Column Ben Horsmans (8 apr)

Column Ben Horsmans (8 apr)

Leesstof

‘Vanaf 5 april gaat de FEI gebruik maken van de Equine Prohibited Substances-lijst en een aantal veranderde veterinaire regels.


 

Op de FEI-site staat belangrijke informatie voor iedereen die op wedstrijd gaat. Opvallend genoeg kondigt de FEI op de site een nieuwe discussie en congres aan over enkele ontstekingsremmers, die mogelijk onder strikte voorwaarden worden toegestaan. Tevens treft men de beroemde lijst aan, met meer dan duizend medicijnen die altijd als doping gelden. 129 Gecontroleerde medicijnen mogen wel ingezet worden bij een paard, maar niet voor en tijdens wedstrijden. Overtreding van de eerste groep (doping-)medicijnen wordt streng bestraft, met uitsluiting van minimaal twee jaar tot zelfs levenslang, inclusief zware geldboetes. Overtreding van de tweede groep medicijnen varieert van een administratieve straf en geldboete tot een uitsluiting voor meerdere jaren. Een belangrijke wijziging is dat niet alleen de ruiter (PR = Person Responsible), maar ook het begeleidende personeel (groom, dierenarts, coach, Nationale Federatie, etc.) aansprakelijk gesteld kan worden. Ook de handel in en het in het bezit hebben van verboden middelen wordt streng gestraft. Tevens worden ongeoorloofde handelingen strafbaar. Zelfs bezit van bijvoorbeeld injectie­materiaal door ongekwalificeerde personen is strafbaar. Speciale aandacht wordt gevraagd voor plantaardige en homeopathische middelen die wel degelijk verboden stoffen kunnen bevatten.

De site vermeldt ook welke middelen wel gebruikt mogen worden bij wedstrijdpaarden. Dit zijn onder andere: 1. de meeste antibiotica (behalve porcaine-bevattende antibiotica); 2. maagbeschermende middelen; 3. insectenwerende middelen; 4. ontwormingsmiddelen met uitzondering van Levamisole en Tetramisole; 5. B-vitamines, aminozuren en elektrolyten oraal toegediend; 6. Regumate (alleen aan merries); 7. wondzalven, voor zover ze geen ontstekingremmers, verdovende stoffen of irriterende substanties bevatten; 8. gewrichtssupplementen via het voer (en in sommige gevallen zelfs in de spier of in het bloed met aanmelding) mogen worden gebruikt. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat locale gewrichtbehandelingen tijdens wedstrijden te allen tijde verboden zijn. 

Info: www.feicleansport.org

Ben Horsmans

Reacties