Afbeelding
Foto: Remco Veurink

Paarden onthouden locatie van beloning

Algemeen
Advertisement
Paardeneigenaren zijn het er meestal mee eens dat hun paarden erg slim zijn wanneer het om voedsel gaat. Italiaanse onderzoekers deden onlangs echter onderzoek naar de gedachtengang van het paard en de strategiëen die zij verzinnen om een stuk wortel te bemachtigen. 24 paarden werden aan de studie onderworpen, waarvan twaalf een controlegroep vormden. De paarden in de experimentele groep moesten een stuk wortel vinden onder drie omgedraaide emmers. Zij mochten toekijken terwijl de oranje lekkernij onder de emmer werd verstopt. Na tien seconden werd het paard losgelaten. Vervolgens werden de resultaten vergeleken met die van de controlegroep, die de wortel alleen mochten zoeken door middel van het lokaliseren van de geur. De paarden uit de experimentele groep waren prima in staat om zich de locatie van de wortel te herinneren. Maar ook bleek dat dezelfde paarden van gedachten veranderden wanneer de mensen een aanwijzing gaven. Bij herhaling van het experiment lokaliseerden de dieren de wortel sneller, maar maakten ook meer fouten. ‘Tijdens de eerste ronde maakten de paarden vaker de juiste keus, maar namen zij langer de tijd om de wortel te vinden,’ aldus de conclusie van het onderzoek. ‘Later gingen zij minder accuraat te werk, maar kregen hun beloning wel sneller te pakken. Hieruit concluderen wij dat zij minder waarde zagen in de aanwijzingen van de mens, maar meer focussen op het zo snel mogelijk vinden van de wortel. Bij de tweede ronde gingen de meeste paarden recht op de emmer af waar de wortel tijdens de eerste ronde onder had gelegen. Dit geeft aan dat zij zich de positie van de wortel konden herinneren en daarbij de positie van de mens gebruikten als waardevolle informatie.’ Bron: Hoefslag/Horsetalk Foto: Remco Veurink