Tags Posts tagged with "corona-maatregelen"

corona-maatregelen

dressuur algemeen knhs indoor (ibop)

De overheidsmaatregelen in de bestrijding tegen het coronavirus worden met drie weken verlengd tot en met 2 maart 2021. Dit werd gisteravond bekend gemaakt tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Wel gaan de basisscholen vanaf 8 februari open. Over de avondklok is nog geen besluit genomen.

2 maart

De overheid wil het advies van het OMT afwachten. Op basis van dit advies wil het kabinet begin volgende week opnieuw de balans opmaken. Op 23 februari neemt de overheid een besluit over de periode na 2 maart. Voor de paardensector betekent dit dat ook de coronamaatregelen met drie weken worden verlengd, dus tot en met dinsdag 2 maart 2021.

Onderstaand een overzicht van alle geldende maatregelen tot en met 2 maart:

Paardenhouderijen

Voor paardenhouderijen (fokkerijstallen, pensionstallen, handelsstallen, trainingsstallen, entrainementen, maneges ed.) geldt dat de verzorging van de paarden, inclusief het beweging geven, omwille van gezondheid en welzijn door moet gaan. Om dit te kunnen garanderen blijven paardenhouderijen aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging voor paardeneigenaren, werknemers, verzorgers en vrijwilligers. Locaties van paardenhouderijen zijn ingericht met diverse faciliteiten, waaronder in sommige gevallen ook een binnenaccommodatie. De beschikbare faciliteiten op een locatie kunnen ingezet worden voor de noodzakelijke training en verzorging van de paarden. Let wel, klanten dienen zich enkel op een paardenhouderij te begeven ten behoeve van de noodzakelijke verzorging en training van hun paard(en) en onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te nemen.

Individueel rijden en verzorgen toegestaan

Individueel rijden van paarden blijft zowel buiten als binnen toegestaan, dit geldt voor alle hippische accommodaties. Binnen zijn groepslessen niet toegestaan voor alle leeftijden. Paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Buiten mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen (vanaf 18 jaar). Voor volwassenen geldt voor lessen of buitenritten een maximale groepsgrootte van twee personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Privélessen zijn buiten toegestaan voor alle leeftijden. Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken en deelnemen aan een groepsles.

Verbod op wedstrijden

Paardensportactiviteiten zoals wedstrijden, oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor alle disciplines. Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Deze uitzondering geldt niet voor de draf- en rensport.

Fokkerij-activiteiten toegestaan

Voor fokkerij-organisaties zoals stamboeken geldt dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken – zoals de beoordeling van paarden middels keuringen en aanlegtesten – doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij. Ook het chippen en schetsen van paarden valt onder deze toegestane activiteiten. De mogelijkheid voor de samenkomst van meer dan twee personen, zoals inspecteurs, beoordelaars etc. bij stamboekactiviteiten wordt uitgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’(zie artikel 3.1 lid 2f en artikel 3.2 lid 2e).

Hippische dienstverleners

Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs, zadelpassers, etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.

Avondklok – Geldt tot 10 februari half vijf in de ochtend

Het besluit over het wel of niet opnieuw instellen van de avondklok na 10 februari, wordt begin volgende week door de overheid genomen.
De avondklok geldt van 21.00 uur ’s avonds tot 4.30 uur in de ochtend. Voor paardenverzorgers geldt een uitzondering voor dringend (medische) hulp van paarden.

Bron: KNHS

Foto: Jessica Pijlman

binnenrijhal

De KNHS en FNRS zijn op dit moment in overleg met VWS, NOC*NSF, LNV en POS om duidelijkheid te krijgen over de aanscherping van de maatregelen en wat dit betekent voor de paardensport. Doel is om het welzijn en de veiligheid van paard en ruiter te kunnen waarborgen.

Binnenrijbaan

“Vanuit de overheid is het voor alle sporten niet toegestaan gebruik van de binnensportaccommodatie. Voor de paardensport kan dit tot voor onwenselijke en onveilige situaties zorgen Daarom proberen we snel meer duidelijkheid te krijgen over een mogelijk uitzondering voor het gebruik van de binnenrijbaan op paardensportaccommodaties. Paarden moeten bewegen omwille van gezondheid en welzijn. Het berijden van paarden is hier een belangrijk onderdeel van. Dit zomaar stopzetten kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van het paard”, aldus de KNHS.

