Tags Posts tagged with "Fries"

Fries

Je ziet ze overal: Friese paarden. Zelfs acteurs uit The Hunger Games en Game of Thrones rijden op de statige paarden. Wat is er toch zo bijzonder aan ‘de Fries’?

Het is niet zo dat Friezen nog dingen zoeken om trots op te zijn. Met de Elfstedentocht en het Fries zijn ze behoorlijk in hun nopjes, maar er is nog een reden om trots te zijn: het Friese paard. Dat dier verovert namelijk de wereld. In films, series en ook in boeken.

Zelfs Dan Brown

Bestsellerschrijver Dan Brown liet zijn hoofdpersonage in Inferno oog in oog staan met een Fries paard. En met reden, zo blijkt, Brown is namelijk een groot fan van het ras. Zo’n grote fan zelfs dat hij morgen naar Friesland afreist om de keuring van de Friese paarden bij te wonen.

Bij de Koninklijke Vereniging Friese Paarden Stamboek (KFPS) is daar trots op. De schrijver ging in op een uitnodiging van de directeur van het KFPS om te komen. “Brown mailde ons zelf om te bedanken dat we het Friese ras in stand houden”, vertelt Ids Hellinga. “Dat heeft hij nog een keer gedaan door ook Friese paarden in zijn boek ‘inferno’ te laten voorkomen.”

Uitstraling is alles

Maar wat maakt het Friese paard nou zo bijzonder? Dat weet Femke Dijkstra, mede-eigenaar van manege De Nieuwe Heuvel. “Friese paarden hebben de uitstraling die andere paarden niet hebben”, zegt ze. “Dat ze allemaal zwart zijn is ook een populaire eigenschap. Bovendien hebben ze ook een bepaalde statigheid over zich.”

Dijkstra krijgt verzoeken van filmmakers en zelfs circussen om de paarden te gebruiken. “Door de films zijn ze bekender geworden”, zegt Dijkstra. “Je moet er ook gewoon naar kijken. Als ik op een Fries rijd, is meteen iedereen stil.”

Goedkoop is een Fries stamboekpaard niet. Afhankelijk van hoe goed het paard is, betaal je er tussen de 3000 en een miljoen euro voor. Een gemiddelde, goede Fries heb je volgens Dijkstra al voor zo’n 10.000 euro.

Kijk hier voor de video.

Hoefslag/RTL

0 176

De DNA-merkertests om dragers van dwerggen en het waterhoofdgen binnen de populatie Friese paarden te identificeren zijn zo goed als klaar. De test zal al toegepast gaan worden voor de hengsten die einde dit jaar deel gaan nemen aan het Centraal onderzoek. Deze hengsten zullen direct na de Hengstenkeuring op dragerschap onderzocht gaan worden. De komende maanden zal er gewerkt worden aan het routinematig kunnen uitvoeren van de tests, zodat deze ook beschikbaar kunnen komen voor fokkers. Voor fokkers  zal het interessant zijn om bijvoorbeeld fokmerries te laten testen. Met het gereedkomen van deze merkertests is een belangrijke stap gezet in het verder uitbannen van aangeboren aandoeningen bij het Friese paard.

Volledig uitsluiten

Het beleid van het KFPS ten aanzien van het gebruik van de DNA-tests zal gericht zijn op het snel, volledig uitsluiten van het geboren worden van dwerg- en waterhoofdveulens en het geleidelijk uitfaseren van dragers. Met behulp van de DNA-tests zou het mogelijk zijn om de voor de afwijking verantwoordelijke (gemuteerde) genen in slechts één generatie uit de populatie te verwijderen, door alle dragers (mannelijk en vrouwelijk) uit te sluiten voor de fokkerij. Dit is echter geen gewenste strategie, met name omdat een dergelijke verenging van de populatie zal leiden tot een toename van inteelt, in feite de veroorzaker van aangeboren aandoeningen. Het beleid zal daarom niet primair gebaseerd zijn op het uitsluiten van fokdieren, maar wel het voorkomen van risicoparingen. Uiteindelijk zal ook het aantal dragers in de populatie gaan afnemen.

Risicoparingen

De merkertests zullen derhalve met name ingezet worden om zogenaamde risicoparingen uit te sluiten. Risicoparingen zijn paringen van hengsten en merries die beide drager zijn van een aandoening. In het geval van dwerggroei en waterhoofd, leidt een paring van twee dragers in een kwart van de gevallen tot een afwijkend veulen. Is alleen een van beide ouders drager, dan zal er nooit een waterhoofd- of dwergveulen geboren worden.

Centraal Onderzoek

Het geleidelijk uitfaseren houdt in dat er met het testen van hengsten vanaf dit jaar wordt begonnen met de jonge kandidaat hengsten voor het Centraal onderzoek. In het geval een hengst drager is van een van beide genen, betekent dit niet dat een hengst niet zal worden goedgekeurd. Dragerschap zal, na goedkeuring, wel worden gepubliceerd. Reeds goedgekeurde hengsten zullen niet worden getest. De belangrijkste reden hiervoor is dat merkertesten een zekere foutmarge hebben. Hoewel het de inschatting is dat de foutmarge voor beide tests uiterst gering is, is het testen van goedgekeurde hengsten niet aan de orde.

Gereduceerd

Het beleid van voorkomen van risicoparingen heeft er de afgelopen jaren al voor gezorgd dat het aantal waterhoofd- en dwergveulens fors gereduceerd is tot jaarlijks minder dan 10 gevallen. Goed overleg, ten aanzien van de hengstenkeuze, tussen fokker en hengstenhouder, met stamboomgegevens als uitgangspunt, vormt hiervoor de basis. Met behulp van de DNA-tests zullen risicoparingen nog effectiever uitgesloten kunnen worden.

Fokkerij met behulp van DNA-tests (genomics) zal de komende decennia een grote rol gaan spelen in de selectie met name voor met kenmerken die gerelateerd zijn aan gezondheid. Momenteel wordt veel genomics-onderzoek gedaan, hetgeen moet gaan leiden tot DNA-test  voor meerdere aandoeningen van (Friese) paarden, zoals Osteochondrose, Staart- en maaneczeem, slokdarmverwijding, aortaruptuur, etc. Het komende jaar zal het KFPS op verschillende manieren informeren over het beschikbaar komen van de tests en hoe deze kunnen worden toegepast.

Hoefslag/KFPS

 

0 602
Fries
foto: Remco Veurink

Een reusachtig beeld van een Fries paard zal in de toekomst de afsluitdijk moeten verfraaien. Kunstenaar Andrew Scott (Schotland) zal een schaalmodel van zijn ontwerp tijdens de Friese hengstenkeuring van 8 januari aan het publiek presenteren. Het beeld, met de toepasselijke naam: ‘Paard van Fryslân’ zal 20 meter hoog worden en bij de afsluitdijk in Friesland worden gezet. Het schaalmodel heeft met 4.5 meter eveneens een respectabele hoogte.

In maart 2012 werd dit project opgestart en het KFPS was heel toepasselijk de eerste donateur van het kunstwerk. Het Paard van Fryslân brengt een ode aan het mooie Friese ras. In Schotland werden eind november twee enorme standbeelden van paardenhoofden, de zogenaamde ‘Kelpies’ onthuld.

Klik hier voor meer informatie.

0 17
fries

De Friese hengst Brandus 345 is preferent verklaard. De zoon van Reitse wist dit jaar de magische grens van 1000 punten op basis van de prestaties van z’n nakomelingen te passeren. Brandus dankt deze score met name aan de prima sportprestaties van z’n nakomelingen. Al 31 kinderen van deze Reitse-zoon ontvingen het Sportpredikaat.

De preferentverklaring van Brandus 345 is nog gebaseerd op de ‘oude’ regelgeving. De fokkerijraad heeft een nieuw, meer ‘conjunctuurongevoelig’ model voorgelegd aan de ledenraad, maar dit vraagt nog een geringe aanpassing, waardoor dit model pas vanaf 2014 toegepast kan worden. Voor de inspectie was dit aanleiding om alle hengsten die onder de huidige regelgeving in de categorie ‘bespreekgeval’ (tussen 700 en 1000 preferentschapspunten) vallen, volgend jaar met de nieuwe regelgeving onder de loep genomen worden.

Hoefslag/KFPS

0 40
fries

De zevenjarige hengst Tjardo V. is tijdens de na- en herkeuring van de eerste bezichtiging voor het Friese paard aangewezen voor het verkorte onderzoek. De aanwijzing van de Time 398-zoon zorgde langs de zijlijn voor de nodige gespreksstof. De hengstenkeuringsjury (waarin Haike van der Meulen de zieke Jaap Boersma verving) wees de hengst af, waarna de hengst door de herkeuringsjury alsnog werd aangewezen. Een combinatie van de minder sterke stamboom en de voor goedkeuring kwalitatief niet toereikende basisgangen – de zeer goede prestaties in de sport ten spijt -, was reden voor de hengstenkeuringsjury de hengst niet aan te wijzen. Ze gingen hierin bepaald niet over een nacht ijs. Het feit dat de hengst zich voor een beoordeling voor eventuele aanwijzing voor het verkorte onderzoek had gekwalificeerd via de mensport, hield in dat de hengst zich ook in deze discipline bekeken moest worden. De jury vroeg daarnaast eveneens een presentatie onder het zadel.

‘Een hengst die al eerder in een verrichtingsonderzoek is geweest moet je goed bekijken. De tekortkomingen die Tjardo V. vier jaar geleden in het Centraal onderzoek kenmerkten, toont hij nu nog steeds en zijn voor ons aanleiding de hengst niet aan te wijzen, lichtte juryvoorzitter Bauke de Boer de afwijzing toe.  De herkeuringsjury, die na beroep van de eigenaar in actie kwam, maakte een volledig andere afweging. De uitstekende resultaten in de men-, tuig- en dressuursport waren voor hen voldoende aanleiding om de hengst wel voor het verkorte onderzoek aan te wijzen. ‘Tjardo V. toont daarbij veel duurzaamheid in z’n exterieur, ondanks z’n intensieve sportcarriere’, aldus Louise Hompe, voorzitter van de herkeuringsjury.

Voordat Tjardo V. deel kan nemen aan het verkorte onderzoek zal hij nog aan het spermaonderzoek moeten deelnemen en wellicht ook aan het DNA-onderzoek voor de aangeboren aandoeningen dwerggroei- en waterhoofd, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. Mocht dit geen roet in het eten gooien dan zal Tjardo V. tijdens de Hengstekeuring gepresenteerd worden. Voor de locatie van het verkorte onderzoek zal nog een besluit genomen moeten worden, gezien het feit dat er geen voorjaarsonderzoek meer is.

Tweede bezichtiging

De na- en herkeuring (met ieder 6 deelnemers) was voor twee jonge hengsten succesvol. De hengst Jelle C. (Norbert 444 x Anton 343) werd voor de tweede bezichtiging aangewezen door de hengstenkeuringsjury. De herkeuringsjury wees Kayo v.d. Hofstad (Pier 448 x Tsjerk 328P) aan.

KFPS/Hoefslag

Dag drie van de eerste bezichtiging van het KFPS leverde vandaag veertien aanwijzingen op voor de tweede bezichtiging in Leeuwarden. De kwaliteit viel niet helemaal mee. Regelmatig kwam het voor dat hengsten flitsender mochten aantreden vanuit het achterbeen en ze meer bergop moeten bewegen met meer oprichting en front. Ook een sabelbenig achterbeen werd nogal eens genoemd bij hengsten die geen ronde verder mogen. Desondanks heeft de jury veertien aansprekende en goed bewegende paarden kunnen selecteren en hun besluitvorming was daarin goed te volgen.

Vijf van Norbert door
Norbert was deze dag de topleverancier voor Leeuwarden, met vijf van de vijftien in de kooi gepresenteerde zonen door. Daaronder Jack Black T. (Norbert x Time), die uit een halfzus van Ilse Ida T. komt, die op de afgelopen centrale keuring kampioen was bij de driejarige merries.
Stendert stelde net als vorig jaar met zijn eerste lichting, ook nu een beetje teleur. Van de dertien gepresenteerde zonen mogen er uiteindelijk drie een ronde verder. De Stenderts mogen over het algemeen meer opwaarts bewegen en sneller aantreden vanuit het achterbeen. Stendert-zoon Keizer v.d. Terpen (mv. Abel) heeft in Ferrari van de Terpen (v. Norbert) een halfbroer die de derde bezichtiging van de hengstenkeuring wist te halen.

De doorverwezen hengsten:

145    Jottum P.H. (Jisse x Jillis), fokker/eigenaar P. Häcker te Surhuizum
151    Lieuwe K. (Maurits x Ritse), fokker Fam. J.A.M. Kruis te Heeg, eigenaar R. Sibma-de Vries te Rottum
162    Lenard fan Steendans (Norbert x Anton), fokker/eigenaar Maren Meier te Hagerfelde
164    Jorn van de Spokedâm (Norbert x Beart), fokker U. Tjeerdsma te Noordwolde, eigenaar P. Kruidenier te Rhoon
165    Jack Black T. (Norbert x Time), fokker H.H. Tubben te Rutten, eigenaar Tubben en Setske de Jong te Tjerkgaast
169    Jokertje fân Stal Bellefleur (Norbert x Mintse), fokker/eigenaar C.J. Derksen-Janssen te Oosterhout
176    Jimmy oet Oale Kloosterveen (Norbert x Bente), fokker/eigenaar G. Oldenburger-Wessels te Assen
179    Knilles H. (Mewes x Thomas), fokker K. Heida te Broek, eigenaar R.A. van Daatselaar te Voorthuizen
183    Kay (Maurus x Onne), fokker/eigenaar G.H. Kingma te Akmarijp
185    Lodewijk van Hilberalti (Maurus x Sytse), fokker B. Veldhuizen te Putten, eigenaar A.P. Both te Voorthuizen
189    Jillis fan Keatlingwier (Reinder x Jillis), fokker J. en M. Klimstra te Westergeest, eigenaar P. Kruidenier te Rhoon
202    Keizer v.d. Terpen (Stendert x Abel), fokker/eigenaar R.J. Rienstra te Wommels
204    Knillis van de Warna Hoeve (Stendert x Nanning), fokker T.K. Sibma te Rottum, eigenaar Brysse te Pittem
214    Jaitse Ven (Stendert x Sytse), fokker A. van de Ven te Vinkel, eigenaar D.E. Kat te Bergen

Ellen Franke voor KFPS/Hoefslag

fries paard

Op de tweede dag van de eerste bezichtiging voor Friese hengsten in Drachten zijn 22 hengsten doorverwezen naar de tweede ronde in Leeuwarden. Zij zijn daarmee overigens ook allemaal ster verklaard. Vandaag, dinsdag, ging het om alleen 2,5-jarige hengsten. Van Beart waren gisteren, maandag, al drie zonen doorverwezen. Vandaag kwamen er vier jonge zonen bij. Ook Doaitsen deed het netjes, met vier zonen voor Leeuwarden. Van Dries mogen er drie door.

Sterverklaring voor doorverwezen hengsten

Van de doorverwezen hengsten is Jeljer van Klaverfjouwer (Onne x Jakob) een volle broer van Abba fan Klaverfjouwer, die al eens deelnam aan het verrichtingsonderzoek. Laurens van de Troostwijk (Rindert x Ludse) bezorgde met zijn sterverklaring zijn moeder het laatste punt voor het preferentschap. Krack van de Noeste Hoeve (Aan x Rik) is een halfbroer van Elza Maaike van de Noeste Hoeve (v. Norbert), die dit jaar fokdagkampioen was in Blauwhuis en ook kampioen op de centrale keuring bij de vier- tot en met zesjarigen. Kracht van Harmke (Felle x Sape) is een zoon van modelmerrie Harmke Sanne W., die in 2006 fokdagkampioen was in Esbeek.

De doorverwezen hengsten:

068    Jelle van Gorsveld (Onne x Sape), fokker/eigenaar F.H. ten Breteler te Hengevelde
069    Jeljer van Klaverfjouwer (Onne x Jakob), fokker C. Rijpkema te Echten, eigenaar R.H.L. Ekhart te Brunssum
072    Laurens van de Troostwijk (Rindert x Ludse), fokker A.M. Michel-Jansen te Kerkenveld, eigenaar A.M. Timmermans-de Vries te Wijk en Aalburg
079    Jisk út ‘e Dokkumer Wâlden (Tsjalke x Olof), fokker T. Annema en A. Annema-Kuipers te Aldtsjerk, eigenaar P. Kruidenier te Rhoon
080    Litrik fan Synaeda (Tsjalke x Fabe), fokker A. Oosterbaan te Tzummarum, eigenaar G. Toonen te Maren Kessel
088    Job v.d. Shamrock (Beart x Onne), fokker/eigenaar A.G. Karnebeek te Beckum
089    Kobe van ’t Wolske Veld (Beart x Nykle), fokker M. Moosen te Hasselt, eigenaar Trainings- en handelsstal Chantal van Dijk te Odiliapeel
090    Jurre (Beart x Teunis), fokker W. Dotinga-van der Veer te Sijbrandaburen, eigenaar J. Pruymboom te Geldermalsen
093    Jelle fan ‘e Sân Ieren (Beart x Sape), fokker/eigenaar M. Schlief te Drempt
100    Julius fan ‘e Goënga Mieden (Anders x Ulbert), fokker H. en R. Brandsma te Goënga, eigenaar Fam. Age Okkema te Siegerswoude
107    Krack van de Noeste Hoeve (Aan x Rik), fokker/eigenaar P. Okkema te Witmarsum
113    Jelke van Wiko (Doaitsen x Onne), fokker G.M. de Wit te Kamerik, eigenaar J. de Graaff te Gameren
114    Jordy v.d. Olde Mette Moate (Doaitsen x Lolke), fokker A.A.M. Schut te Hengelo (Gld.), eigenaar Fam. Tanck te Vragender
115    Karsten van de Noeste Hoeve (Doaitsen x Fabe), fokker/eigenaar P. Okkema te Witmarsum
117    Jort H. (Doaitsen x Reyert), fokker W.H.P. Hendriks te Reusel, eigenaar F.A. van Zon te Sint Michielsgestel
122    Kracht v Harmke (Felle x Sape), fokker G. Hoskam te Gameren, eigenaar Demro Stables te Mierlo
126    Lars van de Raak (Dries x Feitse), fokker/eigenaar H. Coemans te Kaulille
127    Kai fan de Marrewyk (Dries x Tsjerk), fokker K.E. Bouma te Drachtstercompagnie, eigenaar Bouma en Fam. Folmer te Lunteren
129    Kije (Dries x Feitse), fokker/eigenaar K.O.H. van Daalen en W. van Daalen-Slot te Wittelte
133    Johan Friso P. (Haitse x Felle), fokker A. Pen te Blesdijke, eigenaar H.J. Bothmer te Neustadt
137    Lau fan ‘e Wite Peal (Haitse x Felle), fokker S. Hakkers te Rheezerveen, eigenaar R.A. van Daatselaar te Voorthuizen
140    Lothar van Stal Daimler (Gjalt x Melle), fokker/eigenaar Stal Daimler te Steggerda

Ellen Franke voor KFPS/Hoefslag

De eerste dag van vier dagen eerste bezichtiging voor Friese hengsten in Drachten zit erop. Voor het grootste deel ging het maandag om de wat oudere hengsten, die een gooi deden naar een ticket voor de tweede bezichtiging in Leeuwarden. Elf hengsten voldeden aan de strenge eisen van de juryleden Bauke de Boer, Harrie Draaijer en Jaap Boersma. Indien zij goed zijn bevonden op het sperma- en röntgenonderzoek mogen ze zich daadwerkelijk begin januari melden in het WTC Expo.

Beart-zonen alle drie door

De hengst Beart werd maandag door drie zonen vertegenwoordigd en alle drie mogen ze een ronde verder. Franke fan ‘e Cooypleats (Beart x Brandus) is geen onbekende in de dressuursport. Onder de naam Franke P.J. werd hij met Harmina Holwerda in het zadel afgelopen september KFPS-kampioen in Kootwijk in de L1 dressuur. Franke is tevens een halfbroer van het succesvolle, maar inmiddels overleden concourstuigpaard Martinus P.J. (v. Tsjerk). Ewald fan ’t Wegje (Beart x Thomas) won afgelopen september de rubriek Jonge Friese Paarden met Dressuuraanleg op de centrale keuring in Drachten. Onlangs won hij ook de MacRider Cup in de klasse L. Beide keren zat Ingeborg Klooster in het zadel. En in 2012 was Ewald derde in de Euro Friesian Cup. Ewald is een halfbroer van Lindert fan ’t Wegje (v. Rik), die onder Marieke Witte uitkomt in het ZZ-Zwaar.

Kans voor volle broers

Onder de andere doorverwezen hengsten Homme fan Bangazathe (Brandus x Anton), een volle broer van Abe fan Bangazathe die in 2012 de klasse L1 won op het KFPS-kampioenschap in Kootwijk. Gijsbert (Tsjalke x Reitse) strandde begin dit jaar in de derde bezichtiging en mag opnieuw een poging doen voor het dekbrevet. Verder mag nog een volle broer van dekhengst Alke door: Jouke van ’t Kempke (Fabe x Jakob).

Doorverwezen naar de tweede bezichtiging:
008        Franke fan ‘e Cooypleats (Beart x Brandus), fokker J.T. de Boer-Fokkema te Engwierum, eigenaar J.C. van der Ark en P. Wijbenga te Oudwoude
009        Ewald fan ’t Wegje (Beart x Thomas), fokker I. de Ruiter-Braak te Bantega, eigenaar J. de Graaff te Gameren
014        Homme fan Bangazathe (Brandus x Anton), fokker/eigenaar D.J. Reiding te Terzool
017        Gijsbert (Tsjalke x Reitse), fokker J.Tj. Bouma te Nijland, eigenaar J.D.I. Dam te Drachten
020        Ino af Abildgaard (Beart x Teunis), fokker/eigenaar Stutteri Abildgaard te Viby Sjaelland
029        Haike van Hilberalti (Jisse x Ielke), fokker B. Veldhuizen te Putten, eigenaar J. van der Aa-van Hooff te Beek en Donk
036        Hyltsje Z. (Norbert x Beart), fokker J.J. van der Zijpp te Terkaple, eigenaar J.J. van der Zijpp en L. Mellema te Hoornsterzwaag
048        Grytzen v.d. Oostkade (Reinder x Olof), fokker/eigenaar A.J. van Zwol te Waarland
058        Job van de Boezem (Brandus x Jasper), fokker Jac. van der Linden te Brakel, eigenaar J. van der Aa-van Hooff te Beek en Donk
060        Jouke van ’t Kempke (Fabe x Jakob), fokker/eigenaar M.J. Vrieze te Neede
292        Kardinaal (Fabe x Felle), fokker G. Hoskam te Gameren, eigenaar H. Vloedgraven te Olst

Ellen Franke voor KFPS/Hoefslag

0 48

Het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek is sinds maandagochtend vijf dekhengsten rijker. Zeven hengsten legden op het KNHS-centrum in Ermelo het examen in de aangespannen disciplines af. Net als met het zadelexamen, was ook nu Gerke Z. (Norbert x Rindert) de absolute topper. Onder het zadel kreeg hij 86 punten. Daar voegde hij 87 punten voor de menproef en 87,5 punten voor de tuigproef aan toe. Gerke Z. ontving bij zijn goedkeuring de naam Hette. Hij werd gefokt door J.J. van der Zijpp uit Terkaple en is van M. Vos uit Wijk en Aalburg.

Boven de tachtig punten scoorde ook Gerben van de Olde Mette Moate (Doaitsen x Sape), gefokt door A.A.M. Schut te Hengelo (Gld.) en in bezit van A.P. Both te Voorthuizen. Naast 78 punten onder het zadel kreeg Gerben maandag 80,5 voor de menproef en 83,5 punten voor de tuigproef. Hij blijft zijn naam houden, zonder de stalnaam ‘van de Olde Mette Moate’.

Overige drie hengsten

De andere drie goedgekeurde hengsten zijn Fryso (Olgert x Doeke), Gerke van de Stierenweg (Norbert x Jelke) en Haiko van ’t Oosterzand (Arjen x Lute). Zij heten vanaf nu achtereenvolgens Fonger, Hessel en Haike. Van hen zijn Fonger en Haike meer rijpaarden dan tuigpaarden. Fonger scoorde 79,5 en 75 punten voor de men- en tuigproef, Hessel kreeg 77 en 76 punten en Haike 79 en 71 punten.

‘We zijn absoluut blij met deze groep hengsten. Tot aan het eind hebben ze zich allemaal bewezen en de meeste gaven een mooi constant beeld. Haike heeft de meeste progressie gemaakt tijdens het onderzoek’, aldus de jury.

Niet goedgekeurd

Floris (Maurits x Beart) en herkansingshengst Izak fan d’Ald Loop (Pier x Leffert) moesten het zonder dekbrevet stellen. Zij waren na het zadelgedeelte al een twijfelgeval en wisten aangespannen niet dusdanig te overtuigen om goedgekeurd te worden. Floris kreeg 73,5 en 77,5 punten voor de men- en tuigproef en voor Izak werden 75 en 74,5 punten genoteerd. (Ellen Franke)

0 130

Bert Wassenaar is vrijdagavond tijdens de ledenraadvergadering van het KFPS in Putten officieel benoemd als voorzitter. Hij volgt daarmee Cees Roozemond op, die de maximale termijn van acht jaar heeft volbracht. Roozemond werd bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren onder applaus van de aanwezigen en nam een schilderij in ontvangst. Ook werd hij benoemd tot erelid van de Duitse dochtervereniging DFZ. De nieuwe voorzitter, Bert Wassenaar, fungeerde de laatste anderhalf jaar als vice-voorzitter binnen het KFPS. Tot het algemeen bestuur is ook Geralt Pots toegetreden.

Jan van Weperen en Laurens van der Meer zijn toegetreden tot de fokkerijraad. Udo de Haan neemt de plek van Sjoerd Jan Keuning over in de Sportraad. De Hengstenkeuringsjury bestaat uit voorzitter Bauke de Boer, Harrie Draaijer en Jaap Boersma. Laatstgenoemde neemt de plaats in van Herman Smit, die de maximale acht jaar zitting heeft gehad in de jury. Draaijer zou vorig jaar al deel uit maken van de hengstenjury, maar kon dit toen door omstandigheden niet.

In de begroting is een post van 100.000 euro opgenomen voor investeringen. Voor onder andere het ‘buitenlandbeleid’ en de jubileumshow tijdens de hengstenkeuring. Projecten die op termijn ook weer geld moeten gaan opleveren. Mede door deze investeringspost laat de begroting een tekort zien van 140.000 euro, maar is desondanks met grote meerderheid van de stemmen aangenomen. (foto: Ellen Franke)

Bron: Hoefslag

Volg ons!

102,866FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer