Tags Posts tagged with "Keurmerk Paard en Welzijn"

Keurmerk Paard en Welzijn

0 445

In de KWPN studio werd gesproken over welzijn in de paardenhouderij en het Keurmerk Paard en Welzijn dat door iedere paardenhouder kan worden aangevraagd.

Beperkingen

KWPN directeur Piet Peters trapte af en benadrukte nog een keer hoe belangrijk het welzijn voor paarden is. “Daarbij is het belangrijk om bij jezelf te beginnen. Het KWPN heeft een voorbeeldfunctie dus wij willen het graag zo goed mogelijk doen. Er gaat al heel veel goed, maar soms lopen ook wij, net als veel andere ondernemers, tegen beperkingen aan in de accommodatie. Zo willen wij graag meer paddocks, maar dan heb je natuurlijk ook te maken met ruimtelijke ordening en dat kost tijd.”

Serieus onderwerp

Hetty Scheurs was aanwezig namens de werkgroep Keurmerk Paarden  en Welzijn. “Het is heel belangrijk dat we vanuit de sector aangeven dit onderwerp heel serieus te nemen. We zijn begonnen met af te stemmen wat wij belangrijk vinden in het kader van paardenwelzijn. Wat is belangrijk voor het paard? Zijn omgeving, de maat van zijn box, het sociaal contact, manier van voeren en de beweging. Dat wordt allemaal meegenomen bij de verstrekking van het keurmerk. Het eerste keurmerk, die we nu 1.0 noemen, bleek voor veel bedrijven moeilijk haalbaar. Door te luisteren naar de sector en te  kijken wat er praktisch haalbaar was, hebben we nu een keurmerk 2.0 . Daarbij zijn we continue in gesprek met deskundigen en mensen uit het veld.”

Extra paddocks

Mathijs Maat is niet alleen bestuurder van LTO, hij heeft als een van de eersten voor zijn bedrijf het keurmerk aangevraagd. “Natuurlijk om zo een visitekaartje af te geven, maar ook om mij te onderscheiden. En ik deed het ook om de sector in beweging te krijgen. Je moet het een beetje zien zoals de sterren van een restaurant. Het geeft aan wat je inhoudelijk kan bieden. Zelf heb ik een aantal dingen aangepast zoals het interval van voeren en het introduceren van slowfeeders. Daarnaast heb ik extra paddocks gemaakt. De klanten vragen er niet om maar opvallend is wel dat sinds ik dit keurmerk heb er een wachtlijst is ontstaan waar nu al 15 mensen op staan.”

Bron: KWPN

Foto: Remco Veurink

0 312
De binnenbak van Stoeterij Geere-stein.

Na de overname van het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) door de Sectorraad Paarden, is Pensionstal en Stoeterij Geere-stein het eerste bedrijf dat het Keurmerk Paard en Welzijn PLUS wist te behalen. Inmiddels is het keurmerk ook al aan andere bedrijven toegekend.

Praktische opzet

Voorzitter van de Stichting Welzijn Paard, Hetty Schreurs, is enthousiast over Geere-stein:  “Het is een grote pensionstal waar voor alle paarden volop vrije beweging wordt aangeboden. Ik ben vooral onder de indruk van de praktische opzet van het bedrijf. Ook de wijze waarop paardenwelzijn is geïmplementeerd in de bedrijfsvoering is bewonderenswaardig”, aldus Schreurs.

Meerdere bedrijven

Inmiddels is het Keurmerk Paard en Welzijn toegekend aan meerdere bedrijven. Zoals Boerderij Sinneveld en De Paardenkamp in Soest (KPW plus). Ook Horsefit & Wellness en Lekweidestal in Bergambacht (KPW plus) en Academy Bartels te Hooge Mierde hebben het keurmerk ontvangen.

Chipreaders

Welzijn in paardenland wordt steeds belangrijker en bedrijven spelen daar op in. Virbac ondersteunt sinds kort Keurmerk Paard en Welzijn en schonk zeven luxe chipreaders om het werk van de inspecteurs van het Keurmerk Paard en Welzijn makkelijker te maken.

Bron: Persbericht

stal paarden paardenhouderij

Inspecteurs van het vorig jaar gepresenteerde Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) hebben tijdens een pilot negen paardenbedrijven bezocht. Twee bedrijven hebben het Keurmerk Paard en Welzijn inmiddels behaald.

Het gaat om Stoeterij Geere-stein in Doorn en Boerderij Sinneveld in Santpoort-zuid.  Drie bedrijven komen op korte termijn in aanmerking voor het keurmerk, wanneer ze een aantal aanpassingen doorvoeren.

Uiteenlopende bedrijven

De inspecteurs bezochten negen uiteenlopende, door LTO en FNRS aangeleverde bedrijven. Het gaat om grote maneges in stedelijk gebied, landelijk gebied, grote en kleinere pensionstallen, professionele sportstallen en een zorgboerderij. “Met opzet is in de pilot gekozen voor een uiteenlopend type bedrijven, ook bedrijven met soms wat verouderde huisvesting of beperkte mogelijkheden voor vrije beweging,” aldus het KPW.

“Dit om te bepalen wat de stand van zaken is met betrekking tot welzijn op deze bedrijven, niet met de verwachting om op al deze bedrijven een Keurmerk Paard en Welzijn uit te kunnen reiken.”

Voldoende vrije beweging

Een groot deel van de bedrijven heeft ondanks soms beperkte ruimte, een praktische oplossing gevonden om de paarden en pony’s toch te voorzien van voldoende vrije beweging. In veel gevallen werd ruimschoots voldaan aan de minimumeisen.

“Het is begrijpelijk dat bedrijven niet van vandaag op morgen de huisvesting aan kunnen passen. Op een aantal bedrijven werd dan ook geconstateerd dat de boxmaat niet altijd passend was bij het paard of de pony in de betreffende box.”

Voerregime

Bovendien bleek het voerregime op veel bedrijven nog een punt van aandacht. “Vaak is dit met kleine aanpassingen en wat praktisch advies aan te passen. De bezochte bedrijven zijn indien nodig hierin geadviseerd.”

Bron: keurmerkpaardenwelzijn.nl

stal paarden paardenhouderij

Tijdens het ondernemerscongres op Horse Event is het nieuwe Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) gepresenteerd. Doel van het keurmerk is dat paardenliefhebbers kunnen controleren hoe het met het dierenwelzijn op een bedrijf is gesteld.

‘Het is belangrijk dat de bekendheid van het Keurmerk wordt vergroot,’ vertelde door prof. Dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan tijdens de presentatie in Vijfhuizen. ‘En wat wij vooral van belang vinden is het informeren van ondernemers over de inhoud van het Keurmerk. Ondernemers die graag een Keurmerk willen behalen zijn natuurlijk benieuwd naar de eisen, die hebben we geprobeerd in een notendop te presenteren.’

Keurmerk Paard en Welzijn Plus

De belangrijkste aanpassingen die gedaan zijn aan het Keurmerk is de praktische toepasbaarheid van de wijze van keuren en de adviserende rol van de dierenartsen die de keuringen uit gaan voeren. Bedrijven die ruimschoots voldoen aan de eisen van het Keurmerk en zich daarmee in positieve zin onderscheiden van andere bedrijven kunnen het Keurmerk Paard en Welzijn Plus behalen.

Advies inwinnen

Interim voorzitter van Stichting Welzijn Paard, Jan Cees Vogelaar raadt ondernemers aan om eerst advies in te winnen bij hun branche-organisatie (LTO, FNRS et cetera) voordat zij het keurmerk aanvragen. ‘Zij kunnen alvast samen met de ondernemer de eisen doorlopen, het bedrijf bekijken en eventueel adviezen geven om de haalbaarheid te vergroten.’

De sectorpartijen die samen de Sectorraad Paarden vormen hebben tijdens Horse Event hun handtekening gezet onder een verklaring waarin zij aangeven dit initiatief te steunen en actief te promoten.

Bron: keurmerkpaardenwelzijn.nl

Foto: archief

 

0 88

De Sectorraad Paarden is eigenaar geworden van het Keurmerk Paard en Welzijn. Deze overname wordt door de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden omarmd. Zij zullen gezamenlijk de inrichting en uitrol van het keurmerk ter hand gaan nemen. Met de overname van het Keurmerk Paard en Welzijn wil de Sectorraad Paarden een stap voorwaarts maken in het nog beter maken van de bewustwording van paardenwelzijn bij paardenhouders. Het doel is in het eerste kwartaal de keuringen te gaan voortzetten. Bestaande keurmerkhouders zullen hun Keurmerk Paard en Welzijn behouden.

Het Keurmerk Paard en Welzijn is een initiatief van Bastiaan de Recht, Amber Koppen en Machteld van Dierendonck om het paardenwelzijn in Nederland naar een hoger niveau te tillen. De twee partijen zijn al enige tijd met elkaar in overleg over de mogelijkheden tot samenwerking. Eerder was de Sectorraad Paarden van plan te komen met een welzijnslabel als sluitstuk van de paardenwelzijnscheck die sinds 2014 online is. Beide partijen zijn van mening dat één keurmerk voor paardenwelzijn van belang is. Daarnaast hebben zij beide voor ogen om het paardenwelzijn in Nederland te vergroten. Dit is de reden dat er is besloten om de mogelijkheid tot overname verder te onderzoeken.

Bron: Persbericht
Foto: Shutterstock

0 287
beweging
Voldoende beweging is van belang

Woensdag 19 oktober 2016 hebben Piet Jansen, voorzitter van de Sectorraad Paarden en Bastiaan de Recht van Keurmerk Paard en Welzijn hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst. Beide partijen vinden het van belang voor de paardensector dat er één keurmerk is voor paardenwelzijn.

De twee partijen zijn al enige tijd met elkaar in overleg over de mogelijkheden tot samenwerking. Eerder was de SRP van plan te komen met een welzijnslabel als sluitstuk van de paardenwelzijnscheck die sinds 2014 online is.

Keurmerk

Het Keurmerk Paard en Welzijn is een initiatief van Bastiaan de Recht, Amber Koppen en Machteld van Dierendonck om het paardenwelzijn in Nederland naar een hoger niveau te tillen.

Aangezien beide partijen hetzelfde belang voor ogen hebben, namelijk om het paardenwelzijn in Nederland te vergroten, hebben ze besloten de mogelijkheid tot samenwerking verder te onderzoeken.

De komende maanden staan in het teken van nadere uitwerking van de samenwerking met als doel om te komen tot één welzijnskeurmerk voor de paardensector.

Bron: Sectorraadpaarden

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer