Tags Posts tagged with "Dierenbescherming"

Dierenbescherming

0 42

Dierenbeschermers luiden de noodklok nu er grote onduidelijkheid heerst over het voortbestaan van het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn. ‘Zijn dierenbeulen straks vogelvrij?’, zo vraagt een ongeruste Henk ten Napel, voorzitter van de landelijke stichting Zinloos Geweld tegen Dieren, zich af.

Zenuwcentrum tegen dierenmishandeling

Het expertisecentrum werd vier jaar geleden opgericht ter ondersteuning van de Dierenpolitie en geldt als zenuwcentrum in de landelijke strijd tegen dierenmishandeling. Terwijl de Dierenpolitie regionale incidenten onderzoekt, verzorgt het expertisecentrum de landelijke coördinatie en een gestructureerde aanpak. In het centrum zitten niet alleen geroutineerde politiemensen, maar ook medewerkers van de Dierenbescherming. Ook geeft het centrum adviezen aan de Dierenpolitie als er incidenten binnenkomen via telefoonnummer 144, de landelijke tiplijn voor het melden van dierenmishandeling.

Perverse paardenbeul

Zo was het dit expertisecentrum dat ontdekte dat er momenteel een perverse paardenbeul actief is die door het hele land al tientallen dieren op beestachtige wijze heeft toegetakeld. Recent besteedde Opsporing Verzocht ook aandacht aan dit item. Het gaat om circa 60 zaken, waarbij meestal merries met een scherp voorwerp in de geslachtsdelen werden geprikt.

Toekomst expertisecentrum onzeker

Het expertisecentrum staat binnen de volop reorganiserende politie momenteel echter ter discussie. Woordvoerder Ed Kraszewki bestrijdt de verhalen dat het al vaststaat dat het expertisecentrum zou worden opgeheven, maar bevestigt dat het nog maar de vraag is of de organisatie in de huidige vorm verder gaat. ‘Er lopen momenteel gesprekken om na te gaan hoe we het expertisecentrum voor de toekomst kunnen borgen.’

Decentralisatie?

Er zijn meerdere scenario’s. Nu nog opereert het expertisecentrum vanuit Driebergen en valt het onder de zogenoemde Landelijke Eenheid, het vroegere Korps Landelijke Politiediensten KLPD. Momenteel hebben er gesprekken plaats met onder meer de Directie Politie in Den Haag of het expertisecentrum een landelijk vervolg krijgt of dat het straks wordt ondergebracht bij regionale korpsen.

‘Dierenbeulen vrij spel’

Henk ten Napel vreest dat dierenbeulen vrij spel krijgen mocht het expertisecentrum worden opgedoekt: ‘De kracht van dit centrum is dat het een landelijk overzicht heeft. Tijdens dit lopende onderzoek naar de paardenbeul heeft het z’n nut bewezen. Normaal gesproken zouden regionale politiekorpsen zich versnipperd hiermee bezighouden, maar het expertisecentrum ontdekte juist dat er een verband bestaat tussen de incidenten. En dan kan zo’n onderzoek veel doeltreffender worden opgepakt. De afgelopen vier jaar heeft het centrum veel ervaring opgedaan. Het zou doodzonde zijn als dit verloren zou gaan. Daarmee zouden we terug bij af zijn.’

Telegraaf/Hoefslag

0 90

De Dierenbescherming zoekt opnieuw hulp bij het vinden van een nieuw thuis voor pony’s. De dieren zijn afkomstig uit een groep van enkele tientalen pony’s die eerder in bewaring zijn genomen. Een eerste groep van 17 dieren is inmiddels succesvol geplaatst, nu is een tweede groep van ruim 10 pony’s voldoende hersteld en aangesterkt om in aanmerking te komen voor herplaatsing. Vanwege hun achtergrond zijn de pony’s niet geschikt om zomaar bij iedere welwillende persoon onder te brengen. De dierenwelzijnsorganisatie is daarom vooral op zoek naar mensen met voldoende ruimte en ervaring om de jonge dieren met geduld en zorg te helpen verder te herstellen.

Sinds 2013 helpt de Dierenbescherming de overheid bij het herplaatsen van dieren die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in bewaring zijn genomen.  Meestal vinden deze dieren een goed adres via de advertenties op de website ikzoekbaas.nl. Omdat het in dit geval om grotere groep pony’s in één keer gaat, vraagt de organisatie nu om extra hulp.

Oproep

Voor ruim 10 jonge shetlanders is de Dierenbescherming op zoek naar mensen die deze dieren, vooral hengstjes, een nieuwe start willen geven. Ondanks hun jonge leeftijd (0-2 jaar) hebben ze namelijk al veel meegemaakt en verdienen een goed thuis met genoeg ruimte en veel aandacht.

De gezondheid van de pony’s is nog kwetsbaar, vooral afstemming van de juiste voeding vraagt aandacht. Over het karakter van de dieren is op dit moment nog niet veel te zeggen, ze zijn allemaal nog erg jong en helaas niet of nauwelijks aan mensen gewend.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het contactformulier op de website ikzoekbaas.nl onder het kopje ‘Zoek een weidedier’ en daaronder ‘Paard’. Als een van de voorwaarden geldt in ieder geval dat de shetlanders minimaal per 2 ondergebracht moeten kunnen worden.

Hoefslag/Dierenbescherming

0 54

Met ingang van 1 april 2014 zijn de regels voor het bouwen van stallen aangescherpt om ze brandveiliger te maken. De Dierenbescherming luidde in 2008 de noodklok over stalbranden. De aanscherping van de bouwregels is één van de resultaten van deze actie.

Voortaan moet de ruimte waar de elektrische installatie zich bevindt tenminste 60 minuten brandwerend afgescheiden worden. De reden hiervoor is dat juist in deze ruimte de kans op het ontstaan van brand het grootst is. Daarnaast zijn de regels voor de materiaalkeuze aangescherpt. Stallen mogen bij nieuw- en verbouw niet meer bekleed worden met zeer brandbare materialen, aangezien een brand in een stal zich snel kan verspreiden via plafonds en wandbekleding van zeer brandbare materialen.

Er komen regelmatig stalbranden in het nieuws en door de schaalvergroting in de veehouderij treft iedere brand steeds meer dieren. Op initiatief van de Dierenbescherming is een Werkgroep Stalbranden gevormd, samen met boerenorganisatie LTO Nederland, overheid, verzekeringsmaatschappijen en brandweerwezen. Na de nodige studies naar aard en omvang van stalbranden is er een ‘Actieplan stalbranden 2012-2016’ vastgesteld. De aanscherping van de bouwregels is één van de resultaten van dit actieplan.

Aparte categorie voor stal met dieren

In het landelijk Bouwbesluit gelden voor veestallen dezelfde bouwvoorschriften als voor ‘lichte industrie’. Een stal met dieren wordt daarmee gelijk gesteld aan een opslagloods met wc-rollen of koelkasten. Dat is natuurlijk geen manier om dieren tegen brand te beschermen. De Dierenbescherming is dan ook erg blij dat hier vanaf 1 april 2014 verandering in komt. Een stal met dieren wordt in het bouwbesluit als aparte categorie opgenomen en krijgt een zwaardere bescherming tegen brand. Om te beginnen worden de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van brand (kortsluiting in de elektrische installatie) en voor de snelle verspreiding in stallen (brandbare plafonds en wandbekledingen) aangepakt. Bij nieuw- en verbouw moet de elektrische installatie voortaan in een ruimte, die 60 minuten brandwerend is, afgescheiden worden van de ruimtes met dieren. En plafonds en wanden mogen niet meer met brandbare materialen worden bekleed. De Werkgroep Stalbranden onderzoekt of het zinvol en mogelijk is om nog meer brandpreventiemaatregelen voor veestallen in het Bouwbesluit op te nemen.

Naast aanpassing van de brandpreventieregels werkt de Werkgroep Stalbranden nog aan andere zaken om stalbranden aan te pakken.

Eerdere berichtgeving van de Dierenbescherming over brandpreventie.

Dierenbescherming/Hoefslag

0 25

De Britse dierenbescherming heeft in 2013 1526 paarden gered. In 2012 waren dit er nog 901, een stijging van 69%.
World Horse Welfare zag het aantal geredde paarden zelfs nog verder stijgen. Deze organisatie nam in 2013 325 paarden inbeslag tegenover 185 in 2012. ‘Afgelopen jaar is geen goed jaar voor het paardenwelzijn geweest,’ aldus RSPCA woordvoerder David Bowles. Momenteel doet de organisatie nog niet aan het doden van opgevangen paarden, maar wegens mogelijk plaatsgebrek in de toekomst sluit de RSPCA deze maatregel in de toekomst niet uit. Het aantal herplaatste paarden lag in 2013 dan ook 12% lager dan in 2012. ‘We zullen onze eisen voor het herplaatsen van opvangpaarden de aankomende  tijd bekijken en zonodig aanpassing. Op deze manier hopen we het herplaatsen van paarden voor belangstellenden te vergemakkelijken.’

Hoefslag/Horseandhound

0 40

Bij een manege en menclub in het Duitse Brekendorf zijn maar liefst 57 paarden en pony’s in beslag genomen. Volgens een woordvoerder van de dierenbescherming waren sommige dieren ondervoed, gewond of kreupel. De eigenaar van de paarden had al eerder een waarschuwing gekregen om de situatie drastisch te verbetering. Deze week besloten de autoriteiten om tot actie over te gaan. De dieren zijn ondergebracht op verschillende opvangadressen en krijgen hulp van een team veterinairen. De eigenaar blijft volhouden dat er niets aan de hand was met de paarden. ‘onze paarden zijn goed gevoed en in orde. Er moeten inderdaad wat dingen aangepast worden, maar van verwaarlozing is echt geen sprake. Er moet een schuilstal bij een paddock worden geplaatst en de hekken moeten vervangen worden, maar verder is er hier niets mis. Deze actie zorgt ervoor dat ons bedrijf op de rand van de afgrond staat,’ aldus eigenaar Arno Krause.

Hoefslag/SHZ.de

0 225

Met ingang van 1 januari jl. zijn in Zwitserland de rollkür en barreren bij de wet verboden. Daarmee is Zwitserland het eerste land waarin deze praktijken wettelijk een halt toegeroepen wordt.

Rollkür

Een woordvoerster van de Dierenbescherming noemt de rollkür ‘das Binden des Kopfes nach hinten…’ (het naar achteren binden van het hoofd), dus of ze het daar in de Alpen helemaal goed begrepen hebben?

In principe is de rollkür (en hyperflexie) op wedstrijden al verboden bij de FEI. Het staat gedefinieerd als ‘afgedwongen met kracht/geforceerd laag en diep rijden’. LDR (laag diep rond) is voor tien minuten aaneengesloten toegestaan bij het losrijden, omdat dit laag op ongedwongen wijze geschiedt.

Prikkeldraad

De Zwitserse Dierenbescherming is verheugd over de herziene wetten. Over één punt, dat ook betrekking heeft op paarden, is zij het nog niet eens. Op de grote alpenweiden is in sommige gevallen namelijk nog steeds prikkeldraad toegestaan als het paard dit goed kan zien. Een doorn in het oog van de organisatie, die vindt dat prikkeldraad helemaal niet meer gebruikt mag worden.

Ook honden en koeien zijn vanaf 1 januari jl. beter beschermd tegen mishandeling. Er is nu onder andere een verbod op halsbanden die de ademhaling bij honden belemmert. Bij koeien wordt het lijmen van de spenen in de ban gedaan. Op koeienkeuringen wordt deze methode gebruikt om ervoor te zorgen dat de uiers ‘mooi’ vol lijken.

SRF/Hoefslag

0 21

De Zuidlaardermarkt en de Dierenbescherming gaan samen het welzijn van paarden controleren. Dat hebben de twee partijen besloten.

Tijdens de afgelopen Zuidlaardermarkt constateerden inspecteurs van de Dierenbescherming veel misstanden. Zo was een aantal dieren te mager. Ook zou een paard geschopt en geslagen zijn om het de trailer in te krijgen.

Naar aanleiding hiervan ging de Dierenbescherming in gesprek met de marktorganisatie en de gemeente Tynaarlo. Volgend jaar houden inspecteurs tijdens de Zuidlaardermarkt nauw contact met de organisatie. Op deze manier hopen ze het welzijn van paarden tijdens de markt verbeteren.

RTV Drenthe/Hoefslag

0 37

Inspecteurs van de Dierenbescherming Drenthe hebben tijdens de laatste Zuidlaardermarkt ‘veel misstanden’ geconstateerd, zo meldt de Dierenbescherming. De organisatie wil overleg met de gemeente om het welzijn van de dieren op de markt aanzienlijk te verbeteren.

Volgens de Dierenbescherming zorgt elke paardenmarkt in de vorm zoals in Zuidlaren al voor vermindering van het paardenwelzijn, maar dit keer waren er ook nog eens opvallend veel magere dieren, zo stelden twee inspecteurs vast. ,,Het meest schokkend was hoe er werd gezien dat een paard werd geslagen en geschopt ingeladen in een trailer. Het dier was duidelijk in paniek en werd meerdere malen geschopt en geslagen om hem te dwingen de trailer in te gaan.

Uiteindelijk, na een lange strijd, is het dier door meerdere mensen de trailer in geduwd. Dat dit zeer veel stress opleverde voor het paard moge duidelijk zijn, maar ook levert het een gevaarlijke situatie op voor de voorbijgangers. Het paard steigerde meerdere malen in paniek en brak op een gegeven moment zelf los. Dit terwijl voorbijgangers met kinderen vlakbij liepen”, zo schrijft de Dierenbescherming.

De controleurs stuitten ook op te kort vastgebonden dieren en pony’s die met elkaar verstrikt waren geraakt.

Stegen/Hoefslag

0 101
pony's gestolen

Een filmpje dat Hoefslag vanmorgen op facebook heeft gezet en daarna vele malen gedeeld is – onder andere door Geenstijl.nl – heeft voor enorme ophef gezorgd. Op het filmpje is te zien hoe een Shetlandpony wordt mishandeld.

Een gezette vrouw bewerkt de kleine pony met een zweepje en als het dier onder het gewicht van de vrouw bezwijkt, blijft ze zitten en drukt nog even extra met haar gewicht op het dier. Ondertussen rookt ze rustig een sigaret. De schokkende beelden roepen veel verontwaardigde reacties op.

De man achter de website waarop het filmpje te zien was laat weten enorm te balen van het filmpje. Hij bevestigt dat hij via zijn website erotisch getinte filmpjes verspreidt van schaars geklede vrouwen met dieren. Dit filmpje zou negen jaar geleden gemaakt zijn. Toen hij erachter kwam dat de pony mishandeld werd, heeft hij naar eigen zeggen het filmpje teruggetrokken en de samenwerking verbroken met degene die het heeft gefilmd.

De dierenpolitie en dierenbescherming worden veelvuldig over deze zaak gebeld. De dierenbescherming laat weten deze praktijken te verwerpen. ‘Dieren gebruiken voor entertainment vinden wij sowieso niet wenselijk, laat staan in deze vorm.’ De politie heeft de mishandeling inmiddels in onderzoek en vraagt om tips.

Woensdagavond doet Hart van Nederland (SBS6) in de uitzending van 22.30 uur een uitgebreid verslag over deze zaak.

Hoefslag/SBS6

(Foto: Remco Veurink).
NB de pony op de foto is niet dezelfde pony als die op het filmpje.

0 21

Op een verdekt stukje grond in Zeedorp trof de dierenpolitie zo’n anderhalve week geleden een verwaarloosde pony aan. Het dier was er zo ernstig aan toe, dat er niets anders restte dan hem te laten inslapen.

De politie had echter onvoldoende bewijslast om een verantwoordelijke voor dit dierenleed aan te houden. Onduidelijk is of de pony doelbewust is verwaarloosd.

Een passant ontdekt de pony op een omgroeide plek van ongeveer tien vierkante meter. Zij wil uit angst voor ‘repressailles’ anoniem blijven. “Het dier heeft volgens mij de hele winter geen eten gehad. Zijn beenderen staken eruit, zijn ruggengraat lag bijna bloot. Er zat helemaal geen vlees meer aan.” De vrouw schakelde de Dierenbescherming en dierenpolitie in.

Hoefslag/PZC

Volg ons!

102,682FansLike
0VolgersVolg
7,065VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer