Tags Posts tagged with "HAS Hogeschool"

HAS Hogeschool

0 5047

Studenten van de HAS Hogeschool voeren ieder jaar het Nationaal Ruiteronderzoek uit. Het onderwerp voor dit jaar is ‘de band tussen mens en paard’. Het onderzoek geeft een goed beeld weer van de hippische sector.

Welzijn

Vorig jaar was het thema de publieke opinie. Uit de enquête bleek dat er een groot draagvlak is voor het houden van paarden, het rijden van paarden en het sporten met paarden. Het onderzoek benadrukt ook het belang van paardenwelzijn. Nederland vindt het houden van paarden prima, zolang de paardensector het welzijn van paarden borgt. Daarom staat dit jaar het welzijn centraal en de interactie tussen mensen en paarden.

De enquete vindt je hier. 

Bron: De Hippische Ondernemer

Foto: Remco Veurink

paardensport
© DigiShots

Er is een groot draagvlak voor het houden van paarden, het rijden van paarden en het sporten met paarden. Dat blijkt uit een representatieve enquête onder meer dan 2500 Nederlanders. De resultaten uit de enquête zijn verwerkt in de Hippische Monitor 2019 van HAS Hogeschool.

De 8e uitgave van het rapport is gepresenteerd tijdens de FNRS Ondernemersdag op Horse Event.

Weinig kennis

Bijna de helft van de bevolking (43.5%) is positief betrokken bij de paardensport. De rest is te kenmerken als ‘kritisch afzijdig’. Deze groep heeft geen mening over het houden van paarden en heeft er ook weinig kennis van.

Volgens de samenstellers van de Hippische Monitor maakt de combinatie ‘geen mening’ en ‘weinig interesse’ dat deze groep gevoelig is voor de actiegroeperingen, organisaties en ook politieke partijen die zich negatief uitlaten over de paardensector. ‘Onbekend maakt dan snel onbemind’.

“De oplossing hiervoor is dat de sector proactief naar buiten moet treden,” concluderen de onderzoekers.

Publieke opinie

De Hippische Monitor is samengesteld uit verschillende onderzoeken die HAS Hogeschool jaarlijks in samenwerking met het Trendpanel Paard uitvoert en bijeenbrengt. De focus ligt dit jaar op de publieke opinie.

Het publieke-opinie-onderzoek benadrukt ook het belang van welzijn. Nederland vindt het houden van paarden prima, zolang de paardensector het welzijn van paarden borgt. Zodra er incidenten naar buiten komen waarbij het welzijn van paarden in het gedrang komt, kan de publieke opinie gemakkelijk omslaan.

Onderzoeken

De volgende onderzoeken zijn in de Hippische Monitor bijeengebracht:

– Onderzoek Publieke Opinie 2019, Trendpanel

– Nationaal ruiteronderzoek 2019, HAS Hogeschool

– Sportfocus 2019, INretail

– Branchemonitor Paardenhouderij, ABAB Accountants en Adviseurs

– Onderzoek Duurzaamheid, Eisma Horsemedia

Je kunt de Hippische Monitor 2019 hier inzien.

Bron: HAS Hogeschool

Foto: archief Digishots

0 1598
buitenrijden ruiterpad ruiterpaden

Ieder jaar voert HAS Hogeschool een (inter-) nationaal ruiteronderzoek uit. Omdat paardenwelzijn één van de belangrijkste thema’s is in de hippische sector, is het onderzoek daar dit jaar ook op gericht.

Het ruiteronderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de interpretatie van welzijn binnen de hippische sector.

Hippische Monitor

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in de jaarlijkse uitgave van de Hippische Monitor.

Fleur Castelijns en Myrna van Laarhoven hebben de vragenlijst opgesteld. Voor de vierdejaars studenten Dier- en Veehouderij aan de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch geldt het onderzoek als afstudeeropdracht. Zij willen uiteraard graag dat zoveel mogelijk paardensporters de vragenlijst invullen. ‘Om een zo goed en representatief mogelijk beeld van de hippische sector te krijgen’.

Anoniem

Het invullen van de enquête zal ongeveer 5 à 10 minuten in beslag nemen. Je gegevens worden anoniem verwerkt. Invullen kan tot 8 april.

Je vindt de enquête hier.

ruiteronderzoek

Foto: archief

0 131

De Hippische Monitor 2015 van HAS Hogeschool is uit. Het rapport is samengesteld uit verschillende onderzoeken die HAS Hogeschool jaarlijks in samenwerking met een Trendpanel uitvoert. De belangrijkste conclusie uit het rapport luidt dat hippische ondernemers klanten moeten geven wat zij nodig hebben en dat is niet altijd waar zij om vragen. Inzicht in ruitergedrag is daarbij noodzakelijk. HAS Hogeschool brengt via het Nationaal Ruiteronderzoek 2014/2015 het ruitergedrag in beeld en onderzocht drijfveren, waarden, behoeften, oriëntatiegedrag en bestedingsgedrag.

‘Het profiel van de paardensporter is door de jaren heen nauwelijks aan verandering onderhevig’, legt Monique van Hal van HAS Hogeschool uit, ‘Maar het gedrag des te meer. Vorig jaar brachten we de verschillen tussen generaties in beeld, dit jaar gaan we een stapje verder en diepen we het ‘ruitergedrag’ verder uit. Basis hiervoor ligt in onderzoek. Inzicht in ruiters biedt kans op nieuwe innovaties.’

57% ruiters niet opgegroeid met paarden

Uit het Nationaal Ruiteronderzoek 2014/2015 blijkt onder meer dat 57% van de ruiters niet is opgegroeid met paarden of pony’s. De trigger om te gaan paardrijden is de behoefte om te gaan met het paard. Jongeren en tieners zien het paard veelal als vriendin, naar mate de leeftijd vordert wordt het paard weer meer als paard gezien. Ook de grootste ergernissen van ruiters veranderen door de jaren heen: van frustratie om een niet luisterende pony tot ergernissen in het verkeer.

Keuzes maken en klantgerichtheid

‘Voor de hippische sector ligt er een grote uitdaging’, vervolgt Monique. ‘Verdienmodellen die jarenlang effectief waren, zijn niet per se toekomstbestendig. Het gemiddelde resultaat van hippische bedrijven is gedaald. Rentelasten laten zien dat er veel investeringen gedaan zijn met vreemd vermogen. Maar er zijn kansen. Het is goed te onderzoeken of de paardensector in de juiste producten en diensten investeert.’

Resultaten Nationaal Ruiteronderzoek

Het Nationaal Ruiteronderzoek geeft inzicht in de gemiddelde pensionprijzen per provincie op basis van vol- en halfpension. Faciliteiten zorgen voor omzetstijging, locatie lijkt ook een bepalende omzetindicator. Maar hoe oriënteert de ruiter zich tegenwoordig? Internet blijft het grootste oriëntatiekanaal. Daarnaast hebben relaties, zowel online als offline, een grote invloed op het oriëntatieproces. Ruim 90% van de ruiters in het bezit is van een smartphone: 89% van de ruiters maakt gebruik van Facebook waarvan 14% dagelijks.

1/7 deel van inkomen naar de paarden

‘We staan er niet altijd bij stil dat paardeneigenaren maar liefst 1/7 deel van hun inkomen besteden aan hun hobby’, meent Monique. ‘Paardensport is emotie en mag wat kosten wordt vaak gezegd. Is dat wel zo vanzelfsprekend? Ruiters zijn bereid om een groot deel van hun inkomen te besteden aan hun hobby. Ze zijn ook bereid om van aanbieder te wisselen wanneer er beter ingespeeld wordt op hun wensen en behoeften. Daarom is het noodzakelijk de klant voorop te stellen. En dat geldt niet allen voor de hippische bedrijven maar ook voor de ruitersportretail. Het Nationaal Ruiteronderzoek brengt ook het bestedingspatroon van ruiters in beeld: waar koopt een ruiter? Wat koopt een ruiter online? Wat koopt een ruiter online na oriëntatie in een winkel?’

In de Hippische Monitor 2015 zijn de volgende onderzoeken gebundeld: het Nationaal Ruiteronderzoek 2014/2015 van HAS Hogeschool en de Kengetallen Monitor 2011-2014 van ABAB Accountants en Adviseurs. Er zijn veel meer kengetallen beschikbaar.

De monitor is online in te zien.

Over HAS Hogeschool
HAS Hogeschool is hét opleidingscentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en groene ruimte met twee locaties: in Den Bosch en Venlo. De instelling heeft 2700 voltijdstudenten aan verschillende opleidingen op het gebied van agro, food, en groene ruimte. Daarnaast volgen 300 cursisten verschillende bedrijfsopleidingen en is de instelling actief op het gebied van onderzoek en advies. HAS Hogeschool is een middelgrote hogeschool, waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Kernwaarden zijn betrokkenheid, innovatie, resultaatgericht, internationalisering en ondernemerschap. Er zijn 400 medewerkers werkzaam.

Persbericht HAS

Foto: Remco Veurink

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer