Uitspraak rechter over Knaap: ontslagvergoeding van 100.000 euro

Uitspraak rechter over Knaap: ontslagvergoeding van 100.000 euro

kwpn logo

De rechtbank Gelderland heeft bepaald dat een van de directeuren van KWPN, Johan Knaap, een ontslagvergoeding van één ton zal krijgen. Een beroep door Knaap betreffend vermoeden van misstand werd afgewezen en het handelen van KWPN wordt niet als ernstig verwijtbaar gekwalificeerd.

In de beoordeling van de rechter staat centraal of Knaap een ontslagverbod heeft omwille zijn (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Nadat bekend werd dat Knaap inmiddels weer geheel arbeidsgeschikt is, is dit verbod komen te vervallen.

Vermoeden van misstand

Later beriep Johan Knaap zich op de Wet Huis voor Klokkenluiders, welke bruikbaar is voor vermoeden van misstand. De KWPN betwist of het gaat om een misstand die gebaseerd is op redelijke gronden en waarbij het maatschappelijk belang in geding is. Volgens hen gaat het om ‘gewone’ kritiek op het functioneren van de collega-directeur. Daarnaast heeft Knaap geen melding bij de werkgever of het Huis voor Klokkenluiders gedaan van (het vermoeden van) een misstand.

Ernstig verstoorde verhoudingen

De verhouding met het Algemeen Bestuur en Knaap is verslechterd na de openheid van Knaap naar interne commissies, personen en externen. De rechter stelt vast dat de verhouding dusdanig is verstoord dat er geen verbeterde samenwerking meer kan ontstaan tussen het Algemeen Bestuur van KWPN en Knaap. Om die redenen kan er van KWPN niet verlangd worden de arbeidsovereenkomst voort te laten bestaan.

De onderlinge verhoudingen tussen Knaap en Nijhoff en tussen Knaap en het Algemeen Bestuur zijn ernstig verstoord. Hierin heeft ook KWPN zeker een bijdrage in gehad. Hoewel het verwijtbaar handelen van KWPN, bestaat er geen grond voor het toekennen van billijke vergoeding, omdat het handelen niet als ernstig verwijtbaar is gekwalificeerd.

Knaap zal een ontslagvergoeding van 102.233,41 euro krijgen.

KWPN

KWPN meldt het volgende: ‘Het Algemeen Bestuur van KWPN heeft in juli om moverende redenen directeuren J.H. Knaap (Fokkerij & Innovatie) en drs. J.G.E Nijhoff (communicatie & bedrijfsvoering) met bijzonder verlof gestuurd en voor beiden aan de kantonrechter gevraagd de arbeidsovereenkomst te ontbinden.’

Gister werd er uitspraak door de rechter gedaan, vandaag zijn deze uitspraken gepubliceerd. De arbeidsovereenkomst van J.H. Knaap wordt ontbonden met ingang van 1 december 2018. De wettelijke transitievergoeding is toegekend door Knaap. Daarnaast heeft de rechter het ontbindingsverzoek van KWPN met betrekking tot J.G.E Nijhoff afgewezen.

 

Lees hier de uitspraak betreffende Knaap

Lees hier de uitspraak betreffende mede-directeur Nijhoff

Bron: kwpn 

Reacties