Voortaan één proef in halve finale Lichte tour

Voortaan één proef in halve finale Lichte tour

 

Onlangs heeft de Belangenvereniging, op het verzoek van ruiters, weten te bewerkstelligen dat slechts één proef hoeft te worden gereden tijdens de halve finale lichte tour.

Voor de halve finale van de indoorkampioenschappen in Uden, die in februari worden gehouden, waren twee proeven op één dag uitgeschreven. Te zwaar, vonden veel ruiters. De Belangenvereniging werd ingeschakeld en ging ermee aan de slag. En met succes. De KNHS heeft besloten dat alleen de Intermediair I meetelt voor het kampioenschap. Liefhebbers kunnen ook een Prix St. Georges proef rijden op de wedstrijddag, maar die telt niet mee.

 

De Belangenvereniging heeft kort geleden een bestuurswisseling ondergaan. Irene Thiesen is de nieuwe penningmeester. Leunus van Lieren was aftredend volgens de geldende termijn, maar herkiesbaar en gaf aan bereid te zijn nog een periode door te willen. Het voltallige bestuur bestaat nu uit de voorzitster Marie-José Hulsman en de bestuursleden: Irene Thiesen, Leunus van Lieren, Jeannette Haazen, Cindy Heijligers en Jonna Schelstraete.

De facebookpagina van de Belangenvereniging Dressuur blijkt een groot succes. Bestuurslid Cindy Heijligers: “Het is een prima manier om belangstellenden op de hoogte te houden van de laatste nieuwtjes. Bovendien kunnen ruiters ons via die pagina benaderen als ze ergens mee zitten. Dat kan natuurlijk ook op andere manieren, bijvoorbeeld door een van onze bestuursleden, aan te spreken of te mailen. We merken dat ruiters vaak enige schroom hebben, omdat ze bang zijn dat hun klacht met naam en toenaam bekend wordt. We kunnen echter verzekeren dat dat niet gebeurt. Alles dat bij ons binnenkomt wordt vertrouwelijk behandeld. Ons emailadres is belangenverenigingdressuur@live.nl.”

Reacties