Afbeelding
Foto: © Mark J. Barrett

Natuurontwikkeling staat paardenwelzijn in de weg

Algemeen

In Nederland willen we steeds meer doen aan paardenwelzijn. Voor dit welzijn is er veel ruimte nodig. Om het paard natuurlijk gedrag te laten vertonen is er ruimte nodig. Om tegemoet te komen aan de natuurlijke behoefte van het paard, zoals sociaal contact met soortgenoten, de mogelijkheid tot vrije beweging en toegang tot vezelrijk voedsel is er veel weide nodig. 

Advertisement

80.000 hectare nieuwe natuur

Het Natuurnetwerk is een netwerk in Nederland van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden in Nederland. De natuur heeft hierbij voorrang en het helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De provincies zijn zelf verantwoordelijk voor de begrenzing en ontwikkeling van deze natuurgebieden. Met het rijk zijn afspraken gemaakt om tot 2027 80.000 hectare nieuwe natuur in te richten. 

Niet geschikt voor paarden

In veel gevallen zijn onder andere paarden niet toegestaan in deze nieuwe gebieden. Deze vochtige hooilanden zijn niet geschikt voor paarden. Paarden kunnen op dit land blessures ontwikkelen. De bodem is zacht en slecht voor de benen , met pleesblessures tot gevolg. Voortdurend natte hoeven en benen, hebben veel leed tot gevolg.

Giftige planten

Daarnaast komen er in vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland  veel planten tot groei, die giftig zijn voor paarden. Daarbij mogen de paarden die er lopen niet ontwormd worden, omdat dit weer een negatief effect heeft op het bodemleven. Echter niet ontwormen kan weer funest zijn voor het paard. Daarbij is er in het beheerplan ook aangegeven dat beweiding alleen is toegestaan van eind augustus tot beging oktober. Ook mag er maar éen paard per hectare lopen.

Onteigenen weiland

De FNRS maakt zich grote zorgen. De natuur die men wil ontwikkelen is onverenigbaar met het weiden van paarden. Het onteigenen van weiland staat ook haaks op het streven van meer vrije beweging voor de paarden. Mochten deze plannen op deze manier worden voortgezet, dan gaat dit het einde betekenen van vele hippische ondernemers. 

Samen een vuist maken

Zijn er plannen in jouw omgeving? Neem dan contact op met de FNRS zodat we op kunnen komen voor jouw belangen. Alleen samen kunnen we een vuist maken om te voorkomen dat weilanden voor paarden verdwijnen.

Bron: FNRS