CIAT reglement in plaats van CTA-Plus

CIAT reglement in plaats van CTA-Plus

0 291

CTA-Plus wordt CIAT. Dit is op zaterdag 17 februari besproken op de jaarlijkse ledenvergadering van de NVTG op het KNHS centrum te Ermelo.

Het reglement CTA-Plus is komen te vervallen en daarvoor in de plaats gaat het internationale reglement van de AIAT gehanteerd worden. De wedstrijden die in het verleden onder de naam CTA-Plus georganiseerd werden, worden in de toekomst aangeduid als CIAT, wat staat voor Concours International d’ Attelage de Tradition.

Hiermee sluit de NVTG aan bij de omringende landen waar dit reglement al langer gehanteerd wordt. Dit schept meer duidelijkheid voor de deelnemers van de NVTG, maar ook voor deelnemers uit het buitenland.

Open selectiemomenten

Ook is op de ledenvergadering besloten dat er op enkele evenementen het komende seizoen open selectiemomenten zijn voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap te Soest op 8 september. Hier zal men, naast de gebruikelijke manier van selectie door deelname aan het CTA, kunnen worden uitgenodigd voor het NK zonder deel te nemen aan de presentatie.

Deze mogelijkheid is er voor zowel leden als niet-leden van de NVTG. De niet-leden hebben wel als voorwaarde dat zij lid dienen te worden van de NVTG voor 1 augustus 2018. Tijdens deze momenten zal er naast de selectiemogelijkheid ook gekeken worden naar de technische staat van het rijtuig, de veiligheid en het dierenwelzijn.

Bekijk hier de (gewijzigde) reglementen

Rittenkalender

Bovendien is op de ledenvergadering de rittenkalender voor het komende seizoen gepresenteerd. Klik hier om deze te bekijken.

Bron: NVTG

Reacties