Tags Posts tagged with "AES"

AES

De volbloedhengst Volfonic heeft van het AES de status ‘Approved’ verkregen op basis van de nakomelingen. De zeventienjarige Volfonic is een zoon van Zafonic uit een Foolish Pleasure moeder en werd twee jaar geleden aangekocht door Conny van Heeckeren. Als driejarige finishte Volfonic aan kop in de Derby van Duindigt. Twee jaar later liep de hengst een carrièrebeëindigende blessure op. Eigenaresse Van Heeckeren besloot de hengst via Dierenartsenpraktijk De Graafschap ter dekking te stellen. Inmiddels zijn er zestien veulens van Volfonic geboren. Aan de hand van deze nakomelingen besloot het AES om de hengst de status ‘Approved’ te geven.

‘Volgens het AES liet Volfonic een uniforme collectie veulens zien, die maat vertoonden en correct gebouwd zijn. De hengst lijkt goed te veredelen en een nuchter karakter door te geven,’ aldus Van Heeckeren via Facebook.

0 615

Scott Brash, springruiter nummer één van de wereld, heeft in België een jong talentvol paard aangekocht. Het gaat om de zesjarige ruin Comme D’Api Junior EEZ (v. Comme D’Api van de Hacienda). Deze AES’er werd gefokt door Stal Euro Equitation. Comme D’Api Junior EEZ kreeg zijn opleiding van Olivier Seynhaeve. Het duo behaalde een tweede plaats tijdens de eerste manche van de jonge paardencyclus bij Stal Hulsterlo. Zowel in Lummen als in Lier wonnen zij een rubriek bij de zesjarigen. In de kleine Grote Prijs van Hardelot eindigde de combinatie dit jaar op de derde plaats.

“Een tijdje terug nam ik met Comme D’Api deel aan een springclinic waar Scott Brash les kwam geven. Hij raakte danig onder de indruk van zijn kwaliteiten en even later kwamen we tot een overeenkomst.” aldus Olivier Seynhaeve. Intussen staat de ruin bij Brash op stal en kreeg hij net als al zijn andere paarden een nieuwe naam. Voortaan gaat hij door het leven onder de naam ‘Hello Mister President’.

Bron: Hoefslag/Equnews

Foto: Stefano Grasso/LGCT

0 100

Op 2 juli jongstleden heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het Anglo European Studbook (AES) en de Nederlandse hippische bond KNHS. Laatstgenoemde partij nam de eerste stap richting een open communicatie naar het vinden van een oplossing in de slepende zaak rond de selectieprocedures voor de WK’s voor jonge paarden. Volgens de KNHS mogen in Nederland geregistreerde AES-paarden niet deelnemen aan de selectiewedstrijden. Op 22 jongstleden werd een, door het AES aangespannen, kort geding op het laatste moment afgeblazen wegens een aanpassing in het FEI-reglement. Kort na deze beslissing liet het Studbook weten een vermoeden te hebben dat de KNHS haar aangekondigde wijzigingen zou terugdraaien en de WK-selecties onder zou kunnen gaan brengen bij de ISAH Cup. Een nieuwe rechtszaak dreigde, maar inmiddels zijn beide partijen om de tafel gegaan.

AES laat via haar website weten:
‘Op 2 juli jl. zijn wij op een uitnodiging van de KNHS ingegaan om een gesprek te voeren over de toekomst van de jonge paardenselecties in Nederland. Dit was een zeer prettig en open gesprek dat aankomende periode een vervolg zal gaan krijgen. Na dit gesprek is ons vertrouwen in de KNHS aanzienlijk hersteld. Wij zijn zeer verheugd met deze plotselinge ontwikkeling en zien de toekomst omtrent de selectieprocedures in Nederland met vertrouwen tegemoet. Uiteraard zullen wij op gezette tijden laten weten hoe de vervolggesprekken en ontwikkelingen verlopen. De KNHS zal overigens binnenkort in ieder geval een verduidelijking geven voor het Wildcard traject in Nederland voor de aankomende Wereldkampioenschappen voor jonge paarden in Lanaken en Verden.’

Bron: Hoefslag/AES

Foto: Remco Veurink

0 189

Afgelopen maandag werd bekend dat het Anglo European Studbook (AES) haar plannen voor een kort geding jegens de KNHS moest staken. Voorgenomen aanpassingen in het FEI reglement zouden het kort geding onnodig maken. Vandaag spreekt het AES in een open brief aan de KNHS haar vermoedens uit over het opnieuw wijzigen van het reglement.

‘Tot onze spijt hebben wij moeten vernemen dat na het intrekken van het kort geding er nu weer gesprekken zouden zijn tussen de KNHS en het KWPN om alle door de KNHS aangekondigde wijzigingen terug te draaien en de selecties voor de WK’s weer onder te brengen bij o.a. de Isah Cup en daarmee bij een stamboek. Ik wil de KNHS er aan herinneren dat zij ook volgens het nieuwe reglement van de FEI nog steeds degene is die verantwoordelijk moet zijn voor de selecties van de WK’s en niet een stamboek, of wordt dit binnenkort soms ook vlug veranderd?

‘Hoewel de FEI de regel m.b.t selectie aangekondigd heeft te gaan veranderen, is er ook in de nieuwe reglementen nog steeds ruimte om paarden van andere WBFSH stamboeken uit te zenden naar de WK’s(d.m.v. een Wildcard). Er staat in de regels duidelijk omschreven dat paarden die vanwege goede prestaties in het selectietraject zouden moeten worden geselecteerd, maar bij een ander WBFSH stamboek staan geregistreerd, in aanmerking komen voor een Wildcard. Door paarden van andere stamboeken op voorhand aan het gehele selectietraject uit te sluiten ontneemt de KNHS veel van haar leden de kans om zich te kwalificeren en dus in aanmerking te komen voor zo’n Wildcard.

Uit het Approved Schedule 2014:

IV.d ‘Wildcards can be provided to horses which for instance qualified
themselves but have not been selected as their native country is not the same as their country of residence.’

‘Hoe komt het toch dat een bond als de KNHS niet in staat is om zelf NK’s voor jonge paarden te organiseren, gewoon voor al haar leden met alle paarden? Er zou niemand uitgesloten hoeven worden, het is voor iedereen toch onbegrijpelijk dat de KNHS hiervoor blijft kiezen! Gebruik toch gewoon de door de FEI opgegeven quota per leeftijdscategorie voor de beste KWPN/NRPS paarden en beloon vervolgens de beste paarden van alternatieve WBFSH stamboeken met een Wildcard. Paarden van niet-WBFSH stamboeken kunnen uiteraard niet naar het WK, maar waarom zouden ook zij niet mee mogen doen aan een Nationaal Kampioenschap voor hun leeftijdscategorie? Dit zal een groots en druk bezocht evenement worden waar de KNHS juist trots op zou moeten zijn. Of zijn jullie nu soms trots op jezelf? Ik kan het mij niet voorstellen!

‘Ik stel voor dat de KNHS eens serieus naar de aangedragen oplossing gaat kijken en tot een sportief besluit gaat komen, dat zou namelijk wel passen bij een Koninklijke sportbond!

Joris van den Oetelaar (AES)’

 

Bron: AES/Hoefslag

0 182

Het AES stamboek heeft besloten het kort geding tegen de KNHS in te trekken. De reden hiervoor is dat naar aanleiding van het kort geding de FEI enkele dagen geleden een cruciale regel waarover de kort geding procedure onder meer zou gaan aan heeft gepast in het reglement voor de wereldkampioenschappen jonge paarden. Het gaat hierbij om de volgende regel waarin wordt omschreven waar een paard aan moet voldoen om uitgezonden te kunnen worden naar het WK:

Uit het ‘Approved Schedule 2014’ (Oud):
“All horses must be registered in a studbook, which is a member of the WBFSH. Only the Studbook where the concerned horse was first registered will be used for this event.”

Deze regel wordt door de FEI als volgt aangekondigd voor 2015:
“All horses must be registered with a studbook, which is a member of the WBFSH. Only the studbook in which the horse in question is first registered is acceptable for participation at the Championship. The quota for each country is for horses registered in a studbook which is originally recognized in that country.”

Reactie AES

Het AES laat via haar website weten:
‘Op basis van de aanpassingen is het zo dat landen enkel nog maar gekwalificeerde paarden uit kunnen zenden van stamboeken die in het betreffende land zijn erkend. In Nederland zijn dat alleen het KWPN en het NRPS. De KNHS heeft in het kader van de kort geding procedure pas afgelopen donderdag bericht over deze wijzigingen. Het feit dat de FEI de regels nu hals over kop aanpast in combinatie met het feit dat dat de KNHS haar uitvoeringsbesluiten inmiddels snel heeft gewijzigd (waardoor de Isah en Pavo Cup nu slechts nog KWPN kampioenschappen zijn en geen selecties meer voor de WK’s), bevestigt dat wij al die tijd in ons gelijk stonden.  Met de aanpassingen van deze regels kan de KNHS zich nu ‘verschuilen’ achter het feit dat zij de regels nu wel op een juiste manier toepast. Daarom heeft het voortzetten van de procedure tegen de KNHS op dit moment geen zin.

Daarnaast blijft het ook nu nog de vraag of de KNHS op deze wijze -door dit te laten gebeuren- de belangen van haar leden wel op een juiste wijze heeft behartigd, of dat hiermee alleen de belangen van het KWPN/NRPS worden gediend. Immers, alle leden van de KNHS die niet over een zogenaamd KWPN dan wel NRPS stamboekpaard beschikken, kunnen zich onder de aangepaste regelgeving niet in Nederland kwalificeren voor de Wereldkampioenschappen Jonge paarden (springen en dressuur). Daarmee kan gezegd worden dat de KNHS veel van haar leden in de kou laat staan en dat zij dit in de afgelopen jaren ook al heeft gedaan zonder dat enige regel dit voorschreef. Dit terwijl de KNHS er toch voor al haar leden moet zijn! Dat betreft evenwel een discussie die niet in deze kort geding procedure aan de orde is, maar wel een vervolg zal moeten krijgen. De KNHS heeft zich hier ook nog nooit over uitgelaten richting haar leden. Wij hadden graag een sportief en open NK voor jonge paarden gerealiseerd waar iedereen aan mee had kunnen doen, maar dit lijkt nu ver weg.’

Reactie KNHS

Zaterdagavond ontving de KNHS het bericht van het AES dat het kort geding, dat komende maandag plaats zou vinden tegen de KNHS, is ingetrokken. Reden voor de intrekking van de aanklacht tegen de KNHS zijn de bewijsstukken die de KNHS heeft ingediend bij de rechtbank. Hieruit blijkt helder dat de KNHS bij de selectie voor het WK Jonge Dressuur- en Springpaarden geheel conform de reglementen van de FEI handelt.

“De KNHS betreurt de hele gang van zaken rondom het door de AES aangespannen kort geding. De KNHS gaat er van uit dat wij deze zaak hiermee achter ons kunnen laten”, aldus John Bierling, algemeen directeur van de KNHS.

Bron: AES/Hoefslag/KNHS

Foto: Remco Veurink

0 404

Naar aanleiding van de voornamelijk op de KNHS gerichte open brief van Kees van den Oetelaar namens het AES heeft de KNHS een reactie gepubliceerd. Hierin gaat ze onder meer in op het feit dat Van den Oetelaar de KNHS ervan beschuldigt bondscoach Rob Ehrens en daarmee indirect diens zoon Robbert Ehrens onder druk te hebben gezet. Robbert Ehrens was één van de aanklagers tegen de KNHS, maar zou zijn aanklacht ingetrokken heben na een telefoontje van zijn vader. Hieronder de reactie van de KNHS:

De KNHS en haar bondscoach springen Rob Ehrens hebben kennisgenomen van de ingezonden brief d.d. 10 juni 2015 van paardenhandelaar en directeur van het AES stamboek, Kees van den Oetelaar. De KNHS, noch de in het bericht genoemde personen, herkennen zich in het beeld dat wordt geschetst. De directeur schetst een onjuiste voorstelling van zaken en laat zich onnodig kwetsend uit naar werknemers van de KNHS. De KNHS betreurt het dat de heer Van den Oetelaar ervoor kiest om de pers in te zetten en daarmee doelbewust personen en instanties beschadigt.

Rob Ehrens: ‘Ik heb de open brief van Kees van de Oetelaar namens het Anglo European Studbook gelezen. Ik ben geschrokken van zijn kwetsende uitlatingen. Dit is niet conform de waarheid weergegeven. Het AES brengt op deze wijze schade toe aan mijn eer en goede naam en de reputatie van de hippische sport in het algemeen.’

In de reactie van de heer Van den Oetelaar wordt bovendien ten onrechte de indruk gewekt dat AES-paarden aan geen van de internationale kampioenschappen namens Nederland deel zouden kunnen nemen. AES-paarden kunnen echter aan ieder kampioenschap (waaronder senioren EK’s, WK’s en Olympische Spelen) deelnemen, maar komen enkel en alleen niet in aanmerking voor de Nederlandse selectie voor het wereld-stamboeken-kampioenschap voor jonge paarden. Het AES-stamboek heeft uitsluitend om die reden een kort geding aangespannen tegen de KNHS.

De selectieprocedure die de KNHS hanteert is in lijn met de regels van de FEI. Alleen paarden van in Nederland gevestigde en geregistreerde stamboeken kunnen door de KNHS, de Nederlandse paardensportbond, worden uitgezonden voor deelname aan dit WK. Het AES-stamboek is echter een in Engeland geregistreerd stamboek. Jonge paarden die geregisteerd staan bij dit Engelse stamboek kunnen dus door de Engelse bond worden geselecteerd voor deelname aan dit wereld-stamboeken-kampioenschap en kunnen na selectie voor Engeland uitkomen. Ook bestaat een wildcard mogelijkheid. Ook in dat geval komt het AES-paard voor Engeland uit.

De KNHS onthoudt zich verder van commentaar in deze zaak en wacht het kort geding af.

Bron: KNHS

0 402

In een open brief spreekt AES-kopman Kees van den Oetelaar zich vandaag uit over het buitenspel zetten van zijn stamboek. Het KWPN en de KNHS boycotten het AES. Hieronder zijn betoog.

Buitenlandse paarden hebben de Nederlandse paardensport op de kaart gezet. Top Gun, Ratina en Egano (niet onder KWPN-vlag geboren paarden, red.) wonnen in het verleden de medailles. En ook vandaag de dag staat de KNHS te juichen bij de successen van London en Zirocco Blue. Maar deze paarden op jonge leeftijd opleiden, ho maar! Dat mag niet van de KNHS.

Het besluit van de KNHS om op haar eigen kampioenschap voor jonge springpaarden straks alleen KWPN’ers en een paar NRPS’ers toe te laten is onbegrijpelijk en onvoorstelbaar onsportief. Voor onsportiviteit ga ik niet opzij, daar ga ik vol tegenin. Op 22 juni aanstaande zal de KNHS zich tegenover de rechter voor haar gedrag moeten verantwoorden.

Juist van een sportbond mag je eerlijkheid verwachten. En als de KNHS de Nederlandse fokkers en eigenaren van in Nederland geboren AES- en andere paarden discrimineert, alleen maar om het KWPN een handje te helpen, dan ga ik daar dwars tegenin. De KNHS dupeert haar eigen leden, alleen om het stamboek waarmee ze in hetzelfde centrum zitten te beschermen.

De KNHS realiseert zich niet wat eigenaren allemaal doen om de sport draaiende te houden. Paarden met een buitenlands papier kijken ze met de nek aan, totdat ze nodig zijn voor het team. Dan kloppen ze bij de eigenaar aan de deur. De KNHS heeft geen idee hoeveel moeite ik doe om voor Maikel van der Vleuten de goeie paarden te vinden en te houden. Zoals de KNHS nu met de sport omgaat, geef ik er helemaal niks om of Verdi nu wel of niet landenwedstrijden loopt. Als het zo moet, zeg ik: voor mij liever niet.

Een absoluut dieptepunt in de strijd van de KNHS om het AES de voet dwars te zetten is de manier waarop bondscoach Rob Ehrens onder druk is gezet om zijn zoon Robbert ertoe te bewegen zich terug te trekken uit de aanklacht tegen de KNHS. Robbert was één van de medeondertekenaars van de dagvaarding waarmee wij de KNHS voor de rechter hebben gedaagd. Daags voordat wij in Arnhem een gesprek met de KNHS zouden hebben, kwam Robbert naar ons toe. Hij vertelde dat zijn vader hem had opgebeld. Dat Rob onder druk was gezet door Maarten van der Heijden. ‘Jongen, we moeten hiermee ophouden’, had Rob Ehrens tegen zijn zoon gezegd, ‘anders gaat ons bedrijf kapot’.

Met dit soort dingen krijgen wij te maken. Maar ik zei het al: voor oneerlijkheid en onsportiviteit ga ik niet aan de kant. Nooit.

AES/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 252

Het AES-stamboek daagt de Nederlandse hippische sportbond KNHS voor de rechter. Beide partijen staan al enige tijd tegenover elkaar, omdat in Nederland geregistreerde AES gefokte sportpaarden niet in aanmerking komen voor kwalificatiewedstrijden voor de wereldkampioenschappen voor jonge dressuur- en springpaarden. Ondanks gesprekken en discusses kwamen de KNHS en het AES niet tot een gezamelijke oplossing. Daarom heeft het AES-stamboek besloten om de bond tot een beslissing te dwingen middels een kort geding, dat op 22 juni om 13:30 in de rechtbank van Utrecht zal plaatsvinden.

Het AES-stamboek via haar website: ‘Tot onze spijt hebben wij moeten concluderen dat de KNHS de aangekondigde veranderingen in haar uitvoeringsbesluiten m.b.t. de Nationale Kampioenschappen jonge paarden tot op heden niet heeft doorgevoerd. Na een gesprek tussen de partijen op 14 april jl. waarin er voor ons gevoel goed naar onze argumenten is geluisterd, hebben wij helaas niets meer terug mogen vernemen van zowel Hoogleraar Sport en Recht Prof. Mr. Marjan Olfers als de KNHS. Om deze reden hebben wij Mr. Molier verzocht de KNHS te dagvaarden.  Wij betreuren het zeer dat wij deze keuze hebben moeten maken, maar er lijkt geen andere weg. mogelijk.’

Klik hier voor de dagvaarding.

Bron: AES/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 369
Abdullah Al Sharbatly
Abdullah Al Sharbatly en Andrea

Op de hengstenshow van het AES (Anglo European Studbook) in Schijndel is de hengst Marome NW uitgeroepen tot AES Hengst van het Jaar. De 21-jarige hengst werd gefokt door Willy Sidorak en is in eigendom van de familie Bruggink. In het verleden presteerde Marome NW op het hoogste niveau onder Gert-Jan Bruggink. Het duo won onder andere het NK Young Riders en het Open Benelux Kampioenschap in Den Haag in 2005. Daarnaast werd Marome geplaatst in wedstrijden in Zwolle, Aarhus, Madrid, Mannheim, La Baule, Rotterdam, Den Bosch en Geesteren.

De bekendste nakomelingen van de hengst zijn volle broer en zus Vampire en Andrea, die beiden met Gert-Jan in het zadel op het hoogste niveau lopen en liepen. Andrea werd in 2013 verkocht aan Al Sharbatly (foto). Met name aan deze twee toppers heeft het AES haar zesde plek op de WBFSH-ranking springpaarden in 2014 te danken. Ook zoon Anton viert de laatste tijd successen; hij won onder andere maar liefst vier ton op het prestigieuze Spruce Meadows en ruim 3,5 ton in Thermal vorige maand. Hij wordt uitgebracht door Jaime Azcarraga.

Marome staat ter dekking op de Dinkelhoeve in Denemarken.

AES/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

0 524
Hengstenkeuring (Foto: Jessica Pijlman)

Vandaag vond, zoals traditioneel, de hengstenkeuring van het Anglo European Studbook (AES) plaats in Schijndel. In totaal 46 hengsten stonden ingeschreven, waarvan er 41 voor de jury onder voorzitterschap van de Belg Koen Olaerts verschenen. Vijf jonge hengsten verdienden de status van Geregistreerd (dekbrevet voor tien merries), twintig jonge hengsten kregen de status Licensed (30 merries) en voor vijf wat oudere hengsten onder het zadel was er de hoogste status van Approved.

Kampioen bij de jonge hengsten werd Diego Maradonna 111 Z, zoon van Der Senaat 111 uit een Action Breaker-moeder. De voshengst van de Belgen Harrie Theeuwes en Eric Laenen was volgens voorzitter Olearts de meest complete van het hele stel. ‘Deze hengst beschikt over een zeer mooi type, een sterke galoppade en veel vermogen op de sprong. Gemiddeld genomen hadden op deze keuring een goede kwaliteit, met veelal goed gemodelleerde springpaarden. De hengsten stonden er mooi op, wat in het verleden wel eens anders is geweest bij het AES. Waar ook winst werd geboekt was de moederlijnen. We hadden verschillende hengsten uit sterke moederlijnen en uit merries die internationaal gesprongen hebben.’

Een voorbeeld van dit laatste was reservekampioen Mosito van het Hellehof (Elvis ter Putte x Nabab de Rêve), uit rechtstreekse moederlijn van Jarme van ’t Steentje, moeder van de genoemde Action Breaker en volle broer Quasimodo van de Molendreef (op zijn beurt vader van Hello Sanctos). Olearts: ‘Deze Mosito was een fantastisch springpaard, maar verloor het in type van de kampioen.’ Ook een sterke indruk liet Horado V. Hoewel deze hengst KWPN-geregistreerd was, was ook bij hem de Belgische invloed met vader Eldorado van de Zeshoek duidelijk aanwezig.

Onder de vijf die Approved werden, bevonden zich twee dressuurgefokte hengsten. Zo viel de vierjarige Giano (Lord of Loxley x Sandro Hit) in de smaak en gaf de jury die bijstand kreeg van dressuuramazone Robin Beekink ook de hoogste status aan Fribourg W (Lord Loxley x Ferro).
Bij de springhengsten maakten Eric van der Vleuten en Robbert Ehrens deel uit van het jurycorps. Zij gaven onder meer de hoogste status aan Citizen Kane (Canturo x Calando). Een uitzonderlijke beslissing voor een hengst die pas vier jaar oud is en nog niet eerder voorgedragen werd. Hij viel dan ook in de smaak met zijn optreden onder het zadel en heeft in Zidane (ruiter Leopold van Asten) een halfbroer die tot de betere springpaarden van Nederland behoort.

Bron: Hoefslag

Foto: Jessica Pijlman

Volg ons!

102,867FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer