Tags Posts tagged with "free nature"

free nature

0 271

De afgelopen maand werd de kudde koniks op de begrazingsweide van Landtong Rozenburg getroffen door twee onverklaarbare sterfgevallen. Sectie wijst uit dat er vermoedelijk sprake is van plantaardige vergiftiging. Inmiddels is ook een derde paard ziek. Uit voorzorg is op 14 juli de gehele kudde verplaatst naar een ander gebied. Hier blijft de kudde voorlopig in quarantaine en worden de paarden onderzocht. De kudde is al eerder in het nieuws geweest, toen de beheerders Free Nature, twee paarden wilden laten slachten vanwege een verkeerde kleur. Dat kon voorkomen worden, doordat de kudde in zijn geheel naar Spanje verplaatst kon worden.

Sterfgevallen

Begin juni werd een jonge hengst dood aangetroffen in het veld op de begrazingsweide. Door het warme weer toen was het lichaam al in dermate staat van ontbinding dat sectie niet meer mogelijk was. Ruim een week later werd een jonge merrie sterk versuft aangetroffen in het veld. Uiteindelijk heeft een dierenarts het dier laten inslapen. Sectie door de Universiteit Utrecht maakte duidelijk dat er sprake was van vergiftiging. Om welk gif het ging, kon niet worden aangegeven maar wel was duidelijk dat een plantaardig gif betrof. Op 12 juli werd wederom een jonge merrie sterk versuft en vermagerd aangetroffen. Zij wordt momenteel door de dierenarts behandeld maar moet waarschijnlijk geëuthanaseerd worden.

vergiftiging

Op dit moment is alleen van het tweede dier met zekerheid vastgesteld dat het door vergiftiging om het leven is gekomen. Al bijna tien jaar loopt er een kudde koniks op de Landtong en tot nu toe was er geen sprake van verdachte sterfgevallen. Toch is vergiftiging door een natuurlijk gif goed mogelijk. Op de begrazingsweide groeien verschillende giftige plantensoorten. Zeker jonge dieren proeven regelmatig van nieuwe planten. Meestal leren de dieren van de oudere meer ervaren dieren welke planten ze wel en niet kunnen eten.

Kudde verplaatst

De kudde loopt nu in een natuurgebied met vooral grasland, waarin giftige planten zo goed als niet voorkomen, vooral ook omdat de ondergrond niet geschikt is voor giftige soorten. Of de kudde weer terugkomt op de Landtong is nog niet te zeggen. De kudde zou immers later in het jaar verplaatst worden naar Noord-Spanje. Van alle dieren is inmiddels bloed afgenomen voor onderzoek. Voor de veiligheid van de koniks wachten we de uitkomsten van de diverse onderzoeken af voordat we bepalen wat er in de toekomst met de kudde gaat gebeuren.

Bron: Free Nature / Hoefslag

Foto: Remco Veurink 

0 2311

Tijdens de reguliere kuddecontrole op de Landtong in Rozenburg, troffen twee beheerders van Free Nature een konikpaard aan in een benarde positie. Het dier zat klem tussen twee bomen. De jonge merrie moet er tussen zijn gekomen om vervolgens te blijven hangen op de heupen. En vervolgens zat ze muurvast. De beheerder van de Landtong Rozenburg schoot te hulp en met vereende krachten wisten zij het dier te bevrijden.

Het paard heeft afgezien van enkele kleine schaafwondjes niets overgehouden aan haar avontuur. Wel kan het zijn dat de huid bij de heupen, waar het paard klem zat, afsterft. Hiervoor is de dierenarts geraadpleegd. De schaafwondjes worden behandeld met een speciale, blauwe spray en mocht het nodig zijn, krijgt het paard verdere behandeling. De beheerders van Free Nature houden haar de komende tijd extra goed in de gaten.

Paar uur

‘Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt,’ vertelt directeur Jos Vrolijk van Free Nature tegen het AD. ‘Maar dieren komen in het wild nu eenmaal natuurlijke barrières tegen. Gelukkig waren we er tijdig bij.’ Haar redders vermoeden dat ze een paar uur klem heeft gezeten. Dinsdagavond was er volgens een bezoeker nog niets aan de hand.

De paarden op de Landtong leven in een natuurlijke kudde, een hechte familie. Dat was ook te zien toen de jonge merrie vast zat. De kudde bleef al die tijd rustig wachten bij de merrie, tot ze los zou komen. Eenmaal bevrijd werd de jonge merrie meteen weer opgenomen in de kudde. Pas toen werd besloten dat het tijd werd voor een ander plekje en trok de kudde verder.

Bron: Free Nature / AD / Hoefslag

Foto: Facebook Free Nature

0 163

De afgelopen weken heeft FREE Nature gezocht naar een ander onderkomen voor twee jonge paarden (een tweejarige en een jaarling) van de begrazingsweide op de Landtong Rozenburg. Een van de oplossingen was het slachten van de twee paarden, maar deze optie stuitte op veel weerstand. Stichting Paard in Nood bood aan de twee dieren naar Spanje te brengen, maar dat aanbod zag FREE Nature niet zitten. De eigenaar heeft nu bekend gemaakt dat de complete kudde Koniks uiterlijk dit najaar verhuist naar een groot natuurgebied bij Atapuerca in Spanje. In dit ‘natural grazing’-project kan de groep bij elkaar blijven en oud worden. Voorwaarde is wel dat het lukt om voor de zomer circa € 5000,– aan donaties binnen te halen om de transportkosten te dekken.

De kudde groeit

Elk jaar worden er veulens geboren op de Landtong en elke winter c.q. lente wordt bekeken of de groep niet te groot wordt voor het gebied. Als dat het geval is, ontstaat er namelijk een tekort aan voedsel. Dit jaar is besloten om twee paarden uit de groep te halen. Door hun afwijkende kleur en kenmerken is in Nederland geen plek te vinden waar deze twee jonge paarden in een natuurlijke groep Koniks kunnen worden opgenomen. Juist het leven in een groep is voor Koniks heel belangrijk.

Naar Spanje!

Samen met Flaxfield Nature Consultancy heeft FREE Nature een oplossing gevonden die goed is voor alle paarden uit de groep. Hiervoor verhuist de complete groep naar een groot natuurgebied in Spanje, bij Atapuerca. Tanja de Bode, beheerder van de kuddes op de begrazingsweide: “Het is de enige verantwoorde manier om de twee dieren die over zijn een goed leven te bieden. Paarden leven in familiegroepen (harems) met een duidelijke hiërarchie. De leidmerrie vertelt de groep waar wordt gegeten of gerust, de leidhengst beschermt de harem. Aan deze structuur zijn de paarden gewend en zo kunnen ze ook beter de stressvolle reis aan. Met de leidmerrie en leidhengst in de buurt voelen de paarden zich veilig. Maar belangrijker is dat ze zich samen met de groep gemakkelijk aanpassen aan hun nieuwe leefomgeving, die uitdagender zal zijn dan het leven op de Landtong.”

Jos Vrolijk, directeur FREE Nature: “We zijn heel blij dat we deze oplossing hebben gevonden. Dat de koniks hierdoor als groep bij elkaar kunnen blijven waardoor ze zich veilig en gelukkig kunnen voelen, is voor ons het allerbelangrijkste.”

Atapuerca

Het natuurgebied ligt bij Atapuerca, ongeveer tien kilometer ten oosten van Burgos. Het gebied bestaat uit meerdere deelgebieden met eikenbossen en grasland en is ongeveer 200.000 hectare groot. Door zijn onherbergzaamheid is het gebied de afgelopen 4000 jaren langzaam maar zeker verlaten door de mens en zijn huisdieren. Het project ‘Living Paleolithic’ wil het oude natuurlijke begrazingsecosysteem herstellen en grote grazers, zoals wilde zwijnen, reeën en edelherten en (semi-)wilde grazers als Europese bizons, Euraziatische wilde (Przewalski) paarden, , koniks, auroxen en Schotse hooglanders spelen daarin een belangrijke rol. Op oude grotschilderingen uit dat gebied is te zien dat hier vroeger bizons, runderen, wilde paarden en hertachtigen graasden.

Vertrouwd

Joep van de Vlasakker van Flaxfield Nature Consultancy is als partner nauw betrokken in het project. Het project is geïnitieerd door de organisaties ‘Living Paleolithic’ en het ‘European Bison Conservation Center Spain’ Hij begeleidt het transport van de paarden. Dat is hem zeker toevertrouwd, gezien zijn enorme ervaring met zowel de herintroductie van wilde Prezwalski-paarden in Mongolië en China als natuurlijke begrazingsprojecten met semi-wilde paarden in heel Europa. Atapuerca is onderdeel van het Rewilding Europe netwerk

5000 euro nodig!

Het transport van de veertien paarden plus de vier veulens die binnenkort worden geboren, kost circa € 5000. FREE Nature doneert de kudde, maar omdat de stichting geen inkomsten heeft uit subsidies moet dat bedrag ergens anders worden gevonden. Als het lukt om voor de zomer dit bedrag binnen te krijgen door middel van donaties, kan de groep naar Spanje.

Koniks op de Landtong

FREE Nature is van plan om, kort nadat de huidige groep is vertrokken, een nieuwe groep Koniks naar de begrazingsweide te brengen. Dat zal een kleinere groep zijn, zodat er de komende jaren ruimte is voor natuurlijke groei. Om uitleg te geven over de werkwijze van FREE Nature.

Bron: FREE Nature

Foto: Remco Veurink 

0 1063

Stichting Paard in Nood Spanje heeft aangeboden om twee Konikpaarden van de Landtong in Rozenburg te redden van de slacht. De dieren moeten weg omdat er teveel paarden dreigen te komen en ze niet herplaatst kunnen worden vanwege hun afwijkende kleur. Eigenaar FREE Nature wil echter niet meewerken aan een oplossing.

Stichting Paard in Nood begrijpt er niets van dat de twee dieren naar de slager moeten. ‘Twee paarden laten slachten vanwege dat ze een kleur hebben die niet deugt… waar zijn we in godsnaam mee bezig?’, vraagt Laura Hoitsema van de stichting zich af. Zij biedt aan om de paarden naar Spanje te brengen. ‘Daar hebben we een natuurpark van 300 hectare. Dat is een gigantisch mooie plek om die twee paarden het eeuwige leven te geven.’ Mensen die in de buurt van de landtong wonen, hebben plannen voor een inzamelingsactie om het transport van de paarden naar Spanje mogelijk te maken.

Maar Jos Vrolijk van FREE Nature voelt niets voor het plan. “De paarden moeten helemaal naar Spanje en daar krijgen ze ook weer de nodige stress en gedoe van.” Ook vindt hij dat de paarden in een kudde zouden moeten leven. ‘Vanuit onze visie op natuurlijk beheer denken we dat ook een bestemming als wildernisvlees een oplossing kan zijn. Zeker omdat onze verantwoordelijkheid voor de paarden van begin tot einde gaat’, reageert hij.

Bron: Rijnmond.nl

Foto: Remco Veurink 

0 3883
Oostvaardersplassen konikpaarden
Konikpaard stckfoto

Een groep inwoners van het Zuidhollandse Rozenburg maakt zich zorgen over de toekomst van twee Konik-paarden die grazen in een nabijgelegen natuurgebied. De paarden worden door beheerder FREE Nature binnenkort weggehaald voor de slacht. Ze worden afgemaakt omdat er anders te veel dieren in het gebied komen, wat tot voedseltekorten kan leiden. ‘Om dat te voorkomen grijpen we af en toe in’, zegt Tanja de Bode van FREE Nature. Vaste bezoekers van het natuurgebied vinden dat volgens RTV Rijnmond wel een erg radicale beslissing. Kunnen de dieren niet herplaatst worden, in een andere natuurgebied of bij mensen?

Afwijkende kleur

Volgens FREE Nature kunnen de twee paarden niet worden herplaatst omdat ze een afwijkende kleur hebben. Normaal gesproken hebben Koniks een muisgrijze tot bruine schutkleur. Een van de twee geselecteerde paarden heeft een wit vlekje, de andere is een vos. Door die kleur zijn de dieren volgens FREE Nature een makkelijke prooi als ze worden herplaatst naar een natuurgebied met roofdieren. Een bezoeker vindt het absurd. ‘Het is idioot om te zeggen: jij hebt een apart kleurtje, we maken je maar af.’

Niet gewend aan mensen

Herplaatsing bij particulieren is volgens FREE Nature ook geen oplossing omdat de dieren in het wild zijn geboren en nooit aan mensen wennen. Herplaatsing zou een traumatische ervaring zijn en kan tot gevaarlijke situaties leiden. Volgens de organisatie worden vaker dieren uit gebieden gehaald om voedseltekorten tegen te gaan. ‘Als dat met runderen gebeurt, eten mensen er goed van. Bij paarden ligt het gevoeliger.’

Bron: NOS

Foto: Remco Veurink 

0 454

Natuurontwikkeling langs de Grensmaas zorgt voor mooie nieuwe natuur op beide oevers in zowel Nederland als België. Enkele maanden geleden werd een tweede kudde gelost bij de natuurontwikkeling in Borgharen, Nederland. De jonge leidhengst verloor al snel zijn harem en zwom over naar België. Tot zijn grote genoegen trof hij hier een groep konik merries waarmee hij een nieuw familie stichtte. Onlangs zwom hij voor even weer terug naar Nederland.

Zwempartij zonder merries

Met de groei van natuurontwikkelingsgebieden langs de Grensmaas neemt ook de behoefte aan grazers toe. FREE Nature verplaatst bij voorkeur groepen dieren en besloot een tweede groep te brengen naar Borgharen. Een hengst met drie merries werd toegevoegd aan het gebied en zoals het altijd gaat testen de hengsten van beide harems elkaar dan goed uit. Normaal gesproken is de band tussen de leidhengsten en de merries uit hetzelfde harem sterk genoeg en blijven de groepen in tact. Totdat de oude leidhengst na enkele dagen besloot de hengst van de nieuwe harem de rivier in te jagen. Hij zwom over, maar zijn merries waagden zich niet aan de zwempartij.

Terwijl zijn oude harem achterbleef trof hij aan de overkant een nieuwe groep koniks aan. Een groep jonge dieren van het Belgisch Limburgs Landschap. Door het Belgisch Limburgs Landschap wordt op een iets andere manier met de dieren omgegaan dan bij FREE Nature, zij houden jonge merries enkele jaren apart zonder hengst. Zo ook hier. Met zijn nieuwe dames startte de jonge hengst al snel een nieuw harem, maar het verlangen naar zijn oude dames bleef.

Nog een duik in de Maas

In de maanden van afwezigheid van de jonge hengst in Nederland zijn de merries opgenomen in de harem van de oudere hengst. Nu de jonge hengst had geleerd dat je de Grensmaas over kunt zwemmen, besloot hij het er afgelopen week op te wagen. Zonder concurrent in België kon hij zijn nieuwe dames wel even alleen laten. Hij zwom terug naar Nederland op zoek naar zijn oude dames. De schermutselingen tussen beide hengsten gingen direct weer van start, even stonden ze zelfs samen buiten het raster. Nadat de beheerders van FREE Nature de dieren weer binnen het raster hadden gedreven besloot de jonge hengst toch maar weer terug te zwemmen naar België. Zou hij beseffen dat hij zijn oude merries definitief kwijt is?

Natuur en dieren houden zich niet aan landsgrenzen. Dieren zoeken steeds naar nieuwe wegen. Met het Belgisch Limburgs Landschap zijn afspraken gemaakt over de dieren.

Bron: Free Nature/Natuurbericht

Foto: Remco Veurink

0 679
Konik, Oostvaardersplassen
Koniks (foto: Remco Veurink)

Net als ieder jong dier, zijn ook de veulens van koniks sterk afhankelijk van hun moeder. Dit geldt ook voor een veulen dat twee weken terug werd geboren in natuurgebied Oranjezon. Er bestond wat twijfel of dit veulen wel genoeg melk kreeg. Een paar dagen later stond het veulen ineens bij een andere kudde. Bijzonder was echter dat het veulen met een merrie uit deze andere kudde meeliep alsof het zijn eigen moeder was, en zelfs bij de merrie dronk!

In de konikkuddes van FREE Nature leiden de paarden een nagenoeg natuurlijk leven in kudde- en hengstengroepen. Ze kiezen zelf wie hun partners en groepsgenoten zijn. Veulens groeien op in de beschermende omgeving van de haremgroep, die ze meestal na een aantal jaren verruilen voor een andere groep. Inteelt wordt zo op een natuurlijke wijze vermeden. Van hun moeder en groepsgenoten leren ze van alles: wat ze wel en niet kunnen eten, wat de beste plekken zijn voor water, voedsel en beschutting, hun plek in de rangorde, etc.

Niet over rozen

Maar het leven van een jong veulen gaat niet altijd over rozen. Het komt soms voor dat moeder en veulen van elkaar gescheiden raken. Soms verstoot de merrie het veulen na de geboorte, heeft ze geen melk, of laat het gewoon aan zijn of haar lot over. Dit komt vooral voor bij jonge, onervaren merries. Soms wordt een veulen gekaapt door een of meerdere hengsten uit hengstengroepen; ze hopen zo de merrie te kunnen veroveren en een harem te stichten. Meestal loopt het slecht af met deze veulens: eenmaal gescheiden van de moeder zullen ze zelden weer herenigd worden. En ook al worden ze wel weer herenigd, vaak accepteert de merrie het veulen dan niet meer. Daarnaast kan een veulen moederloos worden doordat de merrie na de geboorte komt te overlijden. Naast natuurlijk de noodzakelijke melk missen deze veulens de bescherming van de kudde. Jonge veulens zonder moeder zijn ten dode opgeschreven. Jaarlijks betreft dit zo’n 2 tot 3% van het totaal aantal geboren veulens.

Maar heel soms gebeurt er iets bijzonders: het moederloze veulen wordt geadopteerd door een andere merrie. Deze merrie zoogt het veulen dan naast haar eigen veulen. Vaak blijven deze veulens wel wat achter in ontwikkeling, omdat ze vaak pas als laatste mogen drinken bij de merrie. Soms is een veulen dan uiteindelijk toch nog te zwak om de winter door te komen, maar ze kunnen ook uitgroeien tot gezonde volwassen dieren. Het laten zogen van een veulen wat niet je eigen nageslacht is lijkt verband te houden met een traditie binnen één specifieke kudde: in 3 van de 4 gevallen is dit gedrag te herleiden naar een kudde die oorspronkelijk uit de Leeuwense waard komt: deze groep stond erom bekend dat ze tolerant waren met het laten zogen van veulens van andere merries, alsmede het lang door laten drinken van hun oudere nakomelingen (tot 4 jaar). Dieren die in deze kudde zijn opgegroeid, kregen dit gedrag als het ware met de paplepel ingegoten. Nakomelingen uit deze groep die later verplaatst zijn naar andere gebieden bleken dit gedag ook te vertonen: het afgelopen jaar adopteerde een merrie in het Geuzenbos Amsterdam een veulen en dit jaar werd dus in Oranjezon op Walcheren een moederloos veulen geadopteerd. De merrie in het Geuzenbos deed dat zelfs al voor de tweede keer.

Voor de beide kuddes op Oranjezon geldt dat ze nooit door elkaar lopen. Vermoedelijk hebben de groepen elkaar getroffen en zijn er schermutselingen geweest waarbij het veulen toen de moeder niet heeft (kunnen) volgen. De adoptiemerrie heeft zelf nog een veulen van juni vorig jaar en is zelf weer drachtig. Ze accepteert het veulen nu volledig en het veulen heeft nu zeker tot juni de kans bij deze merrie te drinken. Een ander leuk detail is dat de pleegmerrie de moeder van de jonge merrie is, oftewel de oma van het veulen.

Klik hier voor een foto.

Bron: Natuurbericht/Hoefslag

0 165
Archieffoto

In de uiterwaarden van de Waal bij Weurt is zaterdag een konikpaard overleden. Het dier was verstrikt geraakt in een afrastering van prikkeldraad waar mensen een opening in hadden gemaakt. Het paard raakte zo ernstig gewond dat de dierenarts hem moest laten inslapen.

In de uiterwaarden bij Weurt lopen semiwilde paarden (koniks) en runderen (rode geuzen). Het terrein wordt beheerd door natuurorganisatie FREE Nature en is afgerasterd met prikkeldraad. In de uiterwaard zelf zijn klaphekjes voor wandelaars. Op het strand kan dat niet wegens vloed. Door het water zouden de hekjes ontzet raken. Het komt regelmatig voor dat wandelaars een opening in het prikkeldraad proberen te maken.

Facebook, bewerkt door Hoefslag

0 36

Natuurlijke begrazing is nog steeds een groeiend fenomeen. In steeds meer natuurgebieden loop je de kans oog in oog te komen te staan met half wilde runderen en paarden. Zo nam het aantal runderen in 2012 toe met maar liefst 4,5 procent. Ook het aantal paarden nam, in tegenstelling tot de jaren ervoor, toe met 3,4 procent. In totaal kon men in 2012 drie nieuwe gebieden verwelkomen en zijn verschillende gebieden in omvang toegenomen.

Ondanks de crisis lijkt het areaal natuurlijk begraasde gebieden dus nog steeds toe te nemen. Dit is misschien wel minder vreemd dan het lijkt. Niet alleen is natuurlijke begrazing een natuurlijke vorm van beheer, het is ook al snel minder arbeidsintensief dan andere beheersvormen. Vergeleken met bijvoorbeeld traditioneel maaibeheer waarbij bij intensief maaien een veld 22 keer paar jaar wordt gemaaid en bij extensief maaien 2 a 3 keer per jaar, levert natuurlijke begrazing al snel een kostenreductie op.

Afhankelijk van de intensiteit van beheer kan natuurlijke begrazing al vanaf 4,3 hectare een goedkopere vorm van beheer zijn ten opzichte van traditioneel maaibeheer. Het is echter niet zo dat natuurlijke begrazing geld oplevert. Bij natuurlijke begrazing leven de dieren in natuurlijke lage dichtheden van één dier per drie tot vijf hectare. Een product als wildernisvlees is slechts een bijproduct dat nooit de gehele beheerskosten kan opvangen. Hogere dichtheden aan dieren leidt onder andere tot overbegrazing.

FREE Nature werkt met verschillen rassen. Binnen deze kuddes is 57 procent van de runderen van het ras galloway, 25 procent Schotse hooglander, 15 procent rode geus en 2 procent heckrund. Alle paarden zijn van het ras konik. In totaal lopen de runderen verspreid over 40 gebieden met een gemiddelde kuddegrote van 19 dieren; koniks zijn te vinden in 18 gebieden met een gemiddelde kuddegrote van 21 dieren.

De dieren van FREE nature leven in zogenoemde sociale kuddes: kuddes met min of meer een natuurlijke verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren (37 procent stier bij rund en 42 procent hengst bij paard) en een natuurlijke leeftijdsopbouw. Dit betekent dat er jaarlijks nieuwe dieren geboren worden. Reproductie in 2012 bedroeg 39 procent bij de runderen en 33 procent bij de paarden. Deze groei is groter dan de groei van het areaal begraasbaar gebied. Ook in 2012 zijn er daarom weer dieren vertrokken naar begrazingsprojecten in binnen en buitenland, onder andere naar Duitsland, Letland en Spanje. Daarnaast is een deel geslacht en als wildernisvlees verkocht. FREE Nature wil vanuit ethisch oogpunt voorkomen dat dieren uit de natuur in het reguliere circuit belanden.

Hoefslag/Natuurbericht

0 22

Op woensdag 19 december vertrok een groep van 27 koniks van FREE Nature richting de bergen in Spaans Cantabrië. Hier gaan ze leven in een unieke wildernis met tal van anderen wilde soorten.

De koniks worden in hun eigen sociale groepen vervoerd. Dit betekent dat FREE Nature een drietal harems beschikbaar stelt. We kiezen voor deze werkwijze omdat dit de meest ethische manier is. Door dieren in hun eigen groep te verplaatsen, wordt voorkomen dat de dieren onderweg of in hun nieuwe leefomgeving opnieuw de sociale orde moeten vaststellen. Ervaren leiddieren zorgen ervoor dat de overgang naar hun nieuwe leefomgeving zo soepel mogelijk verloopt.

De dieren worden geherintroduceerd in een rewilding-gebied van 1.750 hectare. In hun nieuwe leefomgeving dragen de dieren bij aan een halfopen landschap en een unieke wilderniservaring voor Europa. De afgelopen decennia zijn veel boeren met hun vee vertrokken uit de streek, waardoor een bijzonder landschap dreigde dicht te groeien. Door de herintroductie van wilde grazers wordt dit nu voorkomen en kan er zich een gevarieerd, natuurlijk landschap ontwikkelen. Naast genoemde soorten komen hier wilde soorten voor als steenbok, moeflon, gems, ree en wild zwijn. Ook zijn beer, wolf en meerdere soorten gieren aanwezig. Eerder dit jaar is er een groep wisenten in het gebied los gelaten en herintroductie van soorten als edel- en damhert en wilde ezel staan in de planning. Het totale reservaat groeit hierbij de komende jaren richting de 5.700 hectare. Nergens anders in Europa is zo’n unieke verzameling inheemse grote dieren te vinden.

De koniks van FREE Nature worden geherintroduceerd samen met koniks van het Groninger Landschap en koniks en heckrunderen vanuit België, beschikbaar gesteld door het Vlaams Ministerie en wildpark Han sur Lesse. Het gehele project is geïnitieerd en wordt begeleid door Joep van de Vlasakker van Flaxfield Nature Consultancy samen met Spaanse partners. Tijdens zijn zoektocht naar wild levende paarden kwam hij onder andere bij FREE Nature terecht.

 

Hoefslag/Free Nature

Volg ons!

102,960FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer