Algemeen

Foto: Jessica Pijlman
  • aangepast 29 juni 2021 19:40

Neurologische vorm van rhinopneunomie omgeving Arnhem

Op een locatie in de omgeving van Arnhem is de neurologische vorm van rhinopneunomie (EHV1) vastgesteld, meldt de Sectorraad Paarden. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD '“ Deventer) heeft na onderzoek van neusswabs en bloedmonsters bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie. Enkele paarden waren ernstig verlamd en moesten helaas worden geí«uthanaseerd. De andere paarden tonen op dit moment geen ziekteverschijnselen. De op deze stal aanwezige paarden zullen de locatie de komende weken niet verlaten. Tevens worden er geen paarden van buiten toegelaten. Contactbedrijven zijn geïnformeerd. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

Veel voorkomende ziekte

Rhinopneumonie, een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen, is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen besmette paarden en niet-besmette paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via handen en kleding. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Minder kans

Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden. Als je je paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk. Bron: Sectorraad Paarden Foto: archief

Advertisement

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Advertenties