Tags Posts tagged with "drachtig"

drachtig

0 2327

Dressuurruiter Jean-René Luijmes uit Silvolde kan het nog steeds niet goed bevatten. Zijn merrie Camora (Dayano x Aktion) beviel gisteravond van een tweeling. ‘Het eerste veulen, een zwart hengstje, was net geboren, en toen begon de merrie weer te persen. Ik dacht nog: “Néé hè, straks komen de darmen er uit!”, maar er kwam nóg een veulen, een bruine merrie. Een complete verrassing!’ Camora was namelijk maar liefst drie keer gescand; een tweeling, dat wil je liever niet. ‘De dierenarts had wel gezien dat er twee behoorlijk grote eieren weg waren na de dekking. Ik heb meegekeken bij de eerste scan en we zagen allebei maar één vruchtje. De tweede scan was een maand later en ook toen zagen we slechts één hartje kloppen. Omdat de merrie steeds maar hengstig bleef, althans zo leek uit, hebben we haar nog eens laten scannen en wat denk je… echt  geen twee vruchtjes hoor! De merrie had ook geen extreem veel buik, ze was eerder mager. Ze heeft ons allemaal voor de gek gehouden.’

De geboorte vond plaats op stal bij Rienke en Guus van de Ven in het Duitse Goch. Luijmes is de eigenaar van de merrie. ‘Camora is bij wijze van spreken een tijdje uitgeleend, als drachtige merrie. Ze is prachtig gefokt, uit het lijntje waar bijvoorbeeld ook KWPN-hengst El Capone (v. UB40), Gribaldo-zoon Rambo, met wie Daniëlle Houtvast bij de Junioren reed en Lynne Maas’ Zamora uit komen. Ik heb zelf een nu vierjarige Apache-merrie van haar staan, een geweldig paard.’ De familie Van de Ven is ook eigenaar van Cristall’s Il Divo (v. Gribaldi) waar Luijmes onlangs zijn Grand Prix-debuut mee maakte, en van AES-hengst Grand Cristall (Gribaldi x Welt Hit II), die door hem in de Lichte Tour werd uitgebracht en nu onder de eigenaresse zelf op dat niveau loopt. Hij werd de partner van Camora, met twee veulens als resultaat.

‘Het was een zware bevalling voor de merrie, en ook de veulens hebben wel een knauw gehad. Het hengstje heeft waarschijnlijk even in ademnood gezeten en de merrie lijkt wel heel kromme voorbeentjes te hebben. Ze hebben nu – een halve dag oud – nog niet gestaan, maar drinken goed. De merrie wordt zolang het nodig is gemolken. Het is allemaal afwachten, maar ik heb de indruk dat ze het wel gaan redden. Vanavond gaan we weer kijken!’

Normaal gesproken wordt bij een tweelingdracht één vruchtje in leven gelaten, zodat dat kan uitgroeien tot een gezond veulen. Bij een tweelingdracht is de kans op twee gezonde veulens slechts één procent, zo kun je lezen in het dossier Veulen, dat deze maand als bijlage in de Hoefslag is opgenomen. Dit nummer van Hoefslag kun je hier bestellen.

Facebook Jean-René Luijmes/Hoefslag

0 256

Bij de omstreden zorgboerderij in Osdorp, waar eind vorig jaar acht kalveren door ziekte zijn gestorven, zijn nog steeds dieren aanwezig. Onder deze dieren is een drachtige pony, die is uitgerekend in maart. Dierenbeschermers maken zich grote zorgen over het welzijn van het dier, maar op het terrein van de boerderij worden zelfs de vrijwillige inspecteurs van de Dierenbescherming worden niet meer toegelaten.

De NVWA heeft in februari een inspectie uitgevoerd en toen zijn er geen overtredingen geconstateerd. Volgens een woordvoerder wordt dit bedrijf daarom vanaf nu op dezelfde manier gecontroleerd als alle andere bedrijven. Pas als er een overtreding wordt gemeld komt de NVWA weer in actie. De vraag is natuurlijk wie moet die overtredingen constateren als de dieren binnen worden gehouden en niemand meer het terrein op mag komen.

Een dierenarts gaf aan dat de kans dat er iets mis gaat bij bevallingen van pony’s zo’n 50% is. De Dierenbescherming Amsterdam maakt zich zeer grote zorgen over het welzijn van de drachtige pony. Myrna van der Laar van de Dierenbescherming Amsterdam: “Je voelt je machteloos, omdat het wachten is op een volgende noodsituatie”.

Bron: Piepvandaag/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 1389

Meestal verloopt het geboorteproces bij de merrie zonder veel problemen. Toch is een wakend oog in sommige gevallen levensreddend. Vooral als de uitdrijffase van het geboorteproces niet of niet goed op gang komt is tijdig en doortastend optreden soms het verschil tussen fokkerstrots of fokkersverdriet.

Femke is een Friese merrie van zeven jaar en drachtig van haar vierde veulen. De dracht is normaal verlopen en omstreeks de uitgerekende datum lijkt ook de geboorte normaal op gang te komen. De eigenaar heeft al in de gaten dat het veulen eraan zit te komen, want de merrie is de hele dag wat onrustig, net als de andere keren. Daarom besluit hij haar de komende nacht continu te observeren. Daar krijgt hij geen spijt van. Om vier uur gaat de merrie liggen en breken de vliezen. Gespannen wacht hij het veulen af, maar de merrie gaat niet persen. Als er om vijf uur nog geen schot in de zaak zit, besluit hij de dierenarts te bellen. Deze is snel ter plaatse en bij inwendig onderzoek voelt hij een levend veulen met een afwijkende ligging: het veulen ligt niet met de voorpootjes en hoofd richting de geboorteweg maar met de buik. Omdat het onmogelijk is deze ligging te veranderen in een ligging waarbij het veulen wél door de normale geboorteweg geboren kan worden, besluit hij samen met de eigenaar de merrie door te sturen naar de paardenkliniek. Daar aangekomen is de situatie van de merrie onveranderd en leeft het veulen nog. Ze besluiten het veulen met een keizersnede op de wereld te laten komen.

Drie fasen

Bij het normale geboorteproces kennen we drie fasen. De eerste fase is ontsluitingsfase, waarbij de geboorteweg en de baarmoedermond verslappen en het veulen kan passeren. In deze fase is de merrie vaak wat onrustig, maar niet bij alle merries is deze fase duidelijk waar te nemen. De duur van deze fase kan kort (een kwartier) tot lang (uren) duren en deze fase kan ook tijdelijk stoppen door onrust van de merrie. Als de vliezen breken en het vruchtwater vrijkomt, begint de volgende fase: de uitdrijffase. Door samentrekkingen van de baarmoeder (weeën) worden de voorvoeten en het hoofd van het veulen in de geboorteweg geperst en daarop reageert de merrie met buikpersen. Vrij snel zijn dan meestal de voetjes van het veulen zichtbaar en bij een normale geboorte wordt het veulen in circa een kwartier geboren. Als het veulen geboren is begint de nageboortefase waarbij resten van de vruchtvliezen en placenta afgedreven worden. Dit gebeurt meestal binnen een uur en dan is het geboorteproces afgerond. Tijdens alle fasen kunnen er problemen optreden, waarbij het van belang is deze tijdig te onderkennen en deskundige hulp in te roepen. We zullen nu vooral ingaan op de uitdrijffase die stagneert: het vruchtwater komt wel maar er verschijnt geen veulen. Als stelregel kun je hanteren dat als er een half uur na het breken van de vliezen nog geen delen van het veulen zichtbaar worden en de merrie nog niet perst, een deskundige de ligging van het veulen moet controleren. Ook als de voetjes van het veulen wel zichtbaar zijn, maar er gedurende tien minuten geen vooruitgang in de uitdrijving van het veulen zit. Of als de merrie de weeën wel krachtig ondersteunt met buikpers maar er na tien minuten nog geen vruchtdelen zichtbaar zijn, is deze controle van groot belang. Mogelijk is er dan sprake van een afwijkende ligging van het veulen. Deze afwijking kan sterk variëren: van een afwijkende ligging van een voetje of het hoofd, tot een ligging waarbij helemaal geen deel van het veulen in de geboorteweg komt (dwarsligging) of een ligging waarbij het veulen achterstevoren ligt (stuitligging). Sommige afwijkende liggingen kunnen goed veranderd worden in een normale positie (reponeren van het veulen) waarna het geboorteproces hervat kan worden. Voorbeelden hiervan zijn een teruggeslagen voorvoetje of hoofd. Bij de stuitligging ontbreekt de druk van voorvoetjes en hoofd in het bekken, waardoor de buikpers van de merrie niet opgewekt wordt. Met de tijdige ondersteuning van een deskundige kan deze verlossing vaak tot een goed eind gebracht worden.

Vergroeid of verstijfd

Vele andere afwijkende liggingen zijn vaak lastiger te reponeren vanwege de relatief lange benen van het veulen en de beperkte ruimte in de geboorteweg. Bij sommige afwijkende liggingen zoals de dwarsligging (veulen ligt met de rug of buik naar de geboorteweg) of een ligging met meer dan twee benen in de geboorteweg, is een repositie niet mogelijk. Dan is een keizersnede vaak het gevolg. Een keizersnede bij de merrie komt veel minder vaak voor dan bij een koe of schaap, waarbij een relatief te grote vrucht vaak de aanleiding voor de keizersnede is. Bij het paard komt deze te grote vrucht bijna niet voor, behalve bij de kleine ponyrassen. Met name bij het Friese paard wordt de keizersnede nogal eens uitgevoerd. Soms omdat het veulen misvormd is, maar veel vaker omdat het veulen afwijkend ligt. Een teruggeslagen hoofd of voetje kan in de baarmoeder al maanden zo gelegen hebben. Dan kunnen deze delen vergroeid zijn of de gewrichten verstijfd. Dit kan zo ernstig zijn dat het niet te corrigeren is; deze veulens zijn niet levensvatbaar. Keizersneden bij het paard dienen onder steriele kliniekomstandigheden plaats te vinden, omdat het paard erg gevoelig is voor buikvliesontsteking. Nadat de merrie onder anesthesie gebracht is, wordt ze op haar rug op de operatietafel gelegd. De buik wordt chirurgisch voorbereid en in de middenlijn ter hoogte van de navel geopend om de baarmoeder te kunnen benaderen. Als het veulen uit de baarmoeder is gehaald worden de baarmoeder, de buikwand en de huid gehecht en mag de merrie in de uitslaapbox weer wakker worden.

Drie kwartier nadat Femke op de kliniek is aangekomen ligt ze al op de operatiekamer. Twee dierenartsen voeren de keizersnede uit. Door de dwarsligging van het veulen is het even lastig de baarmoeder goed te bereiken, maar al snel wordt het hengstveulen geboren. Deze is op het moment dat hij uit de buik komt ook onder anesthesie, maar hij wordt binnen enkele minuten wakker. Het is gelukkig een gezond veulen dat correct gebouwd is. De totale operatie duurt zo’n anderhalf tot twee uur. Nadat de merrie in de uitslaapbox goed wakker is geworden mag ze in een schone merriebox en wordt het veulen erbij gelaten. Dit veulen heeft intussen al biest met een flesje gekregen. Gelukkig wordt het veulen snel door de merrie geaccepteerd en kan het al snel staan en bij de merrie drinken. Omdat door de operatie de nageboorte vaak niet of niet geheel afkomt wordt deze enkele uren na de operatie door de dierenarts verwijderd. De merrie herstelt voorspoedig van de operatie, maar krijgt postoperatief nog een week antibiotica en ontstekingsremmers. Merrie en veulen doen het goed en omdat er geen complicaties optreden mogen ze na een week naar huis. Tot de volgende controle moeten ze wel boxrust houden.

Overlevingskansen

Uit recent praktijkonderzoek naar de keizersnede bij het paard en de resultaten hiervan is gebleken dat deze operatie relatief vaak bij het Friese paard wordt toegepast, ook wat vaker bij de kleine ponyrassen en incidenteel bij alle andere paardenrassen. De kansen voor de merrie zijn onder kliniekomstandigheden zeer gunstig: meer dan 90% van de merries verlaat levend en in goede gezondheid de kliniek. De kansen op een gezond veulen zijn van meerdere factoren afhankelijk. Daarbij is het voor de overlevingskansen in het algemeen van groot belang dat het geboorteproces niet te lang duurt, voordat er tot een keizersnede wordt besloten. Van de merries die binnen twee uur na het breken van de vliezen op de kliniek zijn voor een keizersnede, zijn statistisch duidelijk meer veulens levensvatbaar dan van merries waarbij dit langer heeft geduurd. Daarnaast is met name bij de Fries de levensvatbaarheid erg afhankelijk van de ligging van het veulen en de eventuele vergroeiing van hals of pootje. Bij ruim 10% van de geopereerde Friese merries had het veulen dusdanig ernstige vergroeiingen dat het veulen niet levensvatbaar was. Bij genoemd onderzoek hebben ruim 30% van de geopereerde merries de kliniek met een gezond veulen verlaten. De belangrijkste complicaties die bij de merrie kunnen voorkomen zijn baarmoederontsteking, buikvliesontsteking, bloedingen in de baarmoeder of de ophangbanden ervan en problemen met de postoperatieve wondgenezing. Maar al deze complicaties komen gelukkig niet vaak voor. Complicaties bij veulens komen helaas wat vaker voor. De belangrijkste zijn infecties ten gevolge van een slechte start van het veulen (veulenziekte, diarree) en obstipatie van het darmpek. Deze complicaties komen natuurlijk ook bij normaal geboren veulens voor en kunnen zoveel mogelijk worden voorkomen door tijdig en voldoende biest te verstrekken. Daarnaast komen er relatief vaak standsafwijkingen van de benen voor die gecorrigeerd moeten worden en om een intensieve nabehandeling vragen. Een lastige situatie kan zich voordoen bij merries die na de operatie het veulen niet willen accepteren. Dit kan zich met name voordoen bij merries die drachtig waren van hun eerste veulen, zij weten totaal niet wat ze met een veulen moeten en vinden het vaak maar lastig dat het iedere keer het uier zoekt. Met veel geduld en soms wat zachte dwang, eventueel ondersteund door een hormoontherapie bij de merrie, lukt het meestal het veulen toch geaccepteerd te krijgen. Anders rest er niets anders dan een pleegmoeder te zoeken of het veulen met kunstmelk op te fokken. De vruchtbaarheid van de geopereerde merries na de operatie is goed. Ruim de helft van de merries uit het onderzoek is na de operatie weer geïnsemineerd. Deze merries waren allemaal binnen anderhalf jaar na de operatie weer drachtig en hebben ook allemaal weer een levend veulen gebracht.

Snel handelen

Twee maanden na de operatie komen Femke en Sietse voor controle. Moeder en zoon doen het goed: de buikwond is goed genezen en de baarmoeder ziet er goed uit. Ook het veulen ontwikkelt zich goed. Ze mogen in de wei en met de merrie mag eventueel weer gefokt worden. Door het verloop van het geboorteproces bij Femke is het van groot belang ook een eventueel nieuw proces goed in de gaten te houden. Eigen waarneming is daarbij belangrijk, eventueel met gebruik van een observatiecamera. Door het klakkeloos vertrouwen op hulpmiddelen die alarmeren dat het geboorteproces is begonnen, worden sommige problemen niet tijdig onderkend. Als de uitdrijffase niet normaal verloopt, is het belangrijk tijdig deskundige hulp in te schakelen om de ligging van het veulen te controleren (dit kan ook een ervaren fokker zijn). Is de ligging afwijkend of is er twijfel? Dan is dit voor de dierenarts een spoedgeval en zal hij zo snel mogelijk komen. Het is belangrijk om in de tussentijd de merrie in beweging te houden, dan heeft ze minder de neiging om te persen en hebben merrie en veulen betere overlevingskansen. Ligt het veulen sterk afwijkend of lukt het niet snel een afwijkende ligging te reponeren, dan kan de dierenarts het beste thuis een weeënremmer geven en de merrie verwijzen naar een kliniek met operatiefaciliteiten. Snel en adequaat handelen is van levensbelang, maar ook belangrijk voor het voorkomen van complicaties en uitputting van de merrie.

 

Femke is drie maanden na de keizersnede weer geïnsemineerd en inmiddels weer drachtig. Sietse heeft zich goed ontwikkeld en is inmiddels verkocht voor de opfok.

Tekst: Eric Leusink / Foto’s: DAP Wolvega

0 550

Als je fokt met je merrie, is er extra aandacht nodig voor de voeding. Dit begint al vóór de dekking, om te zorgen voor een optimale vruchtbaarheid. Tot acht maanden na de bevruchting groeit het veulen snel, maar vraagt het nog relatief weinig van de merrie. Pas vanaf de achtste maand neemt de voedingsbehoefte van de merrie én het ongeboren veulen toe.

1. Voeren voor vruchtbaarheid

De grootste invloeden op de vruchtbaarheid zijn het weer, stress en de lichaamsconditie. Vooral merries die te mager zijn, worden vaak moeilijk drachtig. Zorg dus voor een optimaal lichaamsgewicht; de body condition-score kan hierbij een indicatie geven. Een goede ruwvoervoorziening zorgt voor een goed functionerende darm en helpt stress verder voorkomen. Verder zijn voldoende vitamine A en E van belang, evenals een goede eiwitkwaliteit in het voer.

2. Drachtigheidsmaand 8 t/m 1

In de laatste maanden van de dracht is het van belang om te kiezen voor de beste kwaliteit ruwvoer en een speciaal merrievoer of -supplement. De samenstelling hiervan is afgestemd op de toenemende behoefte aan energie en eiwit en bevat hogere gehaltes aan calcium, fosfor, magnesium, koper, zink en mangaan en vaak ook meer vitamines. Een goede kopervoorziening voor de merrie helpt gewrichtsafwijkingen (zoals OCD) bij het veulen in het eerste levensjaar voorkomen.

3. Lactatiemaand 1 t/m 4

Nadat het veulen is geboren en drinkt bij de merrie, nemen zowel de energie- als de eiwitbehoefte van de merrie enorm toe. Met alleen onbeperkt hooi of voordroog redt de merrie dit vaak niet; bijvoer is in de eerste lactatiemaanden vaak noodzaak. Voor sommige merries is toevoeging van enkele kg bietenpulp met olie (en een goed supplement voor de vitamines/mineralen!) voldoende, andere merries hebben rijk krachtvoer nodig om geen gewicht te verliezen.

In alle fases is het belangrijk om te zorgen voor geleidelijke overgangen in het rantsoen, om zodoende verteringsproblemen zoals koliek te voorkomen!

Lees meer over het voeren van merries.

Ir. Marike Jacobs (Voerconsultant & Columniste VoerVergelijk.nl)

Meer over de auteur: Marike Jacobs is afgestudeerd aan Wageningen Universiteit voor de masteropleiding Animal Nutrition en gespecialiseerd in paardenvoeding. Tijdens haar studie schreef Marike o.a. artikelen voor PaardenSport en verder werkt ze als stalmedewerker op een pensionstal. Mennen is haar favoriete tak van de paardensport, maar voeding en verzorging, en het waarborgen van de ‘happy athlete’ vanuit dat oogpunt, hebben de meeste aandacht.

VoerVergelijk.nl brengt iedere week op de site van de Hoefslag een voedingsverhaal met nuttige tips. VoerVergelijk is een onafhankelijke vergelijkingswebsite die is uitgegroeid tot een platform voor paardenvoer. Op VoerVergelijk kan een bezoeker paardenvoer zoeken, vergelijken en beoordelen. De database bevat alle paardenvoeders en supplementen die in Nederland en België verkrijgbaar zijn.

(Foto: Remco Veurink)

 

0 62

Twee paarden, waarvan er eentje zes maanden drachtig was, zijn overleden na te zijn neergeschoten. De paarden werden aangetroffen in het Ierse Glenanaar/Ardpatrick, Killmallock op de grens van de provincies Cork/Limerick.

‘Een gruwelijke situatie’, aldus de dierenbescherming. ‘Toen onze inspecteurs ter plaatse kwamen vonden ze een dood paard aan de kant van de weg. Een ander -ongedeerd- paard galoppeerde los rond in de buurt en was behoorlijk in paniek. Een derde merrie werd ontdekt in een aangrenzend weiland. Het dier kon niet opstaan en bloedde hevig uit een wond aan haar flank.’ De merrie bleek drachtig; ze had haar veulen al verloren. Ze werd behandeld door de dierenarts, maar stief aan haar verwondingen. Onderzoek wees uit dat de paarden beschoten waren. Ze hadden één enkele wond op hun rechterflank. ‘Het was vreselijk om de merrie zo in paniek te zien, vechtend voor haar leven’, aldus een van de inspecteurs. ‘Ongelooflijk wat deze paarden moesten doorstaan. Gelukkig is de derde merrie in orde. Ze staat nu op een opvanglocatie en krijgt de beste zorg en aandacht.’

De ISPCA is op zoek naar getuigen. De eigenaar van de paarden kan niet worden achterhaald, omdat de dieren niet gechipt waren.

Horseandhound/Hoefslag

Top renpaard Black Caviar staat op het punt te bevallen van haar eerste veulen. De kampioensmerrie staat op stal op een geheime locatie in New South Wales en is uitgeteld op 11 september. Ze is dragend van Exeed and Excel. Of het een hengstje of merrie wordt, is nog een verrassing.

Hoewel ze al meer dan een jaar geleden haar laatste race liep is Black Caviar nog steeds mateloos populair. Ze heeft zelfs model gestaan voor een nieuw logo, dat deel uitmaakt van het marketingplan van Racing Victoria: een foto van de merrie samen met jockey Luke Nolen terwijl ze de BTC Cup 2013 winnen. Het merk heet gewoon ‘Racing’ en wordt deze maand gelanceerd. De domeinnaam racing.com werd voor een onbekend –ongetwijfeld huizenhoog- bedrag overgenomen door een domein aanbieder uit de USA.

Horsetalk/Hoefslag

0 1247

Bij mensen worden regelmatig weeën opgewekt, maar bij drachtige merrie is dit zo makkelijk nog niet. Als dit bij een merrie niet op het juiste moment gebeurt, zal het veulen niet sterk genoeg zijn om te overleven. Franse onderzoekers zeggen dat toezicht op het progesteron-niveau van merries in combinatie met veterinaire en fokkerij ervaring de sleutel tot het succes is.

De meeste merries hebben het niet nodig, maar het opwekken van weeën kan nuttig zijn bij merries waarbij het van belang is om een veterinair aanwezig te hebben tijdens het veulenen of wanneer het noodzakelijk is dat de geboorte wordt bijgestaan. Het monitoren van progesteron-niveaus van merries in het einde van hun dracht laat het toe om de nacht van het veulenen praktisch te voorspellen. Daardoor kan de bevalling opgewekt worden op het juiste moment en wanneer de benodigde personen aanwezig zijn. Toch is het een precieze klus. Tekenen van een dreigende bevalling zijn vaak tegenstrijdig, daarom is een ervaring in de fokkerij een must. Bij twijfel is het beter de merrie een aantal nachten te monitoren.

Bron: Hoefslag/The Horse

0 34

Een drachtig paard lag maandagochtend uren lang vast in een sloot langs een boerenerf aan de N247 in Edam.

Verzorgers van het paard ontdekten het dier te water en probeerden het met touwen eruit te halen. Dit mislukte en de brandweer werd erbij gehaald om te assisteren.

Omdat het paard drachtig was, moesten de hulpverleners extra voorzichtig te werk gaan. Na veel moeite is het paard uiteindelijk na twee uur uit het water gehaald. Het dier maakt het goed.

Hoefslag/NHD

0 441

In het begin van de dracht groeit het veulen langzaam en kan de merrie normaal gesproken toe met een gewoon rantsoen. Vanaf de negende maand van de dracht kan eventueel krachtvoer worden vervangen door een merriebrok. In de laatste maanden van de dracht worden mineralen als calcium, fosfor, magnesium, koper, zink en mangaan belangrijker.

1. Extra calcium, fosfor en magnesium

De laatste 5 maanden van de dracht ontwikkelt het veulen sterk. Door de toegenomen botontwikkeling neemt de behoefte aan calcium, fosfor en magnesium van de drachtige merrie toe. Zorg daarom voor een extra gift van deze mineralen.

2. Voldoende koper, zink en mangaan

Koper is een belangrijk sporenelement bij de voorkoming van OCD bij het veulen. Door de kopervoorziening van de merrie al tijdens de dracht goed op orde te hebben, kan het veulen een kopervoorraad aanleggen in de lever, welke na de geboorte aangesproken kan worden.  Merriebrokken bevatten meer koper dan sportbrokken, maar de gehaltes variëren van 15 tot 150 gram per kg tussen de verschillende merken.

3. Verteringsproblemen voorkomen

Aan het einde van de dracht komt koliek of verstopping nog wel eens voor. De merrie kan steeds minder ruwvoer eten, doordat het veulen steeds meer plaats inneemt. Een fijne kwaliteit hooi geeft extra energie en veroorzaakt minder snel verstoppingen. Geef daarnaast niet teveel suikers en zetmeel om verteringsstoornissen te voorkomen. Bij een magere merrie kan extra energieaanvulling in de vorm van plantaardige olie helpen.

Het is in lang niet alle gevallen noodzakelijk om merriebrok te voeren. Een ruwvoerrantsoen kan de energie- en eiwitbehoefte van de merrie volledig dekken. Aanvulling in de vorm van een supplement of mineraalvoer is dan wel belangrijk, omdat de mineralengehaltes in ruwvoer vaak of onbekend of scheef in verhouding zijn.

Lees meer over voeding in de fokkerij.

Ir. Marike Jacobs (Voerconsultant & Columniste VoerVergelijk.nl)

Meer over de auteur: Marike Jacobs is afgestudeerd aan Wageningen Universiteit voor de masteropleiding Animal Nutrition en gespecialiseerd in paardenvoeding. Tijdens haar studie schreef Marike o.a. artikelen voor PaardenSport en verder werkt ze als stalmedewerker op een pensionstal. Mennen is haar favoriete tak van de paardensport, maar voeding en verzorging, en het waarborgen van de ‘happy athlete’ vanuit dat oogpunt, hebben de meeste aandacht.

VoerVergelijk.nl brengt iedere week op de site van de Hoefslag een voedingsverhaal met nuttige tips. VoerVergelijk is een onafhankelijke vergelijkingswebsite die is uitgegroeid tot een platform voor paardenvoer. Op VoerVergelijk kan een bezoeker paardenvoer zoeken, vergelijken en beoordelen. De database bevat alle paardenvoeders en supplementen die in Nederland en België verkrijgbaar zijn.

HOEFSLAG ACADEMY

Volg ons!

101,422FansLike
0VolgersVolg
6,989VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer