Fokkerij

De Hoefslag
  • aangepast 29 juni 2021 17:40

Voorlopige planning KFPS keuringsseizoen

Door de aanhoudende Covid 19-maatregelen, is het niet eenvoudig om precies te overzien hoe het keuringsseizoen 2021 eruit zal zien. Het is echter wel van belang om met een voorlopige planning te beginnen, zodat deelnemers aan keuringen weten waar ze aan toe zijn. Er zijn daarom een aantal definitieve en voorlopige besluiten genomen:

April, mei en juni

besloten is, dat in deze maanden locatiekeuringen georganiseerd zullen gaan worden. Deze keuringen kunnen gezien worden als de vervangers van de stamboekkeuringen. Dit is een definitief besluit. We zullen binnenkort, samen met de trainingsstallen, beginnen met het inplannen van deze locatiekeuringen.

Juli en augustus

beoogd wordt, om in deze periode alleen fokdagen te organiseren, eventueel aangevuld met enkele veulenkeuringen. Tijdens de fokdagen zullen de gebruikelijke rubrieken gekeurd worden.

September

beoogd wordt om in september de Centrale keuring te houden, met de gebruikelijke rubrieken en de Kroon- en Modelverklaring. Verder zullen in september en oktober de gebruikelijke veulen- en stamboekkeuringen georganiseerd worden.

Fokdagen en keuringen

Het staat vast dat in april, mei en juni locatiekeuringen georganiseerd gaan worden. Of er vanaf juli fokdagen georganiseerd kunnen gaan worden en in september een CK, is afhankelijk van de Covid 19-maatregelen. Hierover zal in de loop van maart/april een definitief besluit genomen worden. We zullen te zijner tijd hierover met de fokverenigingsbesturen overleggen. Mede op basis van dit te nemen besluit, zal tevens besloten worden of tijdens de locatiekeuringen paarden kunnen promoveren (Kroon/Model), zoals in 2020 ook het geval was. Mocht het onverhoopt zo zijn dat het organiseren van fokdagen niet mogelijk blijkt te zijn, zullen ook na juni locatiekeuringen georganiseerd gaan worden. Bron: KFPS Foto: Remco Veurink

Advertisement

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Advertenties