Wijzigingen wedstrijdreglementen: Lichtrijden verruimde gangen toegestaan t/m ZZ-Licht

Wijzigingen wedstrijdreglementen: Lichtrijden verruimde gangen toegestaan t/m ZZ-Licht

dressuur

De KNHS heeft, ondanks dat er nu geen wedstrijden zijn, tóch haar reglementswijzigingen gepubliceerd. Deze gaan in per 1 maart 2021 of 1 april 2021, afhankelijk van de discipline.

Wijzigingen dressuur

 • Geen verliespunten meer toegekend
 • Vanaf 1 januari 2021 is iedereen verplicht een veiligheidshelm te dragen, in navolging van de FEI regelgeving.
 • Vanaf 1 april is het toegestaan om tot en met de klasse ZZ-Licht bitloos deel te nemen aan wedstrijden.
 • Paardrijden.nl wordt definitief opgenomen in het wedstrijdreglement. Dat betekent dat ook na Corona deelnemen aan paardrijden.nl voor winstpunten mogelijk is.
 • In de betreffende proef staat aangegeven of men moet lichtrijden en/of doorzitten. In de klasse B dient men licht te rijden en in het L1 en L2 heeft de deelnemer zelf de keuze. Van het M1 tot en met het ZZ-Licht heeft de ruiter zelf de keuze voor lichtrijden of doorzitten tijdens het halsstrekken, middengangen en de uitgestrekte gangen.

Wijzigingen springen

 • Geen verliespunten meer toegekend
 • Wat betreft de aanscherpingen voor het gebruik van achterbeenbeschermers volgt de KNHS de reglementen van de FEI. Het jurylid dat toezicht houdt voert de controle op achterbeenbescherming uit op het voorterrein. Het jurylid vraagt bij het gebruik van niet toegestane beschermers om deze af te doen. De deelnemer heeft vervolgens de keuze om andere (wel toegestane) achterbeenbeschermers om te doen of om aan de wedstrijd deel te nemen zonder beschermers. Als een deelnemer tóch met achterbeenbeschermers start die niet zijn toegestaan, wordt de deelnemer uitgesloten of, in het uiterste geval, gediskwalificeerd.

Wijzigingen mennen

 • Tijdens KNHS-wedstrijden is het verplicht voor deelnemers en grooms een veiligheidshelm te dragen.
 • Voor de SWM klasse L mogen maximaal 6 marathonhindernissen met poorten A t/m E in het B-traject opgenomen worden

Wijzigingen eventing

De wijzigingen in het wedstrijdreglement eventing gaan vanaf 1 maart in.

 • Het gebruik van onder andere hoofdstellen, bitten, sporen en hulpmiddelen zijn verduidelijkt. Het reglement verwijst voor het gebruik van harnachement, bitten en sporen naar de Harnachementgids.
 • De FEI heeft in het springen wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het gebruik van achterbeenbescherming. Door deze wijzigingen van de FEI sloot het KNHS wedstrijdreglement eventing niet aan en zou het gebruik van crossbeschermers in de spring- en crossfase niet meer mogelijk zijn. Het gebruik van crossbeschermers is daarom meegenomen in het wedstrijdreglement eventing als uitzondering op het wedstrijdreglement springen.
 • De bepaling waarbij de rijstijl in de klasse B beoordeeld mag worden door een eventinginstructeur of eventingruiter op minimaal 4* ruiter is verwijderd uit het Wedstrijdreglement Eventing. Deze regel is AVG technisch niet uitvoerbaar en daarom geschrapt.

Wijzigingen endurance

De wijzigingen in het wedstrijdreglement endurance gaan vanaf 1 maart in.

 • De rustdagen regeling is verder gespecificeerd. Een paard mag binnen 3 achtereenvolgende dagen aan hooguit 1 klasse 2 of hogere klasse endurancewedstrijd deelnemen.  In de klasse 1 mag het paard onbeperkt deelnemen, mits het paard al voor een hogere klasse gekwalificeerd is.
 • Het enduranceforum wil paardenwelzijn borgen en daarom krijgen paarden die afgekeurd zijn vanwege locomotie een verplicht aantal rustdagen. Bij afkeuring vanwege kreupelheid mag het desbetreffende paard gedurende 8 dagen na de datum van de afkeuring niet op endurancewedstrijden starten.

Wijzigingen voltige

De wijzigingen in het wedstrijdreglement voltige gaan vanaf 1 maart in.

 • Voor de moeilijkheidsgraden in de kür wordt de code of points van de FEI gebruikt. Al een aantal jaren geleden heeft de FEI een nieuwe code of points ingevoerd, de KNHS volgt hiermee nu de FEI.
 • Er komt een aparte solo en pas-de-deux klasse in de klasse B. Tot op heden bestond de klasse B uit 1-7 deelnemers die allen in dezelfde rubriek tegen elkaar uitkwamen. Per 1 maart wordt dit opgesplitst en zijn er dus zowel rubrieken solo, pas-de-deux als teams van 3-7 voltigeurs. Deze nieuwe klassen worden dan ook toegevoegd aan de KNHS- kampioenschappen. Daarnaast is de beoordeling voor de klasse B aangepast. Deze is gelijk getrokken aan de beoordeling van de klasse L voltige.

Bron: KNHS

Foto: Digishots

Reacties