Tags Posts tagged with "bedrijven"

bedrijven

0 100
Marieke van der Putten
Marieke van der Putten - Glock's Federleicht KNHS Indoorkampioenschappen 2017 © DigiShots

Uit een onderzoek van ‘FNRS-KNHS Partners in Paardrijden’  blijkt dat het vertrouwen van de ondernemers in het doorkomen van de coronacrisis gestegen is. Daarentegen is het vertrouwen van de verenigingen juist gedaald.

Momenteel heeft 2,2% van de ondernemers er geen vertrouwen in dat ze door de crisis komen en 5,26% van de verenigingen. Dit was eerder nog 10,4% voor de ondernemers en 2,8% voor de verenigingen.

Buffers

Aan het begin van de crisis gaf 28,7% aan voldoende financiële buffer te hebben, tijdens de laatste meting is dit percentage gestegen naar 56,4%. Ten opzichte van de laatste monitor is dit een stijging van 7,3%.

De problemen met de liquiditeit zijn iets afgenomen naar 7% onder verenigingen (t.o.v. 9,8% in de vorige uitvraag).

Versoepeling

Toen de maatregelen voor de jeugd t/m 18 jaar versoepeld werden, is 37,3% van de verenigingen en 64,7% van de ondernemingen gelijk open gegaan. Nadat bekend werd dat de regels voor volwassenen ook versoepeld waren, opende 30,5% van de verenigingen en 17,6% van de ondernemers hun deuren. Nog steeds zijn niet alle accommodaties open. Zo is 8,5% van de verenigingen en 7,8% van de ondernemers nog gesloten. Dit is bijvoorbeeld omdat ze niet de gelegenheid hebben om buiten activiteiten aan te kunnen bieden.

Lichte daling

Nu de activiteiten bij bedrijven en verenigingen weer meer mogelijk zijn, is ook een daling van het percentage leden dat zijn geld terugvraagt zichtbaar. Dit is bij verenigingen van 25,9% naar 17,5% gedaald. Bij ondernemers zat er een lichte daling in het percentage, van 9,6% naar 29,3%.

Bron: KNHS

Foto: Digishots

0 380
buitenrijden

Drie bedrijven in Limburg hebben het officiële Paarden Welkom gevelbord uitgereikt gekregen. Zo is meteen te zien dat ze uitstekende service en faciliteiten bieden voor ruiters en menners die graag buiten willen rijden.

In Limburg wordt hard gewerkt aan een provinciaal dekkend knooppuntennetwerk voor ruiters en menners. Inmiddels is dat voor bijna 70% gereed.

Goede voorzieningen

De drie gevelplaten gingen naar FNRS bedrijf Rijstal Venhof, Paardenpension Jägerhof als FNRS Ruitersportcentrum Bergemo. Bij deze bedrijven zijn goede voorzieningen voor paard en ruiter aanwezig, waaronder verblijfsmogelijkheden. Daarnaast wordt er alles aan gedaan om ruiters zorgen uit handen te nemen, zodat ze optimaal kunnen genieten van een (meerdaagse) rit of vakantie.

Bij de genoemde bedrijven is dit allemaal aanwezig.

Prachtige omgeving

De bedrijven liggen bovendien in een prachtige omgeving om te paard te ontdekken. Zo liggen Venhof en Jägerhof (gemeente Roerdalen) beide in het Nationale Park De Meinweg en is Bergemo (gemeente Gennep) gesitueerd aan de rand van Nationaal Park De Maasduinen. Aan de hand van het uitgereikte Paarden Welkom bord geven zij vanaf heden nog duidelijker aan dat je méér dan welkom bent met je paard.

Bron KNHS / buitenrijden.nl

Foto: archief

stal paarden paardenhouderij

Inspecteurs van het vorig jaar gepresenteerde Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) hebben tijdens een pilot negen paardenbedrijven bezocht. Twee bedrijven hebben het Keurmerk Paard en Welzijn inmiddels behaald.

Het gaat om Stoeterij Geere-stein in Doorn en Boerderij Sinneveld in Santpoort-zuid.  Drie bedrijven komen op korte termijn in aanmerking voor het keurmerk, wanneer ze een aantal aanpassingen doorvoeren.

Uiteenlopende bedrijven

De inspecteurs bezochten negen uiteenlopende, door LTO en FNRS aangeleverde bedrijven. Het gaat om grote maneges in stedelijk gebied, landelijk gebied, grote en kleinere pensionstallen, professionele sportstallen en een zorgboerderij. “Met opzet is in de pilot gekozen voor een uiteenlopend type bedrijven, ook bedrijven met soms wat verouderde huisvesting of beperkte mogelijkheden voor vrije beweging,” aldus het KPW.

“Dit om te bepalen wat de stand van zaken is met betrekking tot welzijn op deze bedrijven, niet met de verwachting om op al deze bedrijven een Keurmerk Paard en Welzijn uit te kunnen reiken.”

Voldoende vrije beweging

Een groot deel van de bedrijven heeft ondanks soms beperkte ruimte, een praktische oplossing gevonden om de paarden en pony’s toch te voorzien van voldoende vrije beweging. In veel gevallen werd ruimschoots voldaan aan de minimumeisen.

“Het is begrijpelijk dat bedrijven niet van vandaag op morgen de huisvesting aan kunnen passen. Op een aantal bedrijven werd dan ook geconstateerd dat de boxmaat niet altijd passend was bij het paard of de pony in de betreffende box.”

Voerregime

Bovendien bleek het voerregime op veel bedrijven nog een punt van aandacht. “Vaak is dit met kleine aanpassingen en wat praktisch advies aan te passen. De bezochte bedrijven zijn indien nodig hierin geadviseerd.”

Bron: keurmerkpaardenwelzijn.nl

0 78

Het begin van 2014 heeft zich gekenmerkt door beperkte vraag naar agrarische bedrijven in combinatie met beperkt aanbod. Het aanbod is het afgelopen halfjaar in alle agrarische sectoren afgenomen, vooral omdat er weinig objecten in verkoop worden gezet.  In sectoren waarin goede rendementen worden behaald is de stemming redelijk positief. Dit blijkt uit de cijfers over het eerste halfjaar van 2014, die de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (A&LV) vandaag presenteert. Volgens A&LV wordt de waarde van vastgoed op dit moment voor een groot deel bepaald door het productrendement.

Het afgelopen halfjaar is gebleken dat kopers van grond met opstallen vaak vooral geïnteresseerd zijn in de grond. Alleen als stallen en schuren van goede kwaliteit zijn en niet al te oud, worden deze ten volle benut. Mede door bovengenoemde ontwikkeling komen er meer schuren en stallen leeg te staan.  De NVM ziet een markt voor een deel van deze Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB), mits de procedures minder stringent en minder lang duren. Voor een ander deel van de VAB ziet de NVM geen andere oplossing dan sloop. Er zou een regeling in het leven geroepen moeten/kunnen worden om het slopen te stimuleren in ruil voor het elders terugbouwen. “De markt vraagt om meer flexibiliteit en minder tijdrovende procedures”, benadrukt Arjan van der Waaij, voorzitter van de NVM-vakgroep.

Paardensector

De paardensector heeft ook al geruime tijd last van de economische malaise. De export van goede paarden trekt weer aan. Het een en ander heeft invloed op de verkoopbaarheid van de paardenbedrijven. Er worden nog steeds bedrijven verkocht, ongeveer evenveel als het eerste halfjaar van 2013. Kopers die over voldoende eigen vermogen beschikken en buitenlandse partijen die een uitvalsbasis zoeken in paardenland Nederland, behoren veelal tot de kopers. Belangrijker worden de efficiëntie van werken en bedrijven met een ruime diervriendelijke inrichting. Manegebedrijven waar een goed rendement te behalen valt en gelegen in of nabij een groot verzorgingsgebied, kunnen zich steeds meer verheugen op goede belangstelling. Vaker dan in 2013 komt een transactie tot stand. De financierbaarheid is wel steeds een punt van aandacht. Zonder voldoende  eigen middelen is kopen bijna niet mogelijk.

Hoefslag/Persbericht NVM

0 49

In Nederland lopen op 13.431 landbouwbedrijven zo’n 132.411 paarden en pony’s rond. Oftewel: gemiddeld tien per bedrijf. Maar waar in Nederland lopen de meeste edele dieren en hun kleine versies rond? De Top 5 van Boerenbusiness.nl, samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), heeft het uitgezocht. En daarbij kijken we in eerste instantie naar de oostelijke richting.

De gemeente met de meeste paarden en pony’s op landbouwbedrijven is namelijk het Gelderse Ede, dat binnen haar grenzen 1.747 paarden herbergt. Daarmee staat Ede, dat gemiddeld 12 paarden per bedrijf telt, ver voor op de nummer twee Berkelland. In deze Achterhoekse gemeente resideren 1.520 paarden, oftewel tien paarden per bedrijf. Hardenberg volgt Berkkelland op de voet met slechts 15 paarden minder, goed voor gemiddeld 9 paarden per bedrijf.

Bernheze telt op de vierde plek maar 79 bedrijven, maar zij hebben wel 1.314 paarden. Daarmee hebben de Brabanders wel gemiddeld 17 paarden per bedrijf. De qua oppervlakte grote gemeente Sûdwest-Fryslân telt met 2010 de meeste bedrijven in de Top 5. In totaal hebben zij 1.314 paarden per bedrijf.

Opvallend zijn verder de posities van de gemeenten Delft en Schoonhoven. Zij staan ver in de middenmoot verstopt, maar door het lage aantal landbouwbedrijven binnen hun gemeentegrenzen is de paardenstapel gemiddeld erg hoog: 41 paarden in Delft en 59 paarden in Schoonhoven.

CBS/Hoefslag

0 28

Vanaf 2000 is het aantal paard- en ponybedrijven met vijff procent gestegen tot vierduizend bedrijven in 2012. In dat jaar hadden de paard- en ponybedrijven 28 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 27 procent meer is dan in 2000. Op de bedrijven waren 87 duizend paarden en pony’s, wat 57 procent meer is dan in 2000. In 2012 werd met één arbeidsjaareenheidgemiddeld 4,8 hectare grond bewerkt, vijftien paarden en pony’s verzorgd en tienduizend euro standaardopbrengst gegenereerd. In 2000 was dit nog 4,7 hectare grond, twaalf paarden en pony’s en tienduizend euro standaardopbrengst.

Ondanks de hogere productiviteit (het per arbeidsjaar bewerken van meer grond en het verzorgen van meer paarden en pony’s) leidde bij de paard- en ponybedrijven tot een 0,6 procent lagere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale paard- en ponysector is in de periode 2000-2012 met 23 procent toegenomen.

In 2012 had het gemiddelde paard – en ponybedrijf 7,2 hectare cultuurgrond, 28 procent meer dan in 2000. Verder waren er twintig paarden en pony’s, 50 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met zeventien procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee paard- en ponybedrijf met achttien procent toegenomen.

 

Hoefslag/CBS

Foto: Remco Veurink

Volg ons!

0FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer