Tags Posts tagged with "grote grazers"

grote grazers

0 629
Oostvaardersplassen konikpaarden
Konikpaard stckfoto

150 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen gaan in juli naar het natuurgebied Naliboksky in Wit-Rusland. Eerder zouden de paarden al in juni nog worden overgeplaatst.

“Volgende week worden de paarden gechipt en medisch onderzocht,” aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Naliboksky

Het natuurgebied Naliboksky is met 240.000 hectare, het grootste natuurgebied in Wit-Rusland. De paarden worden overgebracht met vrachtwagens en gaan eerst een maand in afzondering voordat ze worden losgelaten.

Quarantaine

Tweehonderd paarden staan nu al in een vangweide. Van deze 200 paarden gaan er uiteindelijk 150 naar Wit-Rusland. De groep is nu nog groter, zodat er meer mogelijkheden zijn om een goede selectie te maken. Na de controle gaan de paarden eerst 30 dagen in quarantaine.

Grote grazers

Verleden jaar is al besloten om het aantal konikpaarden in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar 450. Dit omdat er teveel grote grazers in het natuurgebied lopen. Hiernaast is de beslissing gevallen om ruim 1800 edelherten af te schieten.

Eerder zijn er al twintig konikpaarden vrijgelaten op Texel en nog eens dertig in natuurgebied Atapuerca in Spanje.

Bron: Hart van Nederland

Foto: Remco Veurink

0 1509
koniks oostvaardersplassen

Woensdag diende bij de Utrechtse rechtbank de zaak van de Stichting Cynthia en Annemieke tegen  Staatsbosbeheer, de Provincie Flevoland en de Staat der Nederlanden. Inzet is ‘het beëindigen van het onnoemelijke leed van de grote grazers in de Oostvaardersplassen’.

‘Er moet nu echt wat gebeuren’, zegt Cynthia Danvers tegen het Noordhollands Dagblad.

Betere oorden

Namens de stichting, die op Facebook 91.500 volgers heeft, kwamen de advocaten Bas Jongmans en Samantha Andriesse aan het woord voor de driekoppige rechtbank.  Het doel is dat zoveel mogelijk heckrunderen, konikpaarden en edelherten verkassen naar betere oorden. Zo willen Cynthia en Annemieke en hun achterban een nieuwe ’horrorwinter’ in de polder voorkomen.

‘Er is niets te vreten voor de dieren, het weinige gras dat er is wordt weggekaapt door grauwe ganzen en door verzwakking en rottende karkassen in het moeras grijpen ziekten om zich heen,’ stelt raadsman Jongmans.

Voorlopig oordeel

Over twee weken volgt de uitspraak. ‘De rechtbank zal eerst een voorlopig oordeel vellen over de vraag of het nog mogelijk zal zijn om de grote grazers tijdelijk volledig uit te plaatsen,’ meldt de stichting. ‘Omdat de winter reeds aanstaande is, is het de vraag of dat moment al verstreken is, in welk geval het leed van de grote grazers voor deze winter zich mogelijk weer zal gaan herhalen.’

Er loopt ook een bodemprocedure van de stichting tegen het project Oostvaardersplassen.

Er speelt deze week bovendien nog een rechtszaak rondom de Oostvaardersplassen. Die gaat over het afschieten van 1830 edelherten in het natuurgebied. Die uitspraak is vandaag.

‘Meer paarden uitplaatsen betekent misschien ook minder herten afschieten,’ rekent Jongman de rechtbank in Utrecht nog voor. ‘Als je zo meedenkt, ben je creatief.’

Bron: Noordhollands Dagblad / Stichting Cynthia en Annemieke

0 176

De afgelopen tien jaar zijn vijftien ongevallen met publiek en grote grazers in Nederlandse natuurgebieden geregistreerd waarbij behandeling in het ziekenhuis of eerste hulp nodig was. In twee gevallen was een paard bij het incident betrokken, bij alle andere gevallen was er een confrontatie met een rund.

Dat blijkt uit onderzoek dat het adviesbureau Van den Herik & Verkaart heeft uitgevoerd in opdracht van ARK Natuurontwikkeling.

Omvergelopen

In 2009 werd een persoon door een paard omvergelopen tijdens het wandelen in de Uiterwaard. De wandelaar liep daarbij een breuk in de wervelkolom op.

In 2014 werd een kind in de vinger gebeten terwijl het de ‘paardjes voerde’. Het liep daarbij oppervlakkig letsel op.

Ark noemt het aantal ongelukken ‘gering’, gelet op het grote aantal bezoekers van begraasde gebieden.

Het volledige rapport ‘Grote grazers, aanvaardbare risico’s’ vind je hier.

Ontelbaren ontmoetingen

Er vinden jaarlijks ontelbare ontmoetingen plaats tussen publiek en grote grazers in tal van Nederlandse natuurgebieden. Een enkele keer gaat dat niet goed. Uit het onderzoek blijkt echter vooral dat bezoekers over het algemeen de aanwezigheid van grote grazers gewend zijn.

Dit geldt ook andersom, grote grazers zijn veelal gewend aan de activiteiten die de bezoekers in de betreffende natuurterreinen ontplooien, zoals fietsen, hardlopen of wandelen.

Inrichting terrein

Beheerders houden het gedrag van de kudde ten opzichte van publiek nauwgezet in de gaten evenals de inrichting van het terrein.

Uit analyse van de ongevallen met grote grazers blijkt dat bij circa driekwart van de ongevallen de geadviseerde afstand tussen de bezoeker en de grazers niet is aangehouden. ‘Het is belangrijk dat bezoekers van opengestelde natuurgebieden waar grote grazers leven zich realiseren dat richtlijnen, die onder andere op entreeborden worden aangegeven, aangehouden dienen te worden.’

Bron: Ark

Foto: Remco Veurink

St. Cynthia en Annemieke Oostvaardersplassen

Behalve een paar kleine en verwarrende berichtjes op de site van Omroep Flevoland, van ‘het schieten begint op 12 september’ tot’ het schieten begint niet voor 26 september’, is het stil geweest rond de Oostvaardersplassen. Maar dat betekent niet dat er achter de schermen niet hard gewerkt is.

Het tegenovergestelde, en dat wil de Stichting Cynthia en Annemieke op vrijdag 14 september graag aan jullie, geachte lezers, uitleggen.

Informatieve avond

Ze hebben het weer voor elkaar, die toffe meiden. Cynthia en Annemieke mogen Evenementenlocatie Gooiland op 14 september gratis gebruiken voor een informatieve avond over al het gedane werk om de barre situatie in de OVP voor altijd te veranderen. Dit door alle grote grazers uit het gebied te verwijderen.

Daar zal Annemieke (Cynthia is met haar voltige team op het WK in Tryon), samen met advocaten Bas Jongmans en Samantha Andriesse, springruiter en juridisch bestuurslid Albert Voorn en Chris Jansen van PVV Flevoland, uitgebreid aandacht geven aan de stand van zaken.

Alle grote grazers, behalve een maximum van 500 edelherten, eruit voor 15 oktober.

Gerechtelijke procedure

Er zal kort maar duidelijk uitleg gegeven worden over de gerechtelijke procedure die tegen de staat, de provincie Flevoland en Staatsbosbeheer is aangespannen betreffende het beleid in de OVP. In het kort: alle grote grazers, behalve een maximum van 500 edelherten, eruit voor 15 oktober.

De rechtszaak is gebaseerd op het enorme processtuk van 525 pagina’s waar Bas Jongmans zich min of meer een maand voor in z’n kamer heeft moeten opsluiten. Als vrijwilliger overigens.

Annemieke van Straaten, Albert Voorn, Samantha Andriesse, Bas Jongmans.

‘R’ in de maand

De’R’ zit weer in de maand. Dit jaar betekent het dat er nog steeds een even groot overschot aan grote grazers in de OVP loopt, omdat er nog niets actief ondernomen is na het rapport van Van Geel van 25 april.
Nog geen paard of koe is verhuisd, waar wij allemaal zo op hoopten. Er werd toch echt regelmatig gepraat over de overplaatsing van de grote grazers, die ooit in de veertiger jaren van de vorige eeuw als tuin-, huis- en keukenpaard en koe in Duitsland zijn gefokt. Ook door gedeputeerde Harold Hofstra.

Daar is dus nog helemaal geen ene sikkepit van terecht gekomen.

Gerommel achter de schermen

Hoe kan dat nou? Moet er dan achter de schermen van de politiek nog zo veel gerommeld worden om een vorm te vinden voor een zo goedkoop mogelijke oplossing? Op een zodanige manier dat het, als het even kan, zo ongemerkt mogelijk aan het Nederlandse volk voorbij gaat?

Vandaar dus dat het belangrijk is om nog snel even onze agenda aan te passen en op 14 september in de auto te stappen, op weg naar het ‘Gooiland’.

Laten we die storm nou ’s een handje helpen!

Niet alleen om te begrijpen wat de rechtszaak, die advocaten Bas en Samantha hebben voorbereid, precies inhoudt, maar ook om aan de Nederlandse Staat te laten zien dat wij de grote grazers in de OVP toch echt niet zijn vergeten.

ovp koniks

Het moet toch een keer losbarsten…

De stilte van de afgelopen maanden is volgens mij een woelige stilte geweest. De stilte voor de storm. Het moet toch een keer losbarsten…

Laten we die storm nou ’s een handje helpen!

Opgeven voor de informatieve avond van Stichting Cynthia en Annemieke in Evenementenlocatie ‘Gooiland’ kan via: www.grotegrazers.nl

Tekst: Liz Barclay

 

 

 

0 1402

Cynthia & Annemieke, de dames die meer dan 65.000 volgers op Facebook hebben weten te mobiliseren om achter hen en hun ideeën over de Oostvaardersplassen te gaan staan, gaven gisteravond via Facebook een reactie op het advies over het beheer van de OVP van de Commissie Van Geel.

We publiceren hier de reactie van Stichting Cynthia & Annemieke.

Commissie van Geel heeft een aantal belangrijke conclusies aan het licht gebracht.

Mislukt

Allereerst: Iedereen is het er wel over eens dat het Project Oostvaardersplassen is mislukt en het groot leed onder de zogenoemde grote grazers heeft veroorzaakt, zodat de discussie daarover niet meer hoeft te worden gevoerd. Op dit punt heeft onze stichting één van haar doelen bereikt. Daar kan het echter niet mee eindigen.

De Commissie heeft gesteld dat het beleid is gericht op het in standhouden van de (water)vogelpopulatie, in het bijzonder de Grauwe Gans. Die grote grazers spelen in het behoud van die specifieke watervogel volgens de Commissie een belangrijke rol, in die zin dat als er niet voldoende wordt gegraasd, het gebied niet meer voor die watervogels geschikt (genoeg) zullen zijn en zij dan uit het gebied zullen vertrekken.

De Commissie baseert daarop de conclusie dat de grote grazers om die reden in het gebied zullen moeten blijven. De aantallen moeten daarbij wel sterk worden teruggebracht. Hoewel ook de commissie vindt dat de ideologie van Frans Vera heeft gefaald, moeten de grote grazers volgens de Commissie dus wel blijven en moeten de oorspronkelijke doelstellingen (vogelpopulatie) dus naar haar oordeel niet worden verlaten.

Verkeerde aannames

Onze stichting is het met de Commissie op dit punt hartgrondig oneens. Niet alleen stelt de Commissie in haar presentatie dat er weinig aan is gedaan om die oorspronkelijke doelstellingen te halen, ook erkent de Commissie dat adviezen van deskundigen door voor het project verantwoordelijke partijen herhaaldelijk niet is opgevolgd. Ook is een belangrijk deel van de vogels (andere vogels dan de Grauwe Gans) reeds vertrokken en zullen juist die vogels terugkeren als de grote grazers niet meer in het gebied zullen voorkomen.

Onze stichting vindt dan ook dat de Commissie haar conclusies baseert op verkeerde veronderstellingen. Zij vreest daarom het ergste, namelijk een herhaling van zetten, niet in de laatste plaats omdat dit inmiddels het derde rapport op rij is. Alle goede bedoelingen ongetwijfeld ten spijt, hebben al deze adviezen geen concrete oplossingen gebracht.

Met name de opmerking van de Commissie dat het zogenoemde “reactief beheer” moet worden geïntensiveerd, is niet een echte oplossing. Na herhaald doorvragen van journalisten moest de Commissie toegeven dat dat reactief beheer niets anders inhoudt dan het maken van een oordeel of een dier de winter doorkomt. Is dat oordeel negatief, dan wordt het dier afgeschoten. Dat betekent zodoende dat er massaal zal worden afgeschoten, ieder jaar weer. Tegelijkertijd is het zeer waarschijnlijk dat die watervogels elders een heenkomen zullen vinden. Dat maakt het aanwezig zijn van die grote grazers overbodig.

Geen oplossingen

Het is de Stichting opgevallen dat de Commissie tijdens de presentatie geen oplossingen voor de korte termijn heeft geboden. Dat betekent dat er geen enkel uitzicht is op het beëindigen van het dierenleed, laat staan op de lange termijn, hetgeen voor de Stichting onacceptabel is.

Reset/Smartphone

De Stichting begrijpt het door de heer Van Geel gegeven voorbeeld niet, dat het project Oostvaardersplassen kan worden opgelost door een “reset”, net zoals de heer Van Geel dat met zijn smartphone zou doen. Een smartphone met systeemfouten moet terug naar de fabriek, moet worden aangepast en opnieuw uitgevonden. De stekker eruit trekken en de smartphone opnieuw opstarten lost het probleem vanzelfsprekend niet op.

De Stichting heeft haar advocaat en adviseurs gevraagd om het rapport verder te bestuderen, maar in ieder geval staat vast dat er, dat vindt de commissie zelf ook, niet goed is gehandeld. Het moment is nu daar om ervoor te zorgen dat het drama in de Oostvaardersplassen zich nooit meer zal herhalen. Daarom zal worden uitgezocht welke overheden en personen verantwoording zullen moeten afleggen voor al het leed wat de dieren is aangedaan. Meer dan 2.000 dieren hebben per direct hulp nodig, zorg nodig en géén kogels.

Alléén opgegeven dieren doodschieten

De Stichting vindt dat per direct de volgende tijdelijke maatregelen zijn vereist:

1. De provincie Flevoland moet Staatsbosbeheer toestemming geven zodat de dieren kunnen worden bijgevoerd. Zolang dit volgens de onafhankelijke dierenartsen nodig is. Deze artsen hebben de situatie namelijk al eerder beoordeeld.

2. De dieren moeten op een zo kort mogelijke termijn door deskundige en onafhankelijke dierenartsen en hoefverzorgers worden onderzocht. Alle hulpbehoevende en zieke dieren moeten onmiddellijk door hen worden behandeld.

3. Er mag alleen maar deskundig afschot plaatsvinden als het individuele dier door een deskundige en onafhankelijke dierenarts is onderzocht én bovendien is opgegeven.

4. De lokale directie en boswachters van Staatsbosbeheer hebben een bijzonder slechte reputatie. Zij zullen niet in staat zijn en zeker niet op korte termijn, om de nodige zorg te bieden in plaats van doodschieten. Slager zijn en een slachthuis runnen is een ander soort werk dan een zorgcentrum runnen en zorg verlenen. Dat vraagt ook andere kwaliteiten van mensen.

5. Er moet per direct een ‘teamwissel’ komen. Leidinggevenden bij Staatsbosbeheer en boswachters moeten worden vervangen door deskundige leidinggevenden en boswachters van gebieden waar duidelijk is dat men op deskundige wijze met de dieren omgaat.

6. Er moet een onafhankelijke en deskundige commissie komen van experts en vertrouwens mensen die op zijn minst maandelijks beoordelen en rapporteren over de toestand van de dieren, het gebied en de uitvoering door Staatsbosbeheer.

7. Laat er geen onduidelijkheid over bestaan: deze maatregelen die de Stichting nu heeft gesteld zijn alleen bedoeld om verder onnodig dierenleed voor de korte termijn te voorkomen. Wij zijn van mening dat de Oostvaardersplassen voor de langere termijn niet de juiste leefomgeving is voor edelherten, heckrunderen en konikpaarden.

De Stichting zal ook in de toekomst proberen de hierboven geformuleerde doelstellingen te bereiken. Indien zal blijken dat er niets verandert en het dierenleed onverminderd doorgaat, zal het voeren van één of meerdere kortgedingprocedures niet te zijn voorkomen.

Stop met de grote grazers in de Oostvaardersplassen!

Cynthia en Annemieke

0 359

Het beheer van de Oostvaardersplassen is woensdag door het Rijk officieel overgedragen aan de provincie Flevoland. Die mag voortaan beslissen of grote grazers worden afgeschoten als ze onnodig lijden.

Niet genoeg voedsel

Het beheer van het natuurgebied tussen Almere en Lelystad ligt herhaaldelijk onder vuur. Hartverscheurende beelden uit de film ‘De nieuwe Wildernis staan een ieder nog helder voor de geest en maakten de tongen los. In het gebied loopt een grote populatie edelherten, konikpaarden en heckrunderen. Ze zijn daar uitgezet en kunnen niet weg. Het zijn er inmiddels zoveel dat er niet genoeg voedsel is voor de in totaal 5000 grote grazers. Dieren die dreigen te verhongeren, worden uit voorzorg afgeschoten.

Afschieten

Jaarlijks wordt ongeveer een kwart van de dieren doodgeschoten. Een plan om de dieren meer ruimte te geven, mislukte in 2012. De discussie over hoe dit aangepakt moet worden, lijkt nu opnieuw te worden gevoerd in Provinciale Staten van Flevoland. Mogelijk komt de provincie met een nieuwe aanpak. Tot die tijd gaat de huidige aanpak door.

Bron: Omroep Flevoland

Foto: Remco Veurink

0 162

Er is al lang veel om te doen. De film ‘De nieuwe wildernis’ bracht het balletje over te veel grote grazers in het gebied aan het rollen. Nu schrijft ook de Vereniging het Edelhert (VhE) in een open brief aan Provinciale Staten dat er te veel paarden, runderen en edelherten in de Oostvaardersplassen rondlopen. Het gebied is geschikt voor 800 tot 1100 grote grazers, terwijl er 4600 rondlopen; meer dan vier keer zoveel.

Dat de Oostvaardersplassen het grote aantal niet aankan, blijkt volgens de vereniging uit het hoge sterftecijfer. “Zelfs in de afgelopen milde winter zijn meer dan 1600 grote dieren door honger gestorven”, zegt VhE-voorzitter Jozef Linthorst. “Ook holt de vogelstand achteruit, omdat de grazers het gebied kaalvreten.”

Oorzaak is volgens Linthorst onder meer dat er nauwelijks iets terecht is gekomen van het voornemen om de vrije uitloop uit te breiden met andere gebieden. Zo is het plan voor een verbinding met het Horsterwold bij Zeewolde gesneuveld.

Het beheer van de Oostvaardersplassen gaat per 1 januari volgend jaar over van het Rijk naar de provincie. Vereniging het Edelhert vindt dat Provinciale Staten het voortouw moeten nemen om het aantal grazers terug te dringen. De Staten zijn hierover verdeeld. Gedeputeerde Stuivenberg wil daarom een commissie instellen die de provincie moet adviseren.

Bron: Omroep Flevoland

De Nieuwe wildernis – EMS Films

Volg ons!

102,866FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer