Afbeelding

Het paard, een leermeester van normen en waarden

Algemeen Opvallend

Zou het niet mooi zijn als we de allerkleinsten onder ons normen en waarden konden leren, welke niet alleen voor de omgang met paarden, maar ook voor het leven in het algemeen gelden?

Advertisement

Leermeester

Een paard is een hele goede leermeester. Wie wenst zich niet een ideale relatie gebaseerd op vertrouwen, begrip en wederzijds respect? Hij voelt ons mensen binnen één seconde aan en toont ons onze sterke maar ook onze zwakke kanten. Hij leert ons onze emoties bewust te ervaren en onze gevoelens te ordenen. Hij leert ons onze lichaamoestaal gericht te benutten en mentale in- en ontspanning te trainen. Hij leert ons zorgzaam te zijn. Hij leert ons dat (voor)oordelen vaak geen nut hebben. Hij leert ons hoe we een goede leider kunnen zijn en welke kwaliteiten we daarvoor nodig hebben. Hij leert ons bescheiden te zijn, kleine successen te waarderen en teleurstellingen te incasseren. Hij leert ons dat we uitdagingen niet uit de weg hoeven te gaan. Hij leert ons plezier te maken maar ook om verdriet toe te laten. Hij leert ons dankbaar te zijn. Hij leert ons gelukkig te zijn.

Kracht

Je zou het gevoel van vrijheid en behaaglijkheid waarschijnlijk nooit meer vergeten als je voor een moment de kracht van een paard met die van jezelf kon verbinden. 

Bron: Hoefslag 

Foto: Shutterstock 

Afbeelding