Tags Posts tagged with "gedragscode"

gedragscode

0 617

Het thema buitenrijden en gedragsregels staat in Nederland, maar ook in het buitenland vaak ter discussie. Ook gisteren schonk Hoefslag nog aandacht aan  een artikel in de Telegraaf waarin de schrijver van een ingezonden brief van mening is dat er geen plaats meer is voor paarden in het verkeer maar er meer in buitengebieden gereden zou moeten worden.

Ook nu, in deze koude tijd van het jaar blijkt dat het niet ongevaarlijk is voor zowel ruiter als paard om zich op de openbare weg te begeven. In het Duitse Lohmar-Wahlscheid moest de brandweer 28 november een paard uit een benarde situatie redden nadat het dier op de spiegelgladde brug uitgleed en tussen het hekwerk van de brug bekneld raakte.

Buitencode

Verschillende sportbonden en natuurorganisaties hebben de handen ineengeslagen. Deze samenwerking levert een ‘Buitencode’ op waarin een aantal gedragsregels met elkaar worden afgesproken: ‘Ruimte voor elkaar sportief gebaar’. Hiermee worden bezoekers van natuurgebieden gevraagd om anderen de ruimte te geven en de natuur te beschermen. Zo gaat men op een respectvolle manier met elkaar en met de natuur om en kan men ook blijven genieten van de natuur. Sportbonden en natuurorganisaties hebben deze Buitencode gezamenlijk ontwikkeld en gaan deze actief promoten. Ze gaan voor een positieve toon waarbinnen mensen elkaar aanspreken op hun gedrag, met humor en een high five en laten daarmee zien dat iedereen kan blijven genieten van sporten en bewegen in de natuur. Juist door rekening te houden met anderen en respect te tonen voor mens en natuur.

Münsterland

In het Duitse Münsterland moet juist het paardrijden op alle verharde wegen maar ook natuurlijke begaanbare bospaden, worden toegestaan. Dit is de mening van het nieuwe  Landesnaturschutzgesetz dat het rijden in de vrije natuur regelt. Tot nu toe was voor het rijden in veld en bos het Landschaftsgesetz verantwoordelijk.

Honden

Punt van discussie was nog of de ruiters ook hun honden mogen meenemen tijdens een buitenrit. Vooraleerst zou het verboden worden maar hier is men nu vanaf geweken, zo deelde het Pferdesportverband Westfalen mee. Die vertegenwoordigers van de Pferdesport­verbände hadden ook verbeteringen voor het aangespannen rijden gevraagd maar ook hierbij geen resultaten bereikt. Op terrein dat privé eigendom is, mag alleen gereden worden met toestemming van de eigenaar.

Nieuwe regeling

Het Landesnaturschutz­gesetz nam op 9 november 2016 afscheid. Vanaf 1januari 2018 gaat de nieuwe regeling in. Een uniforme indeling van de nieuwe regels voor het buitenrijden wordt door het  ministerie voor klimaatverandering, milieu, landbouw, natuur èn de paardensport vereniging consumentenbescherming Noordrijn-Westfalen op 1 April 2018 gepubliceerd, deelt het Westfalen paardensportverband mee.

Goede samenwerking

Met de nieuwe regeling komen er volgens de verantwoordelijken nieuwe uitrijmogelijkheden. Ze doen weliswaar een oproep aan de ruiters om voor een goede samenwerking zorg te dragen. Hiertoe behoort vooral dat net als voorheen alle noodzakelijke badges gedragen worden. Een begeleidende hond mag ook voor de bosbezitters, jagers en recreanten geen overlast veroorzaken.

Bron: wn.de

Foto: Maarten Huisman

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 18)

0 4979
KNHS

Gisteren werd ik gebeld door een onbekend nummer. Nieuwsgierig nam ik op. “Gefeliciteerd Albertine!”, schalde een stem door de telefoon. “Hier je oude rector, meneer Sanders. Je hebt je VWO-diploma gehaald!” O jee, dacht ik. Het is bij die oude man gaan dwarrelen. “Nee, nee! Ik weet wat jij denkt. Maar we moeten tegenwoordig allemaal langer doorwerken hè!” Meneer Sanders klonk nog net zo pseudo-optimistisch als vroeger.  

0 253

In antwoord op de vragen van de Stichting Hippische Juryleden (SHJ) over hoe er omgegaan wordt met het toekennen c.q. vervallen van punten aan juryleden heeft de KNHS de volgende antwoorden gegeven:

Punten vervallen

De punten die een official op dit moment heeft staan, vervallen op 1 januari. Men kan geen punten meenemen. Dat blijft gelijk aan de huidige regeling. (artikel 9.7) Officials die te weinig punten hebben, krijgen de mogelijkheid om alsnog aan de eisen te voldoen. De KNHS mailt vandaag alle juryleden hierover persoonlijk met de consequenties en wie geen mail heeft, krijgt maandag een brief op de deurmat.

De praktijkpunten: de regeling is niet veranderd, het gros van de juryleden dient vijf keer per jaar te jureren om hun vaardigheid te behouden (zie Licentiereglement per 1 januari 2017). De mogelijkheden om aan deze eis te voldoen zijn verruimd.

Wat theoriepunten betreft is het vooraf duidelijk hoeveel punten er worden toegekend (volgens artikel 7.3). Zoals gebruikelijk worden een maand voor de bijeenkomst theoriepunten aangevraagd, zodat dit vooraf ook gecommuniceerd kan worden.
De KNHS draagt er zorg voor dat de licentiehouders aan hun licentieverplichtingen kunnen voldoen door het aanbieden van gratis bijscholingen. Daarnaast worden er bijscholingen aangeboden waarvoor een vergoeding gevraagd wordt.

Gedragscode

De gedragscode is aangepast op het punt van de reikwijdte. De gedragscode heeft betrekking op de momenten dat een jurylid optreedt als official.

KNHS-documenten over Licentiereglement.

Bron: SHJ

Foto: DigiShots
 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 18)

0 1773

Op verzoek van de Stichting Hippische Juryleden (SHJ) heeft de KNHS op 18 november 2016 het nieuwe Licentiereglement voor officials en instructeurs gepubliceerd met daarbij een toelichting.

Het bestuur van de SHJ en de klankbordgroep hebben de stukken bestudeerd en zijn tot een aantal conclusies gekomen: juryleden moeten zich herregistreren vóór 1-1-2017 op mijnKNHS. Ook moeten juryleden met alle voorwaarden van het licentiereglement 2017 en de gedragscode akkoord zijn voordat ze weer als jury aan de slag kunnen in 2017. Allen die langer dan 50 jaar niet meer actief zijn geweest als wedstrijdsporter kunnen hun bevoegdheid tot jureren verliezen.

Donderslag

De SHJ denkt dat dit laatste punt voor velen als een onaangename verrassing komt: ‘Niet alleen de mensen die 50 jaar niet meer hebben gereden maar juist voor het grote aantal juryleden dat nog NOOIT heeft gereden, maar al wel jarenlang aan de ring zit. Ik ben bang dat dit als een donderslag bij heldere hemel voor veel mensen komt’, aldus woordvoerster Hanneke Hegeman.

Licentieregeling

De SHJ plaatst nog een aantal kanttekeningen bij het nieuwe Licentiereglement: zo is het niet helemaal duidelijk wanneer je hoeveel praktijkpunten kunt verdienen. In de licentieregeling (punt 8) staat slechts één zinnetje en dat verwijst bovendien door naar een bijlage. ‘Voor iedere KNHS- of FEI-wedstrijd of wedstrijddag waarbij de official in functie is geweest, ontvangt de official één of meerdere praktijkpunten volgens het schema in bijlage 2.’ Deze bijlage ontbreekt echter, volgens de SHJ.

Ook het fijne van de theoriepunten ontbreekt; het is niet duidelijk of er ten aanzien van de bijscholingen van tevoren kenbaar wordt gemaakt hoeveel theoriepunten een jurylid voor een bepaalde bijscholing krijgt. Het is evenmin duidelijk of de bijscholingen die de KNHS zelf organiseert gratis blijven.

Het is onduidelijk of de licentiepunten en praktijkpunten die een jurylid eind 2016 heeft opgebouwd, meegaan naar de nieuwe regeling of dat deze vervallen. De KNHS heeft op de site beloofd dat de officials dit tussen 21 en 27 november via een persoonlijk bericht te horen krijgen.

Gedragscode

In verband met het eventuele opzeggen van het KNHS lidmaatschap voor 1 december 2016 (wie later opzegt, moet toch het lidmaatschap voor 2017 betalen) heeft de SHJ de KNHS dringend verzocht op deze vragen antwoord te geven.

Tot slot: op 13 oktober 2016 heeft de KNHS de juryleden die nog niet de gedragscode ondertekend hebben per email uitgelegd dat communicatie-uitingen gedaan als privépersoon, niet onder de gedragscode voor Officials valt. In het nieuwe Licentiereglement, waarbij de gedragscode is bijgevoegd, staat echter niets over deze toezegging.

Bron: Juryplatform

Foto: DigiShots

0 177

De KNHS kwam vorige week met een toelichting op de aangepaste Gedragscode, die begin deze maand aan haar officials gestuurd is, met het verzoek deze te ondertekenen. Naar aanleiding van de brief met de nieuwe Gedragscode, kwam de Stichting Hippische Juryleden (SHJ) met een reactie waarin ze liet weten niet gelukkig te zijn me de nieuwe communicatie. Ze noemde de ‘aangepaste’ Gedragscode een farce, omdat die nauwelijks aangepast zou zijn, en omdat juryleden nog steeds een schorsing boven het hoofd hangt wanneer ze de Gedragscode niet tekenen.

In haar toelichting stelt de KNHS: De gedragscode reflecteert onze waarden en geeft richting aan de houding en het gedrag van officials voor een veilig sportklimaat.

De realiteit is niet altijd even eenvoudig. De gedragscode is ook een instrument om fatsoenlijk gedrag te verduidelijken, de verschillende belangen te wegen en een beslissing te nemen over de handelwijze. Respectvol met elkaar omgaan (ook) in de communicatie, is een onderdeel van het werk als official. De KNHS-organisatie hecht bijvoorbeeld waarde aan het recht op de eer en goede naam en het recht om met rust gelaten te worden. Deze rechten betreffen het (grond)recht op privacy. De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt en kan in botsing komen met dit recht op privacy, bijvoorbeeld wanneer een official ongefundeerd beschuldigingen uit tegenover een lid of functionaris.

De code ziet toe op officials. De official kan zelf, bijvoorbeeld bij gebruik van social media, aangeven of de uitingen worden gedaan als privépersoon of als official. Vanzelfsprekend mag dan nog steeds geen sprake zijn van smaad, laster of belediging en ook mogen de uitlatingen niet onnodig grievend zijn.

KNHS/Hoefslag

Foto: DigiShots

0 1367

De KNHS heeft vorige week opnieuw de ongeveer 500 officials benaderd die haar aangepaste Gedragscode nog niet hebben getekend. Met de ondertekening van dit document, waarover ze in eerste instantie eind februari ingelicht waren, geven de officials onder andere aan dat ze ‘zich niet negatief uitlaten over de KNHS, over collega-juryleden, over organiserende verenigingen of instanties.’ Indien er niet getekend zou worden, zou de KNHS de bevoegdheid als official opschorten.

Woordvoerster van de Stichting Hippische Juryleden (SHJ), Hanneke Hegeman, is niet blij met de nieuwe communicatie van de KNHS. De belangrijkste reden daarvan is dat de sancties van de KNHS nog steeds van kracht zijn: wie eind dit jaar de gedragscode niet getekend heeft, verliest de licentie. Dat houdt in dat de official nog altijd 24 uur per dag official is en dus nooit een mening of persoonlijke visie in de openbaarheid mag brengen. ‘Ik heb geen vertrouwen meer in dit bestuur dat naar mijn idee maar één optie heeft: opstappen!’, aldus Hegeman. ‘Directeur Sport van de KNHS en onze gesprekspartner in de besprekingen over de Gedragscode, Anton Binnenmars, heeft in zijn brief weliswaar gemeld ‘dat het niet de bedoeling is mensen die als official optreden in hun doen en laten als privépersoon beperkt worden’, maar wanneer houdt die rol van official? Wanneer is een official weer gewoon privépersoon en hoeft hij geen verantwoording aan de KNHS af te leggen? In de nieuwe Gedragscode staat nog altijd dat de KNHS-official te allen tijde ambassadeur is van de KNHS en dat hij geen negatieve zaken over de KNHS mag publiceren. Sterker nog: er wordt zelfs gesteld dat officials het moeten melden wanneer zij constateren dat er op social media zaken ontsporen.’

Hegeman: ‘Naar mijn mening gaat het KNHS-bestuur nog altijd tegen de Nederlandse wetgeving in, waarin onder andere het recht op vrijheid van meningsuiting staat. De verplichte ondertekening en de sancties zijn nog steeds niet van tafel; ze zijn alleen anders verwoord. Het KNHS-bestuur doet daarnaast alsof de Ledenraad een en ander heeft goedgekeurd, maar wil daarvan niet het bewijs tonen. Ook is het jammer dat de bond geen vertrouwen heeft in de eigen leden. Iedereen wil de sport toch netjes houden?!’

De KNHS laat in een reactie aan Hoefslag weten op dit moment niet inhoudelijk in te gaan op de woorden van Hegeman.

Meer over de KNHS Gedragscode voor officials:
‘Voorlopig niks tekenen’ (14 juli 2016)
Uiterste termijndatum voor ondertekenen KNHS gedragscode verlengd (31 maart 2016)
Ook gedragscode voor FNRS juryleden en officials (10 maart 2016)
KNHS-juryleden: ‘Ons wordt de mond gesnoerd’ (1 maart 2016)

Bron: Hoefslag

Foto: DigiShots

0 1039

Eind februari ontvingen KNHS-juryleden een brief van de KNHS waarin hen gevraagd werd een gedragscode te ondertekenen. Wie niet tekende, zou niet meer mogen jureren. Individuele juryleden en de Stichting Hippische Juryleden (SHI) reageerden verontwaardigd: was dit geen vergaande vorm van het ontnemen van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting? De SHI is op 27 juni in gesprek gegaan met de KNHS en nu buigt het KNHS bestuur zich op 25 juli nogmaals over de Gedragscode zoals die in februari dit jaar bekend gemaakt is. Tijdens deze bespreking zal nogmaals de gedragscode (versie februari 2016) bestudeerd worden, met inachtneming van de Grondwet en de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast wordt besproken of de verplichte ondertekening en eventuele sancties opgeschort kunnen worden totdat de Gedragscode aan de grondwet is aangepast. Tenslotte zal de KNHS zich buigen over de vraag hoe een individueel lid een besluit van de Ledenraad kan laten wijzigen (naar aanleiding van artikel 26 ‘Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten’ in de KNHS-statuten)

Directeur Sport Binnenmars heeft de SHI toegezegd om te zorgen voor een terugkoppeling.

Volgens SHI-woordvoerster Hanneke Hegeman bestaat de indruk dat de leden van het KNHS-hoofdbestuur nu toch beseffen dat zij zich met deze Gedragscode (editie februari 2016) niet houden aan de Grondwet en ook niet aan de eigen statuten (artikel 26, lid 1 en artikel 9, lid 6). ‘Dit nieuwe besef is een positieve ontwikkeling’, zo stelt zij. ‘Wij adviseren de officials die de Gedragscode niet hebben ondertekend dit in afwachting van genoemde ontwikkelingen ook niet te doen. Officials die wel onder protest hebben getekend kunnen hun akkoord alsnog intrekken.’

De KNHS heeft laten weten dat er tussentijds mogelijk toch nog een verzoek uitgaat naar de officials om alsnog te tekenen. De SHI hoopt dat de KNHS dit niet zal doen.

Persbericht SHI/Hoefslag

Foto: DigiShots

0 121
jury
foto: Remco Veurink

De uiterste termijndatum voor het tekenen van de veelbesproken KNHS gedragscode is verlengd. In eerste instantie moesten alle juryleden en officials voor 1 april het verdrg ondertekenen. Dit is nu verschoven naar 1 juli 2016.

Een maand geleden viel bij zowel de KNHS als FNRS officials een brief op de deurmat, waarin wordt gevraagd een gedragscode te ondertekenen. Wie niet tekent, mag in de toekomst niet meer werkzaam zijn als officieel KNHS/FNRS jurylid.
In een reactie stelt de onafhankelijke Stichting Hippische Juryleden (SHJ) dat de gedragscode lijkt op een vergaande vorm van het ontnemen van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting. Onderaan de brief aan de juryleden verzoekt de KNHS om de gedragscode te ondertekenen ‘(…) zodat uw inzet als official ook vanaf 1 april gewaarborgd blijft.’

De SHJ is inmiddels een onderzoek gestart naar de rechtsgeldigheid van de eisen die de sportbond stelt.

Bron: Hoefslag/KNHS

Foto: Remco Veurink

Banner site Hoefslag Academy-Laurens

0 762
regels

Nadat de KNHS-juryleden afgelopen week een brief ontvingen waarin hen gevraagd wordt een gedragscode te ondertekenen, vielen er de afgelopen dagen ook soortgelijke brieven op de mat bij de FNRS officials. Daarmee lijkt de KNHS, die sinds januari haar samenverwerking met de FNRS heeft geintensiveerd, inderdaad haar voornemen na te streven om alle FNRS juryleden/officials hetzelfde voorstel te laten ondertekenen.

Faire sport

‘De KNHS staat voor faire en sportieve paardensport en streeft met alle betrokkenen goed gedrag na met elkaar. Het hanteren van een gedragscode wordt sportbreed door NOC*NSF uitgedragen,’sprak Anton Binnenmars, directeur sport KNHS in een eerder bericht. ‘Het betreft hier overigens iedereen die de bond vertegenwoordigt als ambassadeur van de sport. Iedereen die voor faire sport is zal geen probleem hebben met het ondertekenen, wil je dit niet dan schorten we de bevoegdheid op.’

Dit laatste gegeven staat inderdaad in de brief vermeld. ‘Wij verzoeken u vriendelijk om deze brief te ondertekenen (…..) zodat uw inzet als KNHS official ook vanaf 1 april gewaarborgd blijft,’ aldus te lezen in de versie die begin deze week naar de KNHS-juryleden werd verstuurd. De onafhankelijke Stichting Hippische Juryleden (SHJ) stelt dat de gedragscode lijkt op een vorm van het ontnemen van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting. SHJ wil op korte termijn in gesprek met KNHS directeur John Bierling en start een onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de eisen die de sportbond stelt. SHJ adviseert iedereen te wachten met het opsturen van de brief naar de KNHS (inzenddatum 31 maart) tot er duidelijkheid is over de rechtspositie.

‘Vrijheid van meningsuiting komt absoluut niet in het geding’

FNRS woordvoerder Haike Blaauw: Het gaat om richtlijnen en aanbevelingen om je als FNRS official zo positief mogelijk over de sport te uiten. De vrijheid van meningsuiting komt echter absoluut niet in het geding. Zolang een mening opbouwend is, vormt dit geen probleem. Een positieve relatie met onze juryleden is erg belangrijk en we willen hen dan ook graag behouden, maar het is natuurlijk ook van belang dat alles in een goede en optimistische sfeer verloopt. Daarom is er een gedragscode opgesteld. De soep moet daarom niet zo heet worden gegeten, als zij wordt opgediend.’

De KNHS gaat niet inhoudelijk op de kwestie in, maar laat bevestigt dat er inderdaad een gedragscode voor FNRS officials is verspreid: ‘Recent zijn deze brieven verzonden naar alle FNRS-officials, met het verzoek om de gedragscode te ondertekenen. Als je als official respectvol, open, deskundig en betrokken communiceert, zorg je ervoor dat iedere paardensporter de sport op een leuke, verantwoorde en veilige manier kan beoefenen. Het hanteren van een gedragscode wordt sportbreed door NOC*NSF uitgedragen.’

Gedragscode officials 2016.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 8277
jury
foto: Remco Veurink

De KNHS-juryleden zijn geschokt. Dit weekend ontvingen zij een brief van de KNHS, waarin hen gevraagd wordt een gedragscode de ondertekenen. In een reactie stelt de onafhankelijke Stichting Hippische Juryleden (SHJ) dat de gedragscode lijkt op een vergaande vorm van het ontnemen van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting. Onderaan de brief aan de juryleden verzoekt de KNHS om de gedragscode te ondertekenen ‘(…) zodat uw inzet als official ook vanaf 1 april gewaarborgd blijft.’

SHJ: ‘Lijnrecht in tegen Vrijheid van Meningsuiting’

De SHJ, waarvan 1600 van de 3000 KNHS-juryleden lid zijn, is onaangenaam verrast door de brief en de dreiging die ervan uitgaat. Woordvoerster Hanneke Hegeman van de SHJ: ‘Wat de KNHS ons vraagt, gaat lijnrecht tegen de vrijheid van meningsuiting in. We mogen ons niet meer negatief uitlaten over de KNHS, over collega-juryleden, over organiserende verenigingen of instanties… ook als we (privé) slechte ervaringen met een sponsor hebben, mogen we daar niks over naar buiten brengen.’ Volgens Hegeman is een dergelijke gedragscode totaal overbodig. ‘Alles wat een jurylid wel of niet behoort te doen staat in de statuten en de juryreglementen. Eind vorig jaar hebben we nog een prettige bijeenkomst gehad met de manager Breedtesport; daarin had het gebruik van social media -want daar gaat het vooral om- toch ook aan de orde kunnen komen? Of tijdens bijscholingen van juryleden?’

KNHS: ‘Wie niet tekent, mag niet meer jureren’

Anton Binnenmars, directeur sport KNHS, reageert op het persbericht van de SHJ: ‘De KNHS staat voor faire en sportieve paardensport en streeft met alle betrokkenen goed gedrag na met elkaar. Het hanteren van een gedragscode wordt sportbreed door NOC*NSF uitgedragen. Het betreft hier overigens iedereen die de bond vertegenwoordigt als ambassadeur van de sport. Iedereen die voor faire sport is zal geen probleem hebben met het ondertekenen, wil je dit niet dan schorten we de bevoegdheid op.’

‘Goed overleg’

Het bestuur van de SHJ wil op korte termijn in gesprek treden met John Bierling, algemeen directeur van de KNHS, die de brief heeft ondertekend. ‘Het is ons streven om in goed overleg met de KNHS tot een goede gedragscode te komen waarin de SHJ en het jurykorps zich kunnen vinden, maar waarin ook recht wordt gedaan aan de grondwettelijke rechten die de basis vormen voor het Nederlands democratisch bestel’, aldus Hegeman. ‘Onze leden zijn geschrokken van deze brief. We hopen dat we er op een goeie manier met de KNHS uitkomen.’

De SHJ is inmiddels een onderzoek gestart naar de rechtsgeldigheid van de eisen die de sportbond stelt. Het bestuur van de SHJ adviseert de aangesloten juryleden te wachten met het opsturen van de brief naar de KNHS (inzenddatum 31 maart) totdat er duidelijkheid is over de rechtspositie.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer