Tags Posts tagged with "Fries"

Fries

0 52
fries paard

Concours hippique Dokkum vierde dit jaar haar 75e levensjaar. Tijdens deze gedenkwaardige editie werd voor het Friese ras het kampioenschap tandemaanspanningen verreden. Dit eerste kampioenschap van het seizoen kende door de selectievoorwaarden een deelnemersveld van zes stuks. Nog voordat de wedstrijd moest beginnen sneuvelde er al een hindernis maar de veroorzakende combinatie kon de wedstrijd nog wel gewoon rijden. De zes duo’s bleken soms hele goede momenten in hun wedstrijd te hebben zitten. Jan Bouwman, Udo de Haan en Albert Minkema mochten elk overrijden in de finale. In deze finale lieten de betreffende aanspanningen nog betere momenten zien waarbij vooral de voorpaarden Minne van de Egberdina Hoeve (v. Beart) bij Jan Bouwman en Wopke van de Demro Stables (v. Haitse) bij Udo de Haan de show stalen. Met heel veel zweefmoment en hele mooie houdingen showden zij zich voor het achtervolgende paarden en sjezen.

Eerder op de dag werd de KFPS-Nieuwelingencompetitie verreden en zorgde Filou S.B. (v. Tjalf) voor de vierde overwinning op rij. Daarmee verstevigde hij zijn koppositie wel heel sterk en zal er voor de concurrenten waarschijnlijk niets anders overblijven dan een tweede plaats of lager. Franke P.J. (v. Beart) volgde op een tweede plaats nog voor de steeds beter presterende Noeste Hoeve’s Hylke (v. Jisse) met Pieter Okkema.

In de limietklasse vond in Dokkum de eerste competitiewedstrijd plaats binnen de Provinsje Fryslân Priis.  Maar liefst achttien kandidaten meldden zich hiervoor aan. Dit zeer verheugde aantal mag niet in één rubriek verreden worden en derhalve mocht de groep gesplitst worden. Uit beide groepen werden de beste paarden teruggeroepen voor de finalewedstrijd. In deze finale vond een zeer fraaie ontknoping plaats in de kopgroep met de zeer constant presterende Egberdina’s Arwyn (v. Doaitsen) op kop. Even leek het erop dat stalgenoot Minne van de Egberdina Hoeve met Gerbrich Elgersma de tweede plaats pakte maar daar werd door Christiaan P.J. een stokje voor gestoken. Het was wel nipt daar de keuze door de arbiter werd bepaald. Chris fan Wylgster Pragt (v. Jisse) werd vierde en daar achter de bijzonder fraaie, nog regerend kampioen fokmerries Ytsjen (v. Ulke) van Jelle Bouma en gereden door Hendrik Eppinga. Als deze paarden de trend van deze dag kunnen volhouden dan belooft de Provinsje Fryslân Priis nog een hele bijzondere te worden.

In de ereklasse was de strijd al net zo fraai en de groep met vijftien stuks weer bijzonder groot. Thorben 466 (v. Ielke) werd met een uiteindelijke zevende plaats iets ondergewaardeerd. Tjaarda 483 (v. Time) pakte de winst, gevolgd door Wylster 463 (v. Rindert) en Maurits 437 (v. Ulbert). Susan Bouwman was wederom succesvol in de damesklasse met Egberdina’s Arwyn en liet nu Hielke (v. Heinse) en Jan fan ‘ e Huchten (v. Leffert) achter zich. Het zuur verloren tandemkampioen werd met winst in de tweespanrubriek iets verzacht bij stal Bouwman. Ze mochten dankzij de mooi tegen elkaar oplopende Egberdina’s Arwyn en Claes de gouden zweep, als wisselprijs in ontvangst nemen. Klik hier voor de volledige uitslagen van de Friese tuigpaarden.

KFPS/Hoefslag

fries paard

Gisteren is een einde gekomen aan het leven van stamboekhengst Anne 340. Anne verbleef het grootste deel van z’n leven in de Verenigde Staten. Anne 340 werd op 20 maart 1992 geboren op de Praktijkschool in Oenkerk, waar Friese paarden voormannen Piet de Boer en Anne Osinga (naar wie de hengst werd vernoemd) de scepter zwaaiden. Anne 340 was een zoon van de preferente Reitse 272 uit de preferente stermerrie Fimke fan de Praktykskoalle (Jochem 259), uit een merrielijn van Piet de Boer.

Anne 340 werd in 1995, als driejarige, goedgekeurd en dekte vervolgens zes seizoenen op het hengstenstation van de familie Folmer in Lunteren. Daarna vertrok hij naar de VS, waar hij verschillende eigenaren kreeg.

Van Anne 340 werden tot nu toe 120 nakomelingen ster, één merrie (Fenna fan ’t Alddjip) is model en twee nakomelingen werden preferent. De kracht in de vererving van Anne 340 lag met name in de beweging. Op de populatie stamboekhengsten heeft Anne 340 in directe en indirecte zin nog geen invloed kunnen uitoefenen. Zijn meest prominente telg is wellicht de merrie Sanne K. Ster Pref.*7 van familie Karnebeek in Goor. Deze merrie staat met haar nakomelingen bovenaan de meest recente lijst van hoog geïndexeerde merries van het KFPS.

KFPS/Hoefslag

 

0 46
fries

Afgelopen weekend vond Concours Hippique Oranjewoud plaats. Op zaterdag 31 mei werd de dressuur voor paarden verreden. De best presterende Friese paarden van alle klassen werden uitgenodigd voor de finale ‘beste Fryske hynder’ van CH Oranjewoud op zondag 1 juni. Hier werd in twee groepen gestreden om de Provinsje Fryslân Priis. Alle finalisten mochten nogmaals een dressuurproef laten zien die beoordeeld werd door juryleden mevr. A.J. Brenninkmeyer en mevr. C. Vega.

In de eerste groep (klasse B t/m M2) verschenen 15 combinaties aan de start. Winnaar van de Provinsje Fryslan Priis werd Marga de Wolff met Elke-W. Ster (Jesse 435 x Hearke 254) met een mooie score van 67,50%. Zij werd op de voet gevolgd door Marrit Reusien met Hidde fan de Brinkhof (Tsjalke 397) met 67,17%. De derde plaats was voor Thea Dijkstra met Geartsje fan Bangazathe (Brandus 345 SP x Anton 343), volle zus van de bekende Kroon- en Sportmerrie Rosa fan Bangazathe. Zij behaalden een score van 66,50%.

Winnaar van de tweede groep (Z1 t/m ZZ-licht) bestaande uit vijf finalisten werd Marsja Dijkman met Alfvera fan ‘e Beijemastate Kroon (Arjen 417 x Feitse 293P) met 66,03%. Zij kwamen uit in de klasse Z1. Margriet Koopmans-Wiersma werd tweede met Tallina K.W. Ster (Dries 421 x Leffert 306 P; Z2, 65,44%) en Hilda Rijpkema eiste de derde plaats op met Knilllis (Wikke 404 x Leffert 306 P; ZZ-licht, 62,71%).

De huldiging van alle finalisten en de winnaars vond ’s middags plaats op het hoofdterrein van CH Oranjewoud. Onder aanvoering van dekhengst Felle 422 voor de sjees en Obbe van der Weide aan de leidsels kwamen alle combinaties binnen. Voor de kampioenen waren er naast een geldprijs een mooie staatsiedeken, halster en waardebonnen. Kampioenen Marga de Wolff en Marsja Dijkman werden na de ereronde uitgenodigd om plaats te nemen naast Obbe in de sjees om nog een wedstrijdje ringsteken te doen. Door drie ringen te scoren wist Marsja Dijkman nog een fles wijn te winnen. Een mooie promotie van het Friese ras op dit drukbezochte en gezellige Concours Hippique!

Klik hier voor de volledige uitslag.

0 100
fries paard

Het tv-programma Fryslân DOK besteedt dit weekend aandacht aan de Friese hengst Hearke. De hengst werd geboren in 1973, afkomstig van vader Mark en moeder Gelbrich, beide preferent. Dat zou Hearke ruimschoots overtreffen. Hij heeft 1089 nakomelingen in het Fries Paardenstamboek. De hengst was een geweldige dekhengst én een formidabel tuigpaard. Bij de dekhengsten werd hij acht keer achterelkaar Nederlands kampioen, in totaal twaalf keer.

De eerste eigenaar van Hearke was Lammert Dijkstra uit Haskerhorne. Later werd Jan Bangma uit Aldeboarn eigenaar. Zijn zoon Sybren reed met Hearke op concoursen. In deze Fryslân DOK blijkt dat Sybren Bangma en Hearke echte vrienden waren, vrienden voor het leven. Aan die vriendschap kwam een eind met het overlijden van Hearke in 1994. In de documentaire zijn mooie historische beelden te zien en verrassende opnames van de hand van Jan Bangma over de glorie van hun hengst Hearke.

De documentaire over Hearke wordt op zondag 1 juni om 17.00 uur uitgezonden en daarna vanaf 18.10 uur ieder uur op Omrop Fryslân Televisie. Ook te zien op zaterdag 31 mei om 10.25 uur en zondag 1 juni om 15.30 uur op Nederland 2.

KFPS/Hoefslag

Fries
foto: Remco Veurink

De KFPS-ledenraad zal vooralsnog niet verkleind gaan worden. Dat was de belangrijkste uitkomst van de ledenraadsvergadering, gisteravond in Putten. Eerder was vanuit de ledenraad zelf de gedachte gekomen, dat er met een kleinere ledenraad wellicht effectiever en met meer diepgang vergaderd zou kunnen worden. Het stamboekbestuur kreeg de opdracht hier naar te kijken, kwam met een voorstel om het aantal afgevaardigden per regio terug te brengen van drie naar twee, maar de ledenraad ziet een krimp bij nader inzien niet zitten. Het belangrijkste argument hiervoor is dat het met een kleinere ledenraad moeilijker zal zijn om de interne commissies te bemannen. Vice-voorzitter Pieter Tuinman wierp nog tegen dat het ook met een ledenraad van 27 betrokken leden mogelijk moet zijn om een Vertrouwenscommissie (met 5 leden) en een Financiële commissie (met 3 leden) te kunnen formeren, maar de ledenraad bleef bij haar standpunt.

Drie nieuwe preferente hengsten?

De regelgeving voor het preferentschap voor zowel merries als hengsten stond tevens geagendeerd. Voortaan zullen ook preferente stamboek- en veulenboekmerries een preferentschapspunt opleveren. Een wijziging in de kantlijn, meer van principiële aard. Veel nieuwe preferente merries zal deze wijziging niet opleveren. Misschien het meest in het oog springende gevolg is dat de merrie Pyrrha fan Synaeda van Anne Oosterbaan uit Tzummarum  vanaf nu als een 13* pref. merrie te boek staat en daarmee de merrie is met de meeste preferentschapspunten.

De wijziging voor de hengsten had bepaald meer voeten in de aarde. De Fokkerijraad is hier twee jaar zoet mee geweest en de uiteindelijke besluitvorming besloeg twee ledenraadsvergadering. Met de wijziging wordt voorkomen dat wisselingen in de trend voor dekaantallen, het preferentschap van hengsten beïnvloed. Conjuctuurproof zoals dat heet. Een gevolg is bovendien, dat bij het preferentschap de kwalitatieve inbreng van een hengst iets zwaarder wordt ingewogen in verhouding tot de kwantitatieve bijdrage. De hengst die hier zichtbaar van profiteert, is Heinse 354. Heinse 354, alom bekend als een goedfokkende hengst, kende qua bevruchtend vermogen z’n beperkingen. De reglementswijziging lijkt hem het preferentschap op te gaan leveren. Net als Heinse 354 voldoen ook Fabe 348 en Beart 411 aan de nieuwe eisen voor het preferentschap. Formeel moet de inspectie hier nog haar ‘zegen’ over geven. In de regelgeving heeft de KFPS-inspectie immers een soort veto gekregen, maar deze zal met goede argumenten moeten komen om dit trio hengsten van het preferentschap af te houden.

Keuringsreglement

Het te grote verloop in kwaliteit in de rubriek Kroonmerries tijdens de laatste CK was aanleiding om het aanwijzingsbeleid voor Kroonmerries te herzien. Besloten is om de grens voor een eerste premie te verhogen (tot hetzelfde niveau zoals gehanteerd bij de stermerries). Kroonmerries die niet voor de CK worden aangewezen krijgen niet een tweede premie en dit resultaat wordt ook niet gepubliceerd op bijvoorbeeld het stamboekcertificaat. Dit omdat een tweede premie eigenlijk een degradatie betekent voor deze categorie merries. ‘Is dit niet een beetje de kop in het zand steken, fokkerij is immers selecteren?’ vroegen de afgevaardigden uit de regio ‘Blauwhuis’ zich af. De Regio Midden-Nederland was een andere mening toegedaan. De ‘angst’ voor een tweede premie leidt er juist toe dat oudere merries niet meer voor de keuring worden aangeboden, hetgeen ook schadelijk is voor de fokkerij. Ze wensten daarom nog verder te gaan, door deze regelgeving ook van toepassing te laten zijn voor de Stermerries. Ze kregen met hun aldus ingediende amendement de meerderheid van de Ledenraad achter zich.

Verkort onderzoek

Ook aan het wijzigingsvoorstel voor de (verouderde) regelgeving met betrekking tot het Verkorte onderzoek, kwam een amendement te pas. Het Verkorte onderzoek zal gekoppeld blijven aan het Centraal onderzoek (gedurende de laatste twee weken), terwijl de aanwijzing voor het Verkorte onderzoek tijdens de eerste dag van het CO (aanlevering van de reguliere CO-hengsten) zal plaatsvinden., ipv tijdens de Eerste bezichtiging, zoals tot dusver het geval was. Dit betekent dat de aangewezen hengsten, voorafgaand aan het Verkorte onderzoek, niet meer getoond kunnen worden tijdens de Hengstenkeuring in Leeuwarden, zoals tot nu toe gebruikelijk was. Even nog leek de Ledenraad te willen besluiten, dat de door de herkeuringsjury voor het verkorte onderzoek aangewezen hengsten,  tijdens dit twee wekende durende onderzoek onder de verantwoording te laten vallen van de Hengstenkeuringsjury (zoals ook bij het Centraal onderzoek), maar zag daar later vanaf. ‘We werken niet met deelcertificaten. Als een jury het bestuur adviseert over inschrijving, is dit een advies over het totaalbeeld van een hengst en niet alleen over het laatste traject, in dit geval het verkorte onderzoek. Je kunt van een Hengstenkeuringsjury niet verwachten, dat als ze een hengst op basis van afstamming, exterieur en sportaanleg hebben afgewezen, ze op basis van een (positief afgerond) verkorte onderzoek, plotseling een positief advies gaan geven’, lichtte stamboekdirecteur Ids Hellinga toe.

De leeftijd voor hengsten voor deelname aan het Centraal onderzoek werd gemaximeerd tot 6 jaar. Enerzijds omdat een aanlegtest voor hengsten die ouder zijn niet functioneel is en anderzijds om duidelijkheid te scheppen in het buitenland, waar juist hengsten in deze leeftijdscategorie regelmatig voor dit doel worden aangeboden.

KFPS/Hoefslag

0 82
Fries
foto: Remco Veurink

De Amerikaanse organisatie Fenway Foundation for Friesian Horses heeft gisteren aangekondigd 13.000 dollar (10.000 euro) te gaan doneren aan het onderzoek dat moet leiden tot een DNA-test voor de aandoening aorta ruptuur bij Friese paarden.

Nadat recent een DNA-test is vrijgegeven voor waterhoofd en dwerggroei, is de focus nu gericht op het ontwikkelen van DNA-tests voor onder meer aorta-ruptuur. De aortaruptuur is een scheur in de aorta op een locatie, waar het weefsel bij een klein deel van de Friese paarden minder sterk is. Het is aannemelijk dat dit een genetische basis. Heeft. Oproepen aan de leden hebben er inmiddels toe geleid dat er voldoende DNA-materiaal aanwezig is om genetisch onderzoek te starten, zoals dat ook voor dwerggroei en waterhoofd is uitgevoerd. Het onderzoek vindt plaats als samenwerkingsverband tussen het KFPS, Universiteit Gent (Catherine Delesalle), Universiteit Utrecht (Wim Back), Wageningen Universiteit (Bart Ducro) en Dierenkliniek Wolvega (Marco de Bruin).

De Fenway Foundation is opgericht door Scott en Shelley Kelnhofer (onder andere eigenaren van de hengst Anton 343 en eerder Nanning 374) en heeft als doel fokkerijonderzoek tbv het Friese paard te ondersteunen en ook zelf te initiëren. Daarnaast houdt de Fenway Foundation zich bezig met voorlichting op het gebied van gezondheid en genetische vraagstukken. De Fenway Foundation staat onder leiding van Dr. Katherine Fox. De Fenway Foundation is een belangrijke bondgenoot voor het KFPS in haar streven, aangeboren aandoeningen bij het Friese paard snel tot het verleden te laten behoren.

KFPS/Hoefslag

0 203
fries paard

Vorige week kwam een einde aan het leven van de Friese hengst Wander 352. Hij overleed op 23-jarige leeftijd in Norco (bij Los Angeles), waar hij ook werd geboren. Van zijn geboorte tot zijn dood bleef hij fokker Nina Miller trouw, met wie hij bijna een kwart eeuw een onlosmakelijk koppel vormde.

Wander 352 kende een bijzondere loopbaan. Hij werd in 1996, als vijfjarige, goedgekeurd via een in California georganiseerd verrichtingsonderzoek. Omdat het verrichtingsonderzoek in de VS via een wat ‘eenvoudiger’ protocol verliep, betekende dat dat hij net zoals andere ‘Amerikanen’ uit die tijd alleen werd goedgekeurd voor Noord-Amerika. Toen er echter diepvriessperma van Wander beschikbaar kwam, kreeg hij bij wijze van experiment groen licht van het toenmalige KFPS-bestuur om ook in Nederland merries te mogen bevruchten. Het beperkte aantal  in Nederland geboren nakomelingen vormde de basis voor een nakomelingenonderzoek in 2004. Op basis daarvan werd hij goedgekeurd op nakomelingen. Het bezorgde hem internationale  goedkeuring, maar veruit het grootste deel van z’n nakomelingen bracht hij voort in Noord-Amerika. Desondanks werd z’n invloed op de fokkerij in Nederland aanzienlijk.

De hengst kan gezien worden als de voor de fokkerij belangrijkste zoon van Barteld 292. Barteld, die mogelijk een nog opmerkelijker carrière kende, maakte net als zoon Wander furore in Amerika. Deze zoon van de preferente Naen 264 (uit een dochter van Naen’s broer van moederskant Dagho 247 en uit de Namke-lijn) leverde als product van lijnenteelt op een onverwante bloedlijn een belangrijke bijdrage tot bloedspreiding. Via Wander bleef deze lijn in stand als ook via de andere Barteldzoon Pyt 325, de vader van Gjalt 426. Miller fokte Wander uit een preferente sterdochter van de hengst Djurre 284, die ze ongezien via een handelaar kocht in Nederland.

Wander 352 fokte correcte, solide gebouwde paarden, die zich in beweging opwaarderen. Tot nu toe werden 106 nakomelingen ster verklaard, waarvan twee kroonmerries. Dit aantal zal nog verder stijgen, gezien het feit dat er ook nog diepvriessperma beschikbaar is. De grootste verdienste voor de fokkerij leverde hij via zijn  zoon Doaitsen 420. Deze hengst, die gefokt werd in de VS, waar hij al weer enige jaren geleden terugkeerde, was een aantal jaren de meest gebruikte Friese hengst. Vooral via deze hengst zullen de onverwante genen van Wander 352 nog decennia lang een prominente rol spelen zowel in Noord-Amerika als in Europa.

KFPS/Hoefslag

0 44
fries

‘Een ode aan het Friese paard’ wordt het genoemd, het muziektheaterspektakel Faderpaard. Dat bijzondere theaterstuk met meer dan honderd Friese paarden vond in januari van dit jaar plaats in het kader van het 135-jarige jubileum van ‘Het Friesch Paarden-Stamboek’. Faderpaard is op paasmaandag 21 april in zijn geheel te zien op Omrop Fryslân Televisie.

Het theaterstuk Faderpaard is geïnspireerd op het gedicht ‘It Faderpaard’ van dichter Tsjêbbe Hettinga. In het stuk van regisseur Jos Thie komen paarden, muziek, theater en poëzie samen. Thie heeft er een afwisselende show van gemaakt door te spelen met traditionele paardensportonderdelen in combinatie met poëzie en muziek. Aan het muziektheaterspektakel werkten meer dan honderd acteurs en musici mee, waaronder Nynke Laverman, Gerrit Breteler, Brigitte Kaandorp en Théatre du Centaure.
De registratie van Faderpaard duurt anderhalf uur en wordt uitgezonden op paasmaandag, 21 april, vanaf 18:15 uur op Omrop Fryslân Televisie. Daarna is het nog eens te zien om 20:15 uur, 22:15 uur en verder de hele nacht. Het programma is ook te bekijken via de live stream op Omrop Fryslan en via de optie ‘útstjoering mist’ op de site.

New Foresters

Voor de hengstenkeuring voor Arabo-Friezen van zondag 30 maart in Sint-Niklaas hadden zich aanvankelijk vier kandidaat hengsten aangeboden.

Naast Dark Aurun van ons Plekje (V: Dark Laes (Shiva Iben Gharib) – M: Femmy W (V: Remmelt) hadden zich eveneens aangemeld, maar waren niet aanwezig:

Dark Ilyas van ons Plekje, zoon van Dark Laes en Femke van ons Plekje
Gharib Liberator:  Vader Bling Bling Fantasy , moeder Oxeida
Hamid Maestoso:  Vader Dark Romke , moeder Lemke van de Lievendael.

Na de veterinaire keuring en drie bezichtigingen besloot het jurykorps, dat bestond uit Jan ter Mors en Jos van der Wal, om Dark Aurun niet te aanvaarden als dekhengst.

Hoefslag/Galop

0 538

De Friese hengst Alke 468 staat weer in zijn box van Hengstenstation Gaasterland in Oudemirdum. Precies een week geleden ontdekte hengstenhouder Hendrik Eppinga dat Alke 468 uit z’n box was ontvreemd. Eppinga en Alke 468 waren met de ontvoering het slachtoffer van een geschil waarin ondermeer de eigenaar van Alke betrokken was. Deze zaak is inmiddels opgelost en heeft er toe geleid dat Eppinga nu (mede)eigenaar van Alke is. ‘Hij is gezond en fris en zal morgenavond gewoon, zoals gepland, deelnemen aan de hengstenshow in Sint Nicolaasga’, geeft Hendrik Eppinga opgelucht aan. Hiermee lijkt een einde gekomen aan een op z’n minst merkwaardig voorval.

KFPS/Hoefslag

Foto: Hengstenstation Gaasterland

Volg ons!

102,682FansLike
0VolgersVolg
7,065VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer