Exportlocaties

In totaal zijn er vier transportlocaties in Nederland: een in het noorden van het land, een in het oosten, een in het westen en de zuidelijke exportlocatie bij Gelissen in Echt.

Importeren

De Vereniging Paarden Export en Transport Nederland (VPETN) hoopt dat de andere locaties in het land ook snel weer open mogen, temeer omdat het buitenland paarden mí¡g importeren en er in Duitsland en Belgií« geen beperkingen zijn. Deze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen en het bevorderen van de import- en export van paarden (-sperma en/of -embryo's). Dit binnen Europa en naar Derde Landen (buiten de EU). In de vereniging zijn expediteurs, transporteurs, exporteurs, handelsstallen, luchtvracht- en douaneagenten vertegenwoordigd.