Tuchtcollege berispt dierenarts voor verzwijgen afkeuring

Tuchtcollege berispt dierenarts voor verzwijgen afkeuring

0 6374
Veilinghamer

Heeft een dierenarts een geheimhoudingsplicht als het aankomt op een eerder afgegeven negatief aankoopadvies? Het Veterinair Beroepscollege (VBC) kan er duidelijk over zijn: nee. En wanneer een dierenarts toch besluit een eerdere “afkeuring” te verzwijgen, mag hij daarvoor berispt worden.

Klinische keuring

De zaak begon in 2015, toen aanklaagster een paard ter klinische keuring aanbood bij paardenkliniek Emmeloord. Het paard liep met name linksachter wijdbeens en gehaast, maar volgens de keuringsarts waren dit geen veterinaire bezwaren die een aankoop in de weg zouden staan. Er volgde een positief aankoopadvies en de koop was rond.

Vraagtekens

Enkele tijd later begon de koopster steeds grotere vraagtekens te krijgen bij de gezondheid van haar nieuwe paard. Zij schakelde haar eigen dierenarts in en uitgebreid onderzoek wees uit dat het dier leed aan onder meer kissing spines en een groot, slecht geheeld letsel aan een peesaanhechting in het linker achterbeen. Vanwege een weinig optimistische prognose bleef slechts euthanasie nog als optie over voor het dier.

Afgekeurd

Na een zoektocht op het Internet komt koopster erachter dat het dier drie weken voor haar aanschaf al eens gekeurd was op kliniek Emmeloord. Toen bleek een heel ander aankoopadvies afgegeven. De collega-keuringsarts adviseerde de potentiële kopers het paard niet aan te schaffen wegens een afwijkend looppatroon –eveneens linksachter buiten de massa- en onregelmatigheid linksachter, en het paard keerde terug naar de handelsstal.

Op de hoogte

Wanneer de keuringsarts wordt geconfronteerd met deze feiten, bleek hij hiervan al op de hoogte te zijn tijdens het tweede keuringsmoment in mei. “Mijn collega kwam na afloop van de keuring naar mij toe. Zij vroeg hoe de keuring was verlopen, omdat het paard drie weken daarvoor niet door de keuring was gekomen.” Op de vraag of de koopster op dat moment nog aanwezig was op de kliniek, antwoordt hij instemmend tegen het VBC. “Zij waren het paard op dat moment aan het opladen.”

Geheimhoudingsplicht?

Op de vraag waarom de keuringsarts op dat moment niet heeft besloten om de koopster te informeren over deze informatie, schermt hij met een geheimhoudingsplicht. Hij zou niet zomaar informatie uit het patiëntdossier mogen delen met derden. Het VBC kan daar duidelijk over zijn: “De Wet dieren voorziet niet in een geheimhoudingsplicht voor dierenartsen voorziet en dat ook niet is gebleken van enigerlei contractuele verplichting van de dierenarts tot geheimhouding ten opzichte van zijn eerdere opdrachtgever”.

Uitspraak

Het VBC is daarom van mening dat de keuringsarts koopster op de hoogte had moeten stellen van de eerdere keuringsuitslag. “In deze bijzondere situatie, waarin dezelfde pony ongeveer drie weken, derhalve kort tevoren door een collega van de eigen dierenkliniek niet was goedgekeurd, dit in samenhang met het feit dat het hier om een aankoopkeuring ging, had van een redelijk handelend dierenarts in zijn beroepsuitoefening verwacht mogen worden dat hij van die eerdere keuring en de uitslag daarvan mededeling gedaan zou hebben aan koopster.” Het handelen van de dierenarts is verwijtbaar omdat hij koopster de mogelijkheid ontnomen heeft verder medisch onderzoek te laten doen of van de koop af te zien.

Tekst: Anniek van Schaik

Bron: Veterinair Beroepscollege

Vergelijkbare artikelen

Reacties