Paarden in de wei
Stal Maarse 2012
© DigiShots
Paarden in de wei Stal Maarse 2012 © DigiShots Leanjo de Koster

Demissionair Minister Carola Schouten in gesprek met gemeenten over schuilstallen

Algemeen

Demissionair Minister Carola Schouten gaat in gesprek met een aantal gemeenten over problemen die plaatsvinden omtrent het plaatsen van schuilstallen, dat maakt ze bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het is voor het eerst dat er een gesprek met diverse gemeenten plaatsvindt, zo meldt Stichting Levende Have.

Advertisement

Wettelijk verplicht

Eerder hebben bewindslieden al aangegeven dat niet het ministerie van LNV gaat over het plaatsen van schuilstallen, maar de gemeenten zelf. Schouten erkent nu dat houders van dieren in de problemen komen omdat gemeenten hen niet toestaan een schuilstal te plaatsen. Dit terwijl ze wettelijk verplicht zijn om hun dieren te beschermen tegen slechte omstandigheden. Schouten heeft al overleg gepleegd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zo meldt ze in de brief. In antwoord op kamervragen van de Partij voor de Dieren van 24 juli 2018 had ze een dergelijk overleg toegezegd. 

Uitgangspunt

In artikel 1,6, derde lid, is de verplichting tot bescherming tegen slechte omstandigheden vastgelegd. De NVWA is inmiddels overgegaan op het handhaven hiervan. In haar kamerbrief laat Schouten weten: ‘’De NVWA handhaaft hierop en heeft recent de werkinstructies en handhavingslijn geconcretiseerd. De werkinstructies zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten voor de diersoorten paard, rund en schaap. Het uitgangspunt in de handhavingslijn is dat weidedieren tijdig over schaduw dienen te beschikken, om zo onnodig hittestress te voorkomen’’.

Eis

“Houders kunnen niet altijd aan deze eis voldoen. De weide grenst bijvoorbeeld niet altijd aan de stal, waardoor de dieren niet het hele etmaal de keuze hebben binnen of buiten te staan”, geeft Houten aan. “Voor schaduw zijn ze dan afhankelijk van (natuurlijke) beschutting in de wei. Daarnaast geven ze aan dat gemeenten vaak geen toestemming / vergunning afgeven voor het plaatsten van beschutting in de wei.

Stichting Levende Have

Schouten probeert om de kwestie van de schuilstallen op te lossen voor het einde van haar demissionaire ministerschap. De Stichting Levende Have zet zich al ruim tien jaar in voor de regulatie van schuilstallen in het buitengebied.

Bron: Stichting Levende Have