Afbeelding
Foto: Andrzej Kubik/Shutterstock.com

Paarden praten met mensen

Gedrag Opvallend

Kunnen paarden praten met mensen? Dat was de vraag die Europese onderzoekers zich afvroegen. Dat antwoord lijkt volgens hun onderzoek een ja te zijn, al is het ook weer geen Mr. Ed conversatie. Rachele Malavasi uit Italië deed haar onderzoek samen met Ludwig Huber uit Wenen, Oostenrijk. 

Advertisement

Sociale hiërarchie

Malavasi vertelt: ‘Paarden zijn sociale dieren die in staat zijn om een sociale eenheid te bewaren, waarbij binnen een kudde een hechte sociale hiërarchie ontstaat. Paarden communiceren met elkaar en leren ook van elkaar op sociaal vlak. We weten nu dat paarden hun manier van communiceren ook bewust op mensen reflecteren.’ Veertien paarden werden betrokken bij het onderzoek. Twee emmers werden in de buurt van elk paard gezet, maar zodanig dat het dier er zelf net niet bij kon. In de emmers zaten verschillende soorten voer, zodat de onderzoekers zeker wisten dat het paard in ieder geval iets uit de emmer lekker zou vinden. Het paard en een vrouwelijke peroon stonden binnen een afgesloten omheining, de emmers er net buiten.

Emmers met voer

De proefpersoon deed niks behalve staan en aanwezig zijn. Het was aan het paard om een manier van communiceren te vinden, zodat de vrouw er voor zou zorgen de emmer te pakken zodat het paard hieruit kon eten. Malavasi: ‘De paarden wisselden hun blik af tussen de mens en de emmer, mogelijk in de hoop om de aandacht van het mens te vestigen op de emmer. Als dat niet hielp, gingen paarden met hun hoofd knikken of zwiepen met de staart. Ook het heen en weer bewegen van hun hoofd tussen de mens en de emmer kwam er aan te pas.’ 

Aanraken

Volgens Malavasi was dit gedrag extra sterk als de mens de aandacht had gevestigd op het dier. De acties van de paarden waren minder heftig als de vrouw met haar rug naar hen toe stond. In dat geval probeerde het paard eerst de aandacht van de persoon te trekken, eer ze de aandacht van de mens richting de emmers trokken. ‘De paarden zochten oogcontact en als ze op die manier nog geen toegang kregen tot de emmer gingen ze een stap verder, waarbij ze ook richting de vrouw liepen en haar aanraakten.’ Volgens Malavasi is tot nu toe dit gedrag enkel bij honden waargenomen. Nu blijkt dat paarden deze eigenschap ook bezitten, zal er verder onderzoek gedaan worden naar concreet probleemoplossend gedrag.

Een plan

‘Deze eigenschap toont aan dat paarden zich niet zomaar willekeurig gedragen zonder na te denken over de consequenties. Zij zijn in staat om een plan te bedenken, waarbij ze inzien dat ze een ander nodig hebben om hun doel te bereiken’, aldus Malavasi. De onderzoekster raadt aan om zelf eens in de wei te staan bij het paard. ‘Mensen met paarden moeten eigenlijk weten hoe paarden communiceren, zeker wat betreft hun eigen dier. Sommige paarden communiceren veel en duidelijk, anderen zijn weer heel subtiel. Voor een eigenaar kan het van belang zijn om te weten hoe hun eigen paard ‘praat’.’ Daarbij waarschuwt Malavasi: ‘Het is mogelijk dat je paard niet meer communiceert richting zijn eigenaar, omdat deze toch nooit luistert. Dat is een onfortuinlijke situatie, maar kan opgelost worden. Wees creatief en probeer situaties uit.’ 

Bron: The Horse / Hoefslag 

Foto: Andrzej Kubik/Shutterstock.com