Tags Posts tagged with "Exmoorpony"

Exmoorpony

0 108
exmoor pony's

Natuurmonumenten wil een kudde Exmoorpony’s gaan inzetten in natuurgebied De Onlanden, ten zuidwesten van de stad Groningen. Deze vrij zeldzame paardjes moeten gaan zorgen voor meer variatie in het natuurgebied.

Anders grazen

‘Een paard graast anders dan een koe. Die scheuren het gras met hun tong af, terwijl een paard met zijn tanden eet. Hierdoor wordt het gras veel korter afgegraasd. Paarden poepen bovendien op vaste plekken. Daar eten ze niet en kan het gras juist weer langer groeien’, aldus boswachter Bart Zwiers. Daardoor wordt het gebied afwisselender, wat weer gunstig is voor andere planten en dieren, zegt Zwiers. ‘We hopen hier straks ook veldleeuweriken, roerdompen, paapjes, porseleinhoentjes en misschien zelfs de grauwe klauwier te zien.’

Kerstactiviteiten

Om de komst van de kudde Exmoorpony’s financieel mogelijk te maken, organiseert Natuurmonumenten van 12 tot en met 27 december allerlei kerstactiviteiten. Zo wordt de stal van ontmoetingsplek De Onlanderij in Eelderwolde omgetoverd tot een levende kerststal. Ook zijn er workshops en worden er in een winkeltje natuurcadeautjes voor onder de kerstboom verkocht.

Bron: RTV Noord

Foto: Wikipedia

0 558
exmoor pony's

In Europa worden nog maar zelden nieuwe diersoorten ontdekt. Als dit gebeurt dan gaat het doorgaans om dieren van hooguit enkele millimeters groot. Nu blijkt echter dat het vroeger in Nederland levende wilde paard nooit helemaal is uitgestorven.

Lange tijd werd aangenomen dat alle wilde voorouders van het huispaard waren uitgestorven. De Exmoorpony werd beschouwd als het primitiefste ponyras van Groot-Brittannië, maar niet als een ondersoort van het wilde paard. Recent wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat de Exmoorpony een wild paard is.

De hedendaagse gedomesticeerde paardenrassen zijn door de mens gecreëerd, door het kruisen van verschillende ondersoorten van het wilde paard, waaronder de Exmoorpony. In tegenstelling tot elders in Europa, is de Exmoorpony in het Engelse Exmoor niet met andere paardentypen gekruist. Dit blijkt uit recent onderzoek naar historische bronnen, anatomie, mtDNA (een soort DNA dat ongewijzigd van moeder op kind wordt doorgegeven) en uit onderzoek aan kaken en tanden van Exmoorpony’s (Hovens en Rijkers, 2014).

Van het in Mongolië geherintroduceerde Przewalskipaard was al bekend dat dit een wilde ondersoort is van het paard. Het Przewalskipaard is echter geen voorouder van de hedendaagse gedomesticeerde paarden.

Het Nederlands/Vlaamse Samenwerkingsverband Exmoorpony zet zich in voor het behoud van de Exmoorpony door deze in te zetten als grazer in natuurgebieden. In Nederland en Vlaanderen zijn zo’n 250 Exmoorpony’s en wereldwijd zijn er zo’n 2000. Dit aantal is te klein om deze unieke ondersoort van het wilde paard te behouden en in zekere zin is de Exmoorpony daarmee meer bedreigd dan de otter, de orang-oetang of de tijger (alhoewel het hier om echte soorten gaat). Helaas wordt de grote waarde van de Exmoor pony nog niet altijd onderkend en worden in veel terreinen andere paarden ingezet voor begrazing, zoals IJslanders of Koniks (hoofdrolspeler in de film ‘De Nieuwe Wildernis’). Uit een publicatie van dr. C. van Vuuren blijkt echter dat de Konik niet verwant is aan het wilde paard (Van Vuuren, 2013). Een pleidooi derhalve voor een bredere inzet van de Exmoor pony als de enige nog levende ondersoort van het wilde paard.

Geciteerde literatuur
Hovens, J.P.M. and A.J.M. Rijkers. 2014. On the origins of the Exmoor pony: did the wild horse survive in Britain? Lutra 56: 129-136. Vuure, T. van. 2013. Van kaikan tot konik. Feiten en beeldvorming rond het Europese wilde paard en de Poolse konik. Academisch proefschrift. Vrije Universiteit Amsterdam.

Persbericht Faunaconsult

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer