Tags Posts tagged with "i&r"

i&r

0 3922

Als houder van paardachtigen moet u een melding doorgeven in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Dit geldt vanaf 21 april 2021. Vanaf vandaag is het mogelijk om paarden te koppelen aan uw UBN.

Per 21 april 2021 gaat de Europese diergezondheidsverordening van kracht in Nederland. Daarmee wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen een stuk strenger. In de praktijk komt het erop neer dat er vanaf 21 april een registratieplicht geldt voor zowel hobbymatig als professioneel gehouden paarden. Hierdoor heeft de overheid inzicht in het aantal paarden per locatie. Dit is belangrijk, om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziektes.

Paard

Het registreren van paarden gebeurt via het chippen, in combinatie met het aanvragen van een paspoort bij een paard. Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi). Zij mogen dit namens RVO uitgeven en registreren de gegevens van het paard in hun database. Ook zorgen zij dat de gegevens in de Nederlandse centrale database komen. In deze zoekfunctie op mijn.rvo.nl kunt u het chipnummer of levensnummer van een paard intypen om te zien welke gegevens al bekend zijn.

Locatie

Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen nodig:

  1. De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben
  2. De paarden die gehouden worden op de locatie koppelen aan het UBN

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. U vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heeft u al een UBN? En wilt u de diersoort paardachtigen toevoegen? Via Paarden melden op mijn.rvo.nl komt u in I&R. Hier kunt u meldingen doorgeven, bekijken, herstellen en de status van een dier opvragen. Voor het doorgeven van meldingen heeft u gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier en de datum nodig.

 

Bron: KWPN / Hoefslag

Foto: Remco Veurink

De FNRS organiseert op donderdag 25 februari om 14.30 uur een webinar over de identificatie en registratie (I&R) van paarden. Dit webinar is speciaal bedoeld voor hippische ondernemers met een manege, trainings-, (op)fok- of pensionstal en is niet bedoeld voor particuliere paardeneigenaren.

Per 21 april verplicht

Per 21 april 2021 wordt het identificeren en registreren (I&R) van paarden verplicht. Deze plicht is rechtstreeks afkomstig van de Europese diergezondheidsverordening. De I&R heeft ook gevolgen voor ondernemers. Alle paarden in Nederland, of zij nu thuis, op een weiland, manege, trainings-, (op)fok- of een pensionstal staan, moeten worden geregistreerd.

Vragen

Tijdens het webinar leggen mr. drs. H. Lommers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan van de faculteit diergeneeskunde Utrecht uit waarom de registratieplicht er komt en hoe dit praktisch voor u als ondernemer gaat werken. Er is tijdens het webinar ruimte om vragen te stellen.

Klik hier om aan te melden.

Bron: FNRS

Foto: World Horse Welfare

0 2979

Op 21 april 2021 gaat de nieuwe Europese diergezondheidsverordening in. Wat betekent dat voor de paardensector? De strengere identificatie- en registratieplicht voor paarden lijkt de meest ingrijpende verandering. Er wordt nog aan de details van de uitvoering gewerkt, dus nog niet alles is duidelijk over hoe alles gaat lopen.

De strengere regels

Alle paarden moeten geregistreerd worden en wat nieuw is: er moet ook bekend zijn wáár de paarden worden gehouden. Dit betekent dat de paardenhouders verantwoordelijk worden voor de registratie van paarden. In deze Europese wet zijn paardenhouders in twee groepen op te delen: de verantwoordelijke voor de locatie en de verantwoordelijke voor het paard. De verantwoordelijke voor het paard moet zorgen voor de registratie. Dit kan de eigenaar zijn, maar ook de persoon waar een paard langere tijd wordt ondergebracht. De verantwoordelijke voor de locatie moet zorgen dat de registratie en het aantal paarden op de locatie klopt. Dit kan dus een stichting zijn die eigenaar is van de locatie en deze doorverhuurd aan een manege of een ruiter. Of een paardenhouder professioneel of hobbymatig is, maakt niet uit. En ook als je alleen een weiland hebt waar paarden staan, telt het als locatie.

Eigen administratie

Elke paardenhouderij moet verplicht een eigen administratie bijhouden, waarin tijdelijke verplaatsingen worden geregistreerd. Je kunt hierbij denken aan een wedstrijd of buitenrit. Als een dier naar een andere locatie gaat, langer dan dertig dagen, moet dit doorgegeven worden aan de centrale database van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Als er een controle komt, moet de paardenhouder met de eigen administratie kunnen aantonen, waarom het aantal paarden dat aanwezig is klopt. Een flinke extra administratieve belasting dus!

Bron: KNHS

Foto: World Horse Welfare

0 1860
manege, manegehouder

Woensdag 27 januari 2021 organiseerde LTO paardenhouderij een webinar. Daarin informeerden ze over de naderende aanscherping van de I&R, welke per 21 april 2021 ingaat. Meer dan 1.000 geïnteresseerden hadden zich ingeschreven en luisterden naar een presentatie van Henk Lommers van het ministerie van LNV.

Gelijk

De heer Lommers begon zijn presentatie met de uitleg dat de I&R van verschillende dieren zoals varkens, geiten, schapen en koeien met de naderende wijzigingen meer gelijk getrokken worden. De Europese diergezondheidsverordening maakt daarbij onderscheid tussen de houder (exploitant) van het paard en de houder (exploitant) van de locatie waar het paard staat. De eigenaar van het paard speelt dus geen actieve rol in deze diergezondheidsverordening.

De houder van het paard blijft net zoals nu de verantwoordelijkheid houden over het paard. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn dat het paard gechipt is en een paspoort heeft. Inde meeste gevallen zorgt een stamboek of andere paspoort uitgevende instantie (PPI) daarvoor. Zij verwerken vervolgens de data van het paard in de database van de overheid.

Verandering locatiehouders

Het grootste deel van het publiek van de webinar (68%) heeft geen ervaring met het registreren van locaties met dieren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor veel exploitanten van locaties verandert er dus het een en ander.

Wanneer een paard langer dan 30 dagen op een locatie aanwezig is, moet de locatie opgenomen worden in de database. De locatiehouder vraagt hier bedrijfsmatig of particulier een UBN-nummer voor aan. Heeft de locatie al een UBN-nummer? Dan kan men de aanwezige paarden bijschrijven op dat UBN.

De locatiehouder koppelt alle paarden die hij ‘gewoonlijk houdt’ aan zijn UBN-nummer op de website van de RVO. De term ‘gewoonlijk gehouden’ doelt op paarden die 30 dagen of langer op de locatie aanwezig zijn. Als het goed is staan de gegevens van de paarden er al in omdat de houder van het paard via een PPI het paard al in het systeem heeft gezet.

Voor paarden die minder dan 30 dagen op een locatie staan is het voldoende om dit in de lokale administratie (in bijvoorbeeld een schriftje) bij te houden. Dit moet duidelijkheid geven over waar welke paarden staan ten tijde van een uitbraak van een besmettelijke ziekte bijvoorbeeld.

Nieuwe paspoorten

Het paspoort moet, net als nu, zo dicht mogelijk bij het paard aanwezig zijn en is geen eigendomsbewijs. Vanaf volgend jaar treed het nieuwe paspoort in werking met daarin de diergezondheidsverordening (deel 1), fokkerijverordening (deel 2) en diergeneesmiddelenverordening (deel 3). Elk paard waarvoor na 28 januari 2022 een paspoort wordt aangevraagd krijgt de nieuwe variant.

Vragen

Na afloop van het webinar was de mogelijkheid om vragen te stellen. De meest relevante vindt je hier.

Bekijk het webinar hier terug.

 

Bron: LTO

Foto: Remco Veurink

0 3199

Afgelopen periode zijn er vele vragen binnengekomen over de naderende registratieplicht van paarden. LTO Nederland beantwoordt volgens de laatste stand van zaken deze vragen.

Strengere registratie

Vanaf 21 april 2021 wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland een stuk strenger. Dit betekent dat alle paarden geregistreerd moeten worden en dat bekend moet zijn waar zij gehouden worden. Dit gebeurt in een database die door de overheid wordt beheerd. Eisen rondom strengere I&R systemen zijn al vaker ter discussie gesteld, maar worden nu echt werkelijkheid. Eerder publiceerde LTO Nederland dit artikel over de naderende aanscherping.

Houder van het paard

Houders van paarden worden verantwoordelijk voor de registratie van de paarden. Omdat de Europese diergezondheidsverordening rechtstreeks werkzaam is in Nederland, bepaalt deze verordening wat de definitie van houder is. Deze definitie is anders dan we gewend zijn, omdat wij met paardenhouders vaak refereren naar de eigenaar van een stal. In de Europese bepaling wordt houder opgesplitst in twee natuurlijke – of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn in de registratie, namelijk:

  1. Exploitant van het paard: degene die verantwoordelijk voor het paard;
  2. Exploitant van de locatie: degene die verantwoordelijk is voor de locatie.

De exploitant van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard en de koppeling aan een locatie. De exploitant van de locatie dient de locatie te registreren. Het kan zijn dat de exploitant van het paard en de exploitant van de locatie dezelfde persoon zijn.

Ga hier naar het overzicht van de vragen en de antwoorden over de naderende aanscherping van de identificatie- en registratieplicht van paarden.

Bron: LTO Nederland

Foto: Paardenarts

Vanaf 1 april 2021 wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland een stuk strenger. Dit betekent dat alle paardenhouders moeten registreren welke paarden op zijn of haar terrein worden gehouden. Dit gebeurt in een database die door de overheid wordt beheerd.

Database

De I&R van paardachtingen – waaronder ook pony’s, ezels en muilezels – geldt voor alle hobbymatig en professioneel gehouden paarden een Europese verplichting. Alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) moeten over een paardenpaspoort en chip beschikken. Per 1 april 2021 komt er een database van de  (RVO) die gaat beheren welke paarden waar gehouden worden.

Eigen verantwoordelijkheid

Per 2021 treedt namelijk een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening in werking en als onderdeel hiervan moeten alle paardenhouderijen in Nederland worden opgenomen in een door de overheid beheerde centrale database. Alle paarden die op deze houderijen staan, moeten hierin worden ingeschreven om inzicht te geven in het aantal paarden per locatie. Een houderij kan zelfs een weiland zijn waar een paard langer dan dertig dagen wordt gehouden. Dit hoeft niet aaneengesloten te zijn. Alle verantwoordelijkheid hiervoor rust op de schouders van de paardenhouder.

Eigen systeem

Iedere paardenhouderij krijgt zijn eigen registratiesysteem waarin alle specificaties hiervan zoals de locatie, bedrijfsactiviteiten, faciliteiten, eventuele andere locaties zoals bijvoorbeeld weides en het aantal en soort paarden moeten worden geregistreerd.

De gegevens die moeten worden doorgegeven zijn:

  • Chipnummer en –type
  • Paspoortnummer
  • Geslacht
  • Geboortedatum en –land
  • Datum uitgifte paspoort en uitgevende instantie

Daarnaast moet bij het verlies van een paspoort, het bezitten of aanvragen van een duplicaat of het overlijden van een paard dit gelijk doorgegeven worden inclusief de betreffende datum.

Bron: LTO

Foto: Paardenarts

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer