Wijzigingen dressuurprotocollen

Wijzigingen dressuurprotocollen

0 614
dressuurring hoefslag@Home
© DigiShots

De KNHS heeft een aantal dressuurprotocollen voor 2021 aangepast omdat hier reglementswijzigingen in zijn verwerkt. Zo zijn bijvoorbeeld alle Kür protocollen aangepast omdat er conform het Wedstrijdreglement dressuur vanaf 1 april decimalen gegeven kunnen worden voor het artistieke gedeelte van de proeven. De protocollen M1 t/m ZZ-Licht zijn aangepast vanwege de mogelijkheid voor het lichtrijden tijdens verruimingen, uitgestrekte gangen en het halsstrekken. Dit geldt ook voor de afdelingsdressuurproeven. Ook heeft de FEI aanpassingen doorgevoerd in de FEI protocollen. Voor de rubrieken waarbij wij als KNHS gebruik maken van de Engelstalige FEI protocollen worden deze FEI aanpassingen op de protocollen doorgevoerd.

Wijziging eindcijfer FEI protocollen

De wijziging houdt in dat het laatste cijfer op het protocol voor houding en zit, nu gewijzigd is naar General impression (de algemene impressie). Onder General impression (de algemene impressie) vallen de volgende beoordelingsfactoren:

  • Harmonious presentation of the rider/horse combination.
  • Rider’s position and seat.
  • Discreet and effective influence of the aids.

Wijziging strafpunten

Voor de klassen LT en ZT worden vanaf 2021 de volledige Engelstalige FEI protocollen gebruikt. In het verleden heeft de KNHS de strafpuntenregeling van de FEI voor deze klassen niet over genomen. Dit doen wij per 2021 wel. Dit betekent dat bij een vergissing in het programma van de proef er 2% aftrek van het eindpercentage van de proef wordt gegeven. Bij een tweede vergissing geldt uitsluiting.

Conform FEI

De rubrieken Children, Junioren, Young Riders en U25 worden altijd verreden onder het FEI reglement en de bepalingen hiervoor zoals gepubliceerd op de website van de KNHS. Dit betekent dat alle regels en richtlijnen voor harnachement en hulpmiddelen conform FEI regelgeving is. Afwijkingen hierop kunnen zijn opgenomen in de bepalingen op de KNHS website.

Dit houdt ook in dat de reglementswijzigingen vanuit het KNHS wedstrijdreglement dressuur geen invloed hebben op deze rubrieken.

Klik hier voor de dressuurproeven per 1 april 2021

Bron: KNHS

Foto: Digishots

Reacties