Woede om verplaatsing pensionstal Sittard

Woede om verplaatsing pensionstal Sittard

0 2051

Het bedrijf van Jos Janssen is gevestigd op de Kollenberg in Sittard. Hier is hij actief als akkerbouwer en paardenpensionhouder. Het bedrijf bevindt zich midden in een villawijk waardoor Janssen niet meer dan 16 paarden stalling kan bieden. Er is geen ruimte voor de gewenste uitbreiding tot 50 paarden. Na twintig jaar onderhandelen zit het plan voor de verplaatsing van het bedrijf wederom muurvast.

Lahrstraat

“Onbehoorlijk bestuur”, “het voeren van een dubbele agenda” en “het minachten van de gemeenteraad”, dat verwijt Jos Janssen de gemeente. Hij is woedend dat het plan van zijn bedrijfsverplaatsing weer dood loopt.

Vanaf 1999 wil Janssen al met zijn bedrijf verhuizen naar de Lahrstraat, de plek van de voormalige steenfabriek Sint Rosa. Die grond is in het bezit van zijn familie en het grenst bovendien aan zijn 39 hectare akkergrond.

Sportterrein ESCS

In 2014 staakt Janssen zijn verzet tegen de ruilverkaveling. De gemeente en provincie beloofden zich in te spannen voor de verplaatsing van zijn boerderij. In 2016 werden bleken er uit onderzoek 2 geschikte nieuwe locaties voor het bedrijf te zijn: de oude steenfabriek Sint Rosa en het voormalige sportterrein (ESCS) aan de Sportcentrumlaan.

Dat laatste wordt gekozen door de raadscommissie, al is dat niet gunstig voor Janssen. Reden voor deze keuze zou zijn dat de gemeente geen nieuwe bebouwing in de Lahrstraat wil, omdat de gemeente hier ooit een groene uitloper van de Kollenberg richting het stadscentrum wil maken. De commissie vraagt Janssen om een plan voor het ESCS-terrein voor te leggen aan de raad.

€200,000 bijbetalen

De gemeente is eigenaar van het ESCS-terrein en wil de grond ruilen met die van Janssen aan de Lahrstraat. Een taxateur, ingeschakeld door de gemeente, stelt vast dat Janssen hiervoor €200,000 bij moet betalen. Janssen is het daar niet mee eens en schakelt vervolgens zelf een taxateur in.

Volgens Janssen werden, op advies van de gemeente, de onderhandelingen afgewacht tot de raadsverkiezingen van maart 2018. Daarna verloopt het contact met het nieuwe college moeizaam.

Vakantiepark

In september 2018 blijkt dat er ondertussen andere plannen gemaakt zijn. Een ontwikkelaar wil, op het ESCS-terrein een vakantiepark bouwen. De ontwikkelaar krijgt tot 2021 de tijd om de haalbaarheid van zijn plan te onderzoeken.

Dit betekent dat Janssen jaren vertraging op gaat lopen. Daarom dreigt hij met een claim. Als het vakantiepark er komt, is de verplaatsing van zijn boerderij definitief van de baan.

Gemeente niets verplicht

In november 2018 deed Janssen hierover beklag in een brief aan het college, met het verzoek om deze door te sturen naar de raad. Dit gebeurt pas vijf maanden later. Volgens het college ligt er geen overeenkomst met hem en is de gemeente tot niets verplicht.

Als Janssen de €200,000 euro wil betalen verandert de zaak: ‘Dan kan worden bezien of er nadere afspraken mogelijk zijn,’ meldt het college.

 

Bron: Limburger

Foto: Digishots

Reacties