Column: Tweedeling

Column: Tweedeling

0 1193

Sinds mensenheugenis zijn dressuur, springen en eventing Olympische sporten. Elke vier jaar zijn ruiters en amazones op het allerhoogste sportniveau actief. Door de jaren heen heeft het voortbestaan van ruitersport op de Olympische Spelen nogal eens ter discussie gestaan. Onbekend maakt onbemind. Daarnaast is er het steeds maar weer terugkerende kostenaspect. De verplaatsing van al die paarden over de aardbol is een hele exodus.

Vorig jaar maakte prinses Haya van Jordanië in haar afscheidsrede als FEI-president opnieuw gewag van de onzekere toekomst voor de paardensport als Olympische discipline. In Tokio 2020 zullen nog wel paarden rondgalopperen, maar daarna is dat allerminst zeker. Volgens de prinses moet de paardensport op de Olympische Spelen drastisch veranderen. Het moet begrijpelijker voor de buitenwacht, spannender, flitsender en korter en voor wat betreft eventing veiliger. Het IOC moet niets hebben van ernstige valpartijen.

‘Paardensport moet spannender, flitsender en korter’

Een landenwedstrijd springen onder de huidige regels is lastig uit te zitten, de dressuur al helemaal niet. Op dit moment wordt er van alles bedacht en samengebracht. Eind april komt het allemaal aan de orde tijdens het FEI Sports Forum. In dit april-nummer van de Hoefslag laten we insiders uit de springwereld aan het woord. Ze hebben de overtuiging dat het anders moet en niet alleen op Olympisch niveau. Sinds het grote geld de springsport heeft ontdekt is er een wildgroei aan exclusieve concoursen voor de happy few ontstaan. Tweedeling in de sport dreigt. Vooral daar maakt men zich zorgen over.

Ton Corbeau (hoofdredacteur, ook te volgen op twitter) | Foto: Remco Veurink

Reacties