Tags Posts tagged with "identificatie"

identificatie

0 482
Jaarlingen

Hoewel de identificatie van paardachtigen -paarden, maar ook ezels en zebra’s- in België verplicht is, wordt dit nog te vaak over het hoofd gezien. Zelfs wanneer een paard correct gechipt is, is het niet noodzakelijk ook opgenomen in de centrale gegevensbank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard (BCP). De BCP heeft daarom een online platform ontwikkeld, waarop het encoderen van paardachtigen in de gegevensbank veel eenvoudiger en sneller kan. Houders vermijden op deze manier een pak papierwerk. Bovendien zal het op termijn ook duurder worden om een paard te encoderen via de traditionele, niet-digitale weg.

Verplichte identificatie

horseidSinds 2008 is het wettelijk verplicht om alle paardachtigen die definitief in België verblijven, te identificeren. Dat houdt in dat de houder een microchip laat inplanten door een dierenarts (ofwel controleert of er al één aanwezig is), een EU-conform paspoort heeft of laat aanmaken en de gegevens van het dier ingeeft in de centrale gegevensbank die wordt beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard.

De volledige identificatie is belangrijk om de voedselveiligheid te garanderen. Slachthuizen moeten bijvoorbeeld weten welke dieren uitgesloten zijn uit de voedselketen. Maar dankzij de identificatie kunnen dieren ook getraceerd worden. Bijvoorbeeld bij diefstal of om een epidemie te controleren, te blokkeren of te beheersen. De centrale databank is ook een belangrijke statistische gegevensbank, met een schat aan informatie over alle paardachtigen in België.

De houder van het paard is altijd verantwoordelijk voor de inschrijving, ook wanneer een dierenarts de microchip heeft ingebracht. Wanneer een paard niet correct is geïdentificeerd, riskeert de houder dan ook een fikse boete. Inspecteurs van het FAVV gaan geregeld op pad om controles te houden.

Eenvoudige encodering in zes stappen

De centrale gegevensbank kan voortaan online aangevuld en geraadpleegd worden via www.horseID.be. Elke houder van een paardachtige, dierenarts en slachter kan er een persoonlijk profiel aanmaken. Vervolgens kunnen ze op dat profiel een of meerdere dieren inschrijven. Dat gebeurt in zes eenvoudige stappen.

Lees hier hoe het werkt.

De BCP is de nationale Belgische koepelorganisatie van de paardensector, met twee regionale vleugels: het PaardenPunt Vlaanderen (vroeger Vlaamse Confederatie van het Paard -VCP) en de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval (CWBC), die elk op hun beurt drie pijlers hebben: fokkerij, gebruikers en beroepen-opleiding.

Ga naar de databank HorseID.be.

CBC-BCP/Hoefslag

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy

0 181

Op 27 september bracht de Sectorraad Paarden al een bericht naar buiten over de belangrijkste wijzigingen aan het paardenpaspoort per 1 januari 2016. Dit leidde tot diverse vragen en onduidelijkheden in de sector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft daarom een korte aanvulling op het bericht van 27 september.

Buitenlandse paspoort uitgevende instanties die paspoorten uitgeven voor paarden in Nederland en die momenteel identificatie gegevens rechtstreeks aanleveren aan de centrale databank (onder andere Belgische stamboeken en AES), kunnen deze werkwijze voorlopig ongewijzigd voortzetten. In overleg tussen RVO en die partijen wordt een passende, structurele oplossing gezocht.

Sinds 1 januari 2016 geldt naast de al bestaande voorschriften, in alle landen van de EU een aantal nieuwe voorschriften voor identificatie en registratie van paarden. Deze voorschriften zijn terug te lezen in de EU-verordening 2015/262.

Op de website van de Sectorraad Paarden is een volledig overzicht te lezen van de belangrijkste wijzigingen en informatie omtrent het paardenpaspoort.

Lees ook:

AES, Zangersheide & Co mogen zelf paspoorten aanmelden.
RVO.nl: ‘Alleen buitenlandse paspoorten van dit jaar melden’.
‘Buitenlandse’ stamboeken niet blij met nieuwe paspoortregeling.
Nieuwe regelgeving omtrent paspoorten nu bekend.

Bron: KNHS

Foto: World Horse Welfare

0 1009

Hoewel de identificatie van paardachtigen -paarden, maar ook ezels en zebra’s- in België verplicht is, wordt dit nog te vaak over het hoofd gezien. Zelfs wanneer een paard correct gechipt is, is het niet noodzakelijk ook opgenomen in de centrale gegevensbank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard (BCP). De BCP heeft daarom een online platform ontwikkeld, waarop het encoderen van paardachtigen in de gegevensbank veel eenvoudiger en sneller kan. Houders vermijden op deze manier een pak papierwerk. Bovendien zal het op termijn ook duurder worden om een paard te encoderen via de traditionele, niet-digitale weg.

Verplichte identificatie

Sinds 2008 is het wettelijk verplicht om alle paardachtigen die definitief in België verblijven, te identificeren. Dat houdt in dat de houder een microchip laat inplanten door een dierenarts (ofwel controleert of er al één aanwezig is), een EU-conform paspoort heeft of laat aanmaken en de gegevens van het dier ingeeft in de centrale gegevensbank die wordt beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard.

De volledige identificatie is belangrijk om de voedselveiligheid te garanderen. Slachthuizen moeten bijvoorbeeld weten welke dieren uitgesloten zijn uit de voedselketen. Maar dankzij de identificatie kunnen dieren ook getraceerd worden. Bijvoorbeeld bij diefstal of om een epidemie te controleren, te blokkeren of te beheersen. De centrale databank is ook een belangrijke statistische gegevensbank, met een schat aan informatie over alle paardachtigen in België.

De houder van het paard is altijd verantwoordelijk voor de inschrijving, ook wanneer een dierenarts de microchip heeft ingebracht. Wanneer een paard niet correct is geïdentificeerd, riskeert de houder dan ook een fikse boete. Inspecteurs van het FAVV gaan geregeld op pad om controles te houden.

Eenvoudige encodering in zes stappen

De centrale gegevensbank kan voortaan online aangevuld en geraadpleegd worden via www.horseID.be. Elke houder van een paardachtige, dierenarts en slachter kan er een persoonlijk profiel aanmaken. Vervolgens kunnen ze op dat profiel een of meerdere dieren inschrijven. Dat gebeurt in zes eenvoudige stappen.

Lees hier hoe het werkt.

De BCP is de nationale Belgische koepelorganisatie van de paardensector, met twee regionale vleugels: het PaardenPunt Vlaanderen (vroeger Vlaamse Confederatie van het Paard -VCP) en de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval (CWBC), die elk op hun beurt drie pijlers hebben: fokkerij, gebruikers en beroepen-opleiding.

Ga naar de databank HorseID.be.

CBC-BCP/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 175
groepshuisvesting
Groepshuisvesting. Foto: Remco Veurink

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren vanaf maart 2016 extra inspecties uit bij professionele paardenhouders: maneges, pensionstallen, fokkerijen en opfok- handel- en trainingsstallen. Tijdens de inspecties controleren inspecteurs of de bedrijven zich houden aan de regels voor dierenwelzijn en identificatie en registratie (I&R) van de paarden.

Huisvesting van paarden

Paardenhouders moeten zich houden aan de Wet Dieren en het Besluit houders van dieren. Inspecteurs kijken bij de inspectie bijvoorbeeld of de paarden voldoende ruimte hebben en of er voldoende licht is in de stallen. Verder moeten de dieren een schone en droge ligplek hebben en mogen er in de stallen geen uitstekende scherpe randen zijn waar de dieren zich aan kunnen verwonden.

Paardenpaspoort

Alle paarden die ouder zijn dan 6 maanden moeten een paardenpaspoort en een chip hebben. Paarden met een paspoort van voor 1 juli 2009 mogen in plaats van een chip ook beschikken over een DNA-profiel danwel een ingetekende schets. Het paardenpaspoort moet voorzien zijn van een hoofdstuk medische behandelingen waarin de gegevens over medicijngebruik staan. Het medicijngebruik is belangrijk bij het bepalen of een paard geslacht mag worden voor humane consumptie. Het paardenpaspoort moet altijd in de nabijheid van het paard aanwezig zijn.

Paardenhouders die de Wet dieren of het Besluit houders van dieren overtreden kunnen afhankelijk van de ernst van de overtreding een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete krijgen. Bij ernstige overtredingen en bij overtredingen van de Regeling identificatie en registratie van dieren maakt de NVWA proces-verbaal op. Daarnaast kan de NVWA ook bestuursrechtelijk optreden tegen overtredingen. De extra inspecties bij paardenhouders hebben tot doel de naleving in de paardensector beter in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren. De NVWA voert regelmatig dierenwelzijnsinspecties uit op verschillende bedrijven, zoals/bijvoorbeeld melk-, pluimvee- en varkenshouderijen.

Meer informatie:
Welzijnseisen voor paarden.
‘Gids voor Goede Praktijken’ van de Sectorraad paarden.
Regelgeving van het paardenpaspoort.

Bron: NVWA

Foto: Remco Veurink 

0 168

Ieder jaar krijgt maar liefst 40% van de geboren veulens in Engeland geen microchip of paspoort. Dit blijkt uit cijfers van World Horse Welfare en aanverwante organisaties. In 2014 zagen zo’n 25.000 veulens het levenslicht, maar hoewel de Europese Unie een valide paspoort en microchip verplicht heeft gesteld voordat het dier zes maanden oud is of voor 31 december van het geboortejaar, zijn er nog altijd veel eigenaren die deze identificatiemaatregelen niet aanvragen.

‘We hebben berekend dat er in Engeland bijna 40% van de veulens geen microchip of paspoort krijgt. Dit druist niet alleen tegen de Europese wetgeving, maar stelt de dieren ook aan grotere risico’s bloot omdat ze niet door betreffende instanties geregistreerd zijn. Hoewel een klein percentage door het leven zal gaan als sportpaard, zijn er nog veel meer paarden en pony’s die een onzekere toekomst tegemoet gaan. Er zijn namelijk nog altijd onvoldoende eigenaren voor de 800.000 paarden en pony’s die ons land telt,’ aldus WHW presidente Roly Owers. ‘De veulens die wel geregistreerd staan, vinden meestal sneller een nieuw tehuis, omdat de eigenaren met de moeite van de registratie al laten zien dat zij beter voor de dieren zorgen. Daarnaast mag een dierenarts geen medicatie uitschrijven voor een ongeregistreerd dier, dus dat kan een probleem opleveren wanneer er ziekte optreed.’

Bron: Hoefslag/Horsetalk

Foto: Remco Veurink

0 218

Sinds 2004 is het verplicht dat ieder paard bij geboorte wordt gechipt, ondanks dat de gevolgen voor het paard met betrekking tot de gezondheid op de lange termijn nog nooit onderzocht zijn. Sjaak Hoedjes is tegenstander van chippen. Hij weigert zelfs zijn paarden te laten chippen. Zijn veertig paarden hebben wel afstammingspapieren, maar geen paspoort. Dit krijgt hij pas als ze worden gechipt. ‘Er zijn wetenschappelijke rapporten die bewijzen dat in en rond het kapsel, dat rond de chip wordt gevormd, zich grote aantallen ontstekingscellen bevinden, ook jaren na het chippen. Dat kan toch niet goed zijn voor een paard, het is immoreel! En moet je je nou eens voorstellen dat ik zo’n chip in de hals van zo’n veulentje spuit, dat kan ik gewoon echt niet over mijn hart verkrijgen, daar draait mijn maag van om…’

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA kwam pas langs voor een controle op de stal van Hoedjes. Zij hebben hem verplicht de dieren binnen een maand te chippen. De NVWA liet weten dat het belangrijk is dat paarden worden gechipt. ‘Identificatie van paarden is verplicht vanuit Europese regels. Chippen is vanuit die regels op dit moment de enige toegestane optie en is een diervriendelijke methode. Het is de taak van de NVWA om er op toe te zien dat de paarden via een chip geïdentificeerd kunnen worden in het belang van mens en dier.’

Ondanks de ruimte die de Europese verordening daar wel voor laat wordt alternatieve identificatie niet meer toegestaan in Nederland, omdat DNA-registratie fraudegevoelig zou zijn, in tegenstelling tot chip en paspoort. Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en het paardenvleesschandaal bewijzen het tegendeel. Er is momenteel overleg met het ministerie van Economische Zaken om alternatieve identificatie toch weer toe te staan. Een concept-protocol is in behandeling. Ondanks dat dreigen de paarden van Fokkerij Olympus van Hoedjes onder dwang gechipt te moeten worden, omdat de NVWA op bezoek is geweest en dit heeft bevolen.

In Hart van Nederland was gisteravond een interview te zien met Sjaak Hoedjes.

Sjaak Hoedjes heeft een facebook pagina geopend en hoopt op steun van andere paardeneigenaren.

Voor- en tegenstanders

Hoefslag publiceerde in 2011 een artikel over de ‘chip-discussie’. Voor- en tegenstanders kwamen aan het woord, zoals Isabel van Gisbergen-Sponselee, eigenaresse van Stal Bria en onder andere fokker van KWPN-hengst Glock’s Voice:Het chippen geeft gewoon een enorme stress bij het veulen. Er staat in de gebruiksaanwijzing wel dat je moet zorgen dat het veulen stilstaat bij het chippen, maar dat valt in de praktijk niet mee. Die glazen canule wordt bijna altijd in een bewegende spier geplaatst.’ Van Gisbergen chipt haar veulens wel, omdat een paspoort en dus een chip een vereiste is als de paarden in de sport worden uitgebracht. ‘Wij chippen wel zo laat mogelijk. Bij die jonge veulens liggen wervelkolom met zenuwbanen en de spieren zo dicht bij elkaar dat je kunt voorstellen dat het risico’s geeft. De chip moet ook verkleven met de spier anders gaat hij zwerven. Daarvoor hebben ze die coating aangebracht. Ik heb één keer een veulen moeten laten inslapen. Die kreeg zo’n enorme bult op de plek van de chip dat hij niet goed zijn hals kon bewegen en na een tijdje zelfs verlamd raakte aan een kant.’

Dr. Wim Back van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht ontsluiert waarom de chip juist in de hals geplaatst wordt. ‘Dat is een praktische keuze, die eigenlijk vanuit de Friese paarden voortkomt. Bij het slachten van deze dieren heb je daardoor geen verlies van vlees. In de bil moet je die chip eerst in de achterhammen gaan opsporen.’
Back is duidelijk over de wel eens genoemde relatie tussen rug- en nekproblemen en de chip: ‘We chippen al jaren, het geeft geen problemen en het is een geaccepteerde methode. Van problemen bij veulens door chippen heb ik nog nooit gehoord, ik zou graag die documentatie willen hebben. En het verhaal over rug- en nekproblemen door de chip valt voor mij onder de categorie broodje aap verhalen. Het blijft boeiend hoe mensen denken. Bij iemand die dat beweert weet ik vlug wat voor persoon ik voor me heb. Je slaat de plank daarmee mis. Ik denk dat mensen beter kunnen kijken naar hun manier van rijden en de africhting van het paard. Ik ben het er wel mee eens dat het chippen niet op te jonge leeftijd moet gebeuren. Het blijft echter zoeken naar de balans tussen vroege registratie en het ondervangen van eventuele risico’s.’

De bekende, inmiddels gepensioneerde veterinair Krijn van Muiswinkel is ook geen tegenstander van de chip. ‘Als je deze goed in de spier aanbrengt, hoeft het dier er geen last van te hebben en later ook niet te krijgen. Ik heb er in mijn loopbaan geen echte grote problemen door gezien. Als er bij het veulen enige schade zou optreden, heeft het lichaam zoveel herstellend vermogen dat je daar na een half jaar niets meer van ziet.’
Goede alternatieven voor de chip worden nog steeds niet aangeboden, hoewel bijvoorbeeld DNA of een irisscan een optie zouden kunnen zijn.

Meer over het chippen van paarden.

Hoefslag/Hart van Nederland

0 1624

Alle paardachtigen (paard, pony, ezel, zebra, etc.) in Nederland moeten geïdentificeerd kunnen worden bij een controle tijdens het vervoeren, op keuringen, wedstrijden en bij aan- of verkoop. De chip zorgt voor een effectieve controle welke als het goed is éénmalig geplaatst wordt en dan levenslang actief is. Maar welke andere regels zijn er nog meer?

Hoe gaat het chippen bij paarden in zijn werk?

De dierenarts zal voor het plaatsen van de transponder eerst controleren of de gegevens van de microchip gelijk zijn aan de gegevens op de stickers die bij de transponder geleverd zijn. De dierenarts zal daarna de plaats voor het implanteren bepalen. De transponder moet namelijk geplaatst worden halverwege de hals, aan de linkerkant met een handbreedte onder de manenkam. Het kan zijn dat implantatie op deze plek niet mogelijk is door bijvoorbeeld een wond of vetbult. Er zal dan licht worden afgeweken van de gewenste plaats. De dierenarts zal op de gekozen plaats de vacht wegscheren, de huid reinigen en desinfecteren, alvorens de transponder in de spier te implanteren. Na implantatie controleert de dierenarts de transponder nogmaals op werking en of de gegevens overeenkomen met de ingevulde papieren.

Belangrijk:
  • Na plaatsing van de chip moet het I&R (Identificatie en Registratie)-aanvraagformulier, ondertekend door zowel eigenaar als dierenarts, uiterlijk binnen 7 dagen worden opgestuurd naar de paspoortuitgevende instantie. Komt de aanvraag daar niet op tijd binnen, dan zal deze niet in behandeling worden genomen. De eigenaar zal de aanvraag opnieuw moeten doen.  De instantie zal uiterlijk 4 weken na het ontvangst van het aanvraagformulier het aangevraagde of vernieuwde paspoort opsturen of melden waarom de aanvraag geweigerd is.
  • Wanneer een paard in Nederland is geboren, wél een paspoort heeft maar géén chip, is het verboden om dit dier voor de slacht aan te bieden. Doorgaans vergelijkt men het chipnummer met het nummer in het paardenpaspoort, waardoor men zich ervan kan verzekeren dat het paspoort bij het betreffende paard hoort. Zonder chip is het onmogelijk om dit aan te tonen en zal de medische achtergrond van het betreffende paard niet vast staan, waardoor het dier niet in de voedselketen terecht mag komen.

En hoe zit het met een van de volgende situaties?

-Paard zonder chip?
Een paard dat niet gechipt is, mag officieel niet vervoerd worden. Er zal bij een paspoortuitgevende instantie een aanvraag gedaan moeten worden voor een paspoort of de registratie van een chip in een bestaand paspoort. Een ‘I&R bevoegde’ dierenarts chipt je paard en vult hiervoor het registratieformulier in en stuurt deze op naar de desbetreffende instantie.-

-‘Zwevende chips’
Dit zijn chips waarbij de transponder op een andere plaats in de hals is waargenomen dan gebruikelijk is voor de implantatie

-Veulens en chippen
De eigenaar moet voor veulens tussen 6 weken en 6 maanden na de geboorte een paspoort aanvragen. Binnen deze 6 maanden mag het veulen ongechipt met zijn of haar moeder meereizen naar bijvoorbeeld keuringen of nieuwe huisvestingen binnen de grenzen van Nederland.

Chip & paardenpaspoort

In Nederland is het verplicht om paarden te chippen. Alle paarden moeten daarbij ook in combinatie met het bijbehorende paspoort worden gehouden of vervoerd. Staat het paard nu thuis, op een pensionstal of op een manege; het paspoort moet te allen tijde bij het paard aanwezig zijn!

Meer weten over chippen, een verwijderde, zoekgeraakte of zwevende chip, alternatieven voor chippen en reglementen rond het paardenpaspoort? Lees dan hier het volledige artikel Chippen van paarden op Paardenarts.nl 

Meer over de auteur:
Mark van Manen (paardenarts en auteur bij Paardenarts.nl): ‘Sinds Januari 2010 ben ik dierenarts bij Paardenkliniek Wapenveld. In 2002 ben ik begonnen met de studie Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht; na een algemene opleiding tot allround dierenarts ben ik uiteindelijk afgestudeerd als erkend paardenarts. Tijdens mijn studie heb ik bijna twee jaar onderzoek gedaan naar de invloed van hoofd/halshouding op het ontstaan van blessures aan de halswervelkolom. Naast de algemene geneeskunde en fertiliteitbegeleiding van het paard hebben hoofd-, gebit, hals- en rugproblemen mijn speciale interesse.’

De Hoefslag publiceert wekelijks een actueel artikel van Paardenarts.nl; het onafhankelijke platform voor paardenhouders en paardenartsen waar men (betrouwbare) informatie over paardengezondheid en -welzijn kan vinden. Paardenarts.nl schrijft in samenwerking met paardenartsen en specialisten veterinaire artikelen. Naast de Veterinaire Kennisbank biedt Paardenarts.nl handige tools voor paardenhouders zoals de Paardenarts Locator en de Ent-herinnering. Via een nieuwsbrief en Facebook blijft men op de hoogte van nieuwe en seizoensgerelateerde artikelen.  

Het paardenpaspoort is een identiteitsbewijs voor paardachtigen (paarden, pony’s, ezels, zebra’s en kruisingen daarvan) binnen de Europese Unie. Elk paard moet een paspoort hebben en zijn gechipt. Het chipnummer koppelt het paard aan het paspoort.

Waarom een paardenpaspoort?
Het paardenpaspoort is bedoeld voor de identificatie van het paard. In het paspoort staat bij welk stamboek en/of welke sportorganisatie een paard geregistreerd is. Het paspoort is geen eigendomsbewijs. Wel kunnen de afstammings- en eigendomsgegevens er in worden vastgelegd. Het paspoort bevordert eerlijkheid in de handel, omdat bij aan- en verkoop van een paard via het paspoort informatie van het paard bekend is. Het paspoort blijft eigendom van de instantie die het heeft uitgegeven. Als het paard is gestorven, moet het paspoort worden teruggestuurd naar de instantie die het heeft uitgegeven. Het paardenpaspoort is ook bedoeld om de volksgezondheid te beschermen. Als een paard bepaalde diergeneesmiddelen krijgt, mag het soms tijdelijk, soms definitief niet meer worden geslacht voor menselijke consumptie. De dierenarts moet in het paspoort noteren als hij deze bepaalde diergeneesmiddelen toedient, behalve als de houder/eigenaar van het paard in het paspoort heeft verklaard dat het paard niet bestemd is voor de slacht. De verklaring ‘niet bestemd voor de slacht’ kan later niet meer gewijzigd worden. Als deze verklaring niet in het paspoort staat, is het paard automatisch bestemd voor de slacht.

Wat is een geldig paardenpaspoort?
Een paspoort is alleen geldig als het is uitgegeven door paspoortuitgevende instanties die hiervoor toestemming hebben van het productschap. Een lijst van deze instanties staat op www.nl-paardenpaspoort.nl. Dit zijn de erkende paardenstamboeken zoals het KWPN en de KNHS. Niet alle stamboeken zijn erkend, dus als u een paard koopt, controleer dan van tevoren of het een geldig paspoort heeft. Het paspoort wordt ongeldig, als een onbevoegde persoon daarin wijzigingen en/of aantekeningen aanbrengt.

Check uw paard in de databank
Op www.nl-paardenpaspoort.nl kunt u door het intypen van het chipnummer of het levensnummer van een paard heel eenvoudig controleren of het paard een Nederlands paspoort heeft, welke instantie het paspoort heeft uitgegeven en waar het paard geregistreerd is.

Paspoort aanvragen

Paspoorten voor geregistreerde paarden moeten aangevraagd worden bij de organisatie die het stamboek van dat ras bijhoudt. De paspoortuitgevende instantie zal u verder informeren over de procedure voor het chippen van uw paard en het invullen van het aanvraagformulier voor een paspoort.

Let op!
• Koop nooit een paard zonder geldig paspoort. Eis dat bij overdracht van het paard het paspoort ook gelijk overhandigd wordt. Controleer direct of het chipnummer in het paspoort hetzelfde is als het chipnummer in het paard.
• Het is verboden om een paard van 6 maanden of ouder te houden zonder paspoort en chip. Als u een paard vervoert of stalt, wordt u als houder beschouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor handelaren en pensionstallen. U bent dan als houder in overtreding, ook als u niet de eigenaar bent.
• Vraag het paspoort tijdig aan zodat u het binnen 6 maanden heeft. Bent u te laat met aanvragen, dan mag het paard niet geslacht worden. Dit wordt in het paspoort aangegeven.
• Een paard mag niet worden vervoerd, geslacht of geëxporteerd zonder paspoort.
• Breng nooit zelf wijzigingen aan in het paspoort, want daardoor wordt het ongeldig.
• Alleen met een geldig paspoort kunt u meedoen aan keuringen en wedstrijden
• Het paspoort is een uniek document. Raak het niet kwijt. Een duplicaat of vervangend paspoort kost geld en wordt alleen bij hoge uitzondering door de instantie die het paspoort heeft uitgegeven verstrekt.

Kijk op paardenpaspoort.nl voor meer informatie.

Hoefslag/KWPN

0 49

Sinds 2009 is er een nieuwe Europese Verordening voor Identificatie & Registratie van kracht. Vanaf die datum geldt de wettelijke verplichting dat alle paardenpaspoorten voorzien zijn van pagina’s voor ‘Medische behandeling’. Alle paspoorten moeten hieraan voldoen, anders ben je in overtreding. Dit geldt in alle Europese landen, zowel voor nieuwe als voor oude paspoorten van vóór 2004.

Op de pagina’s ‘Medische behandeling’ moet worden aangegeven of het desbetreffende paard wel of niet bestemd is om te worden geslacht voor menselijke consumptie. Is hier niets ingevuld, dan is het paard automatisch bestemd voor de slacht voor menselijke consumptie. De dierenarts moet bij het behandelen van zo’n voor de slacht bestemd paard met bepaalde medicijnen, deze in het paspoort vermelden. Het betreft de zogenaamde essentiële diergeneesmiddelen voor paarden. De dierenarts weet om welke stoffen het gaat.

Paarden die uitgesloten worden voor consumptie (de zogenaamde niet voedselproducerende paarden) kunnen alle medicijnen toegediend krijgen zonder dat de eigenaar daar een registratie van moet bijhouden. Het is dus van groot belang het paspoort op orde te hebben.

Bron: KNHS

Het lijkt erop dat Duitsland het brandmerken mag blijven toepassen. Minister van agricultuur Ilse Aigner veegde het verbod op brandmerken afgelopen vrijdag van tafel. Het uiteindelijke stemmen door het parlement zal echter de doorslag geven.

Dit laat radio NDR vandaag weten. Volgens een woordvoerder wil de coalitie dat het brandmerken als identificatiemethode -naast de chip- blijft bestaan, maar moet men zich meer focussen op het pijnvrij toepassen van deze methode. Dit zal ook worden vastgelegd in de wet.

Begin november zal er een definitieve beslissing vallen.

Volg ons!

103,148FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer