Vereniging Het Friese Tuigpaard beëindigt lidmaatschap KNHS

Vereniging Het Friese Tuigpaard beëindigt lidmaatschap KNHS

0 1058

In een brief aan haar leden laat de Vereniging Het Friese Tuigpaard weten haar lidmaatschap bij de KNHS te beëindigen. Dit gebeurt op aandringen van een grote groep rijders die voor de afsplitsing van de KNHS zijn. De vereniging gaat de samenwerking aan met de VERT en de VHN.

Een aantal gesprekken

In de brief schrijft het bestuur van de vereniging: “Na de brief van de KNHS van 5 juni j.l. hebben er een aantal gesprekken en vergaderingen plaatsgevonden binnen het bestuur en tussen de besturen van de drie disciplineverenigingen onderling. Tevens heeft het bestuur een brief ontvangen van een grote groep rijders welke voor afsplitsing van de KNHS zijn.”

Behartiging aangespannen sport

Aan de hand van de kennis vergaard uit bovenstaande bronnen, besloot het bestuur de samenwerking aan te gaan met de VERT en de VHM. Daarmee beëindigen zij het lidmaatschap bij de KNHS. De drie verenigingen willen samen optreden ter behartiging van de aangespannen sport. Volgens het bestuur zorgt het besluit van de KNHS om een nieuwe vereniging op te richten ervoor dat de huidige vereniging zijn vorm verliest. “Daar kunnen wij als bestuur niet achter staan”, stelt de brief.

Plan presenteren

“Wij zijn tevens van mening dat de drie aangespannen disciplines zonder elkaar geen bestaansrecht hebben. We gaan de komende periode benutten om de randvoorwaarden met de twee andere disciplineverenigingen verder vorm te geven. We voelen ons gesteund door de concoursorganiserende verenigingen.” De verenigingen presenteren het definitieve plan op de komende algemene ledenvergadering.

Goede relatie met KNHS

Toch schrijft de organisatie de KNHS niet volledig af. Zij beseft zich dat de afsplitsing grote consequenties kan hebben. Daarover maken ze concrete afspraken met de andere verenigingen. “En we gaan ons ervoor inzetten om een goede relatie met de KNHS te behouden. Om de toekomst van de aangespannen sport veilig te stellen is op basis van de huidige kennis dit echter volgens het bestuur de enige juiste beslissing.”

Zie ook: Column Jacob Melissen I Aangespannen hippische disciplines buitenspel gezet?

Bron: Vereniging Het Friese Tuigpaard

Foto: Remco Veurink

Reacties