Individuele sport

“Daarnaast zijn de meeste binnenrijbanen grote, natuurlijk geventileerde hallen. Paardrijden is een individuele sport, waarbij de anderhalve meter goed gewaarborgd kan worden. Omwille van veiligheid van mens en dier is het verstandig om het paardrijden in de binnenrijbaan voor alle leeftijden toe te staan. Uiteraard met in achtneming van de geldende maatregelen voor de sport. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen wij in de loop van deze dag met een update van de geldende maatregelen voor de paardensport komen.

Bron: KNHS

ruitersport dressuur
Dressuurring © DigiShots

Premier Rutte en minister De Jonge hebben op 3 november extra maatregelen aangekondigd. Belangrijkste doel van de extra maatregelen is om reisbewegingen en sociale contacten nog verder te reduceren. De nieuwe maatrelen gelden voor twee weken, van woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november.

Gedeeltelijke lockdown

Vanaf 19 november gaan we weer terug naar de maatregelen van de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober. Helaas betekent dit ook dat we voorlopig geen officiële wedstrijden kunnen rijden. Ondertussen blijven de KNHS en FNRS zich inzetten voor meer mogelijkheden binnen de paardensport.

Betekenis paardensport

De KNHS en FNRS hebben met het ministerie van VWS, NOC*NSF en het POS gekeken wat de tijdelijke verscherping van de maatregelen betekenen voor de paardensport. Op dit moment is het nog onvoldoende duidelijk of groepslessen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) de komende twee weken zijn toegestaan. Zodra daar meer over bekend wordt zullen we dat melden.

Q and A

Onderstaand geven we door middel van vraag en antwoord duidelijkheid over de maatregelen die gelden in de paardensport vanaf 4 november 22:00 uur t/m 18 november:

 

1. Zijn groepslessen en trainingen toegestaan?

Het is op dit moment onvoldoende duidelijk of groepslessen voor volwassenen (vanaf 18 jaar)  de komende twee weken zijn toegestaan. Zodra hier meer duidelijkheid over komt, zullen we dat hier melden.

Individuele lessen en trainingen in groepjes van maximaal 2 personen (exclusief instructeur) voor iedereen vanaf 18 jaar zijn in ieder geval toegestaan, mits er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt. Voor de binnenrijbaan geldt hierbij een maximum van 30 personen in een zelfstandige binnenruimte.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn er geen beperkingen. Voor hen kunnen de reguliere (groeps)lessen doorgang vinden. Zij hoeven ook geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden. Na afloop van de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.

2. Met hoeveel personen mag je tegelijkertijd rijden?

Zowel in de binnen- als buitenrijbaan mag je individueel paardrijden indien je onderling 1,5 meter afstand houdt. Voor de binnenrijbaan geldt hierbij een maximum van 30 personen in een zelfstandige binnenruimte. Wil je samen paardrijden, dan geldt een maximum van 2 personen per groepje.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen, zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden. Na afloop van het paardrijden, de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen. Vanaf 18 jaar geldt ook dat er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. En zodra je klaar bent met rijden verlaat je de accommodatie.

Buitenrijden cq buitenritten: voor buitenritten geldt een maximale groepsgrootte van twee (exclusief instructeur) en er moet onderling 1,5 meter afstand gehouden worden.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen. Na afloop van de buitenrit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen en vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houden.

3. Mag je wel aan de kant staan voor de veiligheid als iemand alleen aan het rijden is?

Als het maximale aantal personen van 30 in een binnenruimte niet wordt overschreden en er 1,5 meter afstand wordt gehouden mag, indien dit noodzakelijk is voor veiligheid of verloop van de sportbeoefening (parcourshulp, etc.), een begeleider toegelaten worden.

4. Moet ik als instructeur een mondkapje dragen?

Als instructeur hoef je geen mondkapje te dragen tijdens het lesgeven. Wij adviseren om direct na het lesgeven een mondkapje op te doen als je je in een binnenruimte begeeft.

5. Zijn buitenritten toegestaan?

Ja, buitenritten zijn toegestaan met een maximale groepsgrootte van twee en met 1,5 meter onderling afstand.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen. Na afloop van de buitenrit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.

6. Zijn wedstrijden en meetmomenten toegestaan?

Nee, wedstrijden en meetmomenten zijn niet toegestaan. Belangrijkste reden hiervoor is dat alle reisbewegingen zoveel mogelijk gereduceerd moeten worden. Als iedereen zich hieraan houdt, kunnen we wellicht binnen afzienbare tijd wel weer meetmomenten of zelfs wedstrijden organiseren.

Heeft u als wedstrijdorganisator een wedstrijd gepland staan in de periode dat bovenstaande maatregelen gelden, dan wordt deze geannuleerd en brengen wij geen wedstrijdafdracht in rekening. (zie vraag 16).

7. Mag er oefendressuur en oefenspringen georganiseerd worden?

Wedstrijden zijn op dit moment verboden. De oproep van de overheid voor de komende 2 weken is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Ruiters kunnen op de eigen accommodatie individueel trainen door bijvoorbeeld een parcours te springen of een dressuurproef te rijden. Let daarbij altijd op de 1,5 meter onderlinge afstand en het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Oefendressuur en oefenspringen mag niet georganiseerd worden voor ruiters van buiten de eigen accommodatie of vereniging.

8. Mogen er onderlinge wedstrijden georganiseerd worden?

Er mogen geen wedstrijden gereden worden tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge oefenwedstrijden mogen wel voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar onder de volgende voorwaarden:

 • Er mogen alleen leden van de eigen vereniging, stal of manege aan deelnemen.
 • Er worden geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten.
 • Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.
 • De maximale grootte van 30 personen voor een binnenruimte wordt niet overschreden.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Na afloop van de onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.
 • Winst- of promotiepunten worden niet toegekend.
 • Het is wel toegestaan officiële KNHS- en FNRS-juryleden uit te nodigen voor deze onderlinge wedstrijden of F-proeven, mits alle hygiëne maatregelen in acht genomen worden.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar mogen er geen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden.

9. Mogen er clinics georganiseerd worden?

Een clinic georganiseerd voor publiek is niet toegestaan. Publiek is op dit moment niet toegestaan. Clinics in de vorm van individuele lessen of trainingen zijn wel toegestaan indien de maatregelen zoals omschreven bij vraag 1 in acht worden genomen.

10. Wordt het weer mogelijk om online proeven te rijden?

Voor de komende twee weken en zo lang er geen meetmomenten of wedstrijden mogelijk zijn wordt paardrijden.nl ook beschikbaar gemaakt voor de klassen Z1 t/m ZZ-licht. Hier worden geen winstpunten toegekend. Deelname in deze klassen geldt als een HC deelname.

11. Moeten kinderen ook afstand houden?

Kinderen en en jongeren tot en met 17 jaar hoeven  onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Na afloop van de paardensportactiviteit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.

12. Zijn er speciale regels voor aangepast paardrijdne?

Voor mensen met een beperking is het toegestaan om hulp te krijgen bij de uitoefening van hun sport, bijvoorbeeld iemand die helpt met opstijgen of begeleiding naast het paard. Het dringende advies is wel dat de begeleider in een binnenruimte, zoals een binnenrijbaan een mondkapje draagt.

13. Wanneer moet ik een mondkapje dragen?

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccommodaties. Tijdens het paardrijden hoeft door de ruiters het mondkapje niet gedragen te worden. Instructeurs hoeven tijdens het lesgeven geen mondkapje te dragen. Het dringende advies is om dit wel te doen direct na afloop van de les indien de ruiter en instructeur zich in een binnenruimte begeven.

14. Gelden dezelfde regels voor alle disciplines?

Ja dezelfde regels gelden voor alle disciplines met de volgende aanvullingen:

 • Bij voltige mag er  door volwassenen vanaf 18 jaar alleen individueel getraind worden omdat er bij duo’s en teams geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
 • Bij het mennen moet de groom op de koets een mondkapje dragen omdat hier geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, maar de groom wel essentieel is voor een veilige sportbeoefening.

15. Ik heb een startpas, kan ik mijn geld terug vragen?

Nee, op dit moment kan er geen geld terug gevraagd worden. Het is wel mogelijk om online dressuurproeven te laten beoordelen via paardrijden.nl indien je in het bezit bent van een startpas.

Omdat we voorlopig nog geen meetmomenten of reguliere wedstrijden mogen organiseren of rijden wil de KNHS graag iets extra’s doen voor startpashouders. Daarom is het mogelijk om in de periode van 1 december tot en met 31 januari een gratis online masterclass van senioren bondscoaches Rob Ehrens of Alex van Silfhout te volgen op www.horseriding.academy. De reguliere verkoopprijs van deze masterclasses bedraagt € 150,-. Alle startpashouders die in deze periode in het bezit zijn van een geldige jaarstartpas of jaarlicentie krijgen hierover per mail een bericht van de KNHS met een  unieke code die recht geeft op een eenmalige korting van 100%.

Zo kun je deze periode waarin je niet kunt deelnemen aan reguliere wedstrijden of meetmomenten goed benutten door de opgedane kennis toe te passen in je training. Op deze manier wil de KNHS graag iets terug doen voor alle startpashouders nu er minder gebruik kan worden gemaakt van een startpas door het geldende overheidsverbod op wedstrijden.

16. Ik heb als wedstrijdorganisator mijn wedstrijd moeten annuleren, krijg ik mijn afdracht terug?

Ja, als een wedstrijd geannuleerd wordt vanwege het verbod op wedstrijden, krijgt de wedstrijdorganisatie de wedstrijdafdracht terug. Deze regel geldt zo lang het wedstrijdverbod vanuit de overheid geldt. Wedstrijden t/m 30 november worden door de KNHS geannuleerd. De wedstrijdafdracht wordt binnen twee maanden teruggestort.
De KNHS spant zich samen met NOC*NSF en FNRS maximaal in om compensatie van de overheid te krijgen voor het stil vallen van de amateursport in Nederland. Indien de overheid hier gehoor aan geeft en er geld beschikbaar komt we gaan kijken hoe we dit het beste ten goede van de ruiters en organisatoren kunnen laten komen.

17. Welke regels gelden voor topsporters?

Voor topsporters met een status gelden uitzonderingen. Zij zijn hierover separaat geïnformeerd door de KNHS.

18. Mag ik deelnemen aan internationale wedstrijden?

Topsporters mogen nog wel in het buitenland starten onder speciale voorwaarden. Je kunt hierover meer informatie opvragen bij de afdeling topsport.

19. Gaan de indoorkampioenschappen door?

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de KNHS Indoorkampioenschappen doorgaan.

20. Komen er nog aangepaste regels voor het behalen van licentiepunten?

Voor de instructeurs komen er vooralsnog geen aangepaste regels want er is een ruim aanbod van digitale bijscholingen om aan de licentie te kunnen voldoen. Voor juryleden hebben wij aan de Ledenraad van de KNHS voorgesteld om de periode met een jaar te verlengen. De Ledenraad beslist op 12 november.

Bron: KNHS

0 1832
KNHS interview Theo van der Meulen
Arena NK Dressuur 2020 © DigiShots

De afgelopen weken zijn het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen aanzienlijk gestegen. De Rijksoverheid heeft al laten weten dat verdere maatregelen waarschijnlijk onontkoombaar zijn. De persconferentie van dinsdagavond 13 oktober zal duidelijk maken welke kant het op gaat.

Het is nu nog niet duidelijk wat de te nemen maatregelen voor de sport in het algemeen en de paardensport in het bijzonder gaat betekenen. Achter de schermen wordt er door KNHS en FNRS hard gewerkt om de nadelige gevolgen voor onze sector zoveel mogelijk te beperken zonder dat dit haaks op het overheidsbeleid staat.

Verantwoord en veilig paardrijden

Vanaf mei wordt er op hippische accommodaties op verantwoorde en veilige manier weer paardgereden. Hippische ondernemers en verenigingen volgen duidelijke protocollen, inclusief strenge hygiëne-maatregelen en doen er dagelijks alles aan om hun ruiters een veilige en sportieve ervaring te bieden.

Altijd mogelijk om paarden te blijven verzorgen

In ieder mogelijk scenario pleiten KNHS en FNRS ervoor dat het altijd mogelijk moet zijn om goed voor paarden te blijven zorgen. Het welzijn van de dieren staat voorop en daarvoor is het noodzakelijk dat de paarden beweging krijgen. Als er strengere overheidsmaatregelen komen die van invloed zijn op de sport, is het belangrijk om per sport te kijken wat er wel en niet mogelijk is. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Paardrijden is niet te vergelijken met een contactsport zoals voetbal of een zaalsport zoals volleybal in een sporthal. Paardrijden kan buiten of in een grote binnenrijbaan, waarbij er voldoende ruimte is om genoeg om afstand tot elkaar te houden. Het binnenrijden gebeurt in een grote natuurlijk geventileerde hal, dat is anders dan een sporthal. Door de huidige maatregelen is er op dit moment bij een training of les al geen publiek aanwezig en blijven de ruiters zo kort mogelijk op de accommodatie.

Maatwerk nodig

Het over één kam scheren van alle sporten is niet wenselijk. Daar zijn de meeste betrokkenen het wel over eens. KNHS en FNRS hebben hun standpunten over maatwerk per sport en de mogelijkheden voor de hippische sector duidelijk gemaakt bij diverse ministeries en NOC*NSF. Ook de organisaties aangesloten bij het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) pleiten ervoor dat maatwerk voor de sport nodig is voor een gezonde balans tussen de aanpak van het virus en de mogelijkheid om te blijven sporten.

KNHS en FNRS houden de persconferentie nauwlettend in de gaten en zullen daarna kijken wat de impact is voor de hippische sector.

Bron: KNHS

Meilenstein

Gisteravond kondigden premier Rutte en minister De Jonge nieuwe maatregelen aan die per 29 september 18.00 uur voor minimaal 3 weken gelden. Welke maatregelen zijn van toepassing voor de paardensport? De KNHS komt met een reactie.

Let op er kunnen regionale verschillen zijn. Kijk voor actuele informatie op de website van de gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Voor de landelijke maatregelen kijk op de website van de rijksoverheid.

Volgende maatregelen

Samengevat gelden de volgende maatregelen voor de komende drie weken in de paardensport:

 1. We kunnen blijven paardrijden: lessen, trainingen en wedstrijden mogen doorgaan;
 2. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal verloop van de sportbeoefening (zoals bijvoorbeeld bij voltige) mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen;
 3. Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd;
 4. Na afloop van de les, training of wedstrijd geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar;
 5. Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of wedstrijd;
 6. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en wedstrijden;
 7. Uitzondering hierop is dat bij wedstrijden alleen noodzakelijke begeleiding aanwezig mag zijn zoals een chauffeur, groom of voorlezer;
 8. Wij adviseren om wedstrijden en lessen zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden, indien mogelijk en verantwoord;
 9. Sportkantines en horeca op sportaccommodaties gaan tijdelijk dicht.

Blijven sporten

Het standpunt van het kabinet is dat mensen moeten kunnen blijven sporten. Dat betekent dat de gebruikelijke trainingen en lessen door kunnen blijven gaan mits de anderhalve meter afstand, voor personen vanaf 13 jaar, gewaarborgd blijft. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, zoals bijvoorbeeld bij voltige of paardrijden voor mensen met een beperking. Op- en afzadelen hoort bij paardrijden als sportactiviteit. De sportsector is vrijgesteld van de maximum aantallen van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Ook de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen geldt niet voor een sportteam tijdens de beoefening van de sport.

Spoedig verlaten

Voorafgaand en na afloop van een training of les houden ruiters van 13 jaar en ouder anderhalve meter afstand tot elkaar en anderen en geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen wél. Het is de bedoeling dat ruiters de accommodatie na hun training of les zo spoedig mogelijk verlaten.

Geen publiek

Wedstrijden en evenementen in de paardensport zijn toegestaan. Vanaf 29 september 18.00 uur mag daar geen publiek meer bij zijn, alleen noodzakelijke begeleiding voor de uitoefening van de sport. Dat betekent dat ouders vanaf die datum dus ook niet meer naar trainingen en lessen van hun kinderen mogen kijken. Ouders en/of begeleiders kunnen tussendoor naar huis gaan of bijvoorbeeld in de auto wachten.

Noodzakelijke begeleiders

Per ruiter mogen alleen noodzakelijke begeleiders mee naar een wedstrijd. Wij adviseren maximaal één begeleider per ruiter toe te staan. Een begeleider valt niet onder de regel voor toeschouwers en mag dus blijven tijdens de wedstrijd. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen.

Wedstrijden gaan door

Wedstrijden mogen doorgaan. Wij adviseren dit zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden, indien mogelijk en verantwoord. Reglementair mogen zowel indoor als outdoor wedstrijden het gehele jaar worden georganiseerd. Uitgangspunt is dat we zorgen voor een veilige sportomgeving voor zowel organisatie, vrijwilligers, officials als deelnemers. Stel dus de maatregelen van de overheid en de veilige sportbeoefening voor ruiter en paard, voorop in de afwegingen die gemaakt worden.

Geen fysieke prijsuitreiking

Sporters moeten na de sportactiviteit de accommodatie zo snel mogelijk verlaten. Een fysieke prijsuitreiking is voor de komende drie weken dus niet mogelijk. Een prijsuitreiking kan bijvoorbeeld wel online plaatsvinden via een live stream. Ook kunnen prijzen op een later moment afgehaald worden, nagezonden worden of prijzengeld kan worden overgemaakt.

Sportkantines gesloten

Sportkantines én horeca bij verenigingen en commerciële sportaanbieders moeten vanaf 29 september 18.00 uur voor 3 weken gesloten worden. Dit geldt voor alle horeca die aan een sportgelegenheid verbonden is.

Bron: KNHS

0 2340

Met oog op het indoorseizoen kreeg de KNHS vragen over de coronamaatregelen wat betreft het organiseren van wedstrijden. Op veel buitenaccommodaties is genoeg ruimte om de richtlijnen van het RIVM in acht te kunnen nemen, bij indooraccommodaties is vaak minder ruimte beschikbaar. Daarom maken zij een aantal aandachtspunten bekend.

Juryleden

De KNHS vindt het belangrijk dat juryleden veilig hun werk kunnen doen. Het is aan wedstrijdorganisaties om een veilige werkomgeving te creëren voor de juryleden. Uitgangspunt is dat iedereen 1.5 meter afstand kan houden.

Dit kan bijvoorbeeld door stoelen en tafels ruim op te stellen, te werken met een afscheiding/scherm, communicatie digitaal/via portofoon te laten plaats vinden. Zorg daarnaast voor maximale hygiëne. Maak regelmatig schoon, zorg voor zeep, desinfecterende middelen, papieren handdoekjes en wijs iedereen op het belang van handen wassen.

Prijsuitreiking

Voor het organiseren van een KNHS-wedstrijd gelden de reglementaire bepalingen en het opmaken van een klassement en het geven van prijzen horen daarbij (conform reglementen). Met de nu geldende maatregelen ziet dit er wel wat anders uit dan we gewend zijn. Meer daarover lees je hier.

Publiek

Voor het stromen van publiek is er een handreiking publiek tijdens sportwedstrijden geschreven. Deze handreiking is hier te downloaden.

Kijk hier voor alle aandachtspunten van de KNHS.

 

Bron: KNHS

De FNRS-KNHS Partners in Paardrijden hebben de Coronamonitor voor sportaanbieders nu vijf keer uitgestuurd. Dit deden ze naar alle alle aangesloten hippische ondernemers en verenigingen, met of zonder eigen accommodatie.  De onderstaande informatie is tot stand gekomen door 71 respondenten.

De uitslagen van deze Coronamonitor wordt gepubliceerd middels een fact sheet en vindt u onderaan dit bericht als download.

Vertrouwen verenigingen groeit

Het grootste deel van de verenigingen (84%) heeft er vertrouwen in om door de coronacrisis te komen. Het vertrouwen is fors gestegen. Uit de vorige monitor bleek namelijk dat 61,4% er vertrouwen in had. Slechts 1,6% heeft dit helemaal niet. 14,3% blijft neutraal qua uitspraak over het vertrouwen.

Terugblik mild

Bij  de meeste verenigingen (52,1%) is de coronacrisis en de gevolgen daarvan verlopen zoals verwacht. Bij een kwart (25,4%) valt het zelfs meer mee dan verwacht tegen (16,1%) waarbij het meer tegenvalt dan verwacht. Een klein deel van (5,6%) zit voor hun gevoel nog middenin de coronacrisis.

Financiële schade voelbaar

De financiële schade door corona is voor meer dan de helft van de verenigingen (68,6%) voelbaar. Toch heeft ook nog 30,4% van de respondenten geen financiële schade geleden door coronacrisis.

Ledenverlies valt mee

Waar je zou verwachten dat verenigingen te maken zouden krijgen met ledenverlies in coronatijd, valt dit gelukkig mee. 63,4% van de verenigingen zeggen geen leden te zijn verloren. 16,9% heeft tussen de 1 tot 10 leden verloren en 19,7% heeft er zelfs nieuwe leden bij gekregen in de coronatijd.

Openstelling meetmomenten

Vanaf het moment dan Nederland in lock-down ging, werden alle sportaccommodaties gesloten en kwam de sport stil te liggen. Vanaf dat moment heeft de KNHS samen met de FNRS, NOC*NSF en POS haar uiterste beste gedaan de paardensport zoveel mogelijk toegankelijk te houden op alternatieve wijze. De grootste tevredenheid is er over de openstelling van de accommodaties voor het beweging geven van de paarden (75,8%), gevolgd door de mogelijkheid om beoordelings- en meetmomenten te organiseren (62%) en de mogelijkheid voor oefen dressuur, -springen en –cross (46,6%).

Download hier de factsheet.

Zie ook: Coronamonitor: Vertrouwen ondernemers groeit

Bron: KNHS / Hoefslag (overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan)

Foto: Remco Veurink

Isabell Werth - Bella Rose 2 CHIO Aachen 2019 © DigiShots

Ludger Beerbaum, Isabell Werth, Annica Hansen, Ingrid Klimke, Scarlett Gartmann en Jessica von Bredow-Werndl zijn er net als vele, vele anderen. Zes avonden van 4 tot 9 augustus zal het “CHIO Aachen digital” – gratis op Youtube, Facebook, chioaachen.de en op clipmyhorse.tv te bekijken zijn. 

CHIO Aken-gevoel

“Met een dagelijks tijdschrift van 90 minuten brengen we mensen het volledige CHIO Aken-gevoel thuis”, zegt Michael Mronz, algemeen directeur van Aachener Reitturnier GmbH, het idee beschrijvend. Het magazine wordt gemodereerd door CHIO Aachen stadionpresentator Annica Hansen en influencer Saskia Meyer-Hellwig.

Verschillende clips

Het tijdschrift vat clips van verschillende lengtes samen. Het gaat over sport en entertainment, waaronder sterren uit de paardensport en sociale media. Internationale topruiters komen voor “uitdagingen” te staan, professionals geven praktische tips en legendes uit de sport kijken naar hun mooiste CHIO-momenten. Er zijn ook veel vermakelijke secties, re-lives van de belangrijkste wedstrijden van CHIO Aachen 2019 en dagelijkse praatgasten. Allemaal verbonden door de moderaties door Annica Hansen en Saskia Meyer-Hellwig.

Centraal

Bij de sportuitdagingen ligt de focus duidelijk op plezier, daarom zijn er geen juryleden en evalueren de atleten elkaar. De CHIO Aachen-fans zijn er ook. Met behulp van de jury-app kunnen ook zij de respectievelijke prestaties beoordelen met een cijfer tussen 1 en 10. Als de openingsceremonie en de media-avond op dinsdag 4 augustus centraal staan ​​in het magazine, staan ​​vanaf woensdag de vijf CHIO Aken disciplines centraal. Naast dressuur is er ook een spring- en voltigewedstrijd.

Veilig in de woonkamer

De veelzijdigheid wordt volledig virtueel weergegeven. Met een software die is ontwikkeld door de officiële CHIO Aachen-technologiepartner SAP, kan een wedstrijd volledig worden gesimuleerd op basis van historische gegevens. En fans en volgers kunnen deelnemen aan deze wedstrijd met de gratis app “Eventing Manager”. Onder het rijden zullen vader en dochter Sandmann (D) het opnemen tegen vader en zoon Chardon (NL), het eeuwig jonge duel Duitsland vs. Nederland. “We zullen ook shows zoals” Horse & Symphony “volledig Corona-veilig in de woonkamer brengen”, belooft Kemperman. Er is ook een digitale blogger-lounge met enkele van de meest opwindende influencers uit de paardensport. Evenals vele achtergronden, niet eerder gepubliceerd materiaal en buitengewone momenten op chioaachen.de.

Bron: CHIO Aken / Hoefslag (overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan)

Foto: DigiShots

 

Hier in Nederland liggen de wedstrijden voorlopig nog stil, maar aan de andere kant van de Noordzee lijkt de competitie binnenkort weer hervat te worden. Horse & Hound schrijft dat de trainingswedstrijden vanaf 1 juni weer doorgang vinden en dat de reguliere competitie op 15 juni weer begint. 

Plan indienen

Iain Graham, CEO van British Showjumping, zegt: “Wij en British Dressage hebben deze week hervattingsplannen ingediend bij Sport England. Vanuit een British Equestrian punt zullen we een plan indienen dat betrekking heeft op de dressuur-, spring- en cross-country-wedstrijden.

Maatregelen

Hij zegt ook dat de federatie is gewaarschuwd. “De definitieve richtlijnen van de regering, die van invloed zouden zijn op de beperkingen die zullen moeten gelden, komen pas vanaf 1 juni. Maar er zijn al enkele maatregelen genomen. Ruiters moeten zich bijvoorbeeld online aanmelden in toegewezen tijdvakken. En ze mogen alleen naar locaties in hun eigen regio afreizen. De focus zal liggen op sociale afstand, om alle betrokkenen te beschermen.”

Begeleiding vanuit de overheid

Graham hoopt dat de trainingswedstrijden in alle drie de disciplines vanaf het eerste weekend van juni weer door kunnen gaan. “Als de begeleiding vanuit de overheid het toelaat, kunnen er vanaf 15 juni weer meer wedstrijden plaatsvinden. Toch worden er in juni sowieso geen meerdaagse concoursen of nationale wedstrijden georganiseerd.” 

Bron: Horse & Hound / Hoefslag

Foto: Remco Veurink

 

 

In Nederland en Duitsland mocht het al, maar nu kunnen ook de maneges in België weer starten met het geven van groepslessen. Op 3 mei werd al bekend gemaakt dat de corona-maatregelen zouden worden versoepeld, maar er was nog weinig concreets over te vinden. Daar is nu verandering in gekomen. Op info-coronavirus.be wordt er antwoord gegeven op verschillende vragen, zo ook omtrent de paardensport.

Voorwaarden

Zo is paardrijden op de eigen weide/piste toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden:

 • Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters);
 • Als training of les met een trainer of een meerderjarige toezichter in een manege (in een buitenpiste of een piste die openstaat aan de buitenlucht), met maximum 20 personen (ruiters).
 • Ritten te paard met het oog op het welzijn van het dier, met een maximum van drie ruiters.

Vervoer

Men mag de wagen nemen om zich te verplaatsen tussen de woonplaats en de manege of de plaats van de rit, en desgevallend ook om het paard te vervoeren. 

Begeleiders

Minderjarige kinderen of hulpbehoevenden mogen door hun ouders of een begeleider naar en tijdens de activiteit begeleid worden. Indien deze begeleider ook deelneemt aan de activiteit zelf, dan tellen zij mee voor het toegelaten aantal ruiters.

Social distancing

In alle gevallen en tijdens de hele duur van de activiteit of aanwezigheid ter plaatse moeten de hygiëne- en social distancing maatregelen strikt worden nageleefd en moet er dus steeds een afstand van 1,5 meter nageleefd worden.

Bron: Info-coronavirus.be / Hoefslag (overname zonder bronvermelding en toestemming via webredactie@mediaprimair.nl niet toegestaan)

Foto: Remco Veurink

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer