Tags Posts tagged with "BTW"

BTW

De BTW veranderingen kosten de paardensector geld

Voor iedereen die wel eens paarden of pony’s koopt of verkoopt, verandert er van alles op het gebied van de BTW. Hoewel de belastingdienst pretendeert het wel ‘makkelijker maar niet leuker’ te maken, gaat die vlieger in dit geval niet bepaald op. Het wordt er in ieder geval niet makkelijker op, en meestal trouwens ook niet leuker voor de paardenhouder.

BTW regeling

Wil jij precies weten en in begrijpelijke taal uitgelegd krijgen hoe het nu zit met de nieuwe BTW regeling? Zorg dan dat je het komende Hoefslag magazine niet mist! Als abonnee krijg je hem natuurlijk thuis gestuurd. Mocht je geen abonnee zijn, dan kan je dit nummer vanaf eind februari in de betere boekhandel kopen of online (zonder verzendkosten) via www.paardenmagazines.nl bestellen.

Zonder de voorkennis van het Hoefslagartikel zijn we benieuwd of onze online lezers weten wat er gaat veranderen in de BTW regeling, en vooral wie er door geraakt wordt:

Wat zijn de gevolgen van de veranderingen in de BTW voor paardenhouders?

Bekijk stemmen

Laden ... Laden ...

 

 

 

0 119

BMW Amsterdam is sponsor geworden van Jumping Amsterdam. In 2017 is de Amsterdamse autodealer dé mobiliteitspartner van het bekende paardensportevenement in de RAI Amsterdam.

Erg blij met deze nieuwe sponsor

De showroom van BMW Amsterdam is gevestigd aan de Pieter Braaijweg in Duivendrecht, op steenworp afstand van de RAI Amsterdam. ‘We zijn erg blij met deze nieuwe sponsor,’ zegt Jumping Amsterdam-directeur Annemarike van Putten-Bunschoten. ‘Onze doelstellingen overlappen. Waar zowel een paardensportevenement als Jumping Amsterdam, als een automerk als BMW als merk worden geschaard onder het luxere segment, zijn beide merken juist toegankelijk voor een brede doelgroep.’ Dit beaamt ook Reinier Mutsaerts, directeur van BMW en MINI Amsterdam. ‘Iedereen is welkom in onze showroom en de stand tijdens Jumping Amsterdam. Wij hebben een zeer gevarieerd aanbod auto’s, met voldoende trekkracht voor het trekken van trailers, en kunnen iedereen voorzien van passend en deskundig advies.’

Courtesy Car Service

De BMW’s zijn tijdens het evenement te bewonderen in het promodorp, maar worden ook ingezet voor het transport van alle benodigdheden in de piste en voor de Courtesy Car Service tijdens het evenement. Zo worden alle VIP-gasten, ruiters en officials op een veilige en comfortabele wijze vervoerd van Schiphol en hotel naar Jumping Amsterdam. Dit is het eerste jaar dat BMW samenwerkt met Jumping Amsterdam en beide partijen kijken er dan ook erg naar uit.

 

Bron: Persbericht Jumping Amsterdam

Foto: Remco Veurink

0 186

Vorige week kwamen de kabinetsplannen om het belastingstelsel te hervormen naar buiten waarbij het lage btw-tarief zou worden geschrapt. Sectorraad Paarden stelt dat de voorgestelde btw-verhoging van 6 naar 21% een grote klap betekent voor de branche. De Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD) stuurde daarom gisteren een brief aan de Tweede Kamer over deze kwestie.

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hervorming van het belastingstelsel met verhoging van de btw in o.a. de recreatieve sector is ook een ernstige bedreiging voor de paardensector in Drenthe. Deze bedrijfstak heeft in de provincie een jaarlijkse omzet van ca. 230 miljoen euro met ruim 3.000 directe en 2.400
indirecte arbeidsplaatsen. Iets meer dan 54.000 hippische toeristen per jaar brengen hier
met of zonder eigen paard een vakantie door. Deze informatie is afkomstig uit het onlangs
door Adviesbureau BMC afgeleverde rapport ‘Economische betekenis en potentie van de
hippische sector in Drenthe’.

De bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD) zetten
zich ervoor in zo veel mogelijk gasten te ontvangen en de positie van Drenthe als
paardenprovincie verder te versterken. De rust, de natuur en het landschap in de provincie
werken hier in positieve zin aan mee. Hippische gasten genieten ervan en betrekken deze
eigenschappen ook vaak bij de afweging tussen een vakantie in Drenthe, het noorden van
België of in het westen van Duitsland.

Verhoging van het btw-tarief van 6 naar 21% verzwakt de positie van het paardentoerisme in Nederland en zeker ook in dé paardenprovincie Drenthe. En dat ook nog in een tijd dat het herstel van deze sector na de economische crisis van 2008 moeizaam verloopt.
In het algemeen geldt dat Nederlanders minder vaak op vakantie gaan. Dit jaar blijft
ongeveer een kwart van onze landgenoten thuis. Ook de hippisch recreatieve bedrijven in
Drenthe merken dit en moeten zich daarom extra inspannen om te kunnen blijven
voortbestaan. Dit vereist veel meer arbeidsuren en extra uitgaven voor o.a. promotie.
Verhoging van de tarieven voor de gasten gebeurt niet of nauwelijks. Maar wel stijgen de
bedrijfskosten. Veel gemeenten verhogen de toeristenbelasting, rioolheffingen en de
onroerendzaakbelasting. Kortom, kosten en opbrengsten staan sterk met elkaar in contrast.

Volgens gegevens van wetenschappelijk onderzoeksbureau Nyfer gaat het afschaffen van
het lage btw-tarief zeker 55.000 banen kosten in de recreatieve sector. Bedrijven zullen
moeten sluiten. Ook hippische recreatieondernemers in Drenthe lopen hierbij risico’s. Bij een hoger btw-tarief kiezen paardengasten sneller voor een vakantie in België of Duitsland waar de omzetbelasting laag is.

Verhoging van de btw met 15% heeft ernstige gevolgen voor de hippisch toeristische sector
in Drenthe die zich er juist voor inzet om de economische betekenis ervan te versterken en
de werkgelegenheid te verhogen. Dit voor de eigen ondernemingen, maar ook voor de
aanverwante bedrijven. Paardentoerisme in Drenthe biedt kansen om de recreatieve sector
in de provincie vooruit te helpen. Een hoger btw-tarief leidt tot het omgekeerde, een
achteruitgang.

Een lagere omzet en minder arbeidsplaatsen in de provincie Drenthe richten veel
economische en emotionele schade aan. Vooral ook bij de vele ondernemers in de provincie
die een gevoelsmatige binding hebben met paarden en pony’s. Hun liefde voor mens, dier en natuur komt sterk onder druk te staan. Het verhogen van het btw-tarief met 15% is de
doodsteek voor veel recreatieve bedrijven in Drenthe, voor hun medewerkers en voor de
middenstand in de omgeving. Een hoger btw-tarief voor de hippisch recreatieve sector is een volkomen verkeerde aanpak. Ofwel, het paard wordt achter de wagen gespannen!
Namens de VPD verzoek ik u zich ervoor in te zetten dat het paard altijd vóór de wagen kan
blijven lopen.

0 175

Afgelopen week kwamen plannen naar buiten van het kabinet om het belastingstelsel te hervormen waarbij het lage btw-tarief zou worden geschrapt. Een btw-verhoging zou volgens de Sectorraad Paarden een grote klap betekenen voor de hele paardensector. Omdat de verhoging op het bordje van de consument komt, zullen veel hobbymatige paardensporters bij een hogere prijs mogelijk afhaken. Voor maneges, instructie-, sport- en trainingsstallen en andere hippische ondernemers zou dit een funeste ontwikkeling zijn.

De marges staan in de gehele paardensector al jaren onder druk. Naast banenverlies, zal een btw-verhoging ook gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van de accommodaties en daarmee voor de veiligheid in de sport.

Bron: Hoefslag/Sectorraad Paarden

0 119

Na gesprekken tussen de Sectorraad Paarden (SRP) en het Ministerie van Financiën over de BTW-tarieven voor de paardensector is er nu duidelijkheid over de toepassing van het verlaagde BTW-tarief (6%) bij:
– de levering van dekhengsten en fokmerries, ook als ze mede voor de sport worden gebruikt;
– de opfokdiensten en africhting.
Het is -nog- niet helemaal zoals de SRP het graag in het belang van de sector zou willen, maar er is wel weer een stap gezet.

Het besluit houdt het volgende in:

Levering van dekhengsten en fokmerries

Indien een dekhengst of fokmerrie uitsluitend bestemd is voor gebruik in de fokkerij, geldt bij de levering (verkoop) het 6%-tarief.

In veel gevallen wordt een dekhengst of fokmerrie ook ingezet voor de sport. Het was dan in de praktijk onduidelijk welk BTW-tarief dan bij een verkoop gold. Op initiatief van de SRP geeft de Staatsecretaris nu duidelijkheid:
-voor dekhengsten die ook worden gebruikt in de sport mag de verkoopprijs gesplitst worden in 75% belast tegen het 6%-tarief en 25% belast tegen het 21%-tarief;
-voor fokmerries die ook worden gebruikt in de sport mag de verkoopprijs gesplitst worden in 50% belast tegen het 6%-tarief en 50% belast tegen het 21%-tarief;
-indien een ondernemer van mening is dat een hiervan afwijkende verdeling beter recht doet aan de feitelijke situatie, dan kan dat maar dan moet hij dat wel aannemelijk kunnen maken.

Opfokdiensten en africhten

De ‘oude’ regeling voor opfokdiensten en africhting blijft in stand. Het 6%-tarief geldt voor:
– de zuivere opfok. Deze diensten zijn gericht op het laten opgroeien van het jonge paard tot een jong volwassen paard. Het paard wordt verzorgd en sociaal en handelbaar gemaakt, zonder dat er verdere prestaties van het paard verwacht worden.
– de africhting. Deze diensten zijn gericht op het (verder) socialiseren van het paard, het zadelmak maken en het zodanig africhten dat het geschikt is voor gebruiksdoeleinden als rij- of menpaard. Voor de africhting geldt een maximale termijn van 6 maanden (tenzij een langere termijn kan worden aangetoond). De africhting eindigt in ieder geval zodra er een startpas voor het paard wordt aangevraagd dan wel aan het einde van het vijfde levensjaar van het paard.

Voor het trainen van een paard tot dressuur- of springpaard op B of ander niveau geldt volgens de Staatssecretaris niet het 6%-tarief maar het 21%-tarief.

Sectorraad Paarden/Hoefslag

(Foto: Remco Veurink)

 

0 17

In het persbericht van de Sectorraad Paarden (SRP)  van 6 januari 2014 was al opgenomen dat dankzij de inspanningen van de SRP, paardenfok- en  -opfokbedrijven de btw-landbouwregeling kunnen blijven toepassen en dat hetzelfde geldt voor paardenhandelaren en de btw-veehandelsregeling.

In bedoeld persbericht kon de SRP nog geen duidelijkheid geven of  het ministerie van Financiën bedoeld heeft de btw-landbouwregeling voor de levering van alle soorten paarden te kunnen laten gelden. Dat kan nu wel. Het ministerie heeft de SRP medegedeeld dat fok- en opfokbedrijven de btw-landbouwregeling kunnen toepassen voor de levering van ALLE soorten paarden, dus niet alleen van slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten. Net zoals paardenhandelaren de btw-veehandelsregeling kunnen toepassen voor de levering van alle soorten paarden. Zoals in het persbericht van 6 januari al is aangegeven, is de btw-landbouwregeling of de btw-veehandelsregeling  niet voor elk bedrijf de beste keuze. Laat u hierover adviseren door uw accountant of fiscalist.

Het ministerie heeft aangekondigd dat per 1 april 2014 de bovenstaande goedkeuringen worden heroverwogen. De SRP zal zich voor handhaving blijven inzetten, maar het is niet uitgesloten dat er na 1 april 2014 een andere situatie kan ontstaan.

Volgens de Belastingdienst geldt vanaf 1 januari 2014 het btw tarief van 6% alleen nog voor de levering van slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten en niet meer, zoals voorheen, ook voor de levering van jonge (opfok)paarden. Hiervoor zou het tarief van 21% btw gelden. De SRP onderzoekt nog of en, zo ja, welke vervolgstappen nodig zijn.

Opfokbedrijven kunnen, als ze de btw-landbouwregeling niet toepassen, voor hun opfokdiensten aan derden vooralsnog het tarief van 6% btw blijven hanteren. Het ministerie zal ook deze goedkeurig heroverwegen.

Hoefslag/Sectorraad Paarden

0 49

Na overleg van de Sectorraad Paarden (SRP) met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst zijn enkele belangrijke tegemoetkomingen richting de sector tot stand gekomen.

BTW-landbouwregeling voor fok-en opfokbedrijven
De Belastingdienst keurt alsnog goed dat paardenfok- en -opfokbedrijven de btw-landbouwregeling blijven toepassen. Dit geldt zowel voor de levering van paarden door deze bedrijven als de opfokdiensten aan derden. Het is helaas op dit moment nog niet geheel duidelijk of deze goedkeuring alleen betrekking heeft op fok- en opfokpaarden, of ook op andere paarden. De SRP probeert hierover snel duidelijkheid te krijgen en zal de sector hierover zo snel mogelijk informeren. Voorwaarde voor het toepassen van de btw-landbouwregeling is wel dat een bedrijf tenminste één hectare cultuurgrond bedrijfsmatig in gebruik heeft.

De btw-landbouwregeling houdt in dat een bedrijf buiten de heffing van btw blijft: het bedrijf is dan geen btw verschuldigd over de omzet, en krijgt ook geen btw-teruggave over de kosten. Fok- en opfokbedrijven kunnen kiezen voor toepassing van de btw-landbouwregeling of voor de normale btw-regeling. De btw-landbouwregeling is niet voor elk bedrijf de beste keuze. Laat u hierover adviseren door uw accountant of fiscalist.

BTW-veehandelsregeling voor alle soorten paarden
De Belastingdienst keurt ook alsnog goed dat paardenhandelaren de veehandelsregeling op verzoek kunnen toepassen op de levering van alle –soorten-  paarden (dus niet alleen slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten). De veehandelsregeling werkt hetzelfde als de btw-landbouwregeling, een bedrijf blijft hiermee buiten de heffing van btw. Paardenhandelaren hebben dus de keuze tussen toepassing van de btw-veehandelsregeling of de normale btw-regeling. Ook de veehandelsregeling is niet voor elk bedrijf de beste keuze. Laat u hierover adviseren door uw accountant of fiscalist.

De Belastingdienst heeft in een overleg met de SRP aangegeven dat beide bovenstaande goedkeuringen per 1 april 2014 worden heroverwogen. De SRP zal zich ervoor  inzetten dat de regelingen op bovenstaande wijze toegepast kunnen blijven worden.

Deze besluiten kunt u hier teruglezen.

Voor de volledigheid, het 6%-tarief geldt bij levering van paarden vanaf 1 januari 2014 alleen nog voor slachtpaarden, fokmerries en dekhengsten. Zie hiervoor het persbericht van de SRP van 25 oktober 2013.

De Sectorraad Paarden behartigt de collectieve belangen in de paardensector en bestaat uit de volgende partijen: KNHS, KWPN, Koepel Fokkerij, FNHO (bestaande uit: FNRS, VHO, BvHH, VSN, NVvH, NVvGP, NFvD, GGP, NVZR), Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO: ZLTO, LTO Noord, LLTB)

 

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer