Tags Posts tagged with "enduranceforum"

enduranceforum

foto: Remco Veurink

Iris van der Horst is de nieuwe voorzitter van het KNHS Enduranceforum. Zij volgt in die functie Wendy van den Barselaar op, die de afgelopen drie jaar voorzitter was.

‘Groei endurancesport in Nederland stimuleren’

Van der Horst is sinds 2009 actief in de endurancesport en heeft heel wat ervaring. Ze is dan ook een waardevolle ervaring voor het sportforum. Van der Horst motiveert haar kandidaatstelling: ‘Gezien de populariteit van de endurancesport in het buitenland, wil ik graag mijn bijdrage leveren om de groei van de sport ook in Nederland te stimuleren en naar een hoger niveau te tillen.’

‘Veel ervaring’

De KNHS is blij met de aanstelling van Iris van der Horst. ‘Met Iris krijgt het forum een voorzitter die veel ervaring heeft met leidinggeven en de endurancesport,’ zegt disciplinespecialist Lisanne Kooiker-Leene. ‘Ook willen we Wendy van den Barselaar enorm bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.’

Forum voor elke discipline

De KNHS heeft een forum voor elke discipline in de paardensport. Er wordt nagedacht over de sport, men bespreekt nieuwe ideeën en bepaalt de spelregels. Daarbij kijkt men naar de hele breedte van de paardensport: van instroom tot topniveau. Disciplinespecialist Lisanne Kooker-Leene ondersteunt het Enduranceforum vanuit de KNHS-werkorganisatie. Als je als KNHS-lid een idee, suggestie of onderwerp hebt voor het enduranceforum, kan je contact opnemen met de vertegenwoordigers.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

endurance
foto: Remco Veurink

Op donderdag 3 september 2015 kwam het enduranceforum weer bijeen op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Tijdens de vergadering besprak het enduranceforum een aantal punten die vastgelegd zijn in het Wedstrijdreglement Endurance. Zo sprak het forum over een voorstel dat was gemaakt voor een andere klassenindeling. Het forum concludeert dat er nu geen noodzaak is om de klassenindeling te herzien, omdat de wijzigingen die begin 2015 zijn ingegaan er ook voor zorgen dat doorstroom makkelijker kan plaatsvinden. Daarnaast zijn er andere voorstellen voor reglementswijzigingen gedaan. Deze voorstellen worden in de komende periode verder uitgewerkt en komen de volgende vergadering terug op de agenda.

Na de nodige voorbereidingen hebben de forumleden tijdens de vergadering besloten tot een top 6 van acties, benoemd op basis van het beleidskader Endurance. Hiermee vormt het forum het jaarplan 2016.

Jarmila Lakeman was als gast aanwezig bij een van de vergaderpunten. Zij heeft een toelichting gegeven op de perspectievengroepen en het jeugdbeleid dat ingezet is. Er wordt op dit moment al veel gedaan. Samen met de KNHS Endurancevereniging gaat Jarmila kijken of het aanbod dat er op dit moment is voor een breder publiek toegankelijk gemaakt kan worden.

Het enduranceforum heeft de wens uitgesproken om een Hippiade-endurance op te zetten. Het forum wil onderzoeken of aansluiting van de endurance bij de Hippiade praktisch gezien mogelijk is. In de komende periode wordt samen met de forumleden onderzocht wat de mogelijkheden zijn binnen de bestaande opzet van de Hippiade.

De volgende vergadering van het enduranceforum is op 27 oktober 2015.

Foto: Remco Veurink
Bron: KNHS

Op woensdag 10 december kwam het enduranceforum voor de laatste keer dit jaar bijeen.

Belangrijk onderdeel van deze vergadering was het kennismaken met Pieter Wiersinga, de nieuwe voorzitter van de technische commissie endurance. Voor een aantal forumleden is Pieter een oude bekende. Pieter en Wendy hopen op een goede samenwerking tussen TC en forum en streven ernaar een goede basis te leggen zodat de endurancesport zich in Nederland verder kan ontwikkelen.

Naast de kennismaking met Pieter waren er ook nog andere agendapunten, zoals de reglementswijzigingen voor 2015. In 2015 worden er enkele wijzigingen doorgevoerd. Een deel van de wijzigingen is inmiddels akkoord bevonden, een ander deel vraagt nog verdere uitwerking en afstemming met de achterban. Het forum hoopt de eerste week januari de definitieve reglementswijzigingen bekend te maken. In 2015 gaat het forum kijken of het herschrijven van het huidige wedstrijdreglement endurance noodzakelijk is, mede beoordeeld vanuit de acties die voor de fora opgenomen staan in het KNHS Jaarwerkplan 2015. Het vereenvoudigen van reglementen en laagdrempelig sportaanbod worden hierin concreet benoemd.

Het beleidsplan endurance is naar aanleiding van de vergadering op 13 november aangepast. Met een kleine aantekening konden alle foraleden achter dit plan staan. Volgend jaar gaat het forum aan de slag om concrete actiepunten te koppelen aan het plan en speerpunten voor 2015 benoemen.

De volgende vergadering van het enduranceforum is op 19 februari 2015.

KNHS

Foto: Ruud Overes

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer