Tags Posts tagged with "couperen"

couperen

0 433
paardenwelzijn weide gras wei
Foto: Remco Veurink

De paardensector heeft de afgelopen jaren laten zien goede stappen te zetten om het paardenwelzijn te verbeteren. Minister Carola Schouten (LNV) ziet geen redenen om dit via niet-motiverende regelgeving vast te leggen.

Paardenwelzijn verbeterd

Dat stelde Schouten woensdag tijdens het algemeen overleg over de paardenhouderij in de Tweede Kamer. Ze vindt dat de paardensector met de Gids voor Goede Praktijken en het Keurmerk Paard en Welzijn op de goede weg is. ‘Zeker nu ze dit keurmerk breder wil aanpakken. Dit keurmerk is wetenschappelijk onderbouwd en wordt ondersteund door belangrijke organisaties.’

Rapport Dier&Recht

Sommige partijen hebben een andere blik op de sector. PvdD en PVV zijn kritisch over de manier waarop paarden worden gehouden. ‘Het moet afgelopen zijn dat de sector haar eigen vlees keurt. Het is ernstig gesteld met het paardenwelzijn in Nederland. Dit komt deels door gewin, maar ook door onkunde’, stelt PVV-Kamerlid Dion Graus.

Ook van Femke Merel van Kooten (PvdD) pleit voor actie. ‘Uit een rapport van Dier&Recht komt naar voren dat het welzijn op 85 procent van de maneges niet op orde is. Welzijnscriteria worden in de sector afgezwakt. Bedrijven die niet bij LTO of de FNRS zijn aangesloten, hoeven nergens verantwoording af te leggen.’

Schouten herkent zich absoluut niet in het rapport van Dier&Recht en de overige signalen van PVV en PvdD. ‘Inspecteurs van de NVWA hebben in 2017 maar enkele overtredingen geconstateerd. Bij een aselecte controle in 2016 en 2017 bleek 89 procent van de ondernemingen de zaken op orde te hebben. Ik wil het beleid dan ook zo doorzetten.’

Staarten couperen

Uitzondering is het couperen van staarten. ‘Vanaf 1 januari 2020 zijn paarden met gecoupeerde staarten niet meer welkom op evenementen’, aldus de minister.

Voorzitter Ralph van Venrooij van LTO-vakgroep Paardenhouderij is tevreden over de houding van de minister. ‘Het geeft aan dat de minister vertrouwen heeft in de sector en de stappen naar het Keurmerk Paard en Welzijn ondersteunt’, zegt hij.

I&R-systeem

Wel hoopte Van Venrooij dat Schouten meer zou inzetten op het vermelden van de eigenaar in het kader van het I&R-systeem. ‘We vinden dat niet de houder verantwoordelijk is voor het paard of de training en africhting hiervan. De paardensector zit anders in elkaar dan veel andere sectoren. Paarden zijn vaak in eigendom van particulieren, terwijl ze elders worden gehuisvest. Dat pleit ervoor om ook de eigenaar te registreren.’

Schouten was woensdag terughoudend: ‘Je moet de I&R niet koppelen aan andere doelen dan diergezondheid. Dat leidt tot problemen.’

Bron: Nieuwe Oogst

Foto: Remco Veurink

In Vlaanderen mogen geen paarden met gecoupeerde staarten meer deelnemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. Het decreet tegen die ‘Vlaamse traditie’ werd op de laatste dag van februari unaniem goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

Op die manier wil Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een einde maken aan het massale omzeilen van het wettelijke verbod op het couperen van de paardenstaarten. Want paardenfokkers die hun trekpaarden couperen of ‘blokstaarten’ is een hardnekkige traditie in Vlaanderen.

Bij het couperen wordt de staart van het dier operatief verwijderd. De amputatie gaat dwars doorheen de wervels en zenuwen van het dier en kan voor het dier na de ingreep nog pijnlijke gevolgen hebben. Daarom is het bij wet al verboden sinds 2001. Maar dat verbod wordt volgens minister Weyts ‘massaal omzeild’.

Medisch attest

‘Men kan een uitzondering krijgen op basis van een medisch attest. Maar die uitzondering is de regel geworden. Door het gebruik van dat achterpoortje blijft de wet op dit moment dode letter’, aldus Weyts. Met een nieuw decreet wil hij een einde maken aan die praktijk.

Weyts gebruikt daarbij een omweg. Zo wil hij alle dieren geboren in 2018 of later met een diergeneeskundig attest gewoon verbieden deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. ‘De bedoeling is dat geblokstaarte paarden op die manier geleidelijk aan zullen verdwijnen uit de voor fokkers en eigenaars belangrijke tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden’, klinkt het.

Nederland

Ook in Nederland heeft men te maken met de omzeiling van het coupeerverbod door middel van een medisch attest. Volgens Tjeerd de Groot (D66) is een Belgische dierenarts veelschrijver van medische verklaringen die het couperen bij Nederlandse paarden mogelijk maakt. Hij heeft nu aan minister Schouten van LNV gevraagd om het omzeilen van de regels te stoppen.

Bron: VTM Nieuws / Hoefslag
Foto: DigiShots

0 857
couperen
Foto: Sjakie van der Velden

Vanaf 2018 mogen er in Vlaanderen geen paarden met gecoupeerde staarten meer deelnemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. Op die manier wil Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts een einde maken aan het massale omzeilen van het wettelijke verbod op het blokstaarten van paarden.

‘Achterpoortje zorgt dat wet dode letter blijft’

Dat paardenfokkers hun trekpaarden ‘couperen’ of blokstaarten, is een hardnekkige traditie in Vlaanderen. Door middel van een operatie wordt een deel van de staart verwijderd. Maar de amputatie gaat dwars doorheen de wervels en zenuwen van het dier en kan voor het dier na de ingreep nog pijnlijke gevolgen hebben. Daarom is het blokstaarten ook al bij wet verboden sinds 2001. Maar dat verbod wordt volgens minister Weyts “massaal omzeild”.

‘Men kan een uitzondering krijgen op basis van een medisch attest. Door het gebruik van dat achterpoortje blijft de wet op dit moment dode letter,’ aldus de minister.

Écht verbod op couperen

Minister Weyts wil nu met een nieuw decreet een einde maken aan die praktijk. “Traditie of niet: ik wil vermijdbaar dierenleed ook echt vermijden”, aldus Weyts.

Paarden met gecoupeerde krijgen vanaf 2018 een verbod om nog deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. Dat verbod zal van toepassing zijn op alle paarden die geblokstaart zijn na 31 december 2017, ook als daarvoor een medisch attest verleend werd. ‘ Het is de bedoeling dat geblokstaarte paarden op die manier geleidelijk zullen verdwijnen uit de voor fokkers en eigenaars belangrijke tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden,’ klinkt het.

Bron: Equnews

Foto: Sjakie van der Velden

 

0 105
tentoonstellingsverbod

De zitting van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de zaak tussen de K.V.T.H (Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger) en de Staatssecretaris van Economische Zaken vond plaats op vrijdag 21 oktober. Eigenlijk zou het verzoek van de K.V.T.H worden behandeld tijdens deze zitting, maar dit is niet gebeurd. Er is niet inhoudelijk op het coupeerbeleid ingegaan. Er zijn echter wel afspraken gemaakt over de te volgen procedure. Voor deze procedure is gekozen voor een kort traject, omdat er op korte termijn definitief een en ander duidelijk wordt wat betreft het juridische ingrepenbesluit.

Door dit korte traject heeft de K.V.T.H besloten het verzoek voor een voorlopige voorziening in te trekken. Met andere woorden, er is géén uitspraak geweest van de voorzieningenrechter. Alle partijen hebben ermee ingestemd om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over de toelating van paarden met een gecoupeerde staart op keuringen, tentoonstellingen en evenementen. Deze paarden hebben in het buitenland, voornamelijk in Frankrijk, een gecoupeerde staart gekregen, wat in Nederland verboden is, tenzij het een medische reden heeft. Lees hier meer over het couperen.

Uitspraak

Op 28 oktober 2016 stelt de staatssecretaris een schrift op van zijn argumenten. Deze zal vervolgens naar het CBb en de K.V.T.H worden opgestuurd. De K.V.T.H heeft twee weken de tijd voor een reactie. Rond 1 december vindt er een hoorzitting plaats voor het CBb; beide partijen krijgen daarbij de kans om hun standpunt toe te lichten. De uitslag wordt kort daarna verwacht. Tot de uitslag bekend is worden er géén keuringen georganiseerd door K.V.T.H. De nieuwe datums voor de uitgestelde keuringen worden bekend gemaakt zodra de uitspraak is geweest.

Bron: K.V.T.H/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 584
couperen staarten

Het couperen van staarten bij trekpaarden gaat gewoon door, ondanks dat het al sinds begin deze eeuw verboden is in Nederland. Een ontmoedingsbeleid is er niet echt, sterker nog, op keuringen zijn paarden zonder staart vooraan te vinden. Ook op de tweejaarlijkse nationale tentoonstelling van trekpaarden en Haflingers van de KVTH (Koninklijke Stamboekvereniging van Trekpaarden en Haflingers) in Kronenberg zijn een hengst en een merrie zónder staart tot kampioen uitgeroepen, zo meldt het radioprogramma Reporter En dat terwijl gecoupeerde paarden vorige week waren uitgesloten van deelname. Ondanks het verbod voorspelde Henk van Pols (voorzitter KVTH) toen al dat er in Kronenberg gecoupeerde paarden aan de start zouden verschijnen. Hij liet weten dat hij wel wíl ingrijpen, maar dat hij geen rechtsgrond heeft om het te doen. ‘Als de regering nu zorgt dat wij het niet meer mogen, dan is het voor ons makkelijk.’

Verboden sinds 2001

Het afhakken van de staart (couperen) is sinds 2001 verboden, behalve als er een medische noodzaak is. Paardeneigenaren omzeilen het verbod door met hun veulens naar Frankrijk te gaan, waar het couperen niet verboden is. Het landelijke verbod betekent ook dat paarden zonder staart niet mogen verschijnen op keuringen en tentoonstellingen. Staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam liet in april weten controles uit te gaan voeren. Hij zegt dat de controles zijn uitgevoerd op de tentoonstellingen die in Zeeland en Limburg zijn gehouden. Ook heeft hij een onderzoek aangekondigd op welke wijze het verbod effectiever kan worden gehandhaafd. Het resultaat wordt nog dit jaar verwacht.

Het onderwerp ‘Couperen’ wordt vanavond rond 19.00 uur besproken in Reporter Radio (Radio 1).

Bron: 1Limburg

Foto: Shutterstock

0 790

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken wil geen paarden met gecoupeerde (geamputeerde) staarten of oren meer bij tentoonstellingen of keuringen, meldt de Dierenbescherming. Van Dam vindt het vanuit het oogpunt van dierenwelzijn niet gewenst en wil dat er de komende periode op gecontroleerd wordt. Overtreders riskeren een boete. Het pronken met verminkte dieren, met name trekpaarden, is de Dierenbescherming al decennia een doorn in het oog. ‘We zijn dan ook blij met dit voornemen van de staatssecretaris en hopen dat er snel een einde komt aan deze ‘traditie”, aldus de Dierenbescherming.

Afgezwakte verbod

Het couperen van dieren is sinds 2001 verboden in Nederland, behalve als er een medische noodzaak is. Het is ook verboden om gecoupeerde dieren toe te laten bij tentoonstellingen en keuringen. Maar door een uitspraak van het College van Beroep uit 2002 is dit verbod afgezwakt. Een dier dat legaal in het buitenland is gecoupeerd mag toch worden toegelaten. De staatssecretaris wil het verbod nu toch voor alle dieren gaan handhaven. Hij vindt dit vanuit Europeesrechtelijk perspectief gerechtvaardigd. Van Dam: ‘Ik ben van mening dat dit tonen van gecoupeerde dieren op tentoonstellingen of keuringen,

zeker als dergelijke dieren in de prijzen vallen, het couperen van dieren stimuleert. Het kan er toe leiden dat dieren illegaal in Nederland worden gecoupeerd of dat houders dieren laten couperen in landen waar couperen niet verboden is.’

KVTH geeft niet thuis

De staatssecretaris deed zijn uitspraken na vragen van Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de SP. In zijn reactie gaf Van Dam ook aan dat er meerdere keren aan de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger (KVTH) gevraagd is om in hun wedstrijdreglementen op te nemen dat geamputeerde staarten niet zijn toegestaan. De KVTH wil het couperen echter niet vrijwillig uitbannen.

‘Staart is er niet voor niks’

Paarden hebben niet voor niets een staart. Het is een belangrijk middel voor paarden om te communiceren. Aan de stand van de staart is onder andere de stemming van het dier af te lezen. Daarnaast gebruikt een paard zijn staart om hinderlijke insecten te verjagen. Het amputeren van de staart om cosmetische redenen is dus een ernstige aantasting van het welzijn van het dier, ongewenst en moet, wat de Dierenbescherming betreft, zo snel mogelijk tot het verleden behoren.

Dierenbescherming/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

 

Hoefslag Academy Masterclass
Hoefslag Academy Masterclas

0 126
tentoonstellingsverbod

Op de paardenmarkt van Hedel afgelopen weekend constateerden inspecteurs van Eyes on Animals dat een aantal paarden met gecoupeerde staarten werd aangeleverd. Ook op naleving van andere regels op het gebied van dierenwelzijn werd gelet.

Gecoupeerde staart? Geen handel!

In de welzijnsregels van de markt van Hedel staat dat ‘dieren met gecoupeerde staarten nadrukkelijk niet toegestaan zijn. Bij gecoupeerde staarten zullen wij de leeftijd van het dier controleren, indien het dier geboren is na 1 september 2001 wordt deze van de markt geweigerd.’ Dit zoals vermeld in de gedragscode dierenwelzijn. Eyes on Animals heeft de paarden van de markt laten verwijderen. Het is sinds 2001 wettelijk verboden om de staart bij een paard te couperen, maar nog steeds blijft deze traditie voortbestaan bij Belgische trekpaarden. Het is dus nog altijd een issue, in ons land en in België.

Twitter paardenmarkt Hedel/Hoefslag

0 105
tentoonstellingsverbod

Het rommelt in Trekpaardenland. Hoewel het couperen van staarten bij Trekpaarden al sinds 2001 bij wet verboden is. Het mag alleen nog als daar medische redenen voor zijn, maar blijkbaar schrijven dierenartsen onder druk van fokkers nogal eens een medisch attest uit. Want die raken hun paarden mèt staart aan de straatstenen niet kwijt, zeggen ze. Ondanks dat verbod op ‘blokstaarten’ zien we maar – vooral op keuringen – maar zelden Trekpaarden met staart.

Een schande, vindt professor dr. Sarne De Vliegher, voorzitter van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen. ‘Zo wordt de waarde van de handtekening van een dierenarts gereduceerd tot nul en bovendien komt het welzijn van de paarden in het gedrang.’ In een open brief in het Belgische magazine Knack dat verscheen in juni, pleit hij voor een strengere aanpak. Tegelijkertijd voelen veterinairen zich slachtoffer, ze pleiten voor een betere omschrijving van de wet voor het verbod op couperen van de staart. Ieder achterpoortje moet op slot. Kortom, dilemma’s.

Hoefslag ging in gesprek voor- en tegenstanders van staartloze Trekpaarden; het artikel is te lezen in Hoefslag 8.

Foto: Remco Veurink

0 886

Bij haast alle gefokte Belgische trekpaarden is de staart weggenomen, ondanks een verbod sinds 2001. “Er zijn inderdaad bepaalde dierenartsen die zich, weliswaar onder zware druk, nogal welwillend op een uitzondering in de wet beroepen om de staart weg te nemen omwille van folklore”, luidt het bij de Belgische Orde van Dierenartsen, die de praktijk betreurt. Door een lacune in de wet is het momenteel echter moeilijk om die dierenartsen aan te pakken.

Op prijskampen voor Belgische trekpaarden blijkt steevast dat er nauwelijks paarden zijn bij wie de staart niét is weggenomen. De dierenwelszijnswet verbiedt het amputeren van de staart bij trekpaarden sinds 2001.

Drogreden

“Als er een medische reden daartoe is, kan het wel nog”, zegt Sarne De Vliegher, voorzitter van de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen. “Maar bepaalde dierenartsen gaan nogal welwillend om met die uitzondering in de wet, weliswaar onder zware druk van de paardenfokkers, die omwille van folklore willen dat de staart gecoupeerd wordt. Ze voelen zich gesterkt door uitspraken van bepaalde politici, die niet achter het verbod staan.”

Machteloos

Door een lacune in de wet, die niet duidelijk stelt hoé dierenartsen de medische noodzaak van de ingreep moeten bewijzen, kan momenteel weinig aan de problematiek worden gedaan. Eind mei nog werd omwille van juridische twijfel een dierenarts vrijgesproken door de Orde.

De Raad van Dierenwelzijn trekt aan de alarmbel. Bij de Koninklijke Maatschappij het Belgisch Trekpaard kon geen reactie worden verkregen. Ook de paardenfokkers zelf zijn bijzonder karig met commentaar.

De Morgen

Foto: Flickr

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer