• aangepast 29 juni 2021 18:08

Gebruiksvoorwaarden Dubarry winactie

Om kans te maken moeten deelnemers het formulier op de website invullen Prijs is bedoeld voor 1 winnaar. De prijs bestaat uit 1 x Dubarry outdoor laarzen uit de Dubarry collectie (zoals genoemd). Deze prijsvraag is uitsluitend bedoeld voor inwoners van België en Nederland. De winnaar zal door een computerprogramma worden geselecteerd uit het totaal van de inzendingen op de datum van sluiting. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. U hoeft niets te kopen, maar internettoegang is vereist. De winnaar moet bevestigen dat hij/zij 18 jaar of ouder is. De prijzen zijn correct op het moment van het ter perse gaan, maar de promotor behoudt zich het recht voor om de gegevens indien nodig te wijzigen. De winnaar moet binnen 3 dagen reageren op de kennisgeving van zijn/haar prijs. In het geval de vordering voor de prijs niet binnen 3 dagen door de promotor wordt ontvangen, behoudt de promotor zich het recht voor om de prijstoekenning in te trekken en de prijs uit te reiken aan een reserve die op hetzelfde moment als de oorspronkelijke winnaar werd geselecteerd. Er bestaan geen alternatieven in contanten of natura, voor het geheel of een deel van de prijs, uitgezonderd omstandigheden buiten zijn redelijke controle om, behoudt de promotor zich het recht voor om de prijs met soortgelijke alternatieven van gelijke of hogere waarde te vervangen. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden naar goeddunken van de promotor, is de prijs niet overdraagbaar aan een andere persoon dan de winnaar. Door deelname aan deze winactie , gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte informatie door ons mag worden gebruikt voor het beheer van deze winactie. De promotor behoudt zich het recht voor om inzendingen die materiaal bevatten dat beledigend wordt geacht, of waarvan zij van mening is dat het frauduleus of op wangedrag is gebaseerd, uit te sluiten. De promotor behoudt zich het recht voor om de promotie te wijzigen, beëindigen of tijdelijk op te schorten indien hij het naar zijn volledig eigen goeddunken noodzakelijk acht om dit te doen, behoudens het feit dat de promotor dit recht niet op onredelijke wijze zal uitoefenen. Als de winnaar niet binnen drie dagen heeft gereageerd dan zal de prijs aan de volgende winnaar gegeven worden. De volledige waarde van de prijs is maximaal EUR 379,-

Advertisement

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Advertenties