Paarden geëuthanaseerd

Algemeen
Advertisement
Nadat bij twee paarden rhinopneumonie was vastgesteld zijn zij geëuthanaseerd. Ze stonden op een lokatie in Nieuwkoop en hadden neurologische verschijnselen. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft na onderzoek bevestigd dat het gaat om EHV1. De op de locatie aanwezige paarden mogen de komende vier weken niet weg. Aangezien de paarden zeer beperkt met andere paarden in contact zijn geweest, is er een verminderd en controleerbaar verspreidingsrisico, aldus de Sectorraad Paarden. De contactadressen zijn ingelicht en deze paarden staan onder controle van een dierenarts. De Sectorraad Paarden adviseert organisatoren de komende vier weken tijdens evenementen in de omgeving van de besmette locatie de volgende extra maatregelen treffen:
  • Geen paarden van de besmette locatie toe te laten.
  • Bij paarden uit de directe omgeving van het besmette bedrijf vooraf klinisch onderzoek door praktiserend dierenarts en laboratoriumonderzoek neusswab en/of bloedonderzoek. Bij verklaring gezond en neusswab en/of bloedonderzoek negatief, paard toelaten tot evenement.
  • Bij ééndaags evenement paarden niet op stal te zetten.
  • Bij aankomoest klinische controle door een dierenarts.
  • Direct contact tussen paarden te vermijden.
  • Geen gezamenlijke voer- en drinkwatervoorziening, eigen emmers en voerbakken te gebruiken.
Paarden uit de directe omgeving van de besmette locatie mogen alleen aan evenementen, waaronder keuringen en wedstrijden, deelnemen wanneer er een vooraf een gezondheidsverklaring door een dierenarts is afgegeven. Bron: Levende Have