• aangepast 30 juni 2021 07:17

‘Stop import Amerikaans paardenvlees’

Dierenwelzijnsorganisaties roepen de Europese Commissie op tot een importstop van paardenvlees uit Noord- en Zuid Amerika, om zo een einde te maken aan de martelgang die met deze productie gepaard gaat. Paarden worden op grote schaal mishandeld, zo blijkt uit langdurig onderzoek. Het vlees wordt onterecht verkocht met een EU-gecertificeerd label. De Europese Commissie heeft de bevoegdheid het importeren van dit paardenvlees aan banden te leggen. De internationale dierenwelzijnscoalitie Eyes on Animals (Nederland),  Tierschutzbund Zürich, (Zwitserland), Animal Welfare Foundation (Duitsland), GAIA (België), L214 (Frankrijk), gesteund door Eurogroup for Animals (Brussel),  heeft  de Europese Commissie geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de productie van paardenvlees in de VS, Canada, Mexico, Argentinie en Uruguay. Deze landen exporteren samen 26.500 ton paardenvlees naar de EU. Het 1000 pagina's dikke rapport laat volgens de organisaties zien dat de Europese dierenwelzijnswetten stelselmatig met voeten worden getreden, waardoor de gezondheid en het welzijn van dieren in gevaar worden gebracht en consumentenbelangen worden genegeerd.

EU-goedkeuring

"Paarden worden stelstelmatig ernstig mishandeld en de Europese regelgeving wordt op grote schaal overtreden€, aldus Reineke Hamelaars, directeur van Eurogroup for Animals. Het paardenvlees wordt verkocht met  een €˜EU-gecertificeerde label', waardoor het lijkt of het volgens Europese regelgeving wordt geproduceerd. Het EU-certificaat geldt echter alleen voor het slachthuis.  Dit is misleidend voor de consument, want alle stadia die de paarden moeten doorstaan zouden gecontroleerd moeten worden. Inspecties Sinds 2012 hebben onderzoeksteams meer dan honderd inspecties uitgevoerd in de exporterende landen. Ze onderzochten de gehele productieketen van paardenvlees en inspecteerden veilingen, verzamelcentra, transporten, exportstallen, vetmesterijen en slachthuizen. De bevindingen zijn even schokkend als duidelijk. Paarden worden door de hele keten heen mishandeld. In alle exporterende landen werden zeer ernstige mishandelingen gedocumenteerd.

Importstop

De dierenwelzijnscoalitie wijst er nadrukkelijk op dat de productie van paardenvlees buiten de Europese Unie noch kan worden gereguleerd noch gecontroleerd. In een recente bijeenkomoest heeft de Europese Commissie aangegeven de situatie zeer serieus te nemen. De dierenwelzijnscoalitie roept de Europese Commissie op tot het nemen van de duidelijkste en meest efficiënte maatregel en dat is het stoppen van de import van paardenvlees afkomoestig uit  Noord- en Zuid Amerika. Dat kan op elk moment en is niet in strijd met de internationale wetgeving van de Wereld Handel Organisatie, zoals bijvoorbeeld de ban op zeehondenproducten uitwijst. Vroege Vogels/Hoefslag

Advertisement

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Advertenties