Algemeen

  • aangepast 29 juni 2021 21:18

Deel van de Konikpaarden verlaat Oostvaardersveld

Staatsbosbeheer verhuist binnenkort een deel van de kudde konikpaarden in het Oostvaardersveld naar andere natuurgebieden in Nederland.

Mikal Folkertsma

Het gaat om circa 60 van de 90 konikpaarden. De draagkracht van het natuurgebied is niet meer toereikend voor dit aantal dieren. Dit meldt boswachter Mikal Folkertsma in haar boswachtersblog. De kudde konikpaarden in het natuurgebied ten zuiden van de Praamweg bij Lelystad is de afgelopen jaren flink gegroeid. Folkertsma: ‘Er lopen nu ruim 90 konikpaarden in een afwisselend gebied van ongeveer 100 hectare. Dat is het maximale aantal paarden dat daar onder normale omoestandigheden kan leven. En dat betekend dat er ofwel bijgevoerd moet worden, of dat er een aantal dieren verplaatst moeten worden naar andere gebieden. We hebben gekozen voor het laatste: het aantal konikpaarden in het Oostvaardersveld verminderen. Om de afwisseling van open terrein en opgaande begroeiing in het terrein te houden, blijft enige vorm van begrazing noodzakelijk’.

Haremgroepen

De kudde bestaat nu uit ongeveer 20 volwassen vrijgezelle hengsten en 70 paarden (hengsten, merries en veulens) in verschillende familiegroepen. De hengstengroep van 20 dieren en nog circa 40 andere paarden zullen de komende periode verplaatst worden. Voorlopig blijven er circa 30 paarden aanwezig in het gebied. ‘Hierbij houden we rekening met de haremgroepen. De dieren worden in hun familiegroep verplaatst naar het nieuwe gebied’, aldus Folkertsma.

Vangactie

In het Oostvaardersveld wordt op een van de schiereilandjes een vangweide ingericht en een tijdelijke vangkraal opgebouwd. Deze plek is goed bereikbaar met een vrachtwagen waarmee de paarden vervoerd zullen worden. Folkertsma: ‘Voor, tijdens en na de vangactie zullen er dierenartsen aanwezig zijn om de dieren te monitoren. Alle dieren die verplaatst worden ondergaan een medische controle, en zullen gechipt worden. De samenstelling van de harems hebben we de afgelopen maanden goed in kaart kunnen brengen zodat deze als één groep verplaatst worden’.

Oostvaardersveld

De ongeveer 30 konikpaarden die in het Oostvaardersveld blijven, verplaatsen we naar het noordelijke deel van het natuurgebied, tussen het spoor en de Praamweg. Naar de andere kant van de weg dus. Folkertsma: ‘Dit deel van het Oostvaardersveld is al langere tijd niet begraasd, dus daar is veel voedsel te vinden. Daarnaast is het voor dat gebied ook goed om begraasd te worden’.

Bijvoeren

Voor het aantal dieren dat overblijft in het Oostvaardersveld is voldoende voedsel aanwezig. ‘Bijvoeren zou onder normale omoestandigheden dus niet nodig moeten zijn. De kuddebeheerder houdt de dieren en de situatie in het gebied goed in de gaten en kan, bijvoorbeeld als de winter lang aan houdt en het voedselaanbod terugloopt, besluiten tot bijvoeren van de kudde’.

Rapport van Van Geel

De verplaatsing van de konikpaarden van het Oostvaardersveld staat los van de adviezen uit het rapport van Van Geel, zoals vastgesteld door Provinciale Staten van Flevoland. Dat gaat over de konikpaarden in kerngebied de Oostvaardersplassen. Bron: Flevopost Foto: Archief

Advertisement

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Advertenties