijdag 22 januari heeft voor de vijf voorgestelde hengsten geen extra doorverwijzing opgeleverd voor de voorrijdagen.

Vijf hengsten

De na- en herkeuring vond in Wergea plaats en biedt voor de jongen hengsten nog een mogelijkheid zich te laten zien aan de jury. Er werden vijf hengsten voorgesteld. Drie voor de nakeuring, die werd gejureerd door Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Reijer van Woudenbergh. Twee hengsten kwamen voor de herkeuring, waarbij Sabien Zwaga, Jan Hellinx en Bart Bax de beoordeling deden.

Bron: Phryso

Foto: Shutterstock

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer