Tags Posts tagged with "Corona"

Corona

ruiter paard algemeen
Foto: Shutterstock

Vrijdagavond maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge bekend dat er vanaf 26 juni weer flinke versoepelingen plaats kunnen vinden, waarbij 1,5 meter de norm blijft. Dat betekent voor de paardensector ook goed nieuws. De mondkapjesplicht vervalt, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden en vanaf 26 juni mogen er weer wedstrijden worden georganiseerd voor iedereen. Ook is publiek toegestaan als er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt. Medio augustus kijkt het kabinet wanneer de laatste stap van het openingsplan gezet kan worden.

Hiermee vervallen veel maatregelen die in meer of mindere mate de afgelopen 1,5 jaar golden in de paardensector. De belangrijkste maatregel die overblijft is dat volwassenen vanaf 18 jaar, 1,5 meter afstand moeten houden en dat iedereen zich aan de hygiëne maatregelen houdt. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.

Versoepelingen

Voor evenementen gelden nu nog andere regels. Houd hiervoor de website van de organisator van het betreffende evenement in de gaten. De KNHS heeft alle versoepelingen op een rijtje gezet.

Bron: KNHS

Foto: Shutterstock

ruitersport dressuur
Dressuurring © DigiShots

Gerard Arkema, manager wedstrijdsport KNHS, geeft in zijn column op de KNHS-site onder andere aan dat hij hoopt dat op 30 juni de wedstrijden weer door mogen gaan. “Ik ben positief gestemd dat we op 30 juni de wedstrijdsport kunnen hervatten voor alle leeftijden. De cijfers rondom corona gaan momenteel zo snel naar beneden dat ik er niet raar van opkijk als het zelfs nog eerder gebeurt. Memorabel, na zo’n lang verbod. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Doordat de reguliere sport weer van start gaat, zijn we in staat om nieuwe wedstrijdvormen in het kader van de vernieuwing van de wedstrijdsport te testen. We doen dit met behulp van diverse pilots.”

Veel animo voor de sport

“Het is mooi om te zien dat de animo voor onze sport volop aanwezig is. Ook de meetmomenten, die nu nog de laatste stap vormen richting de herstart, zijn populair. Momenteel worden er heel veel georganiseerd door allerlei, vaak ook kleine, verenigingen. Uit mijn hoofd zijn er tot eind augustus nog ruim 1800 aanvragen voor meetmomenten binnengekomen. We praten dan over bijna 900 per maand, en als dat zo doorgaat, zouden we op jaarbasis over de 10.000 gaan. Nu zijn meetmomenten voor velen nog de enige mogelijkheid, maar we hebben ook signalen vanuit het veld ontvangen dat er behoefte is om deze sportvorm naast reguliere wedstrijden te laten bestaan. Daarom willen bekijken of er een doelgroep blijft, die hier behoefte aan heeft als reguliere wedstrijden eveneens plaatsvinden. Als onderdeel van het programma ‘Vernieuwing Wedstrijdsport’ waar we het sportaanbod goed willen laten aansluiten op de behoefte in het veld starten we vanaf 30 juni de pilot meetmomenten om de behoefte te kunnen meten.”

Verschillend leervermogen

“Hiermee sorteren we direct voor op een meer doelgroepgerichte sportaanbieding, een essentieel onderdeel van de Vernieuwing Wedstrijdsport. Met meetmomenten verwachten we ruiters te bedienen die liever in het kader van hun ontwikkeling willen weten waar ze met hun paard staan, dan dat ze voor de competitie willen rijden. Die behoefte lijkt bijvoorbeeld anders te liggen bij ponyruiters. Zij zoeken wel graag competitie op en voor hen richten we ons op een leeftijdsgericht sportaanbod. Eindelijk kunnen we de pilots voor jeugdrubrieken gaan opstarten. In eerste instantie draait het om een andere indeling op basis van leeftijd, maar een logisch vervolg is dat de proeven of de beoordeling ook meer op de leeftijd worden afgestemd. Het leervermogen bij een kind van zes is nu eenmaal wezenlijk anders dan bij een  kind van zestien en je verwacht dan ook andere dingen van hen te vragen in bijvoorbeeld een B-proef.”

Flex wedstrijden

“Zodra de wedstrijdsport opengaat, kunnen we ook starten met de pilot Flex wedstrijden voor springruiters. De Flex wedstrijden maken eveneens onderdeel uit van het programma. We hebben dertien, veelal grotere wedstrijdorganisaties, betrokken bij de ontwikkeling van Flex wedstrijden. De meesten hebben aangegeven wel wat te zien in deze aanvulling op de reguliere springwedstrijden en we verwachten dat zij verschillende Flex wedstrijden zullen organiseren. Twee organisaties hebben zich inmiddels definitief aangemeld voor de pilot en er is inmiddels een flink aantal startpassen Flex door ruiters afgenomen.”

Evaluatie dressuurproeven

“Ondertussen zetten we ook weer volgende stappen in het programma ‘Vernieuwing Wedstrijdsport’. De uitkomst van de enquête evaluatie dressuurproeven, gehouden onder juryleden en ruiters/menners, wordt besproken binnen de werkgroep vanuit het forum. Ook de F-proeven worden, in samenwerking met FNRS, geëvalueerd. Binnenkort gaat er een enquête uit. Hierbij zal ook gekeken worden hoe we deze proeven beter kunnen laten aansluiten op de reguliere proeven, zodat de overstap, voor degenen die dat willen, vloeiender wordt. Ik kom hier op een later moment graag nog op terug.”

Bron: KNHS

Jur Vrieling
Jur Vrieling en Zypern III tijdens de GP CH Wolden (foto: Jeroen Spoolder)

Vanwege de coronapandemie is CH de Wolden 2021 geannuleerd, dat maakt het bestuur bekend. Net als vorig jaar maken de coronamaatregelen het niet mogelijk om een financieel gezond concours te organiseren. Het evenement stond dit jaar geprogrammeerd van 15 tot en met 18 juli en van 22 tot en met 25 juli.

Momenteel zijn er, ook voor de periode na 30 juni, teveel beperkingen om een “normaal” CH de Wolden te houden. Vooralsnog is een evenement van tweemaal vier dagen ook in juli nog niet toegestaan. Daarnaast is het de vraag of het, voor een financieel gezond concours, noodzakelijke aantal ruiters deel kan nemen. Het bestuur van CH de Wolden betreurt het dat er nog vele open einden zijn die het op poten zetten van de zestiende editie van CH de Wolden in de weg staan.

Geen mogelijkheid

“Zoals de zaken er nu voor staan, kunnen wij geen tweemaal vier dagen concours houden, maar misschien tweemaal één dag. De kosten die zo’n evenement met zich meebrengen, kunnen wij niet ophoesten, temeer omdat wij onze sponsors niet kunnen bieden wat zij normaal wel voorgeschoteld zouden krijgen. Daardoor missen we inkomsten en door de geringere opbrengsten zien wij geen mogelijkheid een sluitende begroting te krijgen”, zo laat voorzitter Christiaan Hendriksen weten.

Het bestuur heeft lang gewacht met het nemen van dit besluit. Er werd gehoopt op veel ruimere regels nu de pandemie op zijn retour lijkt. Maar de Rijksoverheid heeft nog teveel beperkingen voor een groot evenement als CH de Wolden, waar jaarlijks meer dan 1000 paarden aan de start komen. “Wij hopen dat de omstandigheden in de komende tijd gunstiger worden en wij volgend jaar de paardensportliefhebbers en ruiters wel een evenement als vanouds kunnen bieden”, aldus voorzitter Hendriksen.

Bron: CH de Wolden

Foto: Jeroen Spoolder

Foto: Shutterstock

Tijdens de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge is bekend geworden dat stap drie vanaf het openingsplan met ingang van 5 juni ingezet kan worden. In deze stap zitten opnieuw versoepelingen voor de sport.

Voor de paardensector zijn de belangrijkste versoepelingen dat er zowel binnen als buiten paardgereden mag worden zonder beperkingen. Daarnaast zijn wedstrijden toegestaan voor jeugd t/m 17 jaar. Op dinsdag 22 juni vindt er een nieuwe persconferentie plaats over mogelijke verdere versoepelingen vanaf 30 juni.

Maatregelen

Onderstaand een overzicht van alle geldende maatregelen vanaf 5 juni, gepubliceerd door de KNHS:

 1. Paardenhouderijen
  Voor paardenhouderijen (fokkerijstallen, pensionstallen, handelsstallen, trainingsstallen, entrainementen, maneges ed.) geldt dat zowel de verzorging van de paarden, inclusief het beweging geven en het rijden van paarden binnen en buiten mag plaatsvinden. Let wel, klanten dienen zich nog steeds enkel op een paardenhouderij te begeven ten behoeve van de verzorging, het rijden, lessen en trainen van hun paard(en) en onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te nemen.
 2. Paardrijden en lessen
  Het rijden van paarden, individueel en in groepsverband is zowel binnen als buiten toegestaan. Dit geldt voor alle hippische accommodaties. Volwassenen  mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor het sporten. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten.

  Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn voor een binnenaccommodatie verplicht. Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

 1. Wedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar toegestaan
  Wedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar zijn toegestaan. De KNHS komt maandag met een update over hoe wedstrijden voor jeugd t/m 17 jaar georganiseerd kunnen worden. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt er nog een verbod op wedstrijden. Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Deze uitzondering geldt niet voor de draf- en rensport.
 2. Fokkerij-activiteiten toegestaan
  Voor fokkerij-organisaties zoals stamboeken geldt dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken – zoals de beoordeling van paarden middels keuringen en aanlegtesten – doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij. Ook het chippen en schetsen van paarden valt onder deze toegestane activiteiten. De mogelijkheid voor de samenkomst van meer dan vier personen, zoals inspecteurs, beoordelaars etc. bij stamboekactiviteiten wordt uitgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’(zie artikel 3.1 lid 2f en artikel 3.2 lid 2e).
 3. Hippische dienstverleners
  Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs, zadelpassers, etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.

SPECIFIEK OVERZICHT EN Q&A VAN ALLE MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR DE PAARDENSPORT VANAF 5 JUNI:

Op basis van de aangekondigde versoepeling tijdens de persconferentie van 28 mei gelden vanaf 5 juni de volgende specifieke maatregelen voor de paardensport.

(klik hier voor de geldende overheidsmaatregelen in de sport)

PAARDRIJDEN, LESSEN, BUITENRITTEN EN TRAINING

1.  MAG JE PAARDRIJDEN EN JE PAARD VERZORGEN?

Het rijden van paarden, individueel en in groepsverband is zowel binnen als buiten toegestaan. Dit geldt voor alle hippische accommodaties. Volwassenen  mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen zonder 1,5 meter afstand te houden als dat nodig is voor de betreffende discipline zoals mennen en voltige. Jongeren en kinderen hoefden eerder al geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten.

Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn voor een binnenaccommodatie verplicht. Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

De volgende regels zijn zowel binnen als buiten van toepassing:

 1. Publiek is niet toegestaan.
 2. Houdt je aan de sociale en hygiëne maatregelen.

2. ZIJN PRIVELESSEN TOEGESTAAN?

Privélessen zijn binnen en buiten toegestaan.

3. ZIJN GROEPSLESSEN TOEGESTAAN?

Groepslessen zijn binnen en buiten toegestaan met een maximale groepsgrootte van 50 personen exclusief instructeur.

4. ZIJN BUITENRITTEN TOEGESTAAN?

Buitenritten zijn toegestaan (maximale groepsgrootte is 50).
5. MOETEN KINDEREN OOK 1,5 METER AFSTAND HOUDEN?

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen t/m 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Volwassenen vanaf 27 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het sporten als dat voor de betreffende discipline nodig is.

6. ZIJN ER SPECIALE REGELS VOOR AANGEPAST PAARDRIJDEN?

Voor mensen met een beperking is het toegestaan om hulp te krijgen bij de uitoefening van hun sport, bijvoorbeeld iemand die helpt met opstijgen of begeleiding naast het paard.

7. MAG JE WEL AAN DE KANT STAAN VOOR DE VEILIGHEID ALS IEMAND AAN HET RIJDEN IS?  

Indien dit noodzakelijk is voor de veiligheid, het verloop van de sportbeoefening en het waarborgen van de onderlinge afstand is dit toegestaan. Denk hierbij wel aan de maximale groepsgrootte van 4 personen en de 1,5 meter afstand.


8. GELDEN DEZELFDE REGELS VOOR ALLE DISCIPLINES?

Ja dezelfde regels gelden voor alle disciplines.


PAARDENSPORTACTIVITEITEN (ZOALS WEDSTRIJDEN)

1. ZIJN WEDSTRIJDEN TOEGESTAAN?

Wedstrijden zijn vanaf 5 juni toegestaan voor jeugd t/m 17 jaar. De KNHS komt maandag 31 mei met een update hoe deze wedstrijden voor jeugd georganiseerd kunnen worden. Voor volwassen vanaf 18 jaar geldt helaas nog steeds een verbod op wedstrijden.

2. MOGEN ER ONDERLINGE MANEGE- EN VERENIGINGSACTIVITEITEN GEORGANISEERD WORDEN?

Onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten komen vanaf 5 juni niet meer in aanmerking voor winstpunten.

3. MOGEN PAARDENSPORTACTIVITEITEN MET BEOORDELINGS- EN MEETMOMENTEN GEORGANISEERD WORDEN?

Ja er mogen paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden. Klik hier voor meer informatie.

4. MOGEN ER ONDERLINGE WEDSTRIJDEN GEORGANISEERD WORDEN?

Er mogen alleen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden onder de volgende voorwaarden:

 • Er mogen alleen leden van de eigen vereniging, stal of manege aan deelnemen. Er worden dus geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Winst- of promotiepunten worden niet toegekend.


5. BLIJFT HET MOGELIJK OM ONLINE DRESSUURPROEVEN TE LATEN BEOORDELEN?

Ja, het is mogelijk om dressuurproeven t/m de klasse ZZ-licht en menproeven in de klassen B en L te laten beoordelen voor winstpunten tot 30 mei. Daarna wordt het voor de discipline dressuur alleen nog mogelijk om proeven t/m L2 online te laten beoordelen. Daarnaast moeten er minimaal 5 winstpunten op een fysiek meetmoment of wedstrijd behaald worden om voor promotie naar een hogere klasse in aanmerking te komen.

6. GAAN DE KNHS COLLEGE TOURS DOOR?

Ja de KNHS College Tours gaan online door via livestreaming. Houdt hiervoor www.knhs.nl in de gaten.

7. IK HEB EEN STARTPAS, MAAR KAN DEZE NU NIET OF MINDER GEBRUIKEN, KAN IK MIJN GELD TERUG VRAGEN?

Nee, er kan geen geld terug gevraagd worden. Jeugd t/m 17 jaar mag wedstrijden rijden. Voor volwassenen is het wel mogelijk om online dressuur- en menproeven te laten beoordelen via Paardrijden.nl.

Daarnaast kunnen er paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden die in aanmerking komen voor winstpuntenregistratie.  Klik hier voor meer informatie.

8. IK HEB ALS WEDSTRIJDORGANISATOR MIJN WEDSTRIJD MOETEN ANNULEREN, HOEF IK GEEN WEDSTRIJDAFDRACHT TE BETALEN?

Ja, als een wedstrijd geannuleerd wordt vanwege het verbod op wedstrijden, hoeft de wedstrijdorganisatie geen wedstrijdafdracht te betalen. Deze regel geldt zo lang het wedstrijdverbod vanuit de overheid geldt.

9. WELKE REGELS GELDEN ER VOOR TOPSPORTERS?

Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Zij zijn hierover separaat geïnformeerd door de KNHS.


10. MAG IK WEL DEELNEMEN AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN IN HET BUITENLAND?

Topsporters mogen nog wel in het buitenland starten onder speciale voorwaarden. Je kunt hierover meer informatie opvragen bij de afdeling topsport. Houd hierbij goed de reisadviezen van de Rijksoverheid in de gaten.


11. GAAT DE HIPPIADE DOOR?

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de Hippiade door gaat.

VOOR INSTRUCTEURS

1. MOET IK ALS INSTRUCTEURS EEN MONDKAPJE DRAGEN?

Als instructeur hoef je geen mondkapje te dragen tijdens het lesgeven. Wij adviseren om na het lesgeven een mondkapje op te doen als je je in een binnenruimte begeeft. Begeef je je in een publieke binnenruimte, dan is een mondkapje verplicht.

2. KOMEN ER NOG AANGEPASTE REGELS VOOR HET BEHALEN VAN LICENTIEPUNTEN?

Voor de instructeurs komen er vooralsnog geen aangepaste regels want er is een ruim aanbod van digitale bijscholingen om aan de licentie te kunnen voldoen.

Voor officials is de licentieperiode met een jaar verlengt zodat de official kan voldoen aan de gestelde eisen.

 

VOOR ONDERNEMERS EN ACCOMMODATIEHOUDERS

1. KAN IK EEN HIPPISCHE DIENSTVERLENER ZOALS EEN DIERENARTS INSCHAKELEN?

Hippische dienstverleners die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, fysiotherapeuten, voerleveranciers, paardentandartsen etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.


2. MAG IK (PENSION)KLANTEN TOELATEN OP HET TERREIN?

(Pension)klanten mogen zelfstandig rijden op de accommodatie indien alle regels in acht worden genomen. Zij dienen onderling 1,5 meter afstand te houden en niet langer dan noodzakelijk op de accommodatie te blijven.


3. MAG IK EEN BEGELEIDER TOELATEN OP HET TERREIN?

Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid kan een ondernemer/instructeur, bij wijze van uitzondering, besluiten om een begeleider om assistentie te vragen. Publiek is niet toegestaan.


4. MAG MIJN HORECA/KANTINE OPEN?

Horeca en sportkantines bij sportaccommodaties mogen zowel binnen als buiten gasten ontvangen. Gezondheidscheck, reserveren en vaste zitplaats aan een tafel verplicht, zitten mag niet aan de bar. Reserveren kan ter plekke. Er mogen 4 mensen aan 1 tafel zitten.

Binnen mogen maximaal 50 gasten zitten. De horeca mag van 6.00 tot 22.00 uur open. Tussen deze tijdstippen mag alcohol worden verkocht. Binnen mogen maximaal twee shifts tussen 18.00 en 22.00 uur gedraaid worden. Het wordt aangeraden personeel minimaal twee keer per week een zelftest te laten doen.

Buiten op terrassen bij sportaccommodaties mogen maximaal 50 gasten ontvangen worden. De terrassen mogen open van 6.00 tot 22.00 uur. Tussen deze tijdstippen mag alcohol worden verkocht.

Entertainment, zoals liveoptredens of videoschermen voor sportwedstrijden, is niet toegestaan.


5. IS TAKE AWAY TOEGESTAAN?

Takeway is voor bedrijven met een horeca vergunning onder voorwaarden toegestaan. Kijk voor actuele regelgeving op de website van Koninklijke Horeca Nederland. Gemeenten kunnen lokaal beleid hebben, controleer daarom ook de lokale actuele regels.


6. WANNEER MOET IK EEN MONDKAPJE DRAGEN?

Voor iedereen van 13 jaar geldt een mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes. Tijdens het paardrijden hoeft door de ruiters en instructeur het mondkapje niet gedragen te worden. Instructeurs hoeven tijdens het lesgeven geen mondkapje te dragen.

Sportaccommodaties zijn door de overheid aangemerkt als ‘publieke binnenruimte’, waar een mondkapje voor én na de sport verplicht is. Zie hiervoor de website van Rijksoverheid en de website van NOC*NSF.

Het is mogelijk dat bepaalde paardensportaccommodaties niet als publieke binnenruimte aangemerkt worden, maar als privaat of besloten. Voor besloten gebouwen geldt geen mondkapjesplicht. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn, zoals een verenigingsaccommodatie waar alleen leden toegang tot hebben. Beheerders kunnen dan zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren of verplichten. Neem hiervoor contact op met de lokale autoriteiten. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend voor de vraag of een plaats voor publiek toegankelijk is of dat er sprake is van een besloten karakter. Bepalend is hoe de betreffende plaats in werkelijkheid overwegend wordt geëxploiteerd. Bij twijfel is het verstandig om als accommodatiehouder na te gaan of op jouw accommodatie een mondkapjesplicht geldt. Er kunnen hierdoor verschillen per type bedrijf en gemeente ontstaan.


7. WELKE HULPMIDDELEN ZIJN ER BESCHIKBAAR VOOR ONZE ACCOMMODATIE?

De KNHS en FNRS hebben voor verenigingen en FNRS-ondernemers verschillende communicatiematerialen ontwikkeld. Deze zijn hier te downloaden. Heb je liever een gedrukt exemplaar, neem dan contact op met de ondernemersdesk van de FNRS.

 

Lokale verschillen
Paardenaccommodaties, waaronder ook draf- en renbanen en verenigingen kunnen afspraken maken met hun gemeente of veiligheidsregio. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is dus belangrijk om bij je gemeente te informeren wat er in jouw omgeving geldt. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op je vereniging, stal of manege binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen.


Onder voorbehoud van wijzigingen
Bovenstaande informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij ons bekend is. Wij blijven informatie over de overheidsmaatregelen actualiseren indien nodig.

Vertegenwoordigers Sectorraad Paarden
De Sectorraad Paarden vertegenwoordigt en behartigt de collectieve belangen van de hippische organisaties die actief zijn in de Sport, Fokkerij en de Ondernemers. Het bestuur van SRP bestaat uit voorzitter Guusje ter Horst en vertegenwoordigers van de dragende organisaties uit Sport, Fokkerij en de Ondernemers: KNHS, LTO Nederland, FNRS, KWPN, Koepel Fokkerij, FNHB en SNDR.

Bron: KNHS

Foto: Shutterstock

0 4847

Vorige week werd in de persconferentie van demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge aangekondigd dat per 28 april lichte versoepelingen doorgevoerd worden. Één van die versoepelingen is de openstelling van terrassen. Met deze eerste berichtgeving leek het ook voor hippische (sport)accommodaties met een horecavergunning mogelijk om hun terrassen vanaf die datum te openen. Helaas is de berichtgeving na de persconferentie verder aangescherpt, waardoor terrassen bij alle sportaccommodaties gesloten dienen te blijven.

Ook toeschouwersverbod

De kamerbrief van demissionair minister de Jonge aan de kamer licht dit toe:“De buitenterrassen bij sportaccommodaties (zowel commercieel als paracommercieel) blijven gesloten om het aantal contactmomenten buiten de sportactiviteiten om zoveel mogelijk te beperken. Sportaccommodaties zijn geopend om te kunnen sporten zonder toeschouwers, waarbij de regels erop gericht zijn het bezoek daartoe te beperken: er naartoe om te sporten, na het sporten weer weg. Ook het toeschouwersverbod, zowel voor trainingen of wedstrijden blijft gelden.”

Gelijktrekken horeca

Het Platform Ondernemende Sportaanbieder (POS), waar onze partner in paardrijden de FNRS bij aangesloten is, ziet echter juridische gronden om ook terrassen van (para)commerciële sportaccommodaties te openen. Zij maken zich op dit moment hard om de mogelijkheden van de horeca bij (para)commerciële sportaccommodaties gelijk te trekken aan de mogelijkheden voor horeca op andere locaties.

Informeren bij lokale overheid

Totdat er meer duidelijk is over de mogelijkheid om terrassen op hippische (sport)accommodaties te openen is het verstandig om voor de opening van uw terras bij uw lokale overheid te informeren naar de mogelijkheden.

Bron: KNHS

Marc Houtzager - Sterrehof's Dante N.O.P. The Dutch Masters 2021 © DigiShots

Marc Houtzager is hard aan het werk om zijn paarden fit te krijgen voor het verdere seizoen. Met natuurlijk als hoogtepunt de Olympische Spelen van komende zomer. Momenteel is de Nederlandse springruiter bij The Dutch Masters in Den Bosch. Daar mag geen publiek bij zijn en dat vindt Houtzager niet eens een groot nadeel. “Je kunt zo wel in alle rust met de paarden werken”, zegt Houtzager in gesprek met Hoefslag.

Bekijk de video hieronder:

0 173
Marc Houtzager - Sterrehof's Dante Jumping Amsterdam 2019 © DigiShots

In de prikstrategie van het kabinet zou de groep met daarin de olympische sporters pas als laatste aan de beurt zijn. Met de start van de Spelen over honderd dagen, op 23 juli, begint de tijd te dringen. De olympische sporters krijgen nu eerder de kans om een prik te halen.

Zekerheid

De sport heeft bepaald niet voorgedrongen bij de verdeling van de vaccins. Dat zegt Theo Fledderus, algemeen directeur van de hippische bond KNHS en voormalig topman van sportkoepel NOC*NSF. “We hebben ons heel netjes gedragen. Vermoedelijk komt iedereen voor de zomer aan de beurt, maar het is fijn dat we nu zekerheid hebben.”

Testen

Topruiter Marc Houtzager noemt het goed nieuws dat de Nederlandse deelnemers bij de Olympische Spelen van Tokio voorrang krijgen bij vaccinatie.“Maar het is niet verplicht toch”, vraagt hij zich af. “Ik heb al corona gehad, dan is een prik volgens mij niet meer nodig. Ik laat eerst wel even testen straks of ik voldoende antistoffen heb.”

Vaccinatie

“Maar ik denk dat dit een goede zaak is”, zegt Houtzager, actief op de Olympische Spelen van 2008 en 2012 en voornaam kandidaat voor Tokio. „Iedereen die wil kan nu een vaccinatie krijgen, dat geeft toch meer zekerheid. Maar het is niet zo dat wij het er als ruiters onderling veel over hebben gehad. Dat komt natuurlijk ook omdat we elkaar niet zoveel zien, nu er vanwege de pandemie zo weinig wedstrijden zijn.”

Wedstrijden

Houtzager start deze week na een ’stop’ van langere tijd in België, om vervolgens deel te nemen aan The Dutch Masters in Den Bosch. De hippische wereld lag, althans in Europa, ook enige tijd stil vanwege het rhinovirus. Houtzager:“Gelukkig is dat onder controle. Maar bij elke wedstrijd moeten nu paard en ruiter worden getest. Ik denk dat niemand dat erg vindt. We zijn blij dat we weer kunnen beginnen.”

Bron: Telegraaf

Opstijgen, krukje, algemeen, stal

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge gisteravond werd bekendgemaakt dat de huidige coronamaatregelen met één week worden verlengd. Dat houdt op dit moment in dat de maatregelen nog gelden t/m 28 april.

Rutte en De Jonge vroegen nog even geduld te hebben. Er is een openingsplan, maar dit kan pas ingaan als de piek van de derde golf voorbij is. Het kabinet gaat daarom vanaf nu wekelijks bekijken of versoepelingen mogelijk zijn. Hierbij sprak De Jonge de verwachting uit met twee weken meer versoepelingen in de sport door te kunnen voeren als de cijfers dat toelaten. Op dinsdag 20 april neemt de overheid een besluit over de periode na 28 april. Eerder deze maand diende de KNHS al een open brief in, gericht aan premier Rutte. Hierin wordt gevraagd om het verbod op wedstrijden per 28 april op te heffen.

Paardensector

Voor de paardensector betekent dit dat de huidige coronamaatregelen ook met een week worden verlengd. Klik hier om alle maatregelen te bekijken.

Bron: KNHS

Foto: Archief

In een open brief die de KNHS richt aan het Ministerie van VWS wordt er gevraagd om het verbod op wedstrijden in de paardensport per 21 april op te heffen. De brief is opgesteld in aanvulling op de landelijke campagne van NOC*NSF en alle aangesloten sportbonden, waaronder de KNHS, om de hele sport weer open te stellen.

Op 13 oktober voerde het kabinet voor de tweede keer in een half jaar tijd een verbod op wedstrijden door in de strijd tegen Covid-19. Dat betekent dat er op dit moment al bijna een jaar geen wedstrijden kunnen worden verreden. De vertaling van de overheidsmaatregelen naar de paardensport is strikt. De paardensport heeft daarin verantwoordelijkheid genomen. Nu er licht is aan het einde van de tunnel en Nederland weer langzaam open gaat, is het tijd om ook de paardensport meer ruimte te geven.

Hard raken

Paardensport is geen contact- of teamsport en er wordt altijd minimaal en vaak veel meer dan 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden. Paardensport vindt plaats in zeer grote goed geventileerde ruimtes (rijhallen) en bovendien vanaf april voornamelijk buiten. De kans op besmettingen binnen de paardensport is daarom zeer klein terwijl de overheidsmaatregelen de paardensport buitenproportioneel hard raken.

Gelet op het zeer geringe besmettingsgevaar van COVID-19 en het grote sportieve- en financiële belang van wedstrijden in de paardensport verzoekt de KNHS het ministerie van VWS om vanaf 21 april wedstrijden in de buitenlucht in de paardensport weer toe te staan.

De open brief is hier te lezen.

Bron: KNHS

Foto: DigiShots

dressuur subtop NOC*NSF

NOC*NSF steunt de oproep van onder andere burgemeesters om, ondanks de coronamaatregelen, meer lokale beweging mogelijk te maken. Zij verwachten dat versoepelingen voor sportbeoefening bijdraagt aan een betere handhaving van de coronaregels. Ze hebben dan ook liever dat terrassen en sportaccommodaties gecontroleerd open gaan, dan chaotische overvolle parken en natuurgebieden.

Daarnaast heeft de KNHS een open brief verstuurd aan het ministerie van VWS waarin ze vragen om het verbod op wedstrijden in de paardensport per 21 april op te heffen. De brief is aanvullend op de landelijke campagne van NOC*NSF en alle aangesloten sportbonden (waaronder de KNHS) om de sport weer open te stellen.

Persconferentie

Dinsdag 13 april is er wederom een persconferentie, waar aangekondigd wordt welke versoepelingen er de komende maanden aan komen. Wat dat voor de sport betekent is nu nog niet helemaal duidelijk. Daarom laat NOC*NSF en zijn sportbonden het kabinet in een verklaring namens de sport weten dat juist ook de sport een bijdrage kan en wil leveren aan het ‘veilig in beweging brengen van Nederland’. Sportclubs faciliteren namelijk veilig bewegen en verantwoord ontmoeten. NOC*NSF vraagt dus meer sportmogelijkheden toe te staan.

Uitbreiding van de mogelijkheden om te sporten helpt bij een betere naleving van de noodzakelijke individuele corona-gedragsregels en maakt een betere handhaving van de regels in de nu overvolle natuurgebieden, parken en andere buitenruimtes mogelijk. Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “Laat de leeftijdsgrens van 26 jaar vallen voor het onderling sporten en open zo snel mogelijk de binnensport accommodaties. Hierdoor zal de grote bewegingsachterstand onder vrijwel alle leeftijdsgroepen niet verder oplopen. Daarnaast geeft het alle Nederlanders de kans om weer een mentale uitlaatklep te vinden.”

KNHS

Vanwege het zeer geringe besmettingsgevaar en het grote sportieve- en financiële belang van wedstrijden in de paardensport, verzoekt de KNHS het ministerie van VWS om vanaf 21 april wedstrijden in de buitenlucht in de paardensport weer toe te staan.

Paardensport is geen contact- of teamsport en er wordt altijd minimaal en vaak veel meer dan 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden. Daarnaast wordt de sport beoefend in zeer grote, goed geventileerde ruimtes en vanaf april gebeurd het voornamelijk buiten. De kans op besmettingen binnen de paardensport is zeer klein, terwijl de overheidsmaatregelen de paardensport bijzonder hard raken.

Lees de brief van de KNHS aan het ministerie van VWS hier.

 

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer