Tags Posts tagged with "Dierenbescherming"

Dierenbescherming

Sinds eind februari is de Dierenbescherming in samenwerking met de Rijksoverheid begonnen met bemiddeling om paarden en pony’s na mishandeling of verwaarlozing te herplaatsen en ze zo een tweede kans te geven. En met succes want de eerste groep van 15 dieren heeft inmiddels via de rubriek ‘Zoek een weidedier’ op de website ikzoekbaas.nl een nieuwe wei gevonden.

De belangstelling om ‘beschadigde’ dieren op te vangen en een fijn plekje in de wei te geven is gelukkig groot. Zo groot zelfs dat het gelukt is om de groep van 15 paarden en pony’s waar mee gestart is, allemaal bij particulieren onder te brengen. De bemiddeling van de Dierenbescherming bestaat onder andere uit het controleren van de nieuwe wei en een goed gesprek met de mensen die een of meerdere dieren willen opvangen. Dit om er zeker van te zijn dat de dieren nu echt goed terecht komen. Ook na plaatsing houdt de dierenwelzijnsorganisatie contact met de nieuwe eigenaren om te volgen hoe het gaat.

Jaarlijks worden zo’n 200 paarden en pony’s na verwaarlozing of mishandeling weggehaald bij hun eigenaren. Ze worden in bewaring genomen en elders ondergebracht totdat de zaak door Justitie is afgehandeld. Door hun voorgeschiedenis functioneren deze dieren niet altijd meer optimaal, waardoor ze niet meer via de ‘normale’ kanalen kunnen worden herplaatst. Deze dieren krijgen een tweede kans via de website ikzoekbaas.nl. Onder het kopje ‘Zoek een weidedier’ is te zien welke dieren er op dit moment op zoek zijn naar een nieuwe wei. Belangstellenden kunnen zich vervolgens aanmelden via een mailformulier. Het is ook mogelijk om automatisch bericht te krijgen als er nieuwe weidedieren op de site worden geplaatst.

Hoefslag/Dierenbescherming

0 147

De Dierenbescherming en de Rijksoverheid werken samen om weidedieren na mishandeling of verwaarlozing te herplaatsen en ze zo een tweede kans te geven.

Jaarlijks worden zo’n 200 paarden en pony’s na verwaarlozing of mishandeling weggehaald bij hun eigenaren. Ze worden in bewaring genomen en elders ondergebracht totdat de zaak door Justitie is afgehandeld. Vanwege hun voorgeschiedenis hebben deze dieren meestal te kampen met fysieke of mentale problemen en functioneren niet meer altijd optimaal. Om ze een beter leven te kunnen bieden, zoekt de Dierenbescherming samen met de Rijksoverheid naar een nieuw thuis voor deze dieren, die tevreden zijn met een wei, een maatje en een eigenaar die niet teveel van ze verwacht.

Bron: Hoefslag/Dierenbescherming/Ikzoekeenbaas

De Texelse paardeneigenaar bij wie deze week 33 dieren in beslag werden genomen, is vast van plan zijn paarden terug te krijgen. Het wordt voor hem een race tegen de tijd om binnen twee weken de stal te verbouwen.

Winterse omstandigheden

,,Ik kan mijn paarden in winterse omstandigheden niet buiten laten staan”, verklaart R.K. op zijn erf aan de Waalderweg, vlakbij Den Burg. ,,Daarom heb ik ze in de voormalige koeienstal gezet. Maar dat zijn ligboxen en die zijn eigenlijk te klein voor paarden.”

Verbouwen

De paardenhouder heeft al eerder controles gehad. ,,Naar aanleiding daarvan heb ik van de zomer al veel gedaan”, vertelt hij. ,,Onder andere zijn alle paarden nu gechipt en de hoeven zijn bekapt. Maar ik kreeg het eenvoudigweg niet voor elkaar om de stal op tijd te verbouwen. Nu heb ik twee weken de tijd gekregen om goede paardenboxen te maken. Als ik dat doe, krijg ik een deel van mijn paarden terug.”

Afspraken

De NVWA, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, voerde deze week een controle uit, vergezeld door de Dierenpolitie en een van de Texelse dierenartsen.

Geconstateerd werd dat de afspraken over een betere verzorging, die na drie eerdere controles in 2012 waren gemaakt, niet waren nagekomen.

Koeienligboxen

De paarden stonden in te krappe koeienligboxen in een 20 cm dikke laag paardenmest, zonder droge ligplekken, en waren tot aan hun buik besmeurd met mest. Ze waren op het moment van de controle niet gevoerd, hoewel er wel voer op het terrein in voorraad was, en beschikten niet over drinkwater.

Gevaarlijk

De situatie werd als gevaarlijk beoordeeld door de aanwezigheid van scherpe objecten zoals steigerpijpen. Twee dieren hadden onbehandelde ontstekingen. Ook waren de meeste paarden veel te mager.

‘Dit doet pijn’

In overleg met de dierenarts werden 33 paarden weggevoerd naar een geheim opvangadres, waar ze de nodige medische verzorging en voeding krijgen. Alle kosten komen voor rekening van de eigenaar, die overigens goed meehielp bij het inladen van de dieren. ,,Dit doet pijn, hoor”, bekent hij. ,,Ik ken al die dieren stuk voor stuk.”

Recessie

Hij is een paardenliefhebber, die volgens eigen zeggen vroeger in de dressuur hoge ogen gooide. Volgens de dierenarts was de eigenaar van plan om voor de winter de helft van zijn veertig paarden te verkopen, maar is dat door de economische recessie niet gelukt.

Merries met veulens

Vijf paarden, merries met veulens, mochten blijven. Zij staan in een andere stal waar ze wel de ruimte hebben. Ook vier hengsten die tijdelijk waren ondergebracht op een ander adres, werden de eigenaar niet afgenomen.

In de toekomst zullen regelmatig controles worden uitgevoerd.

 

Hoefslag/NHD

0 33

Na vijf jaar hard knokken en onderhandelen heeft staatssecretaris Dijksma van Landbouw donderdagavond in een brief aan de Tweede Kamer eindelijk maatregelen aangekondigd die stalbranden moeten indammen. Het Bouwbesluit wordt snel aangepast. Dieren krijgen een volwaardige plaats, niet langer worden ze gezien als ‘goederen in loodsen’. Per 2014 moeten alle nieuwe en te verbouwen stallen gaan voldoen aan een pakket eisen op het gebied van brandveiligheid.

De staatssecretaris zegt in haar brief adviezen van een speciale stuurgroep over te nemen om stallen en de daarin aanwezige dieren beter te beschermen tegen brand. In deze stuurgroep zat onder andere de Dierenbescherming

Jammerlijke dood
“Een groot succes voor de Dierenbescherming”, concludeert directeur Frank Dales, die in 2008 diverse partijen opriep om de schouders er onder te zetten en niet langer te accepteren dat steeds meer dieren door stalbranden een jammerlijke dood sterven. “Met name door een goede samenwerking met boerenorganisatie LTO hebben we grote stappen kunnen zetten”. Na de eerste inventarisatie  en het luiden van de noodklok door de Dierenbescherming, volgde in 2010 een met LTO geïnitieerd rapport waaruit wederom bleek dat er sprake was van een alarmerende situatie.

Later nam de Dierenbescherming zitting in een stuurgroep, waarin LTO, Brandweer Nederland, Verbond van Verzekeraars en rijksoverheid vertegenwoordigd waren. Een ‘Actieplan Stalbranden 2012-2016’ was het resultaat. Hierin was onder andere opgenomen dat onderzoek zou worden gedaan naar hoe veestallen brandveiliger kunnen worden en of regelgeving daar een bijdrage aan kan leveren.

De Wageningen Universiteit en Research heeft dit onderzoek uitgevoerd. De stuurgroep actieplan stalbranden besloot op basis daarvan om de staatssecretaris van Landbouw nog geen drie maanden geleden te adviseren het Bouwbesluit aan te passen. Andere acties van de stuurgroep hebben onder meer betrekking op bewustmaking van agrarische ondernemers van het gevaar van stalbranden en het bijbrengen van kennis over maatregelen die stalbranden helpen voorkomen.

Regels
De door de stuurgroep bepleitte en nu in het nieuwe Bouwbesluit op te nemen regels gaan over de technische ruimte van een stal die minimaal een uur brandwerend moet zijn (brand ontstaat vaak in deze ruimte door o.a. kortsluiting) en over het gebruik van brandveiliger constructieonderdelen van en aankleding in stallen. Vuur kan zich nu in een stal vaak snel uitbreiden via bijvoorbeeld isolatiemateriaal dat brandt als een fakkel.

“Het is fantastisch om te zien dat de nog maar net als staatssecretaris begonnen Sharon Dijksma deze kwestie zo snel heeft opgepikt. Toen ik haar sprak en zij mij van haar voornemen deelgenoot maakte, voelde ik me een zeer tevreden mens”, zegt Dales van de Dierenbescherming. “We hebben bereikt dat we op termijn honderdduizenden dieren een vreselijke dood besparen. Toen we hier in 2008 aan begonnen leek dat doel ver weg. Nu is het zover!”

 

Hoefslag/Dierenbescherming 

 

0 67

In het Italiaanse Colleferro zijn op een boerderij ongeveer honderd ernstig verwaarloosde paarden, pony’s en ezels in beslag genomen. Onder hen bevonden zich ook enkele uitgemergelde veulens. De boerderij stond al even onder toezicht, maar na aandacht van het tv-programma ‘Striscia la Notizia’ kwam er uiteindelijk toch nog schot in de zaak.

Deze week werd er door het Ministerie van Welzijn, de nationale paardenwelzijnsorganisatie en de Italiaanse tak van de Donkey Sanctuary een grootscheepse in beslagname uitgevoerd. De politie zorgde voor de nodige begeleiding zodat de actie rustig kon verlopen.

Klik hier voor enkele (schokkende) foto’s.

0 106

Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft afgelopen maandag op de wekelijkse paardenmarkt van Barneveld een ziek paard van de slacht gered. Een handelaar probeerde het dier als slachtpaard aan een buitenlandse opkoper te verkopen.

0 48

Sinds een aantal weken verschijnen er berichten in de media over de crisis bij paardenliefhebbers. Volgens de pers zou deze schuldig zijn aan de grote toename van het aantal slachtpaarden in zowel Nederland als bij onze Belgische buren. Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming, reageert hier op in zijn weblog:

 Paardenellende, en tóch een goed gevoel…

“Paarden verpieteren in de stal of belanden in een frikandel”, luidt de kop boven een groot artikel in het NRC Handelsblad deze week. Volgens het stuk is er dit jaar nú al een recordaantal paarden geslacht: 4.500 in de eerste zes maanden. Eigenlijk komen de schrijvers van het artikel tot de conclusie dat er teveel paarden in Nederland zijn: 300.000 tot 500.000. “Niemand weet het precies, … maar één voor één lijken in Nederland alle lege vlakjes gras te zijn opgevuld met een paard of pony”.

Hetzelfde verhaal stond al eerder in NRC Next en afgelopen weekend berichtte het ANP dat het overschot aan paarden onder meer zou liggen aan het feit dat mensen speculeren met paarden! Men fokt er gewoon maar wat op los in de hoop dat er een Totilas tussen zit, zal ik maar zeggen. Volgens al deze berichten in de pers is de crisis echter de hoofdschuldige. Dat kan zo zijn, maar al ruim vóór de crisis luidde de Dierenbescherming de noodklok. Er gaat al langer veel fout in paardenland.

Onbezonnen

Wat de Dierenbescherming betreft is veel paardenleed begonnen met een niet goed doordachte aanschaf. Dat was al voor de crisis zo. Mensen realiseren zich te weinig dat een paard een zeer specifieke verzorging nodig heeft, die vaak zeer duur is en veel tijd kost. Denk maar aan stalling, of aan de hoefsmid die iedere zes tot acht weken langs moet komen, en niet te vergeten aan de kosten voor medische behandelingen en dergelijke. Waar in het verleden de aanschafkosten misschien nog een drempel hadden kunnen zijn, lezen we nu in NRC dat pony’s te pas en te onpas gratis worden aangeboden op internet of voor hooguit een paar tientjes op de markt te koop zijn.

Op die paardenmarkten, waarvan er jaarlijks maar liefst 80 worden georganiseerd, is het van oudsher geen pretje voor de aangeboden paarden. Slechte verzorging, kort aangebonden met dronken bezoekers tegen de achtergrond van een luidruchtige kermis; geen fijne omgeving voor een dier. Om de misstanden die voortvloeien uit het paardenoverschot, denk inderdaad aan verwaarlozing en verpietering, én toestanden op paardenmarkten aan te pakken, bepleitte de Dierenbescherming drie jaar geleden al wetgeving. Het is toch te gek voor woorden dat we voor allerlei dieren regels hebben in dit land, behalve voor paarden! Ik zal de nieuwe staatsecretaris Co Verdaas graag nog een keer wijzen op ons paardenbesluit!

Heldere afspraken

Na al deze malaise kan ik gelukkig ook eindigen met een positief signaal uit paardenland. Deze week vond de jaarlijkse grote paardenmarkt in Hedel plaats. Omdat we de hoop hadden opgegeven dat voormalig staatsecretaris Henk Bleker ook maar iets wilde reguleren, hadden we onder meer met deze markt zélf heldere afspraken gemaakt om tot verbetering te komen: het Protocol Welzijn Paardenmarkten, opgesteld in samenwerking tussen de Dierenbescherming, de Sectorraad Paarden en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Met eigen ogen hebben we maandag gezien dat het werkt! Natuurlijk zijn er altijd verbeteringen mogelijk, maar in de essentie was er op de markt in Hedel voldoende aandacht voor het welzijn van de aangevoerde paarden! En dat is wel eens anders geweest. U ziet, stapje voor stapje boeken we vooruitgang, langzaam maar zeker vindt ons geluid weerklank. Drie jaar geleden had niemand het over paardenwelzijn, nu verschijnen er grote stukken in de pers en gaat het beter op paardenmarkten. Toch nog een goede week!

Frank Dales.

 

Hoefslag/Dierenbescherming

0 33

In de afgelopen twintig jaar zijn nog nooit zoveel paarden geslacht als in 2012. In het eerste halfjaar werd het leven van 4500 paarden beëindigd in een slachthuis, terwijl dat er in heel 2011 3400 waren.

Dat schrijft nrc.next vrijdag. Volgens de krant is er sprake van een paardenoverschot in Nederland.

Zo’n tien jaar geleden beleefden fokkers gouden tijden toen paarden niet aan te slepen waren. Nu is de markt, mede door de economische crisis, flink ingezakt. Veel paardenbezitters willen van hun dier af en bieden ze aan op internet of brengen ze naar het slachthuis.

Bij slagers belanden steeds meer dieren die niet oud, moe of kreupel zijn maar eigenlijk nog best een tijdje mee kunnen.

“Er zijn gewoon te veel paarden”, zegt een slager in de krant. Naar schatting van het Landbouw-Economisch Instituut lopen er zo’n driehonderd- tot vijfhonderdduizend paarden in Nederland rond.

Het meldpunt dierenmishandeling van de KLPD zegt in navolging op het paardenoverschot dat er in de afgelopen jaren meer meldingen binnenkomen van verwaarloosde paarden en pony’s.

De Dierenbescherming zegt in de krant dat veel paardenbezitters het houden van een paard onderschatten.

 

Hoefslag/Nu.nl

Volg ons!

102,682FansLike
0VolgersVolg
7,065VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer