Tags Posts tagged with "coronamonitor"

coronamonitor

0 191
manege open
foto: Jessica Pijlman

Sinds er in het voorjaar op verschillende momenten coronamaatregelen van kracht werden en vervolgens versoepeld, hebben FNRS en KNHS de Coronamonitor vijf keer uitgestuurd. De Coronamonitor is een online ledenpeiling waarmee de impact van het coronavirus voor FNRS ondernemers en KNHS verenigingen in kaart wordt gebracht.

Inzicht in impact

Nadat begin juli de maatregelen voor het grootste gedeelte werden versoepeld hebben FNRS en KNHS de Coronamonitor tijdelijk niet verzonden. De aangescherpte maatregelen van 29 september gaven aanleiding om weer inzicht te krijgen op de impact van de maatregelen. De Coronamonitor zal ook dit najaar herhaaldelijk worden verstuurd om zo het verloop te blijven monitoren.

26% respons

De zesde coronamonitor heeft een respons van 26,1% onder FNRS ondernemers en is gehouden in de periode van 8 t/m 16 oktober. De persconferentie van 13 oktober viel gelijk met het onderzoek waardoor er zowel respondenten van voor- alsmede na de persconferentie zijn.

Afname in vertrouwen

Eind juni, de laatste monitor uit het voorjaar, had nog 77,1% van de ondervraagden vertrouwen dat het bedrijf door de crisis zou komen.  Inmiddels is 59,4% positief. Momenteel heeft 4,2% van de FNRS ondernemers er geen vertrouwen in dat ze door de crisis komen eind juni was dit nog 2,7%. Tijdens de eerste coronamonitor in maart 2020 waren de cijfers respectievelijk: 38,4% had vertrouwen en 13,6% had geen vertrouwen.

Personeel

In het onderzoek werd gevraagd of de bedrijven ook verwachten personeel te moeten ontslaan door de coronacrisis. 72,9% geeft aan geen personeel te hoeven ontslaan, 11,5% verwacht van wel. De overige 15,6% heeft geen personeel in dienst. Het meest gegeven antwoord op de vraag hoeveel personeelsleden zou het om gaan is 1 medewerker.

Meer inzicht 

Ongeveer de helft van de respondenten (50,5%) geeft aan nog voldoende buffer te hebben om de komende periode te doorstaan. Gemiddeld genomen kunnen zij het nog 6,9 maanden uitzitten. 44,3% van de respondenten heeft nog geen inzicht of zij voldoende buffer hebben. Ook in het voorjaar had meer dan een derde geen inzicht in de financiële impact van de coronacrisis op het bedrijf. FNRS roept ondernemers op meer inzicht te krijgen in hun situatie, een accountmanager kan hierbij ondersteuning geven.

12,5% van de ondernemers is het eens met de stelling dat zij problemen hebben met de liquiditeit. Van de bedrijven die hebben aangegeven onvoldoende buffer te hebben, heeft 8,3% binnen een maand krediet nodig.

Voorlichting

Ondernemers hebben over het algemeen de voorlichting naar klanten goed op orde. 8,7% heeft moeite om de maatregelen die op het bedrijf worden doorgevoerd uit te leggen aan hun klanten. Voor 72,1% gaat het naar omstandigheden goed. Op de vraag: zijn er klanten/ruiters die hun geld terugvragen geeft 13,76 % aan dat dit het geval is. In de allereerste Coronamonitor, eind maart, was dat nog 29%. Een groot verschil is wel dat destijds de sportaccommodaties waren gesloten.

Bron: FNRS

Foto: Jessica Pijlman

De FNRS-KNHS Partners in Paardrijden hebben de Coronamonitor voor sportaanbieders nu vijf keer uitgestuurd. Dit deden ze naar alle alle aangesloten hippische ondernemers en verenigingen, met of zonder eigen accommodatie.  De onderstaande informatie is tot stand gekomen door 71 respondenten.

De uitslagen van deze Coronamonitor wordt gepubliceerd middels een fact sheet en vindt u onderaan dit bericht als download.

Vertrouwen verenigingen groeit

Het grootste deel van de verenigingen (84%) heeft er vertrouwen in om door de coronacrisis te komen. Het vertrouwen is fors gestegen. Uit de vorige monitor bleek namelijk dat 61,4% er vertrouwen in had. Slechts 1,6% heeft dit helemaal niet. 14,3% blijft neutraal qua uitspraak over het vertrouwen.

Terugblik mild

Bij  de meeste verenigingen (52,1%) is de coronacrisis en de gevolgen daarvan verlopen zoals verwacht. Bij een kwart (25,4%) valt het zelfs meer mee dan verwacht tegen (16,1%) waarbij het meer tegenvalt dan verwacht. Een klein deel van (5,6%) zit voor hun gevoel nog middenin de coronacrisis.

Financiële schade voelbaar

De financiële schade door corona is voor meer dan de helft van de verenigingen (68,6%) voelbaar. Toch heeft ook nog 30,4% van de respondenten geen financiële schade geleden door coronacrisis.

Ledenverlies valt mee

Waar je zou verwachten dat verenigingen te maken zouden krijgen met ledenverlies in coronatijd, valt dit gelukkig mee. 63,4% van de verenigingen zeggen geen leden te zijn verloren. 16,9% heeft tussen de 1 tot 10 leden verloren en 19,7% heeft er zelfs nieuwe leden bij gekregen in de coronatijd.

Openstelling meetmomenten

Vanaf het moment dan Nederland in lock-down ging, werden alle sportaccommodaties gesloten en kwam de sport stil te liggen. Vanaf dat moment heeft de KNHS samen met de FNRS, NOC*NSF en POS haar uiterste beste gedaan de paardensport zoveel mogelijk toegankelijk te houden op alternatieve wijze. De grootste tevredenheid is er over de openstelling van de accommodaties voor het beweging geven van de paarden (75,8%), gevolgd door de mogelijkheid om beoordelings- en meetmomenten te organiseren (62%) en de mogelijkheid voor oefen dressuur, -springen en –cross (46,6%).

Download hier de factsheet.

Zie ook: Coronamonitor: Vertrouwen ondernemers groeit

Bron: KNHS / Hoefslag (overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan)

Foto: Remco Veurink

0 1442
manege open
foto: Jessica Pijlman

Direct vanaf het begin van de coronacrisis werden manegehouders keihard geraakt. Door de recente versoepelingen komt er laangzaam weer licht aan het eind van de tunnel.

Coronamonitor

In de meest recente resultaten van de FNRS-KNHS Coronamonitor komt naar voren dat deze zorgen wat afnemen. Wel nemen de zorgen bij verenigingen juist weer toe. Gelukkig zijn er veel ondernemers die de toekomst weer positief tegemoet zien, waaronder manegehouder Annet van den Hoeven.

Best even schrikken

Van der Hoeven runt samen met haar man FNRS Manege & Pensionstal de Vier Hoeven in Leusden. In een vlog doorloopt ze in vogelvlucht de afgelopen periode. Ze vertelt: “Het was best wel even schrikken toen we half maart hoorden dat alles op slot moest en alles in een intelligente lockdown ging.”

Welzijn op één

Tja, hoe nu verder, vroeg Van der Hoeven zich af. “Dat betekende geen klanten en geen inkomsten. Het welzijn van mijn paarden en pony’s staat op één, dus dat werd heel diep nadenken.” In haar vlog vertelt de manegehouder dat er met iedere versoepeling meer lucht kwam.

Bron: KNHS

Foto: Jessica Pijlman

0 100
Marieke van der Putten
Marieke van der Putten - Glock's Federleicht KNHS Indoorkampioenschappen 2017 © DigiShots

Uit een onderzoek van ‘FNRS-KNHS Partners in Paardrijden’  blijkt dat het vertrouwen van de ondernemers in het doorkomen van de coronacrisis gestegen is. Daarentegen is het vertrouwen van de verenigingen juist gedaald.

Momenteel heeft 2,2% van de ondernemers er geen vertrouwen in dat ze door de crisis komen en 5,26% van de verenigingen. Dit was eerder nog 10,4% voor de ondernemers en 2,8% voor de verenigingen.

Buffers

Aan het begin van de crisis gaf 28,7% aan voldoende financiële buffer te hebben, tijdens de laatste meting is dit percentage gestegen naar 56,4%. Ten opzichte van de laatste monitor is dit een stijging van 7,3%.

De problemen met de liquiditeit zijn iets afgenomen naar 7% onder verenigingen (t.o.v. 9,8% in de vorige uitvraag).

Versoepeling

Toen de maatregelen voor de jeugd t/m 18 jaar versoepeld werden, is 37,3% van de verenigingen en 64,7% van de ondernemingen gelijk open gegaan. Nadat bekend werd dat de regels voor volwassenen ook versoepeld waren, opende 30,5% van de verenigingen en 17,6% van de ondernemers hun deuren. Nog steeds zijn niet alle accommodaties open. Zo is 8,5% van de verenigingen en 7,8% van de ondernemers nog gesloten. Dit is bijvoorbeeld omdat ze niet de gelegenheid hebben om buiten activiteiten aan te kunnen bieden.

Lichte daling

Nu de activiteiten bij bedrijven en verenigingen weer meer mogelijk zijn, is ook een daling van het percentage leden dat zijn geld terugvraagt zichtbaar. Dit is bij verenigingen van 25,9% naar 17,5% gedaald. Bij ondernemers zat er een lichte daling in het percentage, van 9,6% naar 29,3%.

Bron: KNHS

Foto: Digishots

De FNRS en KNHS publiceerden de resultaten van de derde Coronamonitor. De FNRS-KNHS Coronamonitor is een online ledenpeiling waarmee de impact van het coronavirus voor hippische ondernemers en verenigingen gedurende de coronacrisis in kaart wordt gebracht.

Vertrouwen groeit

Uit het eerste onderzoek bleek dat 38,4% van de ondernemers er vertrouwen in had dat het bedrijf door de crisis zou komen en 62,3% van de verenigingen. Inmiddels is het vertrouwen gegroeid voor de ondernemers naar 54,8% en voor de verenigingen naar 75,5%. Momenteel heeft 10,4% van de ondernemers er geen vertrouwen in dat ze door de crisis komen en 2,8% van de verenigingen. Dit was eerder nog 13,6% voor de ondernemers en 3,1% voor de verenigingen.

Hulp

Zowel ondernemers als verenigingen gaven in het begin al aan vooral veel hulp te krijgen van hun klanten, leden en vrijwilligers. Dit werd gevolgd door ondersteuning van de FNRS en de KNHS. Inmiddels krijgen verenigingen juist veel hulp van gemeenten (17,2%), daarna leden en vrijwilligers (15,9%) en de KNHS (10,8%). Veel verenigingen geven nog steeds aan (nog) geen hulp nodig te hebben (26,1%).

Weer open

Sinds woensdag 29 april zijn de overheidsmaatregelen versoepelt voor de sport en mag jeugd t/m 18 jaar weer onder begeleiding sporten in de buitenlucht. 82% van de ondernemers is vorige week weer open gegaan, waarvan 21,5% later dan 29 april. 75,8% van de verenigingen is weer open gegaan, waarvan 35,5 % later dan 29 april. Van de accommodaties die vorige week zijn open gegaan, heeft 47,2% van de ondernemers en 62,5% van de verenigingen dit in overleg met de gemeente gedaan.

Omzetverlies

Het omzetverlies van ondernemers is groter dan die van verenigingen. Belangrijk is of ze ondanks dat omzetverlies voldoende buffer hebben om door de crisis te komen. 56,5% van de verenigingen geven aan nog voldoende buffer te hebben om de coronacrisis te doorstaan. 49,1% van de ondernemers geven aan nog voldoende buffer te hebben. Gemiddeld kunnen zij het nog 5,6 maanden uitzitten. 21,5 % van de ondernemers geeft aan problemen met de liquiditeit te hebben. Voor verenigingen is dit minder, namelijk 9,8%.

Het omzetverlies bij ondernemers komt door het wegvallen van groepslessen, evenementen én sluiting van de horeca. Bij verenigingen is er omzetverlies door het wegvallen van wedstrijden, sluiting van de kantine en de afgelasting van concoursen en evenementen.

Alternatief programma

Ondernemers en verenigingen zijn druk bezig om hun ruiters op een andere manier verbonden te houden. 90,6% van de ondernemers heeft een alternatief programma voor de klanten ontwikkeld. 55,5% van de verenigingen hebben een aangepast aanbod voor hun leden, waaronder ook het beschikbaar houden van de rijbanen voor de dagelijkse beweging van de paarden en pony’s van vaste leden.

Ondanks het aangepaste aanbod zijn er ook leden en klanten die hun geld terugvragen. Bij de ondernemers geeft 29,6% aan dat dit het geval is en bij de verenigingen 25,9%.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

De FNRS-KNHS Partners in Paardrijden hebben vorige week een Coronamonitor uitgestuurd naar alle aangesloten hippische ondernemers en verenigingen. Deze Coronamonitor is een online ledenpeiling waarmee de impact van het coronavirus voor hippische ondernemers en verenigingen gedurende de coronacrisis in kaart wordt gebracht.

Coronamonitor

De informatie uit de Coronamonitor is essentieel voor de belangenbehartiging om op landelijk niveau te werken aan een passende set aan steunmaatregelen voor onze branche. De Coronamonitor wordt elke twee weken verstuurd. Dit om het verloop in deze crisistijd te kunnen monitoren en prioriteiten te kunnen stellen bij de juiste partijen. De KNHS en FNRS hebben de eerste uitslagen inmiddels ontvangen.

Vertrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat 38,4% van de ondernemers op het moment van het onderzoek vertrouwen heeft dat het bedrijf door de crisis komt. 13,6% van de ondernemers heeft er geen vertrouwen in. Bij de verenigingen daarentegen heeft 62,3% er vertrouwen in dat de vereniging door de crisis komt. Hier heeft slechts 7,88% er weinig vertrouwen in. Zowel ondernemers als verenigingen gaven aan vooral veel hulp te krijgen van hun klanten en vrijwilligers. Dit wordt gevolgd door ondersteuning van de FNRS en de KNHS. Ondernemers gaven aan daarnaast ook hulp te krijgen van hun boekhouder of accountant. 51,8% van de verenigingen gaf echter aan geen hulp te ontvangen.

Omzetverlies

Het omzetverlies van ondernemers in vergelijking met verenigingen is aanzienlijk groter. 28,7% van de ondernemers gaven aan nog een buffer te hebben om gemiddeld 5,9 maanden te overbruggen. Bij verenigingen heeft 56,9% voldoende buffer om de coronacrisis te overleven en 47,6% heeft ook een buffer om zeker een jaar te overbruggen. Het omzetverlies bij ondernemers komt door het wegvallen van groepslessen en evenementen en daarnaast sluiting van de horeca. Bij verenigingen is ook er omzetverlies, door het wegvallen van wedstrijden, sluiting van de kantine en de afgelasting van concoursen en evenementen.

Aangepast aanbod

Ondernemers en verenigingen zijn druk bezig om hun ruiters op een andere manier verbonden te houden. 61,7% van de ondernemers is bezig met online theorielessen, informatieve video’s of maakt leuke video’s van hun paarden en pony’s. 8,2% van de verenigingen hebben een aangepast aanbod voor hun leden. Dit is voornamelijk gericht op het beschikbaar houden van de rijbaan met de juiste gedrags- en hygiënemaatregelen, zodat ruiters hun paarden de noodzakelijke beweging kunnen blijven geven. Ondernemers geven op dit moment aan nog geen problemen te hebben met de voorlichting aan hun klanten in deze crisis.

Dit onderzoek werd uitgevoerd op het moment dat het nog niet bekend was dat de eerder geldende maatregelen verlengd werden tot 28 april en ten tijde van dit onderzoek waren nog niet alle noodmaatregelen van de overheid actief. De tweede week van april verzendt de organisatie de volgende monitor.

Klik hier voor de Coronamonitor Verenigingen en hier voor de Coronamonitor Ondernemers.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

Volg ons!

103,393FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer