Tags Posts tagged with "Eurocommerce"

Eurocommerce

0 45

Vandaag werd bekend dat Stal Eurocommerce, inclusief de paarden en wereldtopper London, onder de hamer komen. René Loman, woordvoerder van de Rabobank, reageert op de vraag of er nog gekeken is door de bank of London niet voor Nederland behouden kon blijven. ‘Daar is zeker naar gekeken. We dragen de paardensport en de topsport nu eenmaal een warm hart toe. Maar dit gaat over de afwikkeling van een faillissement en we wilden onze sponsoring daar niet doorheen laten lopen. Als sponsor vinden we het heel spijtig dat deze stal in een faillissementszaak terecht is gekomen. En er is door verschillende mensen een appel op ons gedaan of we niet rekening wilden houden met de paarden en dus London. Maar het is niet aan ons om een stal voort te zetten en als je die mensen zelf vraagt om een bijdrage in de kosten en risico’s wordt er ook niet thuisgegeven.’

De Rabobank had als veruit grootste en feitelijk enige schuldeiser van de voormalige Stal Eurocommerce een vinger in de pap waar het de afwikkeling van deze zaak betrof. In overleg met de curatoren werd besloten tot een internetveiling. Waarom precies? ‘Een openbare veiling is de meest transparante manier om de paarden en de stal te verkopen en een zo hoog mogelijke opbrengst te verkrijgen. Via internet is dit ook internationaal gezien het meest interessant.’ Een andere optie die de bank en de curatoren hadden was een onderhandse verkoop. Volgens Loman is ook daar naar gekeken: ‘Dan kon, maar dan hadden we te maken gehad met allerlei technische en juridische aspecten. Het blijkt al zeer lastig te zijn om deugdelijke taxaties te maken. Want wat is een paard nu precies waard? En stel je voor dat we een paard voor een x-bedrag hadden verkocht en iemand meldt zich naderhand dat hij nog wel meer had willen betalen, dan krijg je ook juridische problemen. Uiteindelijk willen we de restschuld zo klein mogelijk krijgen, dat is ook in het belang van de familie Visser.’

Naar verwachting zal het veilingrecord, dat nu nog op naam staat van de kapitale merrie Poëtin, verpulverd worden. De inmiddels overleden wereldkampioene bracht toentertijd 2.5 miljoen euro op.

Klik hier voor de veilingpagina.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 56

Curatoren en Rabobank hebben besloten om springstal Eurocommerce executoriaal te veilen. De veiling, die via internet plaatsvindt, staat gepland op 7 april 2014. Diverse toppaarden, waaronder het paard London dat op de Olympische Spelen twee keer zilver behaalde, komen zo onder de veilinghamer. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het vonnis dat de Rechtbank Gelderland wees op 5 maart 2014. Curatoren en Rabobank hebben vastgesteld dat stal Eurocommerce niet rendabel valt te exploiteren en zien daarom geen andere verantwoorde mogelijkheid dan een executoriale veiling, mede in het belang van alle schuldeisers.

Paulianeus

De aangespannen rechtszaak ging om het terugdraaien van de overdracht van de springstal door Ger Visser aan zijn zoon. Curatoren en Rabobank meenden dat deze verkoop ‘paulianeus’ was, waardoor schuldeisers ten onrechte zijn benadeeld. De rechter erkende dat: de verkoop is daarom teruggedraaid en de geldvordering van de Rabobank is toegewezen. De activiteiten van de springstal Eurocommerce zijn sinds het vonnis op normale wijze voortgezet. Na inventarisatie zien curatoren en Rabobank geen andere mogelijkheid om het vonnis van de rechtbank ten uitvoer te brengen. Alle paarden, sperma, vrachtauto’s en het onroerend goed worden daarom geveild op 7 april 2014. Dat geldt ook voor het paard London, waarmee Gerco Schroder op de Olympische Spelen in Londen twee maal zilver won.

De veiling wordt verzorgd door BVA auctions. De paarden zijn op locatie in Lochem tijdens enkele kijkdagen voorafgaand aan de veiling te bezichtigen. In de afgelopen weken hebben zich al vele gegadigden uit binnen- en buitenland als geïnteresseerde kopers gemeld.

Betwiste verkoop stal

Enkele maanden voor het faillissement van Eurocommerce had Ger Visser senior de springstal die deel uitmaakte van vastgoedconcern Eurocommerce, verkocht aan zijn zoon. Bij verkoop van deze stal werd niet daadwerkelijk een koopprijs betaald en werd – vlak voor de overdracht – een vordering van bijna 40 miljoen euro van Eurocommerce op de springstal kwijtgescholden. De koopsom werd weggestreept tegen een sponsorcontract dat Visser sr namens het in financiële nood verkerende Eurocommerce nog afsloot met Visser junior. Hierdoor verwierf Visser junior zonder feitelijke betaling een springstal die (nagenoeg) schuldenvrij was. Dit benadeelde schuldeisers van Eurocommerce voor vele miljoenen euro’s.

Benadeling schuldeisers

Rabobank leek als belangrijke schuldeiser van Eurocommerce geen verhaal meer te hebben op de door Eurocommerce aan haar verpande vordering van circa 40 miljoen euro, omdat deze vordering vlak voor de overdracht van de stal was kwijtgescholden. In het vonnis van 5 maart 2014 heeft de rechtbank geoordeeld dat Eurocommerce en de vennootschap van Visser junior wisten dat de overdracht zou leiden tot benadeling van de schuldeisers van Eurocommerce. Ook deze vordering van curatoren werd op grond van de zogenaamde ‘faillissements-pauliana’ geheel toegewezen.

Nadat de springstal aan zijn vennootschap was overgedragen, heeft Visser junior nog pogingen ondernomen om alle waardevolle springpaarden over te dragen aan andere (aan de familie Visser) gelieerde vennootschappen. De rechtbank heeft beslist dat geen sprake was van een rechtsgeldige overdracht van deze paarden, zodat deze allen nog eigendom zijn van de springstal. Curatoren en Rabobank hebben op de meest waardevolle paarden – waaronder het paard London – beslag liggen.

Nieuwe bestuurder benoemd

Gevolg van het vonnis is dat de curatoren van Eurocommerce aandeelhouder zijn geworden van de springstal. In die rol hebben curatoren  maatregelen genomen om Visser junior als bestuurder van de stal te vervangen. Inmiddels is deze ontslagen en is Ruud Bouwman benoemd als interim-bestuurder. Bouwman heeft  in opdracht van curatoren een inventarisatie gemaakt van de positie van de stal Eurocommerce. Tijdens de inventarisatie is gebleken dat van de ruim 100 aanwezige paarden per datum overdracht van Visser sr aan Visser junior, alleen nog de circa 30 door Rabobank beslagen paarden aanwezig zijn. Nog niet precies duidelijk is wat er met de andere paarden is gebeurd. Bouwman heeft dat nog in onderzoek.

Wel is inmiddels duidelijk dat het voortzetten van de stal Eurocommerce financieel geen haalbare kaart is. Want ondanks de successen van de paarden op toernooien, zijn de inkomsten onvoldoende om de stal Eurocommerce rendabel te exploiteren. Een veiling is daarmee onafwendbaar. Gerco Schröder, samen met London (mede)verantwoordelijk voor zowel team- als individueel zilver op de Olympische Spelen, gaf eerder al een reactie aan Hoefslag over deze kwestie.

Rabobank/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 39

De Twentsche courant Tubantia meldt vandaag dat Gerco Schröder vertrekt bij de voormalige Stal Eurocommerce en gaat uitkomen voor de stal die hij met zijn broers Wim en Ben heeft in Tubbergen, BWG Stables. Hoe lang hij nog in Lochem blijft, kan de Olympische ruiter niet zeggen. ‘Een week, twee weken misschien, maar veel langer niet.’ Maar dat zijn dienstverband bij de voormalige Stal Eurocommerce er op zit, dat is volgens de Tubbergse topruiter nu een feit. ‘Hier is geen toekomst meer voor mij’, stelt hij nuchter vast, aldus Tubantia.

In een reactie meldt Schröder dat dit te kort door de bocht is. ‘Er werd mij gevraagd naar mijn toekomst. Ik heb aangegeven dat het duidelijk is dat de paarden verkocht gaan worden. In de planning voor de toekomst houd ik dus geen rekening meer met de Eurocommerce-paarden, hoewel ik hoop dat er voor London en mogelijk nog een paard een oplossing komt voor mij. Voorlopig ben ik echter nog werkzaam in Lochem en train de paarden gewoon door.’

Bron: Hoefslag/Tubantia

 

0 39

Gerco Schröder stond tot vandaag op de startlijst van Indoor Brabant met de (voormalige) Eurocommerce-paarden London, New Orleans en Callahan. Het zou betekenen dat Schröder voor de tweede keer sinds de Olympische Spelen met zijn toppaard London op een Nederlands concours zou verschijnen. Voorlopig blijft het echter bij die ene keer in Valkenswaard en gezien de huidige situatie kan het zelfs zijn dat we het duo nooit meer in actie zullen zien. Schröder verklaart: ‘Ik weet niet precies wanneer er iets gaat gebeuren, maar ik weet wel dat het niet lang meer duurt. Het zit op dit moment dan ook niet meer in de planning dat ik met de Eurocommerce-paarden nog op concours ga. Ik wil eerst kijken hoe de curatoren de paarden willen gaan verkopen. Op basis daarvan kan ik misschien zelf nog actie ondernemen. Ook ik snap dat London geld moet opleveren voor de bank en dat dit voor een bepaalde prijs moet zijn, maar ik hoop wel dat ik de kans krijg om eventueel nog iets te regelen. Nu het paard van Gert Jan (Bruggink, red.) ook al is verkocht, wordt de spoeling dun voor Nederland. Mogelijk dat de Rabobank daar wel oog voor heeft.’

De komende week draaft Schröder wel op tijdens Indoor Brabant, waar hij ook gehuldigd zal worden als Ruiter van het Jaar 2013. In de springrubrieken komt hij in actie met Urban Hero en Zamora die in (mede-)eigendom zijn van de BWG Stables van hem en zijn broers Ben en Wim. (foto: Remco Veurink)

Bron: Hoefslag

0 39

Zojuist is de startlijst voor de springruiters op Indoor Brabant aangepast. Eerder vanmiddag maakten we bekend dat Gerco Schröder in Den Bosch in actie zou komen met London. De hengst is nu toch van de lijst gehaald, evenals New Orleans en Callahan, die ook van het voormalige Eurocommerce waren. Wout-Jan van der Schans en Albert Voorn starten wel met hun paarden. Schröder zadelt Urban Hero en Zamora, die in eigendom zijn van BWG Stables van de broers Schröder.

Van donderdag 20 tot en met zondag 23 maart staan de Brabanthallen in Den Bosch in het teken van paardensport op het allerhoogste niveau. Zowel in de dressuur als in het springen is sprake van een absolute topbezetting. Bij de springruiters komen veertien van de twintig ruiters van de FEI Ranking in de ring.

Geen Gerco/London meer?

Eén van hen is Gerco Schröder. Hij komt met de ‘oude’ Eurocommerce paarden, waaronder topper London, in actie. De kapitale hengst is nu in eigendom van de Rabobank, die twee weken geleden beslag legde op de bezittingen van het failliete Eurocommerce/Gevi International van Ger Visser jr. Vorig week trok Schröder zich nog terug voor de lucratieve wedstrijd in Qatar, nu ‘mag’ hij dus wel de vrachtwagen inpakken voor Den Bosch. Nog steeds is niet duidelijk wat er gebeurt met de paarden. Het kan maar zo zijn dat Schröder binnen afzienbare tijd afscheid van ze moet nemen en dan zien we nooit meer het fenomenale duo Schröder/London in actie.

350.000 euro in de pot

Voor de springruiters is de Rolex Grand Prix – met een prijzengeld van 350.000 euro – op zondagmiddag het absolute hoogtepunt. Gerrit-Jan Swinkels, voorzitter van Indoor Brabant: ‘Wij willen tot de top drie van de wereld behoren als het om de internationale hippische indoor evenementen gaat. Om dat te bereiken moeten we onderscheidend zijn. Dat bereiken we onder andere door het prijzengeld significant te verhogen, waardoor we ons verzekeren van een top deelnemersveld.’
Op vrijdagavond staan de eerste internationale rubrieken voor de springruiters op het programma. Op zaterdag wordt Gerco Schröder gehuldigd als Ruiter van het Jaar 2013. Dan is ook de bekendmaking van de Paardensportman van het Jaar 2013. (foto: Remco Veurink)

Klik hier voor de deelnemende springruiters aan Indoor Brabant.

Hoefslag/KNHS

0 49

In Doha, Qatar, vindt deze week het prestigieuze Al Shaqab CSI5* en CSI3* plaats. De beste ruiters en paarden van de wereld vliegen er naar toe, zoals Ludger Beerbaum, Henrik von Eckermann, Edwina Tops-Alexander, Luciana Diniz, Steve Guerdat en Michael Whitaker. Eén naam ontbreekt op de lijst: Gerco Schröder heeft zich teruggetrokken met zijn topper London. Vorig jaar won hij hier nog de Grote Prijs en ruim twee ton. Gert Jan Bruggink start wel voor Nederland, met Vampire en Cash Junior. Het wordt voor hem ook een weerzien met Andrea, de zelfgefokte merrie die hij nog geen drie maanden geleden naar Jordanië verkocht. Ze zal in de ring verschijnen met Abdullah Waleed Sharbatly.

Schröder weet niet wat er met ‘zijn’ beste paard gaat gebeuren sinds de Rabobank beslag legde op alle bezittingen van Gevi International BV (Stal Eurocommerce) van Ger Visser jr. vorige week. Ruud Bouwman, de nieuwe directeur van Stal Eurocommerce, liet daarop weten dat de paarden gewoon blijven deelnemen aan wedstrijden. Maar Doha wordt in elk geval even overgeslagen, zo blijkt nu. (Foto: Remco Veurink Photography)

Klik hier voor de deelnemerslijst aan het CSI5* in Doha.

Klik hier voor alle informate en livestream van het Al Shaqab in Doha.

Worldofshowjumping/Hoefslag

0 36

De Rabobank behaalde op vrijwel alle fronten een juridische zege in de zaak omtrent de voormalige Stal Eurocommerce. De stal en de paarden zijn volgens de uitspraak onrechtmatig in de handen van Ger Visser jr. terecht gekomen en moeten terug naar de curatoren en schuldeisers van het faillissement rond de voormalige vastgoedgigant Eurocommerce.
Hoewel Visser jr. in hoger beroep gaat, stellen de rechters de Rabobank -dat nog 38,25 miljoen euro te vorderen heeft- al wel in de gelegenheid om eventueel de paarden te verkopen. Dit creëert de bijzondere situatie dat de Rabobank als belangrijkste paardensportsponsor van Nederland en hoofdsponsor van de KNHS kan beslissen over het lot van de beste springcombinatie die ons land rijk is: Gerco Schröder en London.

Tien miljoen voor London?

In het vonnis wordt al gesproken over een geschatte waarde van 10 miljoen euro voor de fenomenale voshengst en bij insiders is bekend dat kopers uit Qatar hun interesse in London al kenbaar hebben gemaakt. De vraag die we daarom willen stellen in onze poll is de volgende: Vind jij dat de Rabobank als hoofdsponsor van de KNHS London moet behouden voor Gerco Schröder en dus voor Nederland? Je kunt kiezen uit onderstaande opties en stemmen op de poll aan de rechterkant van deze pagina (op de desktopsite).

-Nee, de Rabobank moet zakelijk gezien altijd gaan voor het hoogste bod.

-Ja, de Rabobank moet met minder genoegen nemen als London behouden kan blijven.

Foto: Remco Veurink

0 75

‘Een dubbele mokerslag’, zo benoemt Ger Visser jr. (foto rechts) het vonnis vandaag van de Rechtbank Gelderland. Hij werd als bestuurder van het gedaagde Gevi International B.V. op vrijwel alle punten in het ongelijk gesteld in de door de Rabobank en de curatoren aangespannen zaak. De op 1 december 2011 gedane overdracht van de voormalige Stal Eurocommerce aan Visser jr. werd op basis van het faillissementsrecht als frauduleus handelen bestempeld en moet geheel worden teruggedraaid. Zo besloten de rechters, die Visser jr. en zijn advocaat eerder in dit proces nog hebben geprobeerd te wraken.
Wat nu rest is een schuld van 38,25 miljoen aan de Rabobank, te vermeerderen met een vastgestelde rente en betaling van juridische kosten van 18.500 euro, eveneens te vermeerderen met rente. Mocht Gevi International niet binnen zeven dagen na dit vonnis de onrechtmatige overdrachten op papier terugdraaien, volgt er een dwangsom van 75.000 euro per dag, tot een maximum van 10 miljoen euro.

Einde verhaal voor de stal

Een uit het veld geslagen Visser jr. werd verrast door het moment van het vonnis. Tegenover de Hoefslag verklaart hij: ‘Het stond vorige week op de rol, maar ze zouden het zes weken opschuiven tot 9 april. Vanmorgen belde mijn advocaat ineens dat er een vonnis was. Ik was helemaal verbaasd, ook over de uitspraak. Zoals het vonnis er nu ligt, is het inderdaad einde verhaal wat de stal betreft, maar we gaan in hoger beroep.’
Op de vraag of de constructie waarbij de stal onderaan de streep voor nul euro werd overgenomen niet erg doorzichtig was, antwoordt Visser jr.: ‘Dat wordt misschien zo gebracht en geroepen, maar dat klopt helemaal niet. Weet je, als ik het morgen allemaal over mocht doen, dan had ik het op dezelfde manier gedaan. Maar vertrouwen in de Rabobank heb ik sowieso niet en ook niet in het rechtssysteem. En verder wil ik het liever voor het moment hierbij laten. Het is een heftige dag geweest’

Toestemming om paarden te verkopen

Naast de melding dat de in augustus 2012 gedane verkoop van de hengst Vigaro (v. Tangelo van de Zuuthoeve) naar de Turkse Sevil Sabanci als onrechtmatig wordt bestempeld, springt vooral de volgende passage in het vonnis in het oog: ‘Aannemelijk is dat ten aanzien van een aantal paarden een verkoop op korte termijn tot een hogere opbrengst zal kunnen leiden dan in het geval waarin met verkoop wordt gewacht totdat dit vonnis onherroepelijk zal zijn geworden. Bovendien mag worden aangenomen dat de curatoren indien zij tot verkoop van aan Gevi Gorssel en Gevi International toebehorende vermogensbestanddelen zullen overgaan (waarbij in het bijzonder, maar niet alleen aan de paarden van Gevi Gorssel wordt gedacht), de opbrengst daarvan zullen storten op een geblokkeerde rekening en bedoelde gelden niet eerder zullen aanwenden voor de verdeling onder de schuldeisers van Eurocommerce Holding dan nadat dit vonnis onherroepelijk is geworden.’
Uit bovengenoemde kan worden opgemaakt dat de rechters de Rabobank nu al in de gelegenheid stellen om -indien de bank zou willen- de paarden, waaronder geweldenaar London te verkopen. ‘Zo heb ik het ook begrepen. De komende dagen zal duidelijk worden wat de bank wil’, besluit Visser jr.

Reactie Gerco Schröder

Ook ruiter Gerco Schröder (foto) toont zich geschrokken als we hem vragen om een reactie. ‘Dit komt hard aan. Ik vind het voor Ger heel erg, maar ben ook bezig met de vraag ‘wat gebeurt er nu met de paarden?’ Laten we hopen dat Londen en eventueel andere paarden behouden blijven.’
Woordvoerder René Lomans wil namens de Rabobank op het moment niet meer kwijt dan dat het vonnis eerst bestudeerd wordt en dat er overleg plaats vindt met de curatoren over de nu verder te nemen stappen. (foto: Remco Veurink)

Bron: Hoefslag

0 44

De 30-jarige Antwerpse amazone Annelies Vorsselmans verlaat stal Eurocommerce in Nederland en keert terug naar België. Vorsselmans reed de afgelopen drie jaar in Nederland voor de sportstal van Eurocommerce en behaalde er mooie resultaten. Zo schreef Annelies vandaag nog de Queen Cup op naam in Mechelen.

‘Drie weken geleden kwam ik in contact met Stephan Conter. Na drie jaar Nederland begon ik België toch wel te missen. Nu bestond mijn leven uit werken, werken en werken, en had ik niets meer van sociaal leven. Nu start voor mij een nieuw hoofdstuk, ik ben er me dan ook bewust van dat ik nu enkele stappen terug zet en bij Stephex Stables pas de derde ruiter zal zijn na Daniel Deusser en Eiken Sato. Ik zal wel paarden ter beschikking krijgen om op twee- en driesterren niveau actief te blijven. Of er paarden van bij Eurocommerce zullen overkomen naar de stallen van Stephan in Wolvertem? Daar heb ik op dit momenten nog geen weet van.” aldus Annelies.

Hoefslag/Equnews

Foto: Remco Veurink

 

0 40

Een jaar na het pijnlijke faillissement van de vastgoedreus Eurocommerce draait de sportstal van Ger Visser jr. (foto rechts) nog altijd door. Hij strijdt voor lijfsbehoud, ruiter Gerco Schröder gaat door met presteren. ‘Als London er niet was geweest, hadden we het waarschijnlijk financieel niet kunnen behappen.’

Oranje rijjas

Voor het Hoefslag Jaarboek spraken we uitgebreid met Visser jr. en Schröder.  Ook de opvallende situatie rond de Rabobank, enerzijds schuldeiser van de stal, anderzijds hoofdsponsor van de KNHS kwam ter sprake. Gerco Schröder: ‘Dat is zeker een rare situatie. Maar het typeert ook Ger. Als ik in Aken met het oranje jasje rijd met de naam van de sponsor erop, houdt hij dat soort dingen er helemaal buiten.’
Visser: ‘Daar denk ik niet over na. Wat ik het meest triest vind, is dat de Rabo niks wil. Het liefste zou ik de boel willen regelen. Niet omdat ik denk dat we niet sterk staan, maar om af te zijn van het gezeik. Ik wil de stal kunnen leiden zoals het moet. De paarden verkopen, die verkocht moeten worden en nieuwe jonge talenten kunnen kopen. Dat is nodig voor een gezonde voortgang. De jockey, ervaring en kennis hebben we al in huis.’

Rabobank versus familie Visser

‘Ik heb mijn advocaat laten bellen of er niet iets geregeld kan worden. Hun advocaat gaf aan dat hij zou overleggen met zijn cliënt. Dan meldden ze dat ik met een beter bod moet komen. Terwijl ik met een net bod kwam. Vervolgens komen ze met iets terug dat niet reëel is. Met andere woorden, ze willen het niet oplossen, ze willen het kapot hebben. Dan praat je over de Rabobank, sponsor van de paardensport en over een stal die belangrijk is voor Nederland. Het is heel simpel. Alles moet kapot wat met de familie Visser te maken heeft.’ (foto: Remco Veurink)

Het uitgebreide interview met reactie van de Rabobank lees je in het Jaarboek, ook online te bestellen.

Volg ons!

103,131FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer