Algemeen

foto ter illustratie: Paarden in de stallen van het KWPN-centrum te Ermelo. (NB: Dit is het KWPN Centrum, dus deze foto NIET gebruiken bij verhalen over welzijn op maneges of andere stallen!!)
  • aangepast 29 juni 2021 19:32

KNHS: 'Aangescherpte maatregelen paardensport'

Op 23 maart heeft de Nederlandse overheid besloten per direct aangescherpte maatregelen door te voeren in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn ook van invloed op de geldende maatregelen in de paardensport die sinds 15 maart van kracht zijn, zo laat de KNHS weten.

Uitzonderingspositie

Wel neemt de paardensport op een aantal fronten een uitzonderingspositie in. Zo blijft het mogelijk om paarden de juiste verzorging en beweging te geven. Op basis van hetgeen er nu bekend is gelden de volgende maatregelen voor de paardensport. Het kan zijn dat hier in de loop van deze dagen nog wijzigingen op komen. Onderstaand een overzicht van alle aangescherpte maatregelen die gelden in de paardensport tot 1 juni.

1. Alle wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten niet toegestaan tot 1 juni

Er mogen geen bijeenkomsten, evenementen en wedstrijden georganiseerd worden om de hoeveelheid bezoekers op paardensportaccommodaties te minimaliseren. Deze maatregel betreft alle wedstrijden, ongeacht niveau en competities. De KNHS brengt tot 1 juni geen wedstrijdafdrachten in rekening voor afgelaste wedstrijden.

2.Gemeenten kunnen voor locaties een groepsverbod opleggen

Een burgemeester kan bepalen dat een bepaalde locatie, wijk of straat een verbod op groepsvorming krijgt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met meer dan 3 personen. Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen. Indien een paardensportaccommodatie in een locatie of wijk valt waar dit verbod geldt dan moeten er extra maatregelen genomen worden. Voor paardensportaccommodaties en paardeneigenaren adviseren wij een schema te maken waarin is vastgelegd wie wanneer op de accommodatie mag komen en alleen om zijn of haar paard te verzorgen en/of beweging te geven en/of te rijden. Te allen tijde moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden. Je kunt worden beboet als je je niet aan de geldende regels van je gemeente houdt. De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. Je moet rekening houden met een boete die kan oplopen tot ‚¬ 400,- voor personen. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot ‚¬ 4.000,-. Houd de berichtgeving van je gemeente in de gaten zodat je weet voor welke locaties een verbod geldt.

3. Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag niemand van dat gezin naar buiten

Ruiters en paardeneigenaren met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag er niemand uit het gezin naar stal komen. Samen met de accommodatiehouder moet in deze gevallen gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training van het betreffende paard. Bekijk hier ook de andere maatregelen die al golden. Bron: KNHS

Advertisement

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Advertenties