Tags Posts tagged with "gerard arkema"

gerard arkema

ruitersport dressuur
Dressuurring © DigiShots

Gerard Arkema, manager wedstrijdsport KNHS, geeft in zijn column op de KNHS-site onder andere aan dat hij hoopt dat op 30 juni de wedstrijden weer door mogen gaan. “Ik ben positief gestemd dat we op 30 juni de wedstrijdsport kunnen hervatten voor alle leeftijden. De cijfers rondom corona gaan momenteel zo snel naar beneden dat ik er niet raar van opkijk als het zelfs nog eerder gebeurt. Memorabel, na zo’n lang verbod. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Doordat de reguliere sport weer van start gaat, zijn we in staat om nieuwe wedstrijdvormen in het kader van de vernieuwing van de wedstrijdsport te testen. We doen dit met behulp van diverse pilots.”

Veel animo voor de sport

“Het is mooi om te zien dat de animo voor onze sport volop aanwezig is. Ook de meetmomenten, die nu nog de laatste stap vormen richting de herstart, zijn populair. Momenteel worden er heel veel georganiseerd door allerlei, vaak ook kleine, verenigingen. Uit mijn hoofd zijn er tot eind augustus nog ruim 1800 aanvragen voor meetmomenten binnengekomen. We praten dan over bijna 900 per maand, en als dat zo doorgaat, zouden we op jaarbasis over de 10.000 gaan. Nu zijn meetmomenten voor velen nog de enige mogelijkheid, maar we hebben ook signalen vanuit het veld ontvangen dat er behoefte is om deze sportvorm naast reguliere wedstrijden te laten bestaan. Daarom willen bekijken of er een doelgroep blijft, die hier behoefte aan heeft als reguliere wedstrijden eveneens plaatsvinden. Als onderdeel van het programma ‘Vernieuwing Wedstrijdsport’ waar we het sportaanbod goed willen laten aansluiten op de behoefte in het veld starten we vanaf 30 juni de pilot meetmomenten om de behoefte te kunnen meten.”

Verschillend leervermogen

“Hiermee sorteren we direct voor op een meer doelgroepgerichte sportaanbieding, een essentieel onderdeel van de Vernieuwing Wedstrijdsport. Met meetmomenten verwachten we ruiters te bedienen die liever in het kader van hun ontwikkeling willen weten waar ze met hun paard staan, dan dat ze voor de competitie willen rijden. Die behoefte lijkt bijvoorbeeld anders te liggen bij ponyruiters. Zij zoeken wel graag competitie op en voor hen richten we ons op een leeftijdsgericht sportaanbod. Eindelijk kunnen we de pilots voor jeugdrubrieken gaan opstarten. In eerste instantie draait het om een andere indeling op basis van leeftijd, maar een logisch vervolg is dat de proeven of de beoordeling ook meer op de leeftijd worden afgestemd. Het leervermogen bij een kind van zes is nu eenmaal wezenlijk anders dan bij een  kind van zestien en je verwacht dan ook andere dingen van hen te vragen in bijvoorbeeld een B-proef.”

Flex wedstrijden

“Zodra de wedstrijdsport opengaat, kunnen we ook starten met de pilot Flex wedstrijden voor springruiters. De Flex wedstrijden maken eveneens onderdeel uit van het programma. We hebben dertien, veelal grotere wedstrijdorganisaties, betrokken bij de ontwikkeling van Flex wedstrijden. De meesten hebben aangegeven wel wat te zien in deze aanvulling op de reguliere springwedstrijden en we verwachten dat zij verschillende Flex wedstrijden zullen organiseren. Twee organisaties hebben zich inmiddels definitief aangemeld voor de pilot en er is inmiddels een flink aantal startpassen Flex door ruiters afgenomen.”

Evaluatie dressuurproeven

“Ondertussen zetten we ook weer volgende stappen in het programma ‘Vernieuwing Wedstrijdsport’. De uitkomst van de enquête evaluatie dressuurproeven, gehouden onder juryleden en ruiters/menners, wordt besproken binnen de werkgroep vanuit het forum. Ook de F-proeven worden, in samenwerking met FNRS, geëvalueerd. Binnenkort gaat er een enquête uit. Hierbij zal ook gekeken worden hoe we deze proeven beter kunnen laten aansluiten op de reguliere proeven, zodat de overstap, voor degenen die dat willen, vloeiender wordt. Ik kom hier op een later moment graag nog op terug.”

Bron: KNHS

0 759
dressuur algemeen subtop

‘In mijn vorige column ging ik dieper in op de veranderende tijden, waar we ook in onze sport mee te maken hebben. Om hier goed op in te spelen zijn we recent van start gegaan met het uitgebreide programma ‘Vernieuwing van de wedstrijdsport’, dat over meerdere jaren wordt uitgerold, schrijft KNHS wedstrijdsportmanager Gerard Arkema.

Vernieuwing

We willen het deelnemen aan wedstrijden flexibeler en makkelijker maken met meer keuze en een passend aanbod voor iedere wedstrijdruiter en voor elke ambitie. De verschillende doelgroepen in onze sport spelen een grote rol bij de uiteindelijke invulling van de vernieuwing. We doen het op de eerste plaats voor onze wedstrijdsporters, maar naast deze hoofdgroep hebben we natuurlijk andere belangrijke stakeholders in de paardensport, zoals de wedstrijdorganisatoren, de officials, waaronder de juryleden, en de mensen in de verschillende KNHS-gremia, oftewel de bestuursstructuren die onder de KNHS vallen, zoals de sportfora en ledenraad. Voor iedereen; dus wedstrijdsporter, sportaanbieder, official en gremiumlid, heeft de vernieuwing van de wedstrijdsport gevolgen. Als het goed is in een positieve context.

Bijkomende uitdaging

‘Zonder wedstrijdorganisatoren geen wedstrijden. Daarom komt er ook meer flexibiliteit en diversiteit in het aanbod voor wedstrijdorganisatoren. De wedstrijdorganisaties worden met meer maatwerk vanuit de KNHS ondersteund.  Ook voor de officials moeten we aan de bak. Officials zijn naast wedstrijdorganisatoren heel erg belangrijk in het waarborgen van veiligheid, welzijn en  eerlijke sport. Daarnaast hebben zij invloed op hoe ruiters hun deelname aan een wedstrijd ervaren. Dit moet een positieve ervaring zijn, voor zowel ruiter als paard, ongeacht het resultaat dat behaald wordt. Wij vinden het daarom belangrijk dat officials goed in staat zijn hun werk te doen en zich echt ambassadeur van de KNHS voelen. Ik denk dat dit nog niet altijd het geval is, dus we moeten de voorwaarden hiervoor creëren. Dat doe je niet even tussendoor en kost zomaar een paar jaar. Hetzelfde geldt voor de gremia. Ik heb zelf in het dressuurforum gezeten en het leek soms wel alsof we ons als leden van het forum geen onderdeel van de KNHS voelden. Maar dat zijn foraleden zeker wel. Sterker nog, de foraleden bedenken nieuwe dingen en verbeteren bestaande zaken voor hun discipline.

Segmentatie

Een bijkomende uitdaging is dat we vele disciplines hebben die bijna allemaal van recreatief niveau tot topsport gaan. Niet voor niks wordt de KNHS wel eens vergeleken met een (fictieve) overkoepelende bond van alle balsporten. Om te veel segmentatie te ondervangen en niet in allerlei details, regeltjes en meningen te verzanden, richten we ons ook op de gemene delers. We hebben allemaal passie voor paarden en de paardensport. En dat is ook de basis van het vernieuwen en verbeteren van de wedstrijdsport.

Programma concreet

‘We willen steeds verder toewerken naar een soort menukaart voor wedstrijdsporters. Eentje waar iemand datgene eruit kan halen dat hij of zij nodig heeft. Mede door corona hebben we al een slag geslagen in meer diversiteit in ons aanbod zoals het online proeven rijden en de meetmomenten. Beiden blijken een behoefte te vervullen bij een deel van onze leden. Naarmate het programma vordert wordt het ook steeds concreter. Meer flexibiliteit en keuze worden, zodra het overheidsverbod op wedstrijden wordt opgeheven, al zichtbaar met de pilot flexwedstrijden voor de discipline springen.

Bron: KNHS

dressuur algemeen subtop

Gerard Arkema manager wedstrijdsport bij de KNHS schrijft ‘Ik kan stellen dat ik al lang meedraai in de wedstrijdsport. Ik rijd inmiddels 49 jaar en ben op mijn twaalfde begonnen met de wedstrijden. We gingen met de vrachtwagen van de vereniging op pad naar de Levade, de voorloper van de Hippiade, en waren met elkaar de hele dag onderweg. Om drie uur ’s nachts vertrekken en tegen tien uur ’s-avonds weer thuis.’

De wereld verandert

‘Nog altijd kom ik graag op wedstrijden, al heeft mijn dochter het stokje als wedstrijdruiter overgenomen. Ik heb veel zien veranderen en het einde daarvan is nog lang niet in zicht. De wereld om ons heen verandert en de wedstrijdsport moet met maatschappelijke ontwikkelingen meebewegen om aan te sluiten op de behoefte van onze leden.

Vernieuwing

Sinds dit jaar ben ik manager wedstrijdsport bij de KNHS. Vanuit die functie sta ik samen met mijn team voor de prachtige uitdaging die vernieuwing van de wedstrijdsport heet. Een groot project dat we gefaseerd de komende jaren gaan doorvoeren. Deze vernieuwing is nodig. Dat zie ik ook. De tijden van met zijn allen met de vrachtwagen op pad liggen ver achter ons.  Ook de huidige opzet van onze sport vraagt om aanpassingen, de een groter dan de andere.

Meer flexibiliteit

Neem de springsport. Je ziet het aantal springruiters licht dalen. Bij de grotere springstallen zien we tegelijkertijd dat de behoefte verandert. Deze springruiters willen meer flexibiliteit en vrijheid in regelgeving. De mogelijkheid om een paard naar eigen inzicht uit te brengen op een gewenst niveau en mee te kunnen rijden voor de prijzen is hier een belangrijk onderdeel van. We denken hier met het nieuwe concept Flex wedstrijden, als aanvulling op het huidige wedstrijdaanbod, een invulling aan te kunnen gaan geven. Daarom starten we vanaf dit voorjaar – als corona het weer toelaat – met de pilot Flex wedstrijden. We zullen hier te zijner tijd meer over vertellen.

Jeugdpilot

Daarnaast willen we de springsport voor meer ruiters toegankelijk maken. Je ziet dat de hoogte van de hindernissen voor ruiters een drempel kan zijn. We zijn samen met het springforum aan het kijken hoe we deze drempel weg kunnen nemen zodat meer ruiters met plezier kunnen deelnemen aan de springsport. Het leeftijdsgericht sportaanbod voor de jeugd speelt hier ook een rol bij. De pilots die eerder draaiden zijn stilgelegd vanwege corona, maar zullen zodra dat weer kan, opgestart worden.

Afschaffing verliespunten

Dit jaar staat er nog meer te gebeuren in het kader van de vernieuwing. We zetten zaken in gang voor de komende maanden, maar net zo goed voor de jaren die volgen. Op korte termijn, meer precies vanaf 1 april, worden in de disciplines dressuur en springen de verliespunten afgeschaft. Via onder meer mijn columns houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen van dit uitgebreide programma, waar iedereen die wedstrijden rijdt mee te maken krijgt. Het doel is duidelijk: we willen onze wedstrijden leuker, eenvoudiger, flexibeler en toegankelijker maken!’

Bron: KNHS

Mara de Vries en Habibi DVB tijdens de KNHS Indoorkampioenschappen 2018
Mara de Vries en Habibi DVB tijdens de KNHS Indoorkampioenschappen 2018

Gezien de huidige ontwikkelingen rond de coronacrisis is het besluit gevallen om de KNHS Indoorkampioenschappen van 2021 niet door te laten gaan. Een besluit dat in nauw overleg met de KNHS Regio’s is genomen.

Goede hoop eind 2020

Eind 2020 was er goede hoop dat er door het later organiseren van de KNHS Indoorkampioenschappen nog mogelijkheden waren voor het realiseren van deze mooie titelstrijd. Het verplaatsen van het kampioenschap gaf de regio’s langer de tijd om meetmomenten, selecties en/of regiokampioenschappen te laten verrijden. Helaas is nu gebleken dat dit door het verlengen van de huidige lockdown geen realistisch plan meer is.
Met de laatste verlenging van de lockdown zullen activiteiten zoals meetmomenten op zijn vroegst half februari plaats kunnen vinden en dat is voor veel regio’s te laat om een eerlijke en goede selectie te laten plaatsvinden.

KNHS Indoorkampioenschappen

De KNHS Indoorkampioenschappen 2021 stonden op de agenda in de weekenden van 19 maart tot en met 5 april.

KNHS manager wedstrijdsport Gerard Arkema is duidelijk: ‘Ik ben net begonnen met mijn werkzaamheden bij de KNHS en keek uit naar mooie sport op de Indoorkampioenschappen. Helaas hebben we geen andere keus dan annuleren van de kampioenschappen. We gaan ons beraden op mogelijkheden die we wel hebben in de nabije toekomst, maar voor nu is de situatie te onzeker. Ik was graag anders aan deze uitdaging begonnen, maar het is niet anders.’

Bron: KNHS

Foto: DigiShots

Gerard Arkema is benoemd als manager wedstrijdsport van de KNHS. De uit Groningen afkomstige Arkema is daarmee de opvolger van Adrianne van Waardenberg-Nooren die onlangs de KNHS verliet. Gerard Arkema zal vanaf 1 januari 2021 van start gaan in zijn nieuwe functie.

Geen onbekende

Gerard Arkema (1960) is geen onbekende binnen de KNHS. Al vele jaren is hij breed actief binnen de paardensport. Tegenwoordig is hij onder meer vertegenwoordiger van de Regio Groningen in het KNHS Dressuurforum, maakt hij deel uit van de werkgroep Hippiade en van de klankbordgroep vernieuwing wedstrijdsport. Daarnaast was Arkema wedstrijdruiter, actief jurylid,  bestuurslid van het CH Westerkwartier en voorzitter van  Starsale veulenveiling. Als thuisbasis heeft Gerard Arkema Dressuurstal De Haarhof in Marum (Gr). De Haarhof is een echt gezinsbedrijf waar echtgenote Odilia en dochter Margot de scepter zwaaien. Zijn wedstrijdlaarzen heeft Gerard inmiddels niet meer nodig, maar thuis zit hij  nog regelmatig te paard en is hij de vaste groom van dochter Margot die tot en met Intermediare I niveau actief is.

Enorme werkervaring

Buiten de paardensport is Arkema al jaren op vele verschillende managementfuncties werkzaam bij de RDW bij de afdeling ICT, bestaande uit ruim 350 ICT-medewerkers. Zijn kennis van de paardenwereld in combinatie met zijn enorme werkervaring maken Gerard Arkema uitermate geschikt voor de uitdagende rol van Manager Wedstrijdsport.

Getriggerd

Gerard Arkema kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: “Ik zag de vacature en werd er direct door getriggerd. Ik werk al heel lang bij de RDW en heb het daar erg naar mijn zin, maar ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging. Mijn ervaring als manager binnen de RDW en mijn passie voor paarden komen samen in deze nieuwe functie. Uiteraard zal ik mijn andere functies binnen de KNHS, zoals het lidmaatschap van het Dressuurforum en mijn activiteiten voor de verschillende werkgroepen stoppen. Dat moet je niet beide willen doen vind ik.”

Twee belangrijke competenties

KNHS directeur Theo Fledderus is zeer verheugd over de komst van Gerard Arkema. “De functie van Manager Wedstrijdsport vraagt veel management kwaliteiten en brede kennis van de paardensport. Twee competenties die Gerard in grote mate bezit. We zijn blij dat we iemand met zoveel ervaring mogen verwelkomen.”

Bron: Persbericht

0 255
starsale auctions
Notredame van 't Roosakker (Diamant de Semilly x Kannan)

De 19e editie van de Starsale Auctions vindt op woensdag 21 augustus plaats bij de HJC Manege tijdens Outdoor Tolbert. Die beslissing is onder meer genomen om sport en fokkerij beter bijeen te brengen, aldus de organisatie.

De gerenommeerde veulenveiling werd voorheen gehouden in het Fries Congrescentrum in Drachten.

Centraal gelegen

Na 18 succesvolle edities wordt het Friese Drachten verruild voor het Groningse Tolbert. Diverse redenen liggen daaraan ten grondslag en met de HJC Manege is opnieuw een centraal in het Noorden gelegen, uitstekende locatie gevonden. Daarbij vindt de 19e editie van Starsale Auctions iets eerder dan normaal in het seizoen plaats, vanwege de Europese Kampioenschappen die dit jaar in Rotterdam zullen plaatsvinden.

Nieuwe voorzitter

Starsale Auctions heeft daarnaast Gerard Arkema aangetrokken als nieuwe voorzitter. Evert Dolfijn vervulde de rol van (interim-)voorzitter voor Arkema.

Gerard Arkema was ook in de beginjaren van de veiling al betrokken bij de organisatie. “Vanaf de oprichting heb ik elf jaar deel uit gemaakt van het bestuur, en ik vind het een eer om opnieuw benaderd te zijn om de ontwikkeling van Starsale Auctions verder voort te zetten.” reageert hij.

Diverse bestuursfuncties

Arkema is werkzaam bij een ICT-bedrijf en runt samen met zijn vrouw Dressuurstal De Haarhof in Marum. Daarnaast is hij actief als ruiter en jurylid en bekleedt hij diverse bestuursfuncties. “Mede daardoor ben ik goed bekend met de HJC Manege en het is een accommodatie met goede mogelijkheden voor onze veiling. Sinds begin dit jaar ben ik weer bij Starsale Auctions betrokken en het is mooi om op deze manier sport en fokkerij bijeen te kunnen brengen in Tolbert. Want we fokken voor de sport en willen als veiling een mooie etalage bieden voor de fokproducten van onze veelal uit het Noorden afkomstige fokkers.”

Kwaliteitsvolle veulens

Het creëren van afzet van kwaliteitsvolle veulens is al sinds de oprichting de belangrijkste doelstelling van veulenveiling Starsale Auctions. “De afgelopen twee decennia is er veel veranderd, maar dit blijft voor ons als organisatie de belangrijkste drijfveer. Er zijn veel veilingen en ik ben van mening dat we ons door middel van goede selectie van de veulens kunnen blijven onderscheiden. Natuurlijk kunnen er nooit harde garanties worden gegeven, maar met goede en correcte veulens uit sterke prestatiestammen kan er toch een bepaalde zekerheid gegeven worden aan de kopers. Dat blijkt ook uit de lange rij van goede referenties van onze veiling. Samen met de selectiecommissies en enthousiaste fokkers zullen we er alles aan doen om ook de komende editie van Starsale Auctions weer een hele succesvolle te maken.”

Vorig jaar was Notredame van ’t Roosakker (v Diamant de Semilly) met 53.000 euro de veilingtopper van de Starsale Auctions.

Bron en foto: Starsale

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